Tag Archives: alkoholizm

Next Page

ks. Bogusław Głodowski – O ruchu trzeźwościowym w diecezji chełmińskiej w latach 1848-1939

 

ks. Bogusław Głodowski

O ruchu trzeźwościowym w diecezji chełmińskiej w latach 1848-1939

Instytut Kaszubski

Gdańsk 2016

Sygnatura SIRr XXI/57

 

Ks. prałat dr Bogusław Głodowski pełni funkcję diecezjalnego duszpasterza trzeźwości w Gdańsku.

Jest też duszpasterzem Kaszubów.

W 2013 roku obronił doktorat na Uniwersytecie Gdańskim poświęcony ruchowi trzeźwościowemu w diecezji chełmińskiej w latach 1848-1939.

Autor na wstępie opisał narodziny i rozwój ruchów trzeźwościowych w II połowie XIX wieku w USA i w Europie Zachodniej.

Przedstawił rozwój idei trzeźwościowej na terenie zaborów w Królestwie Kongresowym, w Poznańskim i na Pomorzu, na Śląsku Cieszyńskim i Galicji, na samym Śląsku.

Przypomniał również o starych tradycjach trzeźwościowych ożywionych w XIX i XX wieku.

Kolejna część rozprawy poświęcona jest powstaniu bractw trzeźwości w diecezji chełmińskiej.

Przedstawiono troskę Kościoła katolickiego o trzeźwość wiernych.

Opisano związki biskupów chełmińskich z misjami ludowymi i bractwami trzeźwości.

Zaprezentowano zaangażowanie duchowieństwa zakonnego i parafialnego w ruch trzeźwościowy.

Przedstawiono też liderów ruchu.

Dalej dysertacja zawiera analizę stosunku państwa i Kościoła do ruchu trzeźwościowego na Pomorzu w latach 1920-1939.

Autor opisał społeczny ruch trzeżwościowy na Pomorzu w czasach II Rzeczypospolitej, przedstawił ustawodawstwo państwowe na ten temat, zaprezentował zaangażowanie struktur administracji w walkę z alkoholizmem.

Monografię zamykają rozważania na temat renesansu bractw trzeźwości w diecezji chełmińskiej.

Autor opisuje inicjatywy Episkopatu, zaangażowanie biskupów chełmińskich i struktur diecezjalnych w troskę o trzeźwość.

Przedstawia też wybitnych działaczy ruchu trzeźwościowego diecezji chełmińskiej w 20-leciu międzywojennym.

Alkoholizm – kwerenda

belkaniebieska2

kwerendaniebieska2

Ministerstwo Zdrowia szacuje, że w Polsce jest około 700-900 tysięcy osób uzależnionych od alkoholu.

Alkoholizm powoduje szkody zdrowotne, psychologiczne i społeczne.

Szczególnie dolegliwe są zaburzenia życia rodzinnego i towarzyszące im zjawisko przemocy domowej.

W co piątej polskiej rodzinie dochodzi do konfliktów, których przyczyną jest pijaństwo.

 

1. Abstynencja, trzeźwość, profilaktyka wychowawcza / Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy. Zarząd Główny. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1969.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 125125 Wypożyczalnia
2. Aby wybaczyć : poradnik dla rodzin alkoholików / Ewa Woydyłło. – [Wyd. 4]. Edukacji w Dziedzinie Alkoholizmu i Innych Uzależnień, . – Warszawa : „Akuracik” : Fundacja im. Stefana Batorego. Komisja.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 262930 Wypożyczalnia
3. Aktualne przejawy patologii i dewiacji społecznej : wybrane konteksty / red. nauk. Marek Walancik. – Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, 2009.
Sygnatura Lokalizacja
OCCiN Osr.podr.-pat. Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
4. Alkohol / K.I. Sider. – Warszawa : Twigger, 2002.
Sygnatura Lokalizacja
F.11 821.162.1-3 Filia nr 11
OCCiN Osr.podr. Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
5. Alkohol : tajemnicza substancja : co to jest? – mity i metamorfozy – środek uzależniający – lekarstwo anonimowi alkoholicy – dylemat pijących – zagadkowa przyszłość / Griffith Edwards ; z ang. przeł. Agnieszka Grzybek. – Warszawa : „KDC”, 2001.
Sygnatura Lokalizacja
F.11 613.81/.84 Filia nr 11
6. Alkohol a zdrowie i kultura człowieka / Jerzy Lisiewicz ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. – Wrocław ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 208983 Wypożyczalnia
7. Alkohol i biesiadowanie w obyczajowości Polaków / Magdalena Dampz. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2005.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 284706 Wypożyczalnia
8. Alkohol i kierowca. – Warszawa : Parpa.
Sygnatura Lokalizacja
OCCiN Ośr.podr. Wypożyczalnia
9. Alkohol i muzy : wódka w życiu polskich artystów / Sławomir Koper. – Warszawa : Czerwone i Czarne, 2013.
Sygnatura Lokalizacja
F.3 821.162.1(091) Filia nr 3
F.11 821.162.1(091) Filia nr 11
F.14 821.162.1(091) Filia nr 14
F.16 821.162.1(091) Filia nr 16
10. Alkohol i Twoje zdrowie / Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. – Warszawa : PARPA, 2003.
Sygnatura Lokalizacja
F.16 R.XII Filia nr 16
11. Alkohol, komunikacja – skutki prawne : praca zbiorowa / [wstęp Stanisław Mroczek]. – Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1987 .
Sygnatura Lokalizacja
MAG 216708 Wypożyczalnia
12. Alkohol, komunikacja – skutki prawne : praca zbiorowa / [wstęp Stanisław Mroczek]. – [Wyd. 1 (dodr.)]. – Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1988 .
Sygnatura Lokalizacja
MAG 220972 Wypożyczalnia
13. Alkohol oraz związane z nim problemy społeczne i zdrowotne / pod red. Ignacego Walda ; aut. Antoni Bielewicz [et al.]. – Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1986.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 203719 Wypożyczalnia
14. Alkohol, prochy i ja / Barbara Rosiek. – Warszawa : Mawit Druk, cop. 2006.
Sygnatura Lokalizacja
OCCiN Osr.podr. Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
15. Alkohol w kulturze i obyczaju : praca zbiorowa / pod red. Jana Górskiego i Kazimierza Moczarskiego. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1972.
Sygnatura Lokalizacja
F.1 613.81/84 Filia nr 1
MAG 121712 Wypożyczalnia
16. Alkohol w zakładzie pracy : problemy ekonomiczne i społeczne : praca zbiorowa / pod red. Marii Jarosz. – Warszawa : Państ. Wydaw. Ekonomiczne, 1990 .
Sygnatura Lokalizacja
MAG 223587 Wypożyczalnia
MAG 223588 Wypożyczalnia
17. Alkoholiczka / Mika Dunin. – Kraków : Wydawnictwo WAM, cop. 2014.
Sygnatura Lokalizacja
F.5 821.162.1-3 Filia nr 5
F.6 821.162.1-3 Filia nr 6
F.11 821.162.1-3 Filia nr 11
F.13 821.162.1-3 Filia nr 13
OCCiN Osr.podr. Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
18. Alkoholik : autobiograficzna opowieść o życiu, piciu, uzależnieniu i wyzwoleniu / Meszuge [pseud.]. – Kraków : Wydawnictwo WAM , cop. 2011.
Sygnatura Lokalizacja
OCCiN Osr.podr. Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
19. Alkoholik : autobiograficzna opowieść o życiu, piciu, uzależnieniu i wyzwoleniu / Meszuge. – Wznowienie. – Kraków : Wydawnictwo WAM, 2013.
Sygnatura Lokalizacja
F.11 613.81/.84 Filia nr 11
20. Alkoholik instrukcja obsługi / Jolanta Reisch-Klose, Ewelina Głowacz. – Warszawa: Wydawnictwo IPS, 2013.
Sygnatura Lokalizacja
F.11 613.81/.84 Filia nr 11
21. Alkoholin vuosisata : suomalaisten alkoholiolojen vaiheita 1900-luvulla / toimittaneet Matti Peltonen, Hanna Kuusi, Kaarina Kilpiö. – Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2006.
Sygnatura Lokalizacja
MAG TN 01115-122 Biblioteka Główna
22. Alkoholizm : bibliografia / Maria Jasińska ; [przedm. M. Ambros] ; Społeczny Komitet Przecialkoholowy. Zarząd Główny. – Warszawa : Społeczny Komitet Przecialkoholowy. Zarząd Główny, 1971.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 142911 Wypożyczalnia
MAG 142912 Wypożyczalnia
23. Alkoholizm : bibliografia. T. 1, Od XVI w. do 1969 r. / Maria Jasińska ; Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy. Zarząd Główny. – Wyd. 2. – Warszawa : SKP. ZG, 1993.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 240283.01 Biblioteka Główna
24. Alkoholizm : bibliografia. T. 2, 1970-1985 r. oraz uzupełnienia za lata poprzednie / Maria Jasińska ; Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy. Zarząd Główny. – Warszawa : SKP. ZG, cop. 1988.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 240283.02 Biblioteka Główna
25. Alkoholizm : grzech czy choroba? / Wiktor Osiatyński. – Warszawa : Iskry, cop. 2005.
Sygnatura Lokalizacja
F.1 613.81/.84 Filia nr 1
F.11 613.81/.84 Filia nr 11
MAG 278653 Wypożyczalnia
MAG 278654 Wypożyczalnia
26. Alkoholizm : przyczyny, leczenie, profilaktyka / Lidia Cierpiałkowska ; [cz. 3 oprac. Agnieszka Rosińska] ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2000.
Sygnatura Lokalizacja
F.1 613.81/.84 Filia nr 1
F.2 613.81/.84 Filia nr 2
F.11 613.81/.84 Filia nr 11
MAG 257325 Wypożyczalnia
CZYT XIX/60 Czytelnia Główna
OCCiN Osr.podr.-pat. Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
27. Alkoholizm i grzech, i choroba, i… / Wiktor Osiatyński. – Warszawa : Wydawnictwo Iskry, cop. 2007.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 281266 Wypożyczalnia
28. Alkoholizm jako choroba / Bogdan T. Woronowicz. – Wyd. 2. – Warszawa : Państ. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1994.
Sygnatura Lokalizacja
OCCiN Ośr.podr.-pat. Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
29. Alkoholizm jako choroba / Bohdan T. Woronowicz. – Wyd. 2. – Warszawa : Państ. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1996.
Sygnatura Lokalizacja
F.16 R.XII Filia nr 16
30. Alkoholizm jako zagadnienie gospodarcze w Polsce / Mikołaj Skiba. – Lwów : skł. gł. Księgarnia „Bibljoteka Religijna”, 1932.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 17825 Biblioteka Główna
31. Alkoholizm jest chorobą / Bohdan T. Woronowicz. – Wyd. 2 rozsz. – Warszawa : Państ. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1998.
Sygnatura Lokalizacja
F.11 613.81/.84 Filia nr 11
32. Alkoholizm na Pomorzu / Stefania Bojarska. – Toruń : Druk. Toruńska, [b.r.].
Sygnatura Lokalizacja
MAG 38265 Biblioteka Główna
33. Alkoholizm w rodzinie a przestępczość nieletnich / Danuta Dymek. – Słupsk : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1977.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 161232 Wypożyczalnia
34. Alkoholowy zespół płodu : teoria, diagnoza, praktyka / pod red. Marka Banacha. – Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” : Wydawnictwo WAM, 2011.
Sygnatura Lokalizacja
OCCiN Osr.podr.-pat. Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
35. Anioły Warszawy / Aleksander Rowiński. – Warszawa : Iskry, 1969.
Sygnatura Lokalizacja
F.16 343 Filia nr 16
36. Anioły Warszawy / Aleksander Rowiński. – Wyd. 3 rozsz. – Warszawa : Iskry, 1978.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 162354 Wypożyczalnia
38. Bądźcie trzeźwi : [materiały kaznodziejskie : praca zbiorowa / aut. Benignus Sosnowski [et al.]. – Płock : Płockie Wydaw. Diecezjalne ; na zlec. Domu Rekolekcyjnego Duszpasterstwa Trzeźwości przy Klasztorze OO. Kapucynów w Zakroczymiu, 1981.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 179327 Wypożyczalnia
39. Bądźmy trzeźwi : praca zbiorowa. – Warszawa : „Pax”, 1982.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 185768 Wypożyczalnia
40. Biała logika : (literaccy klasycy alkoholizmu) / Witold Kotowski. – Ciechanów : Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy ZG : Ciechanowskie Towarzystwo Naukowe, 1984.
Sygnatura Lokalizacja
F.6 82(091) Filia nr 6
41. Biblioteka, człowiek niepełnosprawny, środowisko lokalne : materiały z konferencji, Poznań 13-15 października 2003 r / red. Krystyna Dąbrowska, Anna Sabiłło, Iwona Smarsz ; Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. – Poznań : WBP, 2004.
Sygnatura Lokalizacja
OCCiN Osr.podr.-B Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
42. Biblioterapia w środowisku współuzależnionych z grup rodzinnych Al-Anon : (od teorii do działań praktycznych) / Bronisława Woźniczka-Paruzel. – Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydaw., 2002.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 262870 Wypożyczalnia
MAG 262871 Wypożyczalnia
MAG TN 36820 Biblioteka Główna
43. Bob Whisky czyli Duchowość alkoholika / Robert Koss. – Brzezia Łąka : Wydawnictwo Poligraf, cop. 2012.
Sygnatura Lokalizacja
OCCiN Osr.podr. Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
44. Bruzdy życia / Leszek Mikuła. – Poznań : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987.
Sygnatura Lokalizacja
F.1 304 Filia nr 1
MAG 211942 Wypożyczalnia
45. @buty mojego męża.pl / Wasilewska & Wesołowska. – Poznań : „Media Rodzina”, cop. 2004.
Sygnatura Lokalizacja
F.11 613.81/.84 Filia nr 11
46. Być czy brać? : jak rodzice mogą chronić dzieci przed narkotykami i alkoholem / Stephen Arterburn, Jim Burns ; [przekł. i red. Andrzej Gandecki]. – Lublin : Pojednanie, 1998.
Sygnatura Lokalizacja
F.16 R.XII Filia nr 16
47. A child called ‚it’ / Dave Pelzer. – London : Orion, 2000.
Sygnatura Lokalizacja
F.12 36 Filia nr 12
48. Choroba alkoholowa : informator dla absolwentów średnich szkół medycznych / Tadeusz Kulisiewicz ; Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy. – Wyd. 2 popr. – Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1973.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 136163 Wypożyczalnia
49. Cud równowagi / Lucía Etxebarria ; przeł. Magdalena Płachta. – Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA, 2006.
Sygnatura Lokalizacja
F.2 821.134.2-3 Filia nr 2
F.12 821.134.2-3 Filia nr 12
OCCiN Osr.podr. Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
52. Czas na wyleczenie : podręcznik : stopnie do wyzdrowienia dla dorosłych dzieci alkoholoków / Timmen L. Cermak, Jacques Rutzky ; przekł. Piotr Żak. – Wyd. 2. – Kielce : Wydawnictwo Charaktery, 2011.
Sygnatura Lokalizacja
F.3 159.9 Filia nr 3
53. Czas uzdrowić swoje życie : przewodnik do pracy nad sobą : kroki w stronę zdrowienia Dorosłych Dzieci Alkoholików / Timmen L. Cermak, Jacques Rutzky ; tł. Jolanta Pasternak-Winiarska. – Wyd. 1, dodr. – Warszawa : Państ. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1998.
Sygnatura Lokalizacja
F.11 159.9 Filia nr 11
OCCiN Osr.podr.-pat. Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
54. Człowiek stary w domu pomocy społecznej : z perspektywy polityki społecznej i pracy socjalnej / Andrzej Mielczarek. – Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, 2010.
Sygnatura Lokalizacja
OCCiN Osr.podr.-S Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
56. Czytania świąteczne dla wszystkich stanów / K. Antoniewicz. – Wyd. nowe. – Warszawa : Gebethner i Wolff, 1905.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 16709 Biblioteka Główna
57. Dedykowane / Jerzy Karpiński. – Wrocław : Wydawnictwo MarMar, 2006.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 278064 Wypożyczalnia
58. Dlaczego za kratami : poruszające historie więźniów / zebrał i oprac. Stanisław Majcher. – Kraków : Wydawnictwo WAM, cop. 2013.
Sygnatura Lokalizacja
F.2 343 Filia nr 2
F.10 343 Filia nr 10
F.11 343 Filia nr 11
F.14 343 Filia nr 14
OCCiN Osr.podr. Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
59. Do dna / [tekst Andrzej A. Dobrzyński]. – [Warszawa] : nakł. Zarządu Głównego Społecznego Komitetu Przeciwalkoholowego, [1990].
Sygnatura Lokalizacja
MAG 228015 Wypożyczalnia
60. Dokąd po pomoc…? : informator o instytucjach oraz organizacjach pozarządowych prowadzących poradnictwo i terapię dla osób uzależnionych i ich rodzin na terenie Torunia / Agnieszka Maciejewska, Joanna Murawska, Joanna Żelazek-Dziewicka. – Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2000.
Sygnatura Lokalizacja
SIRr XXVI/7 Informatorium
61. Dopóki nie jest za późno : poradnik dla rodziców / Jep Hostetler ; przekł. [z ang.] Zenon Miernicki. – Katowice : Edytor, 1995.
Sygnatura Lokalizacja
F.1 613.81/.84 Filia nr 1
F.2 613.81/.84 Filia nr 2
F.4 613.81/.84 Filia nr 4
F.6 613.81/.84 Filia nr 6
F.7 613.81/.84 Filia nr 7
F.8 613.81/.84 Filia nr 8
F.11 613.81/.84 Filia nr 11
F.14 613.81/.84 Filia nr 14
F.16 R.XII Filia nr 16
F.16 613.81/.84 Filia nr 16
MAG 247380 Wypożyczalnia
OCCiN Osr.podr.-pat. Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
62. Dorosłe dzieci alkoholików / Janet G. Woititz ; tł. Magdalena Winkler ; red. Anna Dodziuk. – Warszawa : Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 1994.
Sygnatura Lokalizacja
OCCiN Ośr.podr.-pat. Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
63. Doświadczanie zdarzeń krytycznych : narracje biograficzne dorosłych dzieci alkoholików / Amelia Krawczyk-Bocian. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2013.
Sygnatura Lokalizacja
F.12 159.9 Filia nr 12
64. Dysfunkcja wątroby uzależnionych od alkoholu kobiet i mężczyzn – obraz kliniczny, wskaźniki biochemiczne, wspomaganie diagnozy i leczenia / Beata Augustyńska ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera, 2011.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 292920 Wypożyczalnia
65. Dzieci, alkohol, narkotyki : przewodnik dla rodziców / Ruth Maxwell ; przeł. Jadwiga Węgrodzka. – Wyd. 2 w jęz. pol. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 1999.
Sygnatura Lokalizacja
F.2 613.81/.84 Filia nr 2
F.3 613.81/.84 Filia nr 3
F.4 613.81/.84 Filia nr 4
F.6 613.81/.84 Filia nr 6
F.7 613.81/.84 Filia nr 7
F.8 613.81/.84 Filia nr 8
F.11 613.81/.84 Filia nr 11
F.16 R.XII Filia nr 16
F.16 613.81/.84 Filia nr 16
66. Dzieci, alkohol, narkotyki : przewodnik dla rodziców / Ruth Maxwell ; przeł. Jadwiga Węgrodzka. – Wyd. 2 w jęz. pol. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2000.
Sygnatura Lokalizacja
F.16 R.XII Filia nr 16
67. Dzieci, alkohol, narkotyki : przewodnik dla rodziców / Ruth Maxwell ; przeł. [z ang.] Jadwiga Węgrodzka. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 1994.
Sygnatura Lokalizacja
F.2 613.81/.84 Filia nr 2
MAG 242771 Wypożyczalnia
OCCiN Osr.podr.-pat. Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
68. Dzieci krzywdzone i wykorzystywane seksualnie : poradnik dla nauczycieli, pedagogów i pracowników socjalnych / Izabela Kałka. – Sosnowiec : Wydawnictwo Projekt-Kom, cop. 2007.
Sygnatura Lokalizacja
OCCiN Osr.podr.-pat. Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
69. Dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym / oprac. Wanda Sztander. – Wyd. 3 popr. – Warszawa : Państ. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2004.
Sygnatura Lokalizacja
F.16 R.XII Filia nr 16
70. Dzielnica cudów / Henryk Mularski. – Lublin : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1986.
Sygnatura Lokalizacja
F.1 613.81/.84 Filia nr 1
F.7 613.81/.84 Filia nr 7
MAG 205204 Wypożyczalnia
71. Dziennik Bridget Jones / Helen Fielding ; z ang. przeł. Zuzanna Naczyńska. – Warszawa : Zysk i S-ka Wydaw, 2000.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 258774 Wypożyczalnia
72. Fraszki z łezką / wybór Małgorzata Gołembnik, Lilia Zielińska ; il. Julian Bohdanowicz. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1995.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 247503 Wypożyczalnia
73. Gdy miłość nie wystarcza : poradnik dla rodziców / Stephen Arterburn, Jim Burns ; [przekł. i red. Andrzej Gandecki]. – Lublin : Pojednanie, 1993.
Sygnatura Lokalizacja
F.16 R.III Filia nr 16
74. Gdzie się podziało moje dzieciństwo : o dorosłych dzieciach alkoholików / [red. Piotr Żak]. – Wyd. 2 popr. – Kielce : „Charaktery”, 2006.
Sygnatura Lokalizacja
F.11 159.9 Filia nr 11
F.16 R.X Filia nr 16
75. Ein Glaeschen in Ehren : Beiträge zur Alkoholfrage und Mahnworte an alle diejenigen, die im Kampfe gegen den Alkohol nicht Mass und Ziel halten koennen / Georg Haase. – Breslau : A. Stenzel, 1905.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 18593 Biblioteka Główna
76. Gorzałka. T. 1 / Adolf Dygasiński ; przedm. Adam Grzymała-Siedlecki [et al.]. – Warszawa : Biblioteka Polska, 1939.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 30526.05 Wypożyczalnia
MAG 259223 Biblioteka Główna
77. Gorzałka. T. 2 / Adolf Dygasiński ; przedm. Adam Grzymała-Siedlecki [et al.]. – Warszawa : Biblioteka Polska, 1939.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 30526.06 Wypożyczalnia
78. Grzech czy choroba / Wiktor Osiatyński. – Wyd. 2 popr. i uzup.. – Warszawa : „Akuracik”, 1997.
Sygnatura Lokalizacja
F.11 613.81/.84 Filia nr 11
79. Higiena, trzeźwość, zdrowie / Cezary Korczak, Elżbieta Mróz. – Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich : na zlec. Zarządu Głównego Społecznego Komitetu Przeciwalkoholowego, 1969.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 156325 Wypożyczalnia
80. Die höhere Schule und die Alkoholfrage : zwei Vorträge auf der 21. Mitglieder- Versammlung des Deutschen Vereins gegen den Missbrauch geistiger Getränke / von Hartmann, Weygandt. – Erfurt : Mässigkeits-Verlag des Deutsch Vereins, 1905.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 265532 Biblioteka Głowna
81. Ile możesz wypić? : o nałogach i ich leczeniu / Johannes Lindenmeyer ; przekł i oprac. Jan Chodkiewicz ; wstęp do wyd. pol. Ewa Woydyłło. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007.
Sygnatura Lokalizacja
F.16 613.81/.84 Filia nr 16
MAG 278631 Wypożyczalnia
MAG 278632 Wypożyczalnia
82. Ile można wypić? : poradnik / Klaus Dietze, Manfred Spicker ; przeł. Grzegorz Rawski. – Kraków : Wydawnictwo WAM, cop. 2012.
Sygnatura Lokalizacja
OCCiN Osr.podr.-pat. Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
83. Imperium wódki : alkohol, władza i polityka w Rosji carskiej / Mark Lawrence Schrad ; tł. Aleksandra Czwojdrak. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2015.
Sygnatura Lokalizacja
F.6 613.81 Filia nr 6
84. Interwencja wobec osoby uzależnionej / Wanda Sztander. – Wyd.3. – Warszawa : Parpa, 1995.
Sygnatura Lokalizacja
OCCiN Ośr.podr. Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
85. Jak feniks z butelki : rozmowy z alkoholikami / Wojciech Maziarski. – Wyd. 2 zaktual. – Warszawa : Wydawnictwo Waza, 2013.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 299615 Wypożyczalnia
86. Jak pomóc dziecku nie pić / Alicja Pacewicz. – Wyd. 2 popr. – Warszawa : Państ. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1994.
Sygnatura Lokalizacja
F.16 R.XII Filia nr 16
87. Jak pomóc dziecku nie pić / Alicja Pacewicz. – Wyd. 2 popr. – Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1995.
Sygnatura Lokalizacja
F.16 R.XII Filia nr 16
88. Jak pomóc dziecku nie pić / Alicja Pacewicz. – Wyd. 3 (popr.). – Warszawa : Państ. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1997.
Sygnatura Lokalizacja
F.16 R.XII Filianr 16
89. Jak walczyć z uzależnieniami? / Andrzej Augustynek. – Warszawa : Difin, 2011.
Sygnatura Lokalizacja
OCCiN Osr.podr.-pat. Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
90. Jak wychować dziecko, które mówi – Nie!!! alkoholowi i narkotykom : to książka dla rodziców troszczących się o swoje dziecko / David J. Wilmes ; przekł. [z ang.] Liliana Okupniak. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2002.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 262932 Wypożyczalnia
91. Jak wychować dziecko, które mówi – Nie!!! alkoholowi i narkotykom : to książka dla rodziców troszczących się o swoje dziecko / David J. Wilmes ; przekł. Liliana Okupniak. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003.
Sygnatura Lokalizacja
OCCiN Osr.podr.-pat. Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
92. Jak wychować dziecko, które mówi – Nie!!! alkoholowi i narkotykom : to książka dla rodziców troszczących się o swoje dziecko / David J. Wilmes ; przekł. Liliana Okupniak. – Wyd. 1 w j. pol. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2005.
Sygnatura Lokalizacja
F.3 613.81/.84 Filia nr 3
F.6 613.81/.84 Filia nr 6
F.11 613.81/.84 Filia nr 11
F.14 613.81/.84 Filia nr 14
93. Jak zabawa, to zabawa / Ewa Starczewska ; [przedm. Czesław Kałużny]. – Wyd. 2. – Warszawa : Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy. Zarząd Główny, 1970.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 132499 Wypożyczalnia
94. Jak żyć z chorobą, a jak ją pokonać / Irena Heszen-Niejodek. – Katowice : Wydaw. UŚ, 2000.
Sygnatura Lokalizacja
OCCiN Osr.podr.-ch. Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
95. Jednodniówka Koła Abstynentów Studentów Teologii Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie : wydana z okazji 30-lecia istnienia Koła / Koło Abstynentów Studentów Teologii Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. – Lwów : Koło Abstynentów Studentów Teologii Uniwersytetu Jana Kazimierza, 1937.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 206970 Biblioteka Główna
96. Jestem alkoholikiem : świadectwa AA / wybrał i oprac. Józef Jan alkoholik [pseud. ; przedm. Jacek Salij ; posł. Zbigniew T. Wierzbicki]. – Poznań : Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów „W drodze”, 1986.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 205986 Wypożyczalnia
MAG 214038 Wypożyczalnia
97. Jestem alkoholikiem : świadectwa AA / wybrał i oprac. Józef Jan alkoholik [pseud. ; przedm. Jacek Salij, posł. Zbigniew T. Wierzbicki]. – Wyd. 2 poszerz. – Poznań : „W Drodze” Wydaw. Polskiej Prowincji Dominikanów, 1992.
Sygnatura Lokalizacja
F.1 613.81/.84 Filia nr 1
F.11 613.81/.84 Filia nr 11
MAG 238551 Wypożyczalnia
OCCiN Osr.podr. Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
98. Jeżeli jesteś jednym z nich… : informator i poradnik dla „ludzi z problemem alkoholowym” / Tadeusz Kulisiewicz. – Wyd. 2. popr. i uzup. – Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich : zlec. Zarządu Głównego Społecznego Komitetu Przeciwalkoholowego, 1970.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 155941 Wypożyczalnia
99. Klinika alkoholizmu / A. A. Portnow, I. N. Pjatnickaja ; [tł. z ros. Wojciech Moczulski]. – Warszawa : Państ. Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1977.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 148630 Wypożyczalnia
100. Kobieta, alkohol, obyczaje / Daniela Soszyńska. – Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich : na zlec. Zarządu Głównego Społecznego Komitetu Przeciwalkoholowego, 1971.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 183536 Wypożyczalnia
101. Koniec współuzależnienia : jak przestać kontrolować życie innych i zacząć troszczyć się o siebie / Melody Beattie ; przeł. Andrzej Jankowski. – Poznań : Media Rodzina, [2007].
Sygnatura Lokalizacja
OCCiN Osr.podr.-pat. Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
102. Konkurs „Sztafeta trzeźwości” / Oddział Wojewódzki Społecznego Komitetu Przeciwalkoholowego, Urząd Wojewódzki. Wydział Kultury i Sztuki […]. – Bydgoszcz : Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy, 1977.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 189619 Biblioteka Główna
103. Konsekwencje / Jerzy Karpiński. – Wrocław : „MarMar”, 2002.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 263929 Wypożyczalnia
104. Książka pomaga żyć w trzeźwości : (adnotowany zestaw bibliograficzny) / Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Książnica Miejska im. M. Kopernika. Ośrodek Informacyjno-Metodyczny Czytelnictwa Chorych i niepełnosprawnych. – Toruń : Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Książnica Miejska im. M. Kopernika. Ośrodek Informacyjno-Metodyczny Czytelnictwa Chorych i niepełnosprawnych, 1987.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 216652 Wypożyczalnia
MAG 216653 Wypożyczalnia
105. Kwestya alkoholizmu : badanie socyologiczno-statystyczne / tł. za zezwoleniem autora Józef Kostrzewski, Władysław Marcinkowski. – Poznań : Drukarnia i Księgarnia św. Wojciecha, 1910.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 28099 Biblioteka Główna
106. Lata patykiem pisane : wspomnienia alkoholików / wybór i układ Wilhelmina Skulska ; wstęp S. Kozicki. – Wyd. 2. – Warszawa : „Książka i Wiedza”, 1974.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 131273 Wypożyczalnia
107. Legendarni i tragiczni : eseje o polskich poetach przeklętych / Jan Marx. – Warszawa : „Alfa”, 1993.
Sygnatura Lokalizacja
F.1 821.162.1(091)”1944/…” Filia nr 1
MAG 240730 Wypożyczalnia
108. Legendarni i tragiczni : eseje o polskich poetach przeklętych / Jan Marx. – Warszawa : „Alfa”, 2002.
Sygnatura Lokalizacja
CZYT XXIId/162 Czytelnia Główna
MAG 281245 Biblioteka Główna
109. Lęk przed bliskością : jak pokonać dystans w związku / Janet G. Woititz ; przekł. Ewa Zaremba. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2000.
Sygnatura Lokalizacja
F.16 R.X Filia nr 16
110. Lęk przed bliskością : [jak pokonać dystans w związku] / Janet G. Woititz ; przekł. Ewa Zaremba. – Wyd. 2 w jęz. pol. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2002.
Sygnatura Lokalizacja
F.16 R.VII Filia nr 16
111. List-dziennik / Wojciech Kopciński. – Kraków : „Abrys”, 2000.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 260411 Wypożyczalnia
112. Litacja / Wiktor Osiatyński. – Warszawa : Wydawnictwo Iskry, cop. 2012.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 294672 Wypożyczalnia
113. Losy życiowe i przestępczość młodych alkoholików / Paweł Zakrzewski. – Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1977.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 156410 Wypożyczalnia
114. Małżeństwo na lodzie : jak nauczyć się żyć z alkoholikiem / Janet G. Woititz ; [przekł. Hanna Szczepańska]. – Wyd. 3. – Warszawa : Akuracik, 2002.
Sygnatura Lokalizacja
F.11 613.81/.84 Filia nr 11
115. Mam na imię Marina i jestem alkoholiczką : historia oparta na prawdziwych wydarzeniach / Marina Rowan. – Poznań : Zysk i S-ka. Wydaw., cop. 1999.
Sygnatura Lokalizacja
F.1 821.162.1-3 Filia nr 1
F.2 821.162.1-3 Filia nr 2
F.4 821.162.1-3 Filia nr 4
F.5 821.162.1-3 Filia nr 5
F.7 821.162.1-3 Filia nr 7
F.8 821.162.1-3 Filia nr 8
F.11 821.162.1-3 Filia nr 11
F.12 821.162.1-3 Filia nr 12
F.14 821.162.1-3 Filia nr 14
117. Menele : subkultura o tożsamości dewiacyjnej / Natalia Słowiak. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2009.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 288859 Wypożyczalnia
MAG 288860 Wypożyczalnia
118. Metoda warsztatowa w kształceniu umiejętności interpersonalnych : praca zbiorowa / Małgorzata Chrzanowska [et al.]. – Warszawa : „Interart”, 1996.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 249835 Wypożyczalnia
OCCiN Osr.podr.-prac.soc. Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
119. Miasto Łódź w walce z alkoholizmem. – Łódź : [Sekcja do Walki z Akoholizmem przy Magistracie m. Łodzi], 1925.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 8827 Biblioteka Główna
120. Między wolnością a nałogiem / [Jolanta Kraśniewska et al.]. – Kielce : Jedność, 1999.
Sygnatura Lokalizacja
F.16 R.XII Filia nr 16
121. Milion małych kawałków / James Frey ; przeł. Patryk Gołębiowski. – Warszawa : G + J Gruner + Jahr Polska, cop. 2006.
Sygnatura Lokalizacja
F.2 821.111(73)-3 Filia nr 2
F.3 821.111(73)-3 Filia nr 3
F.11 821.111(73)-3 Filia nr 11
OCCiN Osr.podr. Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
122. Miłość, przyjaźń, agresja, alkoholizm : problemy wieku młodzieńczego (i nie tylko) : poradnikbibliograficzny : praca zbiorowa / red. Elżbieta Barbara Zybert. – Warszawa : Wydaw. SBP, 1999.
Sygnatura Lokalizacja
OCCiN Osr.podr.-B Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
123. Moc i chwała / Graham Greene ; lektor Włodzimierz Nowakowski. – Warszawa : ZWiN PZN, 1983.
Sygnatura Lokalizacja
OCCiN Mag. Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
124. Moskwa – Pietuszki : poemat / Wieniedikt Jerofiejew ; lektor Zdzisław Wardejn. – Warszawa : ZNiW Zw.Niewid., 1998.
Sygnatura Lokalizacja
OCCiN Mag. Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
125. Mój przyjaciel Leonard / James Frey ; przeł. Maria Olejniczak-Skarsgard. – Warszawa : G + J Gruner + Jahr Polska, cop. 2006.
Sygnatura Lokalizacja
F.6 821.111(73)-3 Filia nr 6
F.11 821.111(73)-3 Filia nr 11
OCCiN Osr.podr. Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
126. Mój tatuś pije / Zofia Szymańska. – Wyd. 3. – Warszawa : Państ. Zakł. Wydaw. Lekarskich, 1961.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 49560 Wypożyczalnia
127. Na zakrętach historii / Jerzy Besala. – Warszawa : „Bellona”, cop. 2011.
Sygnatura Lokalizacja
F.7 94 Filia nr 7
F.12 94 Filia nr 12
MAG 293635 Wypożyczalnia
128. Na zdrowie! : jak poradzić sobie z uzależnieniem od alkoholu / Bohdan T. Woronowicz. – Poznań : Media Rodzina ; Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, cop. 2008.
Sygnatura Lokalizacja
OCCiN Osr.podr.-pat. Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
129. Najsłabsze ogniwo : (człowiek jako źródło zagrożeń w ruchu drogowym) / Andrzej Gaberle. – Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 1986.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 205206 Wypożyczalnia
130. Narkomania i alkoholizowanie się młodzieży / Aleksander Bielawiec, Mirosław Krężel. – Szczecin : Wydaw. Naukowe US, 1992.
Sygnatura Lokalizacja
MAG TN 32790 Biblioteka Głowna
131. Narkotyki ; Niemyte dusze / Stanisław Ignacy Witkiewicz ; wstępem poprzedziła i oprac. Anna Micińska. – Wyd. 2. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1979.
Sygnatura Lokalizacja
F.1 159.9 Filia nr 1
F.11 82-92 Filia nr 11
F.16 159.9 Filia nr 16
132. Neuropsychologiczny profil dziecka z FASD : studium przypadku / Teresa Jadczak-Szumiło. – Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2008.
Sygnatura Lokalizacja
OCCiN Osr.podr.-pat. Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
133. Nie piję : poradnik dla alkoholików, ich rodzin, przyjaciół i bliskich / Dick Selvig, Don Riley ; przeł. Irena Doleżal-Nowicka. Powstanie i rozwój ruchu Anonimowych Alkoholików w świecie i w Polsce / Robert Toporkiewicz. – Warszawa : Pax, 1987.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 212565 Wypożyczalnia
OCCiN Ośr.podr. Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
134. Nie piję : poradnik dla alkoholików, ich rodzin, przyjaciół i bliskich / Dick Selvig, Don Riley ; przeł. Irena Doleżal-Nowicka. – Wyd. 2 [i.e. 3]. – Warszawa : Państ. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1994.
Sygnatura Lokalizacja
F.16 613.81/.84 Filia nr 16
F.16 R.XII Filia nr 16
135. Nie piję : poradnik dla alkoholików, ich rodzin, przyjaciół i bliskich / Dick Selving, Don Riley ; przeł. Irena Doleżal-Nowicka. – Wyd. 2. – Warszawa : „Pax”, 1988.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 218825 Wypożyczalnia
136. Niektóre zagadnienia optymalizacji efektów procesu kształcenia / pod red. Jana Jakóbowskiego. – Bydgoszcz. : Wydawnictwo Uczelniane WSP, 1995.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 05368 Biblioteka Główna
137. Nocne zwierzeta [i.e. zwierzęta] / Patrycja Pustkowiak. – Warszawa : Wydawnictwo W.A.B., cop. 2013.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 298884 Wypożyczalnia
138. Nowoczesna profilaktyka uzależnień / Marek Dziewiecki. – Wyd. 2. – Kielce : Jedność, 2001.
Sygnatura Lokalizacja
F.16 R.XII Filia nr 16
OCCiN Osr.podr.-pat. Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
139. O wpływie alkoholizmu samca na potomstwo na podstawie doświadczeń przeprowadzonych na myszach / Tadeusz Markiewicz. – Poznań : Tow. Przyj. Nauk, 1938.
Sygnatura Lokalizacja
MAG TN 0409 Biblioteka Główna
140. Oblicza współczesnych uzależnień / red. nauk. Lidia Cierpiałkowska ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2006.
Sygnatura Lokalizacja
OCCiN Osr.podr.-pat. Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
141. Ocena skuteczności farmakoterapii w zapobieganiu nawrotowi picia u mężczyzn uzależnionych od alkoholu / Marcin Ziółkowski ; Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. – Bydgoszcz : AM, 1999.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 254362 Wypożyczalnia
142. Ocena skuteczności karnej interwencji sądowej wobec alkoholików znęcających się nad członkami swojej rodziny / Jarosław Sienkiewicz ; Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy. – Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 1985.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 204637 Wypożyczalnia
143. Odebrane dzieciństwo : psychologiczne problemy Dorosłych Dzieci Alkoholików / Zofia Sobolewska. – Wyd. 3. – Warszawa : Instytut Psychologii Zdrowia : Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 2007.
Sygnatura Lokalizacja
F.11 159.9 Filia nr 11
144. Odwyk / Jan Paweł Krasnodębski. – Wyd. 2. – Katowice : „Videograf II”, cop. 2002.
Sygnatura Lokalizacja
OCCiN Osr.podr. Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
145. Ofiary demona : obrazek dramatyczny w dwóch odsłonach : (osnuty na tle prawdziwego zdarzenia) / Józef Janiszewski. – Miejsce Piastowe : Wydaw. Tow. Św. Michała Archanioła, 1933.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 18381 Biblioteka Główna
146. Ojcostwo, które boli / Anna Dodziuk. – Warszawa : Instytut Psychologii Zdrowia. Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 2002.
Sygnatura Lokalizacja
F.16 R.VIII Filia nr 16
147. Patologie społeczne / Irena Pospiszyl. – Wyd. 1, 2 dodruk. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.
Sygnatura Lokalizacja
OCCiN Osr.podr.-pat. Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
148. Piekło nie ma dna : rozmowy z trzeźwymi alkoholiczkami / Bożena Snella-Mrozik. – Poznań : Media Rodzina, 2003.
Sygnatura Lokalizacja
OCCiN Osr.podr. Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
149. Pijana wojna : alkohol podczas II wojny światowej / Kamil Janicki. – Warszawa : Instytut Wydawniczy Erica, 2012.
Sygnatura Lokalizacja
F.3 94(100)”1939/1945″ Filia nr 3
F.13 94(100)”1939/1945″ Filia nr 13
150. Pijaństwo : interpretacje problemu społecznego / Kazimierz Frieske, Robert Sobiech. – Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1984.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 194458 Wypożyczalnia
151. Pitaval makabryczny czyli Sprawy pijackie : alkoholizm a przestępczość / Stanisław Szenic ; przedm. S. Antoszczuk. – Warszawa : Państ. Zakł. Wydaw. Lekarskich, 1965.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 78525 Wypożyczalnia
152. Pod mocnym aniołem / Jerzy Pilch. – Kraków : Wydaw. Literackie, 2001.
Sygnatura Lokalizacja
F.1 821.162.1-3 Filia nr 1
F.2 821.162.1-3 Filia nr 2
F.3 821.162.1-3 Filia nr 3
F.5 821.162.1-3 Filia nr 5
F.6 821.162.1-3 Filia nr 6
F.7 821.162.1-3 Filia nr 7
F.8 821.162.1-3 Filia nr 8
F.11 821.162.1-3 Filia nr 11
F.13 821.162.1-3 Filia nr 13
F.14 821.162.1-3 Filia nr 14
F.16 821.162.1-3 Filia nr 16
OCCiN Osr.podr. Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
153. Pod mocnym aniołem / Jerzy Pilch. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2000.
Sygnatura Lokalizacja
F.1 821.162.1-3 Filia nr 1
F.4 821.162.1-3 Filia nr 4
MAG 257570 Wypożyczalnia
MAG 257571 Wypożyczalnia
154. Pod Mocnym Aniołem / Jerzy Pilch. – Wyd. 2, dodr. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2005.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 275346 Wypożyczalnia
155. Podwójny agent / Pierre Fouquet, de Borde Martine ; tł. Stanisław Gogolewski. – Łódź : Wydaw. Łódzkie, 1990.
Sygnatura Lokalizacja
F.1 613.81/84 Filia nr 1
OCCiN Osr.podr. Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
156. Pogadanka o piciu trunków i pijaństwie : (odczyt popularny, zalecony przez Warsz. Tow. Hyg.) / A. Puławski. – Warszawa : Skład główny w Księgarni G. Centnerszwera, 1899.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 66956 Wypożyczalnia
157. Pokręcony świat / Jana Frey ; tł. Wiesława Moniak. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo, cop. 2007.
Sygnatura Lokalizacja
F.1 P Filia nr 1
F.3/d IV P Filia nr 3
F.11d IV P Filia nr 11
F.12d IV P Filia nr 12
OCCiN Osr.podr. Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
158. Polski słownik pijacki i ; Antologia bachiczna / Julian Tuwim ; [rys. Feliks Topolski]. – Wyd. 2. – Warszawa : Oskar, 1991.
Sygnatura Lokalizacja
F.1 82-1(082.2) Filian nr 1
F.14 82-1(082.2) Filia nr 14
MAG 227828 Wypożyczalnia
OCCiN Bibl. Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
159. Polski słownik pijacki i Antologia bachiczna / Julian Tuwim ; il. Feliks Topolski. – Warszawa : „Czytelnik”, 1959.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 177509 Wypożyczalnia
160. Polski słownik pijacki i Antologja bachiczna / Juljan Tuwim ; [il. Feliks Topolski]. – Warszawa : Towarzystwo Wydawnicze „Rój”, 1935.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 22306 Biblioteka Główna
161. Pomoc psychologiczna dla dzieci alkoholików / Bryan E. Robinson ; przedm. Migs Woodside. – Warszawa : Państ. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1998.
Sygnatura Lokalizacja
OCCiN Osr.podr.-pat. Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
162. Pomóż uzależnionym! : integralny program profilaktyczny w szkole : poradnik dla nauczycieli i wychowawców / Marian Łakomski. – Wyd. 2 uzup. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2006.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 277261 Wypożyczalnia
163. Potęga podświadomości : hipnoza, psychostymulacja / Maria Szulc. – Warszawa : Medium, [1994].
Sygnatura Lokalizacja
F.12 615 Filia nr 12
MAG 247882 Wypożyczalnia
164. Powiem ci co zrobić : poradnik dla ofiar przemocy w rodzinie / [oprac. Katarzyna Kądziela, Małgorzata Maresz]. – Warszawa : Państ. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1995.
Sygnatura Lokalizacja
F.16 R.XII Filia nr 16
165. Poza kontrolą / Wanda Sztander. – Wyd. 2 popr. – Warszawa : Państ. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1993.
Sygnatura Lokalizacja
F.16 R.XII Filia nr 16
166. Poza kontrolą / Wanda Sztander. – Wyd. 3 popr. – Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1997.
Sygnatura Lokalizacja
F.11 613.81/.84 Filia nr 11
167. Poza kontrolą / Wanda Sztander. – Wyd. 4 popr. – Warszawa : Instytut Psychologii Zdrowia : Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 2006.
Sygnatura Lokalizacja
F.11 613.81/.84 Filia nr 11
168. Prawo w ochronie trzeźwości w pracy i w rodzinie / Michał Kulczycki, Jerzy Zduńczyk. – Warszawa : Instytut Wydawniczy CRZZ [Centralnej Rady Związków Zawodowych], 1979.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 169554 Wypożyczalnia
169. Problems of social maladjustment and crime in Poland / ed. by Jerzy Jasiński ; Polish Academy of Sciences. Institute of State and Law. Department of Criminology. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 224183 Wypożyczalnia
170. Problemy osób niepełnosprawnych w literaturze pięknej polskiej i zagranicznej : adnotowany zestaw bibliograficzny / oprac. przez Barbarę Momot ; ; Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Książnica Miejska im. M. Kopernika w Toruniu, Ośrodek Informacyjno-Metodyczny Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych. – Toruń : WBPiKM-Ośr.Czyt.Chorych i Niep., 1989.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 219812 Biblioteka Główna
MAG 219813 Biblioteka Główna
MAG 219814 Biblioteka Główna
171. Problemy w małżeństwie z alkoholikiem. – Poznań : Al-Anon, Grupy Rodzinne, 2001.
Sygnatura Lokalizacja
F.11 613.81/.84 Filia nr 11
172. Produkcja wódki i sprawa pijaństwa w Królestwie Polskim 1815-1863 / Halina Rożenowa ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. – Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1961.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 49371 Wypożyczalnia
MAG 49536 Wypożyczalnia
173. Prosta metoda jak skutecznie kontrolować alkohol / Allen Carr ; [przekł. Bogna Piotrowska]. – Wyd 2. – Warszawa : Betters, cop. 2012.
Sygnatura Lokalizacja
F.2 613.81/.84 Filia nr 2
174. Przekleństwa miłości / Anita Shreve ; przeł. Ewa Partyga. – Warszawa : Prószyński i S-ka, 2011.
Sygnatura Lokalizacja
F.2 821.111(73)-3 Filia nr 2
F.13 821.111(73)-3 Filia nr 13
F.14 821.111(73)-3 Filia nr 14
MAG 291286 Wypożyczalnia
OCCiN Bibl. Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
175. Przemoc wobec dzieci : zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych / oprac. Alicja Pacewicz ; aut. Agata Godlewska [et al.] ; Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. – Wyd. 2 popr. – Warszawa : PARPA, 1995.
Sygnatura Lokalizacja
OCCiN Ośr.podr.-pat. Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
176. Przestępstwo rozpijania małoletniego / Zdzisław Czeszejko-Sochacki. – Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1975.
Sygnatura Lokalizacja
F.14 613 Filia nr 14
MAG 134960 Wypożyczalnia
177. Psychiatria bez mitów / Edward Krzemiński ; oprac. Joanna Konieczna. – Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988.
Sygnatura Lokalizacja
F.1 616 Filia nr 1
MAG 217699 Wypożyczalnia
178. Psychologia uzależnień – alkoholizm / Lidia Cierpiałkowska, Michał Ziarko. – Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2010.
Sygnatura Lokalizacja
CZYT III/194 Czytelnia Główna
179. Psychologiczno-pedagogiczne problemy wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych / red. Stanisława Mihilewicz. – Wyd. 3. – Kraków : Oficyna Wydawnicza”Impuls”, 2006.
Sygnatura Lokalizacja
OCCiN Osr.podr.-og. Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
180. Quaedam de ebrietate ejusque causis : dissertatio inauguralis medica / Guilelmus Jos. Bruberger. – Berolini : August Petschii, 1827.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 233239 Biblioteka Główna
181. Rak duszy : o alkoholizmie / Ewa Woydyłło. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2009.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 287336 Wypożyczalnia
182. Rak duszy : o alkoholizmie / Ewa Woydyłło. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2011.
Sygnatura Lokalizacja
F.11 613.81/.84 Filia nr 11
183. Rak duszy : o alkoholizmie / Ewa Woydyłło. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2012.
Sygnatura Lokalizacja
OCCiN Osr.podr. Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
184. Raport o problemach polityki w zakresie alkoholu / oprac., współau t. Ignacy Wald. – Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1981.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 178908 Wypożyczalnia
185. Rehab / Wiktor Osiatyński. – Warszawa : „Iskry”, cop. 2003.
Sygnatura Lokalizacja
F.6 821.162.1-3 Filia nr 6
F.11 821.162.1-3 Filia nr 11
MAG 277811 Wypożyczalnia
186. Rehabilitacja / Wiktor Osiatyński. – Warszawa : Wydawnictwo Iskry, cop. 2012.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 295373 Wypożyczalnia
187. Rodzina a przemoc / Anna Lipowska-Teutsch. – Warszawa : Państ. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, [1993].
Sygnatura Lokalizacja
OCCiN Ośr.podr.-pat. Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
188. Rodzina alkoholowa z uzależnionym w leczeniu / Andrzej Margasiński. – Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2010.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 290337 Wypożyczalnia
189. Rodzina z problemem alkoholowym / oprac. Wanda Sztander. – Wyd. 3 popr. – Warszawa : Państ. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, cop. 1993.
Sygnatura Lokalizacja
F.16 R.XII Filia nr 16
190. Rodzina z problemem alkoholowym / oprac. Wanda Sztander. – Wyd. 3 popr. – Warszawa : Państ. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2004.
Sygnatura Lokalizacja
F.16 R.XII Filia nr 16
191. Rodzina z problemem alkoholowym : pomoc, profilaktyka : praca zbiorowa / pod red. Ireny Lepalczyk i Ewy Marynowicz-Hetki. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 226718 Wypożyczalnia
192. Rodzinne uwarunkowania psychospołeczne funkcjonowania Dorosłych Dzieci Alkoholików / Maria Ryś. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 279243 Wypożyczalnia
193. Rozmowy bez kieliszka / Andrzej Kozioł. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1984.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 194353 Wypożyczalnia
MAG 194354 Wypożyczalnia
194. Rozmowy nocą / Ilse Kleberger ; lektor Maciej Szary. – Warszawa : ZWiN PZN, 1988.
Sygnatura Lokalizacja
OCCiN Mag. Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
195. Rozwinąć skrzydła / Grzegorz Polok. – Wyd. 8., poszerz. – Katowice : Wydawnictwo Kaga-Druk, 2014.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 301580 Wypożyczalnia
196. Ryzyko uzależnień / Czesław Cekiera. – Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1994.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 248337 Wypożyczalnia
OCCiN Osr.podr.-pat. Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
197. Ryzyko uzależnień / Czesław Cekiera. – Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, cop. 2001.
Sygnatura Lokalizacja
F.4 613.81/.84 Filia nr 4
198. Sami o sobie : antologia tekstów polskich anonimowych alkoholików / [wybór, wstęp i oprac. Józef Jan – alkoholik ; il. Włodzimierz – alkoholik]. – Poznań : Księgarnia Św. Wojciecha, 1988.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 219503 Wypożyczalnia
199. Samoniszczenie : samobójstwo, alkoholizm, narkomania / Maria Jarosz ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1980.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 174680 Wypożyczalnia
200. Sanatorium / Rafał Wojaczek. – Wrocław : Biuro Literackie, 2010.
Sygnatura Lokalizacja
F.6 821.162.1-3 Filia nr 6
MAG 293195 Wypożyczalnia
201. Skutki pijaństwa / Tadeusz Rożniatowski. – Warszawa : Państ. Zakł. Wydawnictw Lekarskich, 1953.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 230673 Wypożyczalnia
202. Socjopedagogiczne problemy edukacji integracyjnej dzieci z obciążeniami biologicznymi i środowiskowymi / Maria Chodkowska ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. – Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2004.
Sygnatura Lokalizacja
OCCiN Osr.podr.-og. Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
203. Spisany na straty / Mark Johnson ; [tł. Magdalena Osip-Pokrywka]. – Warszawa : Hachette Polska, 2009.
Sygnatura Lokalizacja
F.1 821.111-3 Filia nr 1
OCCiN Osr.podr. Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
204. Społeczne uwarunkowania alkoholizowania się nieletnich / Helena Kołakowska-Przełomiec ; Polska Akademia Nauk. Instytut Państwa i Prawa. – Wrocław ; Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1979.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 171356 Wypożyczalnia
205. Spotkania z podświadomością : hipoteza werbalna i biostymulacja / Maria Szulc. – Wyd. 2. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1982.
Sygnatura Lokalizacja
F.1 615 Filia nr 1
MAG 185413 Wypożyczalnia
MAG 255580 Wypożyczalnia
 
206. Spowiedź z butelki / Olivier Ameisen ; [przekł. Dorota Piotrowska]. – Warszawa : Wydawnictwo Studio Emka ; Agora, 2012.
Sygnatura Lokalizacja
F.12 616 Filia nr 12
MAG 296471 Wypożyczalnia
OCCiN Osr.podr. Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
207. Spożycie alkoholu w Polsce w latach 1960-1965 oraz porównania z niektórymi krajami / Główny Urząd Statystyczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej ; oprac. R. Czyżowa i A. Zaleska. – Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 1966.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 122300 Wypożyczalnia
208. Staten, samhället och superiet : samhällsorganisatoriska principer och organisatorisk praktik kring dryckenskapsprolemet och nykterhetssträvandena i stat, borgerlig offentlighet och associationsväsende c:a 1770-1900 / Lars Båtefalk. – Uppsala : Uppsala Universitatis, 2000.
Sygnatura Lokalizacja
MAG TN 36163 Biblioteka Główna
209. Statut Kasy Pogrzebowej Bractwa Trzeźwości w Chemłży. – Chełmża : Kasa Pogrzebowa Bractwa Trzeźwości, 1929.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 17328 Biblioteka Główna
210. Środki masowego przekazu a człowiek niepełnosprawny : materiały międzynarodowego sympozjum TWK, Warszawa 23-25 września 1987 / pod red. Aleksandra Hulka ; Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem. – Warszawa : PTWK, 1991.
Sygnatura Lokalizacja
OCCiN Osr.podr.-og. Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
211. Świt : miesięcznik poświęcony walce z alkoholizmem : organ Wyzwolenia, Związku Księży Abstynentów oraz polskiej młodzieży abstynenckiej / red. K. Niesiołowski. – Pleszew : [s.n.], 1913-1939.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 05312 Biblioteka Główna
212. Tajemnice ETOH czyli Alkohol i nasze życie / Jerzy Mellibruda ; [oprac. graf. Agnieszka Garncarek]. – Warszawa : Państ. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1993.
Sygnatura Lokalizacja
F.16 R.XII Filia nr 16
MAG 233904 Wypożyczalnia
OCCiN Ośr.podr. Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
213. Tajemnice ETOH czyli Alkohol i nasze życie / Jerzy Mellibruda. – Warszawa : Państ. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1995.
Sygnatura Lokalizacja
F.16 R.XII Filia nr 16
214. Taniec z gronostajem / Maryla Ścibor Marchocka. – Poznań : Media Rodzina, cop. 2007.
Sygnatura Lokalizacja
F.8 821.162.1-3 Filia nr 8
F.11 821.162.1-3 Filia nr 11
OCCiN Osr.podr. Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
215. Terapia młodzieży z problemem narkotykowym : Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach / Jacek Szczepkowski. – Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, 2007.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 280312 Wypożyczalnia
OCCiN Osr.podr.-pat. Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
216. Terapia profesjonalna i samopomocowa w uzależnieniu alkoholowym / Małgorzata Przybysz-Zaremba. – Toruń : Wydawnictwo Enea Communication, 2006.
Sygnatura Lokalizacja
OCCiN Osr.podr.-pat. Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
217. Toksykomania : narkomania, lekomania, alkoholizm, nikotynizm / Czesław Cekiera. – Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1985.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 212680 Wypożyczalnia
218. Trudna nadzieja / Anna Dodziuk. – Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1996.
Sygnatura Lokalizacja
F.16 R.XII Filia nr 16
219. Trudna nadzieja / Anna Dodziuk. – Warszawa : Parpa, 1993.
Sygnatura Lokalizacja
OCCiN Ośr.podr. Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
220. Trzeźwe myśli : humor i mądrość w powrocie do zdrowia / zebrał i napisał Ron B. ; [przeł. z ang. Zuzanna J.]. – Poznań : Media Rodzina of Poznań, cop. 1996.
Sygnatura Lokalizacja
F.16 R.XII Filia nr 16
221. Trzeźwieć razem / Anna Dodziuk. – Wyd. 2. – Warszawa : Instytut Psychologii Zdrowia, 1999.
Sygnatura Lokalizacja
F.11 613.81/.84 Filia nr 11
222. Umierałem sto razy / Zdzisław Korczak ; Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy. Zarząd Główny. – Wyd. 2. – Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 1988.
Sygnatura Lokalizacja
F.12 613.81/.84 Filia nr 12
F.16 613.81/.84 Filia nr 16
MAG 217337 Wypożyczalnia
OCCiN Osr.podr. Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
223. Ustawa Bractwa Trzeźwości. – [Wilno] : Druk. Archidiecezjalna, [1930].
Sygnatura Lokalizacja
MAG 17972 Wypożyczalnia
224. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przepisy wykonawcze / [red. Barbara Stachurska Marcińczak]. – Stan prawny na dzień 13 maja 1983 r. – Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 1983.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 190290 Wypożyczalnia
MAG 190291 Wypożyczalnia
225. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przepisy wykonawcze. – [Wyd. 2 uaktual. i uzup.] stan prawny na dzień 15 sierpnia 1986 r. – Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 1986.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 205671 Wypożyczalnia
226. Uzależnienia : geneza, terapia, powrót do zdrowia / Bohdan T. Woronowicz. – Poznań : Media Rodzina ; Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, cop. 2009.
Sygnatura Lokalizacja
CZYT III/183 Czytelnia Główna
OCCiN Osr.podr.-pat. Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
227. Uzależnienie od alkoholu : diagnoza i terapia : (wybrane zagadnienia) / pod red. Beaty Augustyńskiej i Lecha Grodzkiego ; [aut. Beata Augustyńska et al.] ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. – Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika ; Bydgoszcz : Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera, 2007.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 285162 Wypożyczalnia
228. W dżungli życia : poradnik dla dziewczyn i chłopców (oraz niektórych dorosłych) / Beata Pawlikowska ; z il. aut. – Wyd. 1, dodruk. – Michałów-Grabina : Instytut Wydawniczy Latarnik im. Zygmunta Kałużyńskiego, 2007.
Sygnatura Lokalizacja
OCCiN Osr.podr. Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
229. W zaklętym kręgu / Raymond Michel Haas ; przeł. Barbara Durbajło ; słowo wstępne Tadeusz Kulisiewicz. – Warszawa : Pax, 1983.
Sygnatura Lokalizacja
F.5 616 Filia nr 5
F.7 616 Filia nr 7
F.13 616 Filia nr 13
MAG 191794 Wypożyczalnia
OCCiN Osr.podr. Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
230. Ważne zadanie nauczycielstwa polskiego / Związek Nauczycieli Abstynentów ; [przedm. Bernard Chrzanowski]. – Poznań : Związek Nauczycieli Abstynentów, [1925].
Sygnatura Lokalizacja
MAG 230019 Wypożyczalnia
231. Wiwat swoi ! : notes ze szpitala psychiatrycznego / Brunon Rajca. – Kraków : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1984.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 195038 Wypożyczalnia
232. Wódko, wódeczko… : (motyw alkoholu we współczesnej prozie polskiej) / Józef Rurawski. – Kielce : „Gens”, 2001.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 261182 Wypożyczalnia
233. Wsparcie dla dorosłych dzieci alkoholików : hipopotam w pokoju stołowym : dziedziczenie nałogu, pokonywanie wstydu, spotkanie z dzieckiem w sobie, wyjście ze współuzależnienia / Tommy Hellsten ; [przekł. Andrzej Niewinny Dobrowolski, Beata Niewinna]. – Wyd. 2. – Łódź : Wydawnictwo JK – Feeria, 2008.
Sygnatura Lokalizacja
OCCiN Osr.podr.-pat. Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
234. Wspinaczka : o ludziach, którzy wytrwali w drodze na szczyt / Tadeusz Pulcyn. – Warszawa : Promic – Wydawnictwo Księży Marianów, 2011.
Sygnatura Lokalizacja
OCCiN Osr.podr. Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
235. Wspólnota Anonimowych Alkoholików w Polsce : alkoholowe dno i co to znaczy trzeźwieć / Ireneusz Kaczmarczyk. – Warszawa : Eneteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury, 2008.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 283674 Wypożyczalnia
236. Wybieram wolność czyli Rzecz o wyzwalaniu się z uzależnień / Ewa Woydyłło. – Warszawa : Polskie Towarzysto Psychologiczne, 1993.
Sygnatura Lokalizacja
OCCiN Ośr.podr.-pat. Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
237. Wybrane zagadnienia rewalidacji osób niepełnosprawnych : praca zbiorowa / Bożena Grochal-Bach, Anna Żarow-Nitoń. – Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatium”, 2003.
Sygnatura Lokalizacja
OCCiN Osr.podr.-og. Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
238. Wykaz przyjęcia do Bractwa Trzeźwości pod opieką Najśw. Maryi P. Gromnicznej : (od Ojca św. Piusa IX założonego). – [S.l. : s.n., 1864].
Sygnatura Lokalizacja
MAG 53002 Biblioteka Główna
239. Wykaz przyjęcia do Bractwa Trzeźwości pod opieką Najśw. Maryi P. Gromnicznej : (od Ojca św. Piusa IX założonego). – Pelplin : Nakładem i czcionkami E. Michałowskiego. [ca 1890].
Sygnatura Lokalizacja
MAG TN 3445 Biblioteka Główna
240. Wykaz przyjęcia do Bractwa Trzeźwości pod opieką Najśw. Maryi P. Gromnicznej : (od Ojca św. Piusa IX założonego). – Pelplin : Nakładem i czcionkami E. Michałowskiego, [ca 1905].
Sygnatura Lokalizacja
MAG 17175 Biblioteka Główna
241. Wykaz przyjęcia do Bractwa Trzeźwości pod opieką Najśw. Maryji Panny Gromnicznej : (od Ojca św. Piusa IX założonego). – [S.l. : s.n., ca 1859].
Sygnatura Lokalizacja
MAG TN 5648 Biblioteka Główna
242. Wyznania księży alkoholików / Stanisław Zasada. – Kraków : Wydawnictwo Znak, 2011.
Sygnatura Lokalizacja
F.1 17 Filia nr 1
F.3 17 Filia nr 3
MAG 292354 Wypożyczalnia
OCCiN Osr.podr. Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
243. Z historii alkoholu i alkoholizmu / Leon Wachholz ; [tekst przejrzał i zaktualizował Zbigniew Woźniewski]. – Warszawa : Towarzystwo Przyjaciół Książki, 1967.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 192851 Wypożyczalnia
244. Zachowania dewiacyjne młodzieży / Bronisław Urban. – Wyd. 4. – Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2000.
Sygnatura Lokalizacja
F.16 R.XI Filia nr 16
CZYT X/51 Czytelnia Główna
245. Zanim będzie za późno : przemoc i kontrola w rodzinie / Robert J. Ackerman, Susan E. Pickering ; przekł. Monika Gajdzińska. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2002.
Sygnatura Lokalizacja
F.11 159.9 Filia nr 11
F.16 R.XI Filia nr 16
246. Zanim będzie za późno : przemoc i kontrola w rodzinie / Robert J. Ackerman, Susan E. Pickering ; przekł. Monika Gajdzińska. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004.
Sygnatura Lokalizacja
CZYT III/73 Czytelnia Główna
247. Zapobieganie przemocy w rodzinie / Kevin Browne i Martin Herbert ; tł. Eleonora Bielawska-Batorowicz. – Warszawa : Państ. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1999.
Sygnatura Lokalizacja
OCCiN Osr.podr.-pat. Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
248. Zgoda na siebie : psycholog o uzależnieniach / Ewa Woydyłło. – Warszawa : „Świat Książki”, 1999.
Sygnatura Lokalizacja
F.16 159.9 Filia nr 16
249. Zjawisko alkoholizmu na tle procesu urbanizacji : studium monograficzne na przykładzie m. Pruszkowa / Irena Łabudzka ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo PAN, 1974.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 132696 Wypożyczalnia
250. Zwalczanie alkoholizmu w obowiązującym ustawodawstwie / Aleksander Ratajczak. – Stan prawny na dzień 15.II.1970 r. – [Warszawa] : Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy. Zarząd Główny, [1970].
Sygnatura Lokalizacja
MAG 183995 Wypożyczalnia
251. Zweiter Jahresbericht der Mässigkeits-Gesellschaft des Danziger Kreises. – Danzig : Druck. D. Gerhardschen, 1840.
Sygnatura Lokalizacja
MAG TN 7820 Biblioteka Główna
252. Żołnierz Chrystusowy : On zabija mokrego smoka pijaństwa / [Kazimierz Olendzki]. – Chicago : [s.n.], 1926.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 14407 Biblioteka Główna
253. Żony alkoholików : problemy psychologiczne, proces zdrowienia, terapia / Hanna Szczepańska. – Warszawa : Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości : Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 1992.
Sygnatura Lokalizacja
OCCiN Osr.podr.-pat. Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
254. Życie codzienne na Kaszubach i Pomorzu na przełomie XIX i XX wieku : materiały pokonferencyjne / pod red. Józefa Borzyszkowskiego. – Gdańsk : Instytut Kaszubski ; Marburg : Instytut im. Herdera, 2002.
Sygnatura Lokalizacja
SIRr VIb/6-23 Informatorium
255. Życie po piciu / Katarzyna Bosowska. – Kraków : Wydawnictwo WAM, cop. 2013.
Sygnatura Lokalizacja
F.2 613 Filia nr 2
OCCiN Osr.podr. Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
256. Życie w trzeźwości = (Living sober). – Wyd. 3. – Warszawa : Fundacja Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce, 2000.
Sygnatura Lokalizacja
F.11 613.81/.84 Filia nr 11

belkaniebieska2

Alkoholicy – kwerenda

belkaniebieska2

kwerendaniebieska2

W Książnicy Kopernikańskiej nie brakuje książek poświęconych alkoholikom i ich rodzinom.

Wiele z nich to pamiętniki anonimowych alkoholików, którzy wspominają swoje zmagania z nałogiem i powrót do trzeźwości.

Są też poradniki opisujące metody psychoterapii i leczenia.

Dostępne są również powieści, polecamy zwłaszcza te autobiograficzne.

 

1. 12 kroków od dna : opowieść o trzeźwości osiągniętej dzięki Wspólnocie AA / Meszuge. – Kraków : Wydawnictwo WAM , cop. 2011.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 293566 Wypożyczalnia
OCCiN Osr.podr. Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
2. Aby wybaczyć : poradnik dla rodzin alkoholików / Ewa Woydyłło. – [Wyd. 4]. Edukacji w Dziedzinie Alkoholizmu i Innych Uzależnień, . – Warszawa : „Akuracik” : Fundacja im. Stefana Batorego. Komisja.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 262930 Wypożyczalnia
3. Alkohol, prochy i ja / Barbara Rosiek. – Warszawa : Mawit Druk, cop. 2006.
Sygnatura Lokalizacja
OCCiN Osr.podr. Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
4. Alkohol, prochy i ja / Barbara Rosiek. – Wyd. 2. – Warszawa : Mawit Druk, cop. 2007.
Sygnatura Lokalizacja
F.2 613.81/.84 Filia nr 2
F.3 613.81/.84 Filia nr 3
5. Alkoholik : autobiograficzna opowieść o życiu, piciu, uzależnieniu i wyzwoleniu / Meszuge [pseud.]. – Kraków : Wydawnictwo WAM , cop. 2011.
Sygnatura Lokalizacja
OCCiN Osr.podr. Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
 
6. Alkoholik : autobiograficzna opowieść o życiu, piciu, uzależnieniu i wyzwoleniu / Meszuge. – Wznowienie. – Kraków : Wydawnictwo WAM, 2013.
Sygnatura Lokalizacja
F.11 613.81/.84 Filia nr 11
7. Anonimowi Alkoholicy : historia o tym, jak tysiące mężczyzn i kobiet zostało uzdrowionych z alkoholizmu. – Wyd. 2. – Warszawa : Fundacja Biuro Służby Krajowej Anomimowych Alkoholików w Polsce, 2011.
Sygnatura Lokalizacja
F.16 613.81/.84 Filia nr 16
8. Biblioterapia w środowisku współuzależnionych z grup rodzinnych Al-Anon : (od teorii do działań praktycznych) / Bronisława Woźniczka-Paruzel. – Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydaw., 2002.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 262870 Wypożyczalnia
MAG 262871 Wypożyczalnia
MAG TN 36820 Biblioteka Główna
9. Dzień po dniu : medytacje / [przeł. z ang. Zuzanna J.]. – Poznań : Media Rodzina of Poznań, [2000].
Sygnatura Lokalizacja
F.16 R.XII Filia nr 16
10. Ile możesz wypić? : o nałogach i ich leczeniu / Johannes Lindenmeyer ; przekł i oprac. Jan Chodkiewicz ; wstęp do wyd. pol. Ewa Woydyłło. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007.
Sygnatura Lokalizacja
F.16 613.81/.84 Filia nr 16
MAG 278631 Wypożyczalnia
MAG 278632 Wypożyczalnia
11. Jak rozstać się z alkoholizmem / Bożena Szymborska. – Zielonka : Wydawnictwo „Świt”, 2001.
Sygnatura Lokalizacja
F.1 613.81/.84 Filia nr 1
F.2 613.81/.84 Filia nr 2
F.3 613.81/.84 Filia nr 3
F.4 613.81/.84 Filia nr 4
F.5 613.81/.84 Filia nr 5
F.6 613.81/.84 Filia nr 6
F.7 613.81/.84 Filia nr 7
F.8 613.81/.84 Filia nr 8
F.11 613.81/.84 Filia nr 11
F.13 613.81/.84 Filia nr 13
F.16 613.81/.84 Filia nr 16
MAG 261161 Wypożyczalnia
OCCiN Osr.podr.-pat. Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
12. Jestem alkoholikiem : świadectwa AA / wybrał i oprac. Józef Jan alkoholik [pseud. ; przedm. Jacek Salij, posł. Zbigniew T. Wierzbicki]. – Wyd. 2 poszerz. – Poznań : „W Drodze” Wydaw. Polskiej Prowincji Dominikanów, 1992.
Sygnatura Lokalizacja
F.1 613.81/.84 Filia nr 1
F.11 613.81/.84 Filia nr 11
MAG 238551 Wypożyczalnia
OCCiN Osr.podr. Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
13. Jestem alkoholikiem : świadectwa AA / wybrał i oprac. Józef Jan alkoholik [pseud]. – Wyd. 3. – Poznań : W Drodze, 1999.
Sygnatura Lokalizacja
F.16 R.XII Filia nr 16
14. Krok 4 : stać się uczciwym / [przeł. Elżbieta Foltyńska]. – Poznań : Media Rodzina, cop. 1999.
Sygnatura Lokalizacja
F.16 R.VII Filia nr 16
15. Krok za krokiem : z alkoholizmem można wygrać! / Meszuge. – Kraków : Wydawnictwo WAM, cop. 2014.
Sygnatura Lokalizacja
F.11 613.81/.84 Filia nr 11
16. Kwestya alkoholizmu : badanie socyologiczno-statystyczne / tł. za zezwoleniem autora Józef Kostrzewski, Władysław Marcinkowski. – Poznań : Drukarnia i Księgarnia św. Wojciecha, 1910.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 28099 Biblioteka Główna
17. Menele : subkultura o tożsamości dewiacyjnej / Natalia Słowiak. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2009.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 288859 Wypożyczalnia
MAG 288860 Wypożyczalnia
18. Metody pomocy i samopomocy w uzależnieniach / Dorota Zaworska-Nikoniuk. – Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, 2001.
Sygnatura Lokalizacja
F.2 613.81/.84 Filia nr 2
OCCiN Osr.podr.-pat. Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
19. Moje wspomnienia / Feliks Piłat. – Toruń : Mado, cop. 1993.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 240303 Wypożyczalnia
MAG 240304 Wypożyczalnia
MAG 248397 Wypożyczalnia
MAG 254387 Wypożyczalnia
OCCiN Ośr.podr. Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
20. Nie piję : poradnik dla alkoholików, ich rodzin, przyjaciół i bliskich / Dick Selvig, Don Riley ; przeł. Irena Doleżal-Nowicka. Powstanie i rozwój ruchu Anonimowych Alkoholików w świecie i w Polsce / Robert Toporkiewicz. – Warszawa : Pax, 1987.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 212565 Wypożyczalnia
OCCiN Ośr.podr. Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
21. Nie piję : poradnik dla alkoholików, ich rodzin, przyjaciół i bliskich / Dick Selvig, Don Riley ; przeł. Irena Doleżal-Nowicka. – Wyd. 2 [i.e. 3]. – Warszawa : Państ. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1994.
Sygnatura Lokalizacja
F.16 613.81/.84 Filia nr 16
F.16 R.XII Filia nr 16
22. Nie piję : poradnik dla alkoholików, ich rodzin, przyjaciół i bliskich / Dick Selving, Don Riley ; przeł. Irena Doleżal-Nowicka. – Wyd. 2. – Warszawa : „Pax”, 1988.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 218825 Wypożyczalnia
23. Ojcostwo, które boli / Anna Dodziuk. – Warszawa : Instytut Psychologii Zdrowia. Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 2002.
Sygnatura Lokalizacja
F.16 R.VIII Filia nr 16
24. Picie : opowieść o miłości / Caroline Knapp ; tł. Ewa Horodyska. – Wyd. 2. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2012.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 296600 Wypożyczalnia
25. Początek w AA / Hamilton B. ; przeł. [z ang.] Zuzanna J. – Poznań : Media Rodzina of Poznań, cop. 1997.
Sygnatura Lokalizacja
F.16 R.XII Filia nr 16
26. Problemy w małżeństwie z alkoholikiem. – Poznań : Al-Anon, Grupy Rodzinne, 2001.
Sygnatura Lokalizacja
F.11 613.81/.84 Filia nr 11
27. Rak duszy : o alkoholizmie / Ewa Woydyłło. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2009.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 287336 Wypożyczalnia
28. Rak duszy : o alkoholizmie / Ewa Woydyłło. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2011.
Sygnatura Lokalizacja
F.11 613.81/.84 Filia nr 11
29. Rak duszy : o alkoholizmie / Ewa Woydyłło. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2012.
Sygnatura Lokalizacja
OCCiN Osr.podr. Osrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
30. Rehabilitacja / Wiktor Osiatyński. – Warszawa : Wydawnictwo Iskry, cop. 2012.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 295373 Wypożyczalnia
31. Rodzina alkoholowa z uzależnionym w leczeniu / Andrzej Margasiński. – Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2010.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 290337 Wypożyczalnia
32. Spowiedź z butelki / Olivier Ameisen ; [przekł. Dorota Piotrowska]. – Warszawa : Wydawnictwo Studio Emka ; Agora, 2012.
Sygnatura Lokalizacja
F.12 616 Filia nr 12
MAG 296471 Wypożyczalnia
OCCiN Osr.podr. Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
33. Terapia profesjonalna i samopomocowa w uzależnieniu alkoholowym / Małgorzata Przybysz-Zaremba. – Toruń : Wydawnictwo Enea Communication, 2006.
Sygnatura Lokalizacja
OCCiN Osr.podr.-pat. Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
34. Trzeźwieć razem / Anna Dodziuk. – Wyd. 2. – Warszawa : Instytut Psychologii Zdrowia, 1999.
Sygnatura Lokalizacja
F.11 613.81/.84 Filia nr 11
35. Wspinaczka : o ludziach, którzy wytrwali w drodze na szczyt / Tadeusz Pulcyn. – Warszawa : Promic – Wydawnictwo Księży Marianów, 2011.
Sygnatura Lokalizacja
OCCiN Osr.podr. Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
36. Wspólnota Anonimowych Alkoholików w Polsce : alkoholowe dno i co to znaczy trzeźwieć / Ireneusz Kaczmarczyk. – Warszawa : Eneteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury, 2008.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 283674 Wypożyczalnia
37. Wstyd / Laura Walsh ; przekł. Anna i Łukasz Stankiewicz. – Warszawa : Hachette Polska, cop. 2013.
Sygnatura Lokalizacja
F.4 36 Filia nr 4
F.6 36 Filia nr 6
F.7 36 Filia nr 7
38. Wstyd / Laura Walsh ; przekł. Anna i Łukasz Stankiewicz. – Warszawa : Hachette Polska, cop. 2013.
Sygnatura Lokalizacja
F.3 36 Filia nr 3
39. Wyznania księży alkoholików / Stanisław Zasada. – Kraków : Wydawnictwo Znak, 2011.
Sygnatura Lokalizacja
F.1 17 Filia nr 1
F.3 17 Filia nr 3
MAG 292354 Wypożyczalnia
OCCiN Osr.podr. Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
40. Zgoda na siebie : psycholog o uzależnieniach / Ewa Woydyłło. – Warszawa : „Świat Książki”, 1999.
Sygnatura Lokalizacja
F.16 159.9 Filia nr 16
41. Życie po piciu / Katarzyna Bosowska. – Kraków : Wydawnictwo WAM, cop. 2013.
Sygnatura Lokalizacja
F.2 613 Filia nr 2
OCCiN Osr.podr. Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
42. Życie w trzeźwości = (Living sober). – Wyd. 3. – Warszawa : Fundacja Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce, 2000.
Sygnatura Lokalizacja
F.11 613.81/.84 Filia nr 11

 

belkaniebieska2