Tag Archives: Gmina Brodnica

Historia najnowsza gminy Brodnica – redakcja Justyna Klimowska

 

Historia najnowsza gminy Brodnica

Redakcja: Justyna Klimowska

Wydawca: Urząd Gminy Brodnica

Brodnica 2015

Sygnatura SIRr VIII/Br-21

Gmina Brodnica jest gminą wiejską.

Tworzą ją 25 miejscowości: Bartniki, Bobrowiska, Cielęta, Wybudowanie Michałowo, Drużyny Dworzec, Dzierżno, Gorczenica, Gorczeniczka, Gortatowo, Karbowo, Kominy, Kozi Róg, Kruszynki, Mszano, Moczadła, Nowy Dwór, Niewierz, Opalenica, Podgórz, Szabda, Szczuka, Szymkowo, Sobiesierzno, Tama Brodzka i Tywola.

Aż 70 % powierzchni gminy zajmują użytki rolne.

Monografia „Historia najnowsza gminy Brodnica” podzielona jest na 17 rozdziałów.

Pieczołowicie opisano w niej każdy aspekt życia mieszkańców.

1. Wprowadzenie

2. Ogólna charakterystyka gminy Brodnica

3. Walory przyrodnicze gminy

4. Zabytki godne uwagi oraz ślady ważnych wydarzeń historycznych

5. Charakterystyka układu komunikacyjnego gminy

6. Gminny system oświaty

7. Kultura i sport w gminie

8. Gminne jednostki organizacyjne

9. Podział gminy na jednostki pomocnicze

10. Zmiany demograficzne w ostatnich latach

11. Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania

12. Charakterystyka gospodarcza gminy

13. Działalność stowarzyszeń i kół gospodyń wiejskich

14. Źródła dochodów gminy i jej polityka finansowa

15. Zmiany urbanistyczne w pobliżu miasta

16. Gospodarka przestrzenna i infrastrukturalna w gminie

17. Podsumowanie opracowania

Książka jest wzbogacona przez liczne kolorowe zdjęcia i fotografie, plany i mapy, tabele i wykresy.

Leszek Zugaj – Historia Gminy Brodnica do roku 1990

 

Leszek Zugaj

Historia Gminy Brodnica do roku 1990

Wydawca: Urząd Gminy Brodnica

Brodnica 2014

Sygnatura SIRr VIII/Br-20

Leszek Zugaj jest znanym w Polsce badaczem historii administracji i dziejów samorządu gminnego.

Jest autorem kilkudziesięciu książek poświęconych gminom Helenów, Brwinów, Krasiczyn, Mogielnica, Jednorożec, Mędrzechów, Żarnowiec, Czernikowo, Radziłów, Niwiska, Moszczenica, Brańsk, Zambrów, Przysucha, Łuków, Komarówka Podlaska, Radzyń Podlaski, Kołbiel.

Gmina Brodnica pojawiła się na mapie polski w 1934 roku.

Jednak historia regionu sięga średniowiecza.

Autor opisał okres piastowski i czasy I Rzeczpospolitej.

Już wtedy istniała większość miejscowości współczesnej gminy.

W kolejnym rozdziale omówiono dzieje gminy w latach zaborów 1772-1918.

Autor opisał wszystkie funkcjonujące wówczas na tym terenie gminy wiejskie (jednowioskowe).

Podobnie szczegółowo opisał historię poszczególnych wsi w czasach II Rzeczypospolitej.

W książce znajdziemy również biografie zasłużonych w tym okresie społeczników.

Równie dokładnie opisano administrację okolic Brodnicy w okresie PRL, wymieniono radnych i zarządy gromadzkich rad narodowych, a nawet przytoczono charakterystyki sołtysów.

W 1973 roku ponownie utworzono Gminę Brodnica.

W skład gminy weszły sołectwa Cielęta Wybudowane, Gorczenica, Gorczeniczka, Karbowo, Kominy, Kruszynki, Moczadła, Mszano, Niewierz, Nowy Dwór, Opalenica, Szabda, Szczuka, Szymkowo, Cielęta, Gortatowo, Sobiesierzno.

Znowu znajdziemy wiele interesujących informacji na temat radnych i sołtysów.

W Aneksie do książki znajdziemy dokładne wiadomości na temat przynależności administracyjnej 30 miejscowości leżących na terenie gminy Brodnica.

Na szczególne podkreślenie zasługuje wielka ilość kolorowych map, planów, archiwalnych dokumentów, akwarel i fotografii, które ilustrują wywody autora.