Tag Archives: Armii Krajowa

Informator o zbiorach archiwalnych Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej – pod redakcją Katarzyny Minczykowskiej

Informator o zbiorach archiwalnych Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej. Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek

Opracowanie: Katarzyna Minczykowska, Barbara Rojek, Anna Rojewska, Elżbieta Skerska, Dorota Zawacka-Wkarecy

Wydawca: Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej. Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek

Toruń 2017

Sygnatura SIRr XXIXb/38

 

Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej działa od 1990 roku, pierwotnie pod nazwą Fundacja „Archiwum Pomorskie Armii Krajowej”.

Elżbieta Zawacka już w latach 60-tych XX wieku rozpoczęła gromadzenie materiałów źródłowych do trzech tematów:

  • Wojskowa Służba Kobiet
  • dzieje konspiracji na Pomorzu
  • działalność „Zagrody”, czyli Wydziału Łączności Zagranicznej Komendy Głównej Armii Krajowej

Obecnie na zbiory Fundacji składa się już 8099 teczek osobowych..

Zawartość teczek od wielu lat jest przedmiotem zainteresowania historyków, dziennikarzy i rodzin kombatantów.

„Informator o zbiorach archiwalnych Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej” zawiera omówienia materiałów dotyczących konspiracji pomorskiej w latach 1939-1945, wojennej służby kobiet i Wydziału Łączności Zagranicznej KG ZWZ-AK „Zagroda”.

Omówiono ogólną zawartość poszczególnych zespołów akt oraz przedstawiono pochodzenie zbiorów.

Najważniejszą częścią Informatora są wykazy teczek osobowych – podające liczbę porządkową, tytuł i treść jednostki (nazwisko, imię, pseudonim) i numer inwentarzowy.

Dodatkowo na końcu Informatora zamieszczono Indeks osobowy.