Tag Archives: etymologia

Adam Wróbel – Krajobraz nazewniczy gminy Wielgie i okolic

 

Adam Wróbel

Krajobraz nazewniczy Gminy Wielgie
i okolic

Wydawca: EXPOL

Wielgie 2014

Sygnatura SIRr XXVIII/45

Dr Adam Wróbel jest nauczycielem akademickim Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, sekretarzem generalnym Włocławskiego Towarzystwa Naukowego oraz prezesem Towarzystwa Miłośników Ziemi Dobrzyńskiej.

Jest wybitnym regionalistą i znawcą kultury ziemi dobrzyńskiej.

Ukończył filologię polską i etnografię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Podjął się trudnego i żmudnego zadania wyjaśnienia pochodzenia i historii nazw miejscowości, rzek i jezior z terenu gminy Wielgie i okolic.

Nazwy miejscowe ziemi dobrzyńskiej są zabytkami jej przeszłości, sięgającej głęboko do wczesnego średniowiecza.

Kryją w sobie tajemnice języka staropolskiego i dobrzyńskiej gwary ludowej.

Nazwy miejscowe są bardzo ważnym składnikiem lokalnego dziedzictwa kulturowego i językowego.

Autor oparł się na długoletnich własnych badaniach filologicznych i nazewniczych oraz na najnowszej naukowej literaturze.

Zebrany materiał wzbogacono o teksty literackie, poezje poświęcone ziemi dobrzyńskiej.

Zrąb opracowania stanowi słowniczek etymologiczny nazw miejscowych gminy Wielgie i okolic, w którym autor w obszernych hasłach dokładnie wyjaśnił nazewnictwo stu kilkudziesięciu miejscowości.

 

Wąbrzeźno i Syke w legendzie – Paweł Becker

Prezentujemy kolejną nowość w księgozbiorze regionalnym Informatorium.

Wąbrzeźno i Syke w legendzie

zebrał i opracował Paweł Becker

wyd. Urząd Miejski Wąbrzeźno

Wąbrzeźno 2010

Sygnatura SIRr XXXIIb/61

 


Pozycja ta przypadnie do gustu wszystkim miłośnikom dziejów regionalnych Wąbrzeźna. Autor zebrał legendy lokalne, świadczące o bogatej przeszłości Wąbrzeźna i okolic. Prezentowany zbiór jest pierwszym w historii Wąbrzeźna wydaniem wszystkich legend, jakie udało się zebrać autorowi z różnych źródeł, zapisków kronikarskich, wcześniejszych opracowań, a także ustnych przekazów.

Twórca zbioru uzupełnił go przekazami związanymi z wieloma okolicznymi miejscowościami, które wyjaśniają pochodzenie ich nazw. To cenny walor etymologiczny publikacji.

W książce można znaleźć również legendy pochodzące z niemieckiego miasta Syke – miasta partnerskiego Wąbrzeźna. Na język polski przetłumaczyła je Justyna Homa.

Obie części są bogato ilustrowane rysunkami dzieci z Wąbrzeźna i Syke. Rysunki polskie są pokłosiem konkursu „Legendy pędzlem malowane”, zorganizowanego przez Miejską i Powiatowa Bibliotekę Publiczną w Wąbrzeźnie oraz Urząd Miejski w Wąbrzeźnie.