Tag Archives: etnologia

Z Torunia – Teksty miejscem zainspirowane / pod redakcją Anny Nadolskiej-Styczyńskiej

 

Z Torunia
Teksty miejscem zainspirowane 

pod redakcją Anny Nadolskiej-Styczyńskiej

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Toruń 2016

Sygnatura SIRr VIII/T-182

Pomysł książki narodził się w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Autorami tekstów są nie tylko etnolodzy ale również historycy, muzykolodzy, folkloryści, muzealnicy, antropolodzy.

Specjaliści z różnych dziedzin stworzyli monografie zbiorową, której wspólnym mianownikiem jest Toruń.

Każdy autor mógł potraktować miasto w sposób dowolny, realistycznie czy symbolicznie, poważnie czy lekko.

Sam Toruń mógł być bohaterem artykułu, ale mógł być tylko inspiracja i tłem rozważań.

Książka składa się z 10 studiów.

  • Janusz Małłek, Moje związki z etnologią toruńską i efekt tych relacji. O sztuce ludowej „Plon. Dożynki na Mazurach”  
  • Hubert Czachowski, Zestawić przejawy teatru…”. Z archiwalnych śladów – historia etnologii i Cezaria Baudouin de Courtenay Ehrenkreutz  
  • Arleta Nawrocka-Wysocka, Muzyczne tradycje polskojęzycznych społeczności luterańskich w Polsce. Tropy toruńskie  
  • Tomasz Kalniuk, Toruń – mój rite de passage: od obcego do badającego obcych  
  • Artur Trapszyc, Nad-widoki utracone? O nowym krajobrazie Torunia z perspektywy antropologii wizualnej  
  • Anna Natalia Kmieć, Kościół wybudowano na końcu. Miejsca sacrum w przestrzeni Rubinkowa  
  • Anna Nadolska-Styczyńska, Piernik i Kopernik, czyli wizerunek Torunia w oczach łodzian 
  • Jarosław Dumanowski, Świat piernika i jego stolica  
  • Rafał Kleśta-Nawrocki, Slam poetycki – toruńskie (re)prezentacje  
  • Violetta Wroblewska, Toruń i ptasia grypa, czyli dawne i nowe opowieści o mieście (ujęcie folklorystyczne) 

Józef Gajek – Struktura etniczna i kultura ludowa Pomorza

belka

11122014Józef Gajek

Struktura etniczna i kultura ludowa Pomorza

Wstęp, katalog i redakcja
Anna Kwaśniewska

Instytut Kaszubski w Gdańsku
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorski
w Wejherowie

Gdańsk-Wejherowo 2009

Sygnatura SIRr IX/49

 

Profesor Józef Gajek (1907-1987) jeszcze przed II wojną światową zajął się badaniami etnograficznymi na Kaszubach i Pomorzu.

Niestety przed 1939 rokiem zdążył opublikować tylko kilka artykułów na ten temat.

W 2004 roku materiały z badań Józefa Gajka (w tym również nieopublikowane) zostały zakupione przez Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.

Spuścizna profesora została tam opracowana przez dr hab. Annę Kwaśniewską.

Dzięki niej niepublikowane dotąd materiały ukazały się w końcu drukiem.

„Struktura etniczna i kulturalna Pomorza” zawiera następujące teksty Józefa Gajka:

– niepublikowane artykuły i sprawozdania z badań prowadzonych na Kaszubach i Pomorzu przed 1939 r.
– trzy opublikowane przed 1939 r. artykuły, które znajdują się w trudno dziś dostepnych czasopismach i publikacjach
– wstepne opracowanie materiałów z badań nad strojem ludowym, wykonane przez J. Gajka w oparciu o wyniki ankiety z 1938 r,
– materiały ilustracyjne do rekonstrukcji strojów ludowych, wykonane na podstawie wskazówek J. Gajka w 1938 r.
– katalog spuścizny naukowej j. Gajka, znajdującej się w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, opracowany przez Annę Kwaśniewską.

Bardzo gratulujemy Instytutowi Kaszubskiemu i Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej wydania tej cennej publikacji.

Książkę polecamy etnologom, etnografom, ludoznawcom, regionalistom kaszubskim i pomorskim i wszystkim miłośnikom Kaszub i Pomorza.

belka