Tag Archives: administracja

Next Page

Leszek Zugaj – Historia Gminy Brodnica do roku 1990

 

Leszek Zugaj

Historia Gminy Brodnica do roku 1990

Wydawca: Urząd Gminy Brodnica

Brodnica 2014

Sygnatura SIRr VIII/Br-20

Leszek Zugaj jest znanym w Polsce badaczem historii administracji i dziejów samorządu gminnego.

Jest autorem kilkudziesięciu książek poświęconych gminom Helenów, Brwinów, Krasiczyn, Mogielnica, Jednorożec, Mędrzechów, Żarnowiec, Czernikowo, Radziłów, Niwiska, Moszczenica, Brańsk, Zambrów, Przysucha, Łuków, Komarówka Podlaska, Radzyń Podlaski, Kołbiel.

Gmina Brodnica pojawiła się na mapie polski w 1934 roku.

Jednak historia regionu sięga średniowiecza.

Autor opisał okres piastowski i czasy I Rzeczpospolitej.

Już wtedy istniała większość miejscowości współczesnej gminy.

W kolejnym rozdziale omówiono dzieje gminy w latach zaborów 1772-1918.

Autor opisał wszystkie funkcjonujące wówczas na tym terenie gminy wiejskie (jednowioskowe).

Podobnie szczegółowo opisał historię poszczególnych wsi w czasach II Rzeczypospolitej.

W książce znajdziemy również biografie zasłużonych w tym okresie społeczników.

Równie dokładnie opisano administrację okolic Brodnicy w okresie PRL, wymieniono radnych i zarządy gromadzkich rad narodowych, a nawet przytoczono charakterystyki sołtysów.

W 1973 roku ponownie utworzono Gminę Brodnica.

W skład gminy weszły sołectwa Cielęta Wybudowane, Gorczenica, Gorczeniczka, Karbowo, Kominy, Kruszynki, Moczadła, Mszano, Niewierz, Nowy Dwór, Opalenica, Szabda, Szczuka, Szymkowo, Cielęta, Gortatowo, Sobiesierzno.

Znowu znajdziemy wiele interesujących informacji na temat radnych i sołtysów.

W Aneksie do książki znajdziemy dokładne wiadomości na temat przynależności administracyjnej 30 miejscowości leżących na terenie gminy Brodnica.

Na szczególne podkreślenie zasługuje wielka ilość kolorowych map, planów, archiwalnych dokumentów, akwarel i fotografii, które ilustrują wywody autora.

Zakon krzyżacki w Prusach i Inflantach – podziały administracyjne i kościelne w XIII-XVI wieku

belkaniebieska2

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze regionalnym
Działu Informacyjno-Bibliograficznego.

16032016

Zakon Krzyżacki w Prusach
i Inflantach

Podziały administracyjne i kościelne w XIII-XVI wieku

Redakcja: Roman Czaja,
Andrzej Radzimiński

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Toruń 2013

Sygnatura SIRr VIb/4-43

belkaniebieska2

Historycy związani z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu na podstawie swych długoletnich badań dążą do weryfikacji w świadomości społecznej negatywnego obrazu zakonu krzyżackiego i upowszechnienie aktualnego stanu wiedzy jego państwie.

Polecane dziś opracowanie jest wspólnym dziełem profesorów polskich i niemieckich:
– Marian Arszyński
– Marian Biskup
– Roman Czaja
– Bernhart Jähnig (Berlin)
– Klaus Militzer (Bochum)
– Zenon Hubert Nowak
– Andrzej Radzimiński
– Janusz Tandecki

Autorzy poświecili swoja monumentalna publikację administracji państwa zakonu krzyzackiego w Prusach i Inflantach.

Opisali również zamki zakonne i biskupie.

Wiele miejsca poświęcili miastom i przestrzeni miejskiej.

Wyjaśnili kwestie związane z podziałami kościelnymi  w Prusach i Inflantach.

Scharakteryzowali organizacje parafialną w państwie krzyżackim.

Szczegółowo przedstawili informacje na temat dostojników i urzędników zakonu krzyżackiego i zakonu kawalerów miejscowych.

Przedstawili wykaz biskupów diecezji pruskich i inflanckich.

Dążąc do popularyzacji wiedzy o zakonie wśród uczniów, studentów i nauczycieli zadbano
o bardzo bogaty wybór źródeł na temat:
– genezy i powstania zakonu krzyżackiego (Leszek Zygner)
– początków władztwa terytorialnego (Tomasz Jasiński)
– struktury wewnętrznej (Janusz Tandecki)
– organizacji kościoła i duchowieństwa (Andrzej Radzimiński)
– społeczeństwa i kształtowania się reprezentacji stanowej (Sławomir Jóźwiak)
– obliczy kultury intelektualnej (Wiesław Sieradzan)
– działalności gospodarczej (Roman Czaja)
– Budownictwa (Marian Arszyński)

Jak przystało na książkę poświęconą podziałom administracji państwowej i kościelnej wydawnictwo zawiera kilkanaście szczegółowych map.

belkaniebieska2

Administracja – kwerenda

belka

kwerendaWśród często poszukiwanych przez czytelników książek znajdują się te poświęcone administracji.

Studenci historii interesują się dziejami administracji w Polsce, w Państwie Krzyżackim czy na Pomorzu lub Kujawach.

Studentów prawa interesują przepisy regulujące funkcjonowanie administracji centralnej, lokalnej i specjalnej. Szukają informacji o administracji w innych krajach, a zwłaszcza w Unii Europejskiej.

W zbiorach Książnicy Kopernikańskiej znajduje się blisko 500 książek poświęconych administracji. Poniżej prezentujemy te najnowsze, wydane od 2000 roku.

 

 1. 80 lat kontroli wojskowej 1921-2001 / Czesław Czekatowski [et al. ; Departament Kontroli MON]. – Kraków : Oficyna Wydaw. „Abrys”, 2001.
Sygnatura Lokalizacja
MAG G 261057 Wypożyczalnia
 2. Administracja cywilna Polskiego Państwa Podziemnego i jej funkcje w okresie powstania warszawskiego / pod red. Jacka Czaputowicza ; Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Instytut Pamięci Narodowej. – Warszawa : Krajowa Rada Administracji Publicznej : Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2011.
Sygnatura Lokalizacja
CZYT VIc/136 Czytelnia Główna
 3. Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego : zagadnienia prawno-ustrojowe / Andrzej Misiuk. – Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008.
Sygnatura Lokalizacja
CZYT XIg/65 Czytelnia Główna
MAG G 294521 Wypożyczalnia
 4. Administracja publiczna / red. nauk. Jerzy Hausner. – Wyd. 2 uaktual. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2005.
Sygnatura Lokalizacja
CZYT XIg/54 Czytelnia Główna
 5. Belliculum diplomaticum II Thorunense : Kancelarie władców na ziemiach polskich w średniowieczu i czasach nowożytnych na tle porównawczym / pod red. Waldemara Chorążyczewskiego i Janusza Tandeckiego. – Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007.
Sygnatura Lokalizacja
MAG G 278219 Wypożyczalnia
MAG G 278220 Wypożyczalnia
 6. Belliculum diplomaticum IV Thorunense : dyplomatyka staropolska – stan obecny i perspektywy badań / pod red. Waldemara Chorążyczewskiego i Janusza Tandeckiego ; przy współpr. Krzysztofa Kopińskiego. – Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : Towarzystwo Naukowe, 2011.
Sygnatura Lokalizacja
MAG G 294155 Wypożyczalnia
MAG G 294156 Wypożyczalnia
 7. Bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w rozwoju dziejowym od X wieku do końca Polski Ludowej / Piotr Majer. – Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2012.
Sygnatura Lokalizacja
MAG G 295412 Wypożyczalnia
 8. Bydgoska ośmiornica. 3 / Ewa Starosta. – Bydgoszcz : P.S. Consulting, 2010.
Sygnatura Lokalizacja
MAG G 291610 Wypożyczalnia
 9. Centralne i terytorialne organy władzy zakonu krzyżackiego w Prusach w latach 1228-1410 : rozwój, przekształcenia, kompetencje / Sławomir Jóźwiak ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. – Toruń : Wydaw. UMK, 2001.
Sygnatura Lokalizacja
MAG G 258930 Wypożyczalnia
SIRr VIb/4-19 Informatorium
 10. Centralne i terytorialne organy władzy zakonu krzyżackiego w Prusach w latach 1228-1410 : rozwój, przekształcenia, kompetencje / Sławomir Jóźwiak. – Wyd. 2. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012.
Sygnatura Lokalizacja
MAG G 296841 Wypożyczalnia
MAG G 296842 Wypożyczalnia
 11. Czas wolny i rozrywka w Toruniu, Chełmnie, Grudziądzu, Brodnicy w XIV-XVI wieku / Krzysztof Mastykarz. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010.
Sygnatura Lokalizacja
SIRr IX/45 Informatorium
MAG G 294349 Wypożyczalnia
 12. Dyplomatyka Kościoła polskiego okresu średniowiecza : formularz dokumentów arcybiskupów gnieźnieńskich do 1381 roku / Alina Polak. – Opole : Wydawnictwo Naukowe Scriptorium, 2014.
Sygnatura Lokalizacja
MAG G 299195 Wypożyczalnia
 13. Europejskie Kompetencje Urzędnika : dobre praktyki z wdrażania projektu realizowanego przez Powiat Żniński w okresie od 1.10.2008 r. do 30.09.2010 r. / Unia Europejska. Europejski Fundusz Społeczny. – Żnin : Starostwo Powiatowe, 2010.
Sygnatura Lokalizacja
MAG G 289871 Wypożyczalnia
 14. Faculty of Law and Administration : 2003/2004 / Nicolaus Copernicus University. – Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2003.
Sygnatura Lokalizacja
MAG G 264475 Wypożyczalnia
 15. Henryk Stroband (1548-1609) – burmistrz toruński : w czterechsetną rocznicę śmierci / pod red. Krzysztofa Mikulskiego. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2010.
Sygnatura Lokalizacja
SIRr IIIB/Stroband Henryk Informatorium
 16. Historia administracji / Grzegorz Górski. – Warszawa : Wydaw. Prawnicze „LexisNexis”, 2002.
Sygnatura Lokalizacja
CZYT XIa/65 Czytelnia Główna
MAG G 262575 Wypożyczalnia
MAG G 263076 Wypożyczalnia
 17. Historia administracji / Hubert Izdebski. – Wyd. 4. – Warszawa : „Liber”, 2000.
Sygnatura Lokalizacja
MAG G 284324 Wypożyczalnia
 18. Historia administracji / Hubert Izdebski. – Wyd. 5 (zm.). – Warszawa : „Liber”, 2001.
Sygnatura Lokalizacja
CZYT XIa/68 Czytelnia Główna
MAG G 272720 Wypożyczalnia
MAG G 273102 Wypożyczalnia
 19. Historia administracji / Paweł Cichoń, Michał Nowakowski. – Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010.
Sygnatura Lokalizacja
MAG G 290000 Wypożyczalnia
 20. Historia administracji / Tadeusz Maciejewski. – Warszawa : C. H. Beck, 2002.
Sygnatura Lokalizacja
CZYT XIg/43 Informatorium
MAG G 272459 Wypożyczalnia
 21. Historia administracji / Tadeusz Maciejewski. – Wyd. 2 rozsz. i zm. – Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006.
Sygnatura Lokalizacja
MAG G 284261 Wypożyczalnia
 22. Historia administracji i myśli administracyjnej / Jerzy Malec, Dorota Malec. – Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2000.
Sygnatura Lokalizacja
MAG G 263791 Wypożyczalnia
 23. Historia administracji i myśli administracyjnej / Jerzy Malec, Dorota Malec. – Wyd. 2 uzup. – Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2003.
Sygnatura Lokalizacja
CZYT XIg/23 Czytelnia Główna
MAG G 280586 Wypożyczalnia
MAG G 284266 Wypożyczalnia
 24. Historia administracji w Polsce : 1764-1989 / Wojciech Witkowski. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.
Sygnatura Lokalizacja
CZYT XIg/60 Czytelnia Główna
 25. Historia administracji w Polsce : 1764-1989 / Wojciech Witkowski. – Wyd. 1, 1 dodr. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.
Sygnatura Lokalizacja
MAG G 280226 Wypożyczalnia
 26. Historia administracji w Polsce : 1764-1989 : wybór źródeł / Arkadiusz Bereza [et al.]. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.
Sygnatura Lokalizacja
MAG G 283205 Wypożyczalnia
MAG G 283206 Wypożyczalnia
 27. Historia administracyjno-terytorialna powiatu golubsko-dobrzyńskiego / Ryszard Kowalski. – Golub-Dobrzyń : [Urząd Gminy], 2009.
Sygnatura Lokalizacja
SIRr VIII/GD-16 Informatorium
 28. Historia polskiej myśli administracyjnej do 1918 r. / Tadeusz Maciejewski. – Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2008.
Sygnatura Lokalizacja
MAG G 282626 Wypożyczalnia
MAG G 282627 Wypożyczalnia
 29. Informatyzacja administracji publicznej : nowa jakość usług publicznych dla obywateli i przedsiębiorców / Małgorzata Ganczar. – Warszawa : CeDeWu, 2009.
Sygnatura Lokalizacja
MAG G 291471 Wypożyczalnia
 30. Jak wdrożyć udany projekt PPP? / [Bartosz Korbus] ; Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. – Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2005.
Sygnatura Lokalizacja
MAG G 273586 Wypożyczalnia
 31. Kancelaria grodzka chełmska od XV do XVIII wieku : studium o urzędzie, dokumentacji, jej formach i roli w życiu społeczeństwa staropolskiego / Janusz Łosowski. – Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004.
Sygnatura Lokalizacja
MAG G 277042 Wypożyczalnia
 32. Komisariat Generalny Ziem Nowych w planach Delegatury Rządu RP na Kraj / Grzegorz Górski. – Toruń : Fundacja „Pomerania” ; Stalowa Wola : Fundacja Uniwersytecka KUL, 2000.
Sygnatura Lokalizacja
MAG G 258126 Wypożyczalnia
 33. Kontrola administracji publicznej w III Rzeczypospolitej Polskiej / Andrzej Sylwestrzak. – Wyd. 2 uzup. – Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2004.
Sygnatura Lokalizacja
MAG G 284424 Wypożyczalnia
 34. Lasy kujawsko-pomorskie / oprac. tekstu Tadeusz Chrzanowski ; Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu. – Toruń : Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, 2004.
Sygnatura Lokalizacja
SIRr XII/45 Informatorium
 35. Nauka administracji / Zbigniew Leoński. – Wyd. 5 uzup. i zaktualiz. – Warszawa : C.H. Beck, 2004.
Sygnatura Lokalizacja
MAG G 284099 Wypożyczalnia
CZYT XIg/68 Czytelnia Głowna
 36. Niezespolona administracja rządowa / Małgorzata Czuryk, Mirosław Karpiuk, Jarosław Kostrubiec (red.) ; [oraz Martin Bożek et al.]. – Warszawa : Difin, 2011.
Sygnatura Lokalizacja
MAG G 294102 Wypożyczalnia
 37. Nowe zarządzanie publiczne / Marcin Zawicki. – Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011.
Sygnatura Lokalizacja
MAG G 293436 Wypożyczalnia
MAG G 293437 Wypożyczalnia
 38. Obóz pomajowy w województwie pomorskim w latach 1926-1939 / Przemysław Olstowski. – Warszawa : Wydawnictwo Neriton : Instytut Historii PAN, 2008.
Sygnatura Lokalizacja
SIRr VIb/7-51 Informatorium
 39. Organizacja i funkcjonowanie administracji w Kościele / pod red. Józefa Krukowskiego, Wiesława Kraińskiego, Mirosława Sitarza. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011.
Sygnatura Lokalizacja
CZYT XIi/5 Czytelnia Główna
MAG G 293711 Wypożyczalnia
 40. Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach : podziały administracyjne i kościelne w XIII-XVI wieku / pod red. Zenona Huberta Nowaka przy współpr. Romana Czai ; oprac. Marian Arszyński [et al.] ; Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. – Toruń : TNT, 2000.
Sygnatura Lokalizacja
SIRr VIb/4-18 Informatorium
MAG G 257270 Wypożyczalnia
 41. Parlament Szkocki : dewolucja – wyzwanie dla Zjednoczonego Królestwa / Sebastian Kubas. – Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe : Kancelaria Sejmu, 2004.
Sygnatura Lokalizacja
MAG G 287906 Wypożyczalnia
 42. Patologia transformacji / Witold Kieżun. – Warszawa : Wydawnictwo Poltex, cop. 2012.
Sygnatura Lokalizacja
MAG G 295471 Wypożyczalnia
 43. Polityka i administracja w rządach państw członkowskich Unii Europejskiej : (studium politologiczne) / Grzegorz Rydlewski. – Warszawa : Elipsa, 2006.
Sygnatura Lokalizacja
MAG G 276392 Wypożyczalnia
 44. Powiat : przestrzeń władzy publicznej / Konrad Koc. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013.
Sygnatura Lokalizacja
MAG G 298557 Wypożyczalnia
 45. Powiat bydgoski : [gospodarka, turystyka, samorząd, mapa] / [zdjęcia Paweł Buczek et al. ; red. Elżbieta Ranuszkiewicz ; materiały przygotowano przy współpracy Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy]. – Bydgoszcz : Agencja Reklamowo Fotograficzno-Wydawnicza „Camvid” Paweł Buczek-Szwenke, cop. 2000.
Sygnatura Lokalizacja
SIRr VIII/B-38 Informatorium
 46. Prawno-administracyjne zagadnienia ustrojowej polityki administracyjnej / Piotr Szreniawski. – Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 2012.
Sygnatura Lokalizacja
MAG G 294436 Wypożyczalnia
 47. Prawo autorskie w administracji publicznej / Monika Brzozowska. – Wrocław : Presscom, 2010.
Sygnatura Lokalizacja
CZYT XIe/73 Czytelnia Główna
 48. Profesjonalizacja administracji państwowej w Polsce 1918-1939 : uwarunkowania społeczne i kulturowe / Piotr Górski. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011.
Sygnatura Lokalizacja
MAG G 292791 Wypożyczalnia
 49. Reformatorzy i politycy : gra o reformę ustrojową roku 1998 widziana oczami jej aktorów / Jadwiga Emilewicz, Artur Wołek. – Warszawa : Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej ; Katowice : Wydaw. Samorządowe FRDL, 2000.
Sygnatura Lokalizacja
MAG G 294485 Wypożyczalnia
 50. Rola zamków krzyżackich w ziemi chełmińskiej od połowy XIV wieku do 1454 roku : studia nad gospodarką / Jan Gancewski. – Olsztyn : Towarzystwo Naukowe : OBN, 2001.
Sygnatura Lokalizacja
MAG G 276729 Wypożyczalnia
SIRr VIb/4-22 Informatorium
 51. Rząd Królestwa Polskiego wobec sejmików i zgromadzeń gminnych 1815-1830 / Maciej Mycielski. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2010.
Sygnatura Lokalizacja
MAG G 289965 Wypożyczalnia
 52. Sądowa kontrola administracji : podręcznik akademicki / Jan Paweł Tarno [et al.]. – Warszawa : Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji : Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich, 2006.
Sygnatura Lokalizacja
CZYT XIg/62 Czytelnia Główna
 53. Sekretarze ab epistulis i a libellis w kancelarii cesarzy od Augusta do Hadriana : studium historyczno-prawne / Karol Kłodziński. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011.
Sygnatura Lokalizacja
MAG G 291757 Wypożyczalnia
MAG G 291758 Wypożyczalnia
 54. Statut gminy miasta Toruń / Rada Miasta Torunia. – Toruń : UM, 2004.
Sygnatura Lokalizacja
SIRr VIII/T-97 Informatorium
 55. Struktury administracyjne i społeczne oraz formy życia w wielkich miastach Prus Krzyżackich i Królewskich w średniowieczu i na progu czasów nowożytnych / Janusz Tandecki. – Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2001.
Sygnatura Lokalizacja
SIRr VIb/3-11 Informatorium
MAG G 259780 Wypożyczalnia
 56. Trójkąt ukraiński : szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793-1914 / Daniel Beauvois ; z jęz. fr. przeł. Krzysztof Rutkowski ; Towarzystwo Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005.
Sygnatura Lokalizacja
CZYT VIb/323 Czytelnia Główna
 57. Unia Europejska w poszukiwaniu skutecznego mechanizmu zarządzania : analiza krytyczna modelu teoretycznego multi-level governance / Krzysztof Tomaszewski. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013.
Sygnatura Lokalizacja
CZYT XId/23 Czytelnia Główna
 58. Urzędnicy miejscy Torunia : spisy. Cz. 3, 1651-1793 / Jerzy Dygdała ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. – Toruń : TNT, 2002.
Sygnatura Lokalizacja
MAG G 276696 Wypożyczalnia
SIRr II/1-R.90, z.2 Informatorium
 59. Ustrój administracji w nowożytnej Europie : zarys wykładu / Danuta Janicka. – Toruń : TNOiK – Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, 2002.
Sygnatura Lokalizacja
CZYT XIa/63 Czytelnia Główna
MAG G 263359 Wypożyczalnia
MAG G 264156 Wypożyczalnia
 60. Ustrój administracji w nowożytnej Europie : zarys wykładu z historii administracji / Danuta Janicka. – Wyd. 2. popr. i uzup. – Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. „Dom Organizatora”, 2010.
Sygnatura Lokalizacja
CZYT XIg/75 Czytelnia Główna
 61. Współczesna biurowość w administracji publicznej : komentarz do instrukcji biurowej Prezesa Rady Ministrów z 2011 roku / [red. Ewelina Gajewska]. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013.
Sygnatura Lokalizacja
MAG G 299028 Wypożyczalnia
MAG G 299029 Wypożyczalnia
 62. Wydział Prawa i Administracji – informator / Uniwersytet Mikołaja Kopernika. – Toruń : UMK : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, 2000.
Sygnatura Lokalizacja
SIRr XXXI a / 36 Informatorium
 63. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu : 1945-2005 / [red., wybór i oprac. materiału: Zbigniew Witkowski, Krystyna Kamińska przy współpracy Marty Parszutowicz]. – Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Prawa i Administracji : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, 2006.
Sygnatura Lokalizacja
SIRr XXXI a / 61 Informatorium
 64. Z dziejów Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu 1925-2010 : artykuły, wspomnienia, rozmowy, biografie / aut. Włodzmierz Braniecki [et al. ; red. Tadeusz Chrzanowski]. – Toruń : Polskie Towarzystwo Leśne. Oddział ; Bydgoszcz : Studio Artystyczno-Reklamowe „Pomorze”, 2010.
Sygnatura Przeznaczenie
SIRr XVI/80 Informatorium
MAG G 288044 Wypożyczalnia
 65. Z dziejów unifikacji administracji II Rzeczypospolitej : rola przepisów pruskich / Anna Tarnowska. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012.
Sygnatura Lokalizacja
MAG G 294574 Wypożyczalnia
MAG G 294575 Wypożyczalnia
 66. Zadania i kompetencje jednostek samorządu terytorialnego i wojewody / [red. Zbigniew Bukowski et al.]. – Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, 2004.
Sygnatura Lokalizacja
CZYT VIIIa/53 Czytelnia Główna
 67. Zarządzanie publiczne : w teorii i praktyce polskich organizacji / Barbara Kożuch. – Warszawa : Placet, 2004.
Sygnatura Lokalizacja
CZYT IXf/80 Czytelnia Główna
 68. Zarządzanie publiczne i zamówienia publiczne : kierunki modernizacji instytucjonalnej w Unii Europejskiej i na świecie / Olgierd Lissowski. – Warszawa : Wydawnicrwo Naukowe CONTACT, 2009.
Sygnatura Lokalizacja
CZYT IXf/140 Czytelnia Główna
 69. Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym : problemy teorii i praktyki / Jan Adamiak [et al.] ; red. Wojciech Kosiedowski. – Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, 2001.
Sygnatura Lokalizacja
MAG G 263578 Wypożyczalnia
 70. Zdiagnozowanie potencjału administracji samorządowej, ocena potrzeb szkoleniowych kadr urzędów administracji samorządowej oraz przygotowanie profili kompetencyjnych kadr urzędów administracji samorządowej / [zespół projektowy w składzie Bogusława Urbaniak et al.]. – [Kutno : ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku, ca 2009].
Sygnatura Lokalizacja
MAG G 288011 Wypożyczalnia
 71. Ziemia mielnicka województwa podlaskiego w XVI-XVII wieku : osadnictwo, własność ziemska i podziały kościelne / Dorota Michaluk. – Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2002.
Sygnatura Lokalizacja
MAG G 262823 Wypożyczalnia
MAG G 262824 Wypożyczalnia