Tag Archives: harcerstwo

Next Page

Lesław J. Welker – 100 lat harcerstwa w Toruniu : kalendarium

 

Lesław J. Welker

100 lat harcerstwa w Toruniu : kalendarium

Wydawnictwo Adam Marszałek

Sygnatura SIRr XXI/60

Lesław J. Welker to Harcerz Rzeczypospolitej i Harcmistrz.

Z harcerstwem związany jest od 1961 roku.

Jest wieloletnim instruktorem toruńskiego Hufca.

Był wielokrotnie odznaczany.

Jest autorem wielu publikacji książkowych i prasowych o toruńskim harcerstwie.

W Książnicy Kopernikańskiej dostępne są jego książki:

 • 100 lat harcerstwa w Toruniu : kalendarium / Lesław J. Welker. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek 2017.
 • Kalendarium harcerstwa w Toruniu 1917-2007 / Lesław J. Welker. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek 2007.
 • Śladami lilijki w grodzie Kopernika / pod redakcją Lesława J. Welkera. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek © 2002.
 • Symbolika znaków Polski Walczącej 1939-1989 / Lesław J. Welker. – Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2000.
 • To już tyle lat : zarys historii PCK w Toruniu 1919-1999 / Lesław J. Welker. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek © copyright 2000.
 • Znaki Polski Walczącej : odznaczenia, orły, oznaki, odznaki, medale : katalog / Lesław J. Welker. – Toruń : Wydaw. Adam Marszałek 1999.
 • Znaki Polski Walczącej : odznaczenia, orły, oznaki, odznaki, medale : katalog / Lesław J. Welker. – Toruń : Wydaw. Adam Marszałek 1996.

Kalendarium „100 lat harcerstwa w Toruniu” obejmuje lata 1917- 2017.

Książkę rozpoczyna rozdział poświęcony początkom harcerstwa w Toruniu.

Przeczytamy o okolicznościach powstania i działalności 1 Drużyny Skautowej im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu w 1917 roku.

Młodzież zorganizował ks. Marian Paczek z parafii św. Jakuba.

Komendantem drużyny został nauczyciel Seweryn Kuchta.

W 1918 roku drużynę przekształcono na 1 Toruńską Drużynę Harcerską im. Tadeusza Kościuszki.

Harcerzy przybywało w takim tempie że już w 1919 roku podzielono ja na  4 drużyny harcerskie.

1 Drużyna Harcerska w 1933 roku została przemianowana na 1 Pomorską Drużynę Harcerzy, a w 1938 roku powróciła do nazwy 1 Drużyny Skautów im. Tadeusza Kościuszki.

Lesław Welker szczegółowo opisał dzieje 1 Drużyny  w całym okresie międzywojennym.

Opowiadanie wzbogacone jest licznymi unikatowymi starymi fotografiami.

Zasadniczy zrąb książki „100 lat harcerstwa w Toruniu” stanowi kalendarium.

W porządku chronologicznym, przytaczając daty dzienne, autor przedstawił dzieje toruńskiego harcerstwa, inicjatywy harcerzy, ich działalność, wydarzenia z życia drużyn harcerskich, zmiany organizacyjne, zmiany kadrowe, osiągnięcia harcerzy, zloty, obchodzone święta i uroczystości, udział w zawodach i turniejach, organizowane obozy, odbyte kursy, udział w festiwalach i konkursach, odbyte rajdy.

Książkę uzupełnia aneks w którym zamieszczono obszerne biogramy niektórych komendantów.

Znaleźli się wśród nich:

 1. Seweryn Antoni Kuchta
 2. Leon Romanowski
 3. Teodor Edmund Żuchowski
 4. Władysław Ruszkowski
 5. Roman Alfons Truszczyński
 6. Wilhelm Józef Słaby
 7. Władysław Wacław Sieradzki
 8. Aleksander Rudnicki
 9. Tadeusz Sylwester Cieplik
 10. Stefan Bzdęga
 11. Jarosław Kowalski
 12. Adam Felski
 13. Aleksander Jan Krzewiński
 14. Bernard Myśliwek
 15. Feliks Jan Beszczyński
 16. Kazimierz Gumowski
 17. Jan Juliusz Tajchman

 

Rok 2018 – Rok Harcerstwa Kujawsko-Pomorskiego

Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego ustanowił rok 2018 Rokiem Harcerstwa Kujawsko-Pomorskiego.

Chciał w ten sposób wyrazić uznanie dla obecnej i dawnej działalności organizacji harcerskich oraz podkreślić szczególne wartości demokratyczne, niepodległościowe i zasady moralne promowane przez harcerstwo, a także ogromny wkład organizacji harcerskich w wychowanie wielu pokoleń obywateli.

W Książnicy Kopernikańskiej dostępnych jest kilkadziesiąt książek poświęconych harcerzom Kujaw i Pomorza.

 1. 100 lat harcerstwa w Toruniu : kalendarium / Lesław J. Welker. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek 2017.
 2. Guziki sutanny : błogosławiony S. W. Frelichowski w opowieści postulatora procesu beatyfikacyjnego / Sławomir Oder. -Warszawa : Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” 2017
 3. Dom Harcerza wraca do harcerzy! – [Toruń : s.n. 2016].
 4. Antoni Depczyński 1906-1940 : nauczyciel, harcerz, patriota / Marcin Seroczyński. – Chełmża : Związek Harcerstwa Polskiego. Hufiec Chełmża im. Antoniego Depczyńskiego : Towarzystwo Przyjaciół Chełmży ; Wąbrzeźno : Wąbrzeskie Zakłady Graficzne 2016.
 5. Czuwaj! Bądź niezawodny! : harcerstwo w Solcu Kujawskim : wystawa czasowa, lipiec-sierpień 2014 r. / Muzeum Solca im. Księcia Przemysła. – Solec Kujawski : Muzeum Solca im. Księcia Przemysła [2014].
 6. Życie wolne i radosne…: Instruktorska Drużyna Akademicka im. Leszka Domańskiego – „Zeusa” na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu 1957-1962 i jej późniejsze dzieje / [koncepcja i red. Teresa Nemere ; przy współpr. Barbary Karamać i Jolanty Ruszkowskiej]. – Warszawa ; Niezależne Wydawnictwo Harcerskie 2011.
 7. Błogosławiony ks. Stefan Wincenty Frelichowski : męczennik, patron harcerstwa polskiego = The blessed father Stefan Wincenty Frelichowski : martyr, patron of Polish scouting / oprac. Robert Zadura ; [tł. Robert Zadura, Józef Jarosz,Hazel Pearson]. – Toruń : [s.n.], (Toruń : DRUK-TOR). 2009
 8. Harcerki i harcerze w Bydgoszczy : historia harcerstwa bydgoskiego w latach 1917-2007 / Mieczysław Hojan. – Bydgoszcz : Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca 2007.
 9. Kalendarium harcerstwa w Toruniu 1917-2007 / Lesław J. Welker. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek 2007.
 10. Monika Dymska : „Nika”, „Mika” (1918-1943) / [tekst: Anna Wankiewicz ; red. i proj. graf.: Katarzyna Minczykowska ; korekta Elżbieta Skerska]. – Toruń : Fundacja „Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek”, Memoriał Generał Marii Witek 2005.
 11. Zatartym tropem… : harcerstwo i konspiracja we wspomnieniach nowomieszczanina / Jan Kujawski. -Toruń : Fundacja „Archiwum Pomorskie Armii Krajowej”, 2002
 12. Śladami lilijki w grodzie Kopernika / pod redakcją Lesława J. Welkera. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek © 2002.
 13. Harcerstwo w Toruniu w latach 1920-1939 [Rękopis] / Magdalena Zawadzka ; praca magisterska napisana w Zakładzie Historii Powszechnej i Polski 1918-1944/45 pod kierownictwem prof. dr. hab. Mieczysława Wojciechowskiego. – Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika 2001.
 14. Z dziejów brodnickiego harcerstwa / Jerzy Wultański. – Brodnica : Firma Handlowo-Usługowa Multi 1999.
 15. Czuj Duch : pismo harcerskie / Inowrocławski Hufiec Harcerzy ZHR. – Inowrocław : Wydaw. Kujawskie. (1995-1998)
 16. Czuwamy / Obwód Toruński Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. – [S.l.] : [czasopismo], wydawca: ks. Wacław Dokurno, 1997.
 17. Harcerstwo w Bydgoszczy 1917-1997 / Mieczysław Hojan ; [Związek Harcerstwa Polskiego. Komenda Hufca Bydgoszcz miasto]. – Bydgoszcz : Instytut Wydawniczy „Świadectwo” 1997.
 18. Żagiel z lilijką : 60 lat Harcerskiego Ośrodka Wodnego w Funce : [praca zbiorowa] / pod red. Urszuli Sobkowiak ; Komenda Kujawsko-Pomorskiej Chporągwi [i.e. Chorągwi] ZHP im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy. -Bydgoszcz : Komenda Kujawsko-Pomorskiej Chorągwi, 1996
 19. Sztandary Błękitnej Czwórki Bydgoskiej (4 BDH – Bydgoskiej Drużyny Harcerskiej im. Jana Kilińskiego) / Leszek Michalski. – Bydgoszcz : Komisja Historyczna Komendy Hufca ZHP 1989.
 20. Dzieje „Błękitnej Czwórki Bydgoskiej” 4 BDH im. Jana Kilińskiego / Leszek Michalski. – Bydgoszcz : Komenda Hufca. Związek Harcerstwa Polskiego 1989.
 21. 75 lat harcerstwa w Strzelnie : wystawa reprodukcji / [teskt Kazimierz Chudziński] ; Towarzystwo Miłośników Miasta Strzelna i Komenda Hufca ZHP Strzelno. – Bydgoszcz : Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo Kulturalne, 1988.
 22. Zarys dziejów 20 Bydgoskiej Drużyny Harcerskiej w latach 1827-1988 : [praca zbiorowa / pod red. Henryka Kaji]. – Bydgoszcz : Komisja Historyczna Komendy Hufca ZHP Bydgoszcz – Miasto 1988.
 23. Włocławska Chorągiew Związku Harcerstwa Polskiego im. Juliana Marchlewskiego : 1975-1987 / Mirosław Krajewski ; współpr. aut. Danuta Siemińska, Jadwiga Śniegowska. – Włocławek : Komenda Włocławskiej Chorągwi ZHP, 1987.
 24. I Konferencja sprawozdawczo-wyborcza Chorągwi Włocławskiej ZHP : Włocławek, 14 luty 1976 r. – Włocławek : ZHP, 1985.
 25. Uchwała IX konferencji sprawozdawczo-wyborczej : [Chorągwi Bydgoskiej ZHP], Bydgoszcz 15.01.1985 / Związek Harcerstwa Polskiego – Bydgoszcz : ZHP, 1985.
 26. W Harcerskim Kręgu : miesięcznik Bydgoskiej Chorągwi ZHP / Komenda Bydgoskiej Chorągwi ZHP. – Bydgoszcz : Komenda Bydgoskiej Chorągwi ZHP 1983.
 27. Poradnik metodyczny dla drużynowych / Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Chorągwi im. Zdobywców Kosmosu. – Toruń : [Komenda Chorągwi ZHP 1982].
 28. Poradnik drużynowego zuchów. Nr 4 / Komenda Chorągwi ZHP w Toruniu Wydział Zuchowy. – Toruń : Komenda Chorągwi ZHP Wydział STH 1982.
 29. Regulamin stopni instruktorskich / ZHP. Komenda Chorągwi im. „Zdobywców Kosmosu”. – Toruń : ZHP. Komenda Chorągwi im. „Zdobywców Kosmosu”, 1982.
 30. Zuchowa zima / Komenda Chorągwi ZHP w Toruniu. Wydział Zuchowy. – Toruń : Komenda Chorągwi ZHP, 1982.
 31. W drużynie starszoharcerskiej. Nr 3, Zastępy / Komenda Chorągwi ZHP Toruń. – Toruń : Komenda Chorągwi ZHP Wydział STH 1982.
 32. W drużynie starszoharcerskiej. Nr 1, Stopnie / Komenda Chorągwi ZHP Toruń. – Toruń : Komenda Chorągwi ZHP Wydział STH 1981.
 33. Poradnik drużynowego zuchów. Nr 3 / Komenda Chorągwi ZHP w Toruniu Wydział Zuchowy. – Toruń : Komenda Chorągwi ZHP Wydział STH 1981.
 34. 70 lat ZHP w służbie Ojczyzny / Komenda Toruńskiej Chorągwi ZHP im. Zdobywców Kosmosu oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Książnica Miejska im. M. Kopernika w Toruniu. – [S.l. : s.n.] 1981.
 35. Poradnik drużynowego zuchów. Nr 2 / Komenda Chorągwi ZHP w Toruniu Wydział Zuchowy. – Toruń : Komenda Chorągwi ZHP Wydział STH 1981.
 36. Pamiętnik 1891-1939 / Józef Błoński. – Kraków : Wydawnictwo Literackie 1981.
 37. Uchwała programowa VII konferencji sprawozdawczo-wyborczej Chorągwi Bydgoskiej ZHP / Związek Harcerstwa Polskiego. Chorągiew Bydgoska im. Mikołaja Kopernika. – Bydgoszcz : Związek Harcerstwa Polskiego, (Lipno : WZP). 1976
 38. 9 listopada, w sobotę : harcerze i Melpomena / Czesław Czubak. – Warszawa : „Horyzonty”, 1975.
 39. Sprawozdanie z działalności Bydgoskiej Chorągwi ZHP : za lata 1969-73 / Związek Harcerstwa Polskiego. Chorągiew Bydgoska im. Mikołaja Kopernika. – Bydgoszcz : Związek Harcerstwa Polskiego, 1974.
 40. Kampania programowa „Pokolenie świetlanej przyszłości” o imię dla Hufca : 1972-1973 / Związek Harcerstwa Polskiego. Komenda Hufca Toruń-Miasto. – Toruń : Związek Harcerstwa Polskiego 1973.
 41. Harcerskie dni kopernikowskie / składankę oprac. Mieczysław Hojan ; Związek Harcerstwa Polskiego. Komenda Chorągwi Bydgoskej im. Mikołaja Kopernika. – Bydgoszcz : Związek Harcerstwa Polskiego, 1973.
 42. Mikołaj Kopernik nasz bohater / materiał przygotował i oprac. zespół Mieczysław Hojan, Eugeniusz Pawłowski, Edward Rajszys ; Związek Harcerstwa Polskiego. Bydgoska Komenda Chorągwi im. Mikołaja Kopernika. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Metodyczne-Instruktorskie ZHP, 1973.
 43. Kampania programowa toruńskich hufców ZHP – Kultura, nauka, sztuka na lata 1971-1972 / Związek Harcerstwa Polskiego. Komenda Hufca Toruń-Powiat im. Bohaterów Września 1939. Komenda Hufca Toruń-Miasto. Chorągiew Bydgoska. – Toruń : ZHP, 1972.
 44. Program działania Chorągwi : na lata 1965-1969 uchwalony przez Konferencję Sprawozdawczo-Wyborczą Bydgoskiej Chorągwi Harcerstwa / Związek Harcerstwa Polskiego. Chorągiew Bydgoska. – Bydgoszcz : Związek Harcerstwa Polskiego, 1966.
 45. Założenia programowe Komendy Bydgoskiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego : na lata 1962-1965 / Zespół Programowy Komedy Chorągwi ZHP. – Bydgoszcz : Związek Harcerstwa Polskiego, 1963.
 46. Banjo, bydgoska akcja nauki języków obcych 1963/1964 / Związek Harcerstwa Polskiego. Bydgoska Komenda Chorągwi. – Bydgoszcz : Bydgoska Komenda Chorągwi ZHP, (Bydg. : „Prasa”). 1963
 47. Kurs korespondencyjny przygotowawczy do próby na drużynowego i podharcmistrza. Z. nr 1. – Bydgoszcz : ZHP. Komenda Pomorskiej Chorągwi Harcerzy, (Bydgoszcz : Drukarnia Polska). [1946]
 48. Jednodniówka wydana z okazji 12-lecia istnienia 39-tej Pomorskiej Drużyny Harcerskiej im. Stanisława Żółkiewskiego w Chełmnie : 18. III.1923-18.III 1935 r. – Chełmno : F. Malinowski, 1935.
 49. Jednodniówka harcerska 1921-1931 : wydana z okazji jubileuszowego II. Zlotu Hufca Wąbrzeskiego 14-go czerwca 1931 r. – [Wąbrzeźno : Komenda Hufca Wąbrzeskiego, 1931].
 50. Czuwaj ! : jednodniówka harcerstwa tucholskiego / red. Stanisław Nowaczyk ; Komenda Hufca Harcerskiego Tuchola. -Tuchola : Komenda Hufca, 1928.
 51. Sprawozdanie Oddziału Pomorskiego Związku Harcerstwa Polskiego : za rok … – Toruń : Zarząd Oddzdziału
  Pomorskiego Związku Harcerstwa Polskiego. (1932-1938)

Marcin Seroczyński – Antoni Depczyński 1906-1940 : nauczyciel, harcerz, patriota

Marcin Seroczyński 

Antoni Depczyński 1906-1940
nauczyciel, harcerz, patriota

Wydawca:
Związek Harcerstwa Polskiego
Hufiec Chełmża im. Antoniego Depczyńskiego
Towarzystwo Przyjaciół Chełmży

Chełmża 2016

Sygnatura SIRr IIIB/Depczyński Antoni

Marcin Seroczyński jest wybitnym regionalistą chełmżyńskim, kierownikiem Działu Zbiorów Specjalnych chełmżyńskiej biblioteki, redaktorem „Głosu Chełmżyńskiego” i prezesem Towarzystwa Przyjaciół Chełmży.

Opublikował już szereg książek poświęconych Chełmży, dostępnych również w Książnicy Kopernikańskiej:

 • 10 lat Towarzystwa Przyjaciół Chełmży : zarys działalności w latach 2007-2017 / opracowanie Dariusz Łubkowski,Marcin Seroczyński. – Chełmża 2017.
 • Antoni Depczyński 1906-1940 : nauczyciel, harcerz, patriota / Marcin Seroczyński. – Chełmża 2016.
 • Chełmża : fakty, mity, legendy / Dariusz Łubkowski, Marcin Seroczyński. – Chełmża 2016.
 • Chełmża : fakty, mity, legendy / Dariusz Łubkowski, Marcin Seroczyński. – Chełmża 2012.
 • Chełmża wczoraj i dziś : album / [zespół red. Piotr Birecki, Dariusz Meller, Marcin Seroczyński]. – Chełmża 2009.
 • Chełmżanie na szklanych negatywach Feliksa Skańskiego 1918-1939 / Elżbieta Zienda-Żywiczyńska, Adam
  Żywiczyński, Marcin Seroczyński. – Chełmża 2016.
 • Chełmżyńskie miejsca pamięci : pomniki, tablice, kamienie / Marcin Seroczyński. – Chełmża 2013.
 • Chełmżyńskie wiosła 1927-2017 / Marcin Seroczyński. – Toruń , Chełmża 2017.
 • Słownik biograficzny Chełmży i okolic. Cz. 3 / Marcin Seroczyński. – Chełmża 2015.
 • Sport w Chełmży : od końca XIX wieku do 2010 r. / Marcin Seroczyński. – Chełmża 2011.
 • Zakładowa Ochotnicza Straż Pożarna Cukrowni Chełmża w latach 1882-1997 : szkic z dziejów / Marcin Seroczyński. – Chełmża 2009.
 • Zatrzymany czas : zarys dziejów chełmżyńskiej fotografii / Marcin Seroczyński. – Chełmża 2013.

Bohaterem polecanej dziś biografii jest Antoni Depczyński – nauczyciel, harcerz, społecznik i artysta.

W okresie międzywojennym związany był z 4. Pomorską Harcerską Drużyną Żeglarską. im. Ignacego Paderewskiego w Chełmży.

Został zamordowany w Mauthausen w wieku niespełna 34 lat.

Stał się wzorem dla chełmżyńskich harcerzy, których hufcowi nadano w 1971 roku imię Antoniego Depczyńskiego.

W książce opisano zarówno dzieje międzywojennego harcerstwa w Chełmży jak i postać jego patrona.

Antoni Depczyński zapadł w pamięć wielu ludzi, o czym świadczą zamieszczone w książce opinie i wspomnienia.

W książce zamieszczono bardzo dużo unikalnych archiwalnych fotografii z okresu międzywojennego.