Jesteś tutaj:

Tag: artykuły

Często pytacie jak odnaleźć artykuł w czasopiśmie na interesujący Was temat.

Najpierw otwórzcie katalog Biblioteki Narodowej w Warszawie

https://www.bn.org.pl/

Widok ekranu strony www Biblioteki Narodowej. W środku białe pole wyszukiwarki. Napis Szukaj. Poniżej do wyboru: w katalogach lub na stronie

Wpiszcie interesującego was autora, albo tytuł dzieła, albo jego przedmiot.

Na przykład wpisujemy hasło „Odzyskanie niepodległości przez Polskę”.

Widok ekranu Katalogu Biblioteki Narodowej. U góry w wyszukiwarce napis odzyskanie niepodległości przez Polską. Pod spodem po prawej stronie wyniki wyszukiwania. Słabo widoczone tytul, autor, lokalizacja. Z lewej strony napis"Zawęzanie wynikow". Mozliwośc wyboru "Forma i typ" zakreślona czerwonym kółkiem

Otrzymujemy 1010 trafień.

W menu bocznym przy opcji „FORMA I TYP” wybieramy „ARTYKUŁY”

Artykuły znalazły się w Katalogu Biblioteki Narodowej dzięki współpracy z Książnica Kopernikańską i innymi najważniejszymi bibliotekami w Polsce.

Biblioteka Narodowa od 1996 roku wprowadza do swojej bazy komputerowej artykuły z polskich czasopism naukowych,  artykuły z miesięczników i kwartalników społeczno-kulturalnych i literackich, kwartalniki i roczniki regionalne.

We współpracy z innymi bibliotekami od 2005 roku do bazy komputerowej Biblioteki Narodowej wprowadzane są też artykuły prasowe z gazet i tygodników polskich.

Książnica Kopernikańska opracowuje „Dziennik Gazetę Prawną” i „Tygodnik Solidarność”.

Gdy znajdziecie interesujący was artykuł – kliknijcie na niego.

Otrzymacie szczegółowe informacje o:

 • autorze,
 • tytule artykułu,
 • tytule czasopisma, w jakim się ukazał,
 • roku i numerze czasopisma,
 • stronach, na których znajduje się artykuł.

Zapiszcie wszystkie dane.

Pamiętajcie, że dopiero znaleźliście artykuł w ogólnopolskim katalogu.

Teraz musicie sprawdzić w katalogu naszej biblioteki, czy Książnica posiada dane czasopismo, a następnie je zamówić.

16 października 2013 r. dwoje pracowników  Działu Informacyjno-Bibliograficznego wzięło udział w szkoleniu zorganizowanym przez Bibliotekę Narodową w Warszawie dla bibliotekarzy opracowujących bibliografię artykułów z gazet i tygodników polskich.

Wspólną Bazę Prasy tworzy obecnie 13 najlepszych polskich bibliotek publicznych i pedagogicznych, m.in.:
– Biblioteka Narodowa w Warszawie
– Książnica Kopernikańska w Toruniu
– Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy

 

Szkolenie otworzyła Beata Wieczorkowska (kierownik Zakładu Bibliografii Zawartości Czasopism), która poinformowała zebranych, że Biblioteka Narodowa przenosi wszystkie swoje bazy bibliograficzne z systemu MAK do systemu Millennium.

Biblioteka Narodowa proponuje chętnym bibliotekom, żeby on–line opracowywały artykuły bezpośrednio w bazie Millennium (za pomocą połączenia VPN).

Biblioteki, które nie przyłączą się do systemu Millennium, nadal będą opracowywały artykuły we własnych systemach i będą przesyłały je do BN.

Odebrane opisy będą jak dotąd wprowadzane do Bazy PRASA przez BN.

Zofia Żurawińska (Bibliotekarz Systemowy BN) krótko omówiła działanie systemu Millenium.

Obecnie w tym systemie działa już katalog główny BN.

Zaletą Millennium jest zintegrowana kartoteka wzorcowa.

 

Joanna Rowińska (koordynująca projekt Wspólnej Bazy Pracy) omówiła szczegółowo zasady opracowywania poszczególnych pół i podpól w systemie Millennium.

Najważniejsze zmiany, które powinny uwzględniać współpracujące biblioteki:

 1. W polach 100, 600 i 700 należny podawać pełne otczestwa.
 2. Nie wypełniamy pól 653 i 720.
 3. W polu 245, w podpolu |c podajemy zwrot [et al.] jeżeli jest więcej niż 3 autorów (wyjątek debaty)
 4. W polu 246 rozwijamy skróty, liczebniki główne występujące na początku tytułu.
 5. Wypełniamy nowe pole 260 podpole |c.
 6. Wypełniamy pole 510 przy artykułach recenzyjnych książek
 7. W polu 520 rozwijamy skróty „polemika” i „uzupełnienie”. W art. polemicznych podajemy lokalizację artykułu po wyrażeniu „W:”
 8. W polach 6XX nie stosujemy chronologii „od 2001 r.” i „od 2004 r.” (zastąpione okr. „21 w.”)
 9. Nie stosujemy określnika chronologicznego „stan na…”. – nie zastępujemy go też innym określnikiem.
 10. W polu 700 nie podajemy określenia autorstwa „Rozm. przepr.”
 11. W polu 740 podajemy tytuł recenzowanych prac z wyrażeniem recenzja, po spacji i myślniku.
 12. W polu 773 używamy pierwszego wskaźnika „0”, a w podpolu |i zwrotu „W:”
 13. W polu 999 podajemy informację kto sporządził rekord (sigla biblioteki i inicjały osoby)

 

Ada Mińska (Zakład BZCZ) omówiła zasady tworzenia haseł wzorcowych.

W systemie Millennium współpracujące biblioteki będą tworzyć wzorce dla haseł autorskich oraz wzorce dla haseł przedmiotowych osobowych.

Rekord hasła przedmiotowego osobowego obejmuje następujące pola: 008, 040, 100, 400, 667, 670, 675.

Renata Wójcik (z zespołu Bibliotekarza Systemowego) omówiła tworzenie rekordu bibliograficznego w systemie Millennium.

Poprowadziła ona również część praktyczną.

Uczestnicy szkolenia zalogowali się do systemu Millennium i ćwiczyli tworzenie rekordów bibliograficznych.

Podaliśmy już wcześniej dwa sposoby na odszukanie artykułu  – recenzji filmowej:
1. Jak szukać artykułów z czasopism?
2. Jak szukać recenzji filmów?

Teraz czas na trzecią metodę, przy wykorzystaniu portalu internetowego filmpolski.pl

Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl tworzona jest przez Bibliotekę i Ośrodek Informacji Filmowej Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi.

Serwis udostępnia bardzo szczegółowe informacje o wszystkich polskich filmach, zarówno fabularnych kinowych, jak i serialach telewizyjnych, filmach dokumentalnych, animowanych i spektaklach Teatru Tv powstałych na przestrzeni ostatnich stu lat.

W serwisie znajdują się także szczegółowe biogramy twórców polskiego kina (przedstawicieli wszystkich zawodów filmowych) i ich filmografie.

Bardzo ważną częścią serwisu jest dział „Film w prasie polskiej” będący filmową bibliografią zawartości wybranych czasopism polskich.

Bibliografia opracowywana jest na bieżąco od 1994 r. i stopniowo uzupełniana o artykuły z lat wcześniejszych.

Screen strony Film w prasie polskiej w serwisie filmpolski.pl. Zakładka Szukaj recenzji. Z lewej strony pionowe menu. Mozna wybrac pozycja Film w prasie polskiej. Z prawej strony mozna wpisac szukane wyrażenie.

Wystarczy wybrać zakładkę „Film w prasie polskiej” i wpisać tytuł filmu.

Ukaże nam się lista artykułów na temat filmu uwzględniająca:

– autora artykułu,
– tytuł artykułu,
– tytuł czasopisma,
– rocznik czasopisma,
– numer czasopisma,
– strony.

Teraz trzeba jeszcze odnaleźć w katalogu Książnicy Kopernikańskiej i zamówić do Czytelni Informatorium konkretny numer interesującego Państwa czasopisma.

Do góry

Skip to content