Tag Archives: I wojna światowa

Władysław Kuligowski – Z okruchów życia : wspomnienia z lat 1918, 1939-1945

 

Władysław Kuligowski

Z okruchów życia
Wspomnienia z lat 1918, 1939-1945

Opracował i wstępem opatrzył Michał Raczkowski

Wydawca: WEiW Verbum

Brodnica 2018

Sygnatura SIRr XXXIIc/15

Wspomnienia zyskują coraz większe uznanie w badaniach historycznych nad dziejami XX wieku.

Osobiste świadectwa świadków pozwalają otworzyć codzienną rzeczywistość.

Władysław Kuligowski urodził się w 1909 roku w Kaczawce (gm. Lubień Kujawski).

Kształcił się między innymi w prywatnej szkole Emmy Otylii Keller w Chodeczu, w której przerabiano program 8-klasowego gimnazjum humanistycznego.

Władysław Kuligowski swoje wspomnienia z czasu nauki opisał w książce „Szkoła pani Keller : z zapisków ucznia”.

Przed wojną był nauczycielem.

W 1939 roku został aresztowany przez Niemców z Selbstschutzu.

Po opuszczeniu więzienia przeniósł się wraz z rodziną na Podkarpacie.

W czasie okupacji organizował tajne nauczanie.

Był żołnierzem Batalionów Chłopskich.

Po wojnie powrócił na Kujawy i do zawodu nauczyciela.

Był kierownikiem szkoły Podstawowej w Górsku koło Torunia w latach 1953-1969.

Zmarł w 1981 roku w Toruniu.

Władysław Kuligowski w książce „Z okruchów życia : wspomnienia z lat 1918, 1939-1945” opisał radosne dni odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku widziane oczami mieszkańców Chodecza.

Kolejne rozdziały wspomnień poświęcone są pobytowi w hitlerowskim więzieniu, działalności w ruchu oporu, organizacji tajnego nauczania, wyzwoleniu.

Wspomina również jeńca angielskiego, którego ukrywał przez pewien czas.

Tomasz Wąsik – Zapomniana bitwa Wielkiej Wojny : walki pod Włocławkiem 11-13 listopada 1914 r.

 

Tomasz Wąsik

Zapomniana bitwa Wielkiej Wojny
Walki pod Włocławkiem 11-13 listopada 1914 r.

Wydawca:
Muzeum Ziemi Kujawskiej
i Dobrzyńskiej we Włocławku

Włocławek 2014

Sygnatura SIRr XXV/51

Tomasz Wąsik jest kierownikiem Muzeum Historii Włocławka.

Jego książka jest poświęcona największej w dziejach bitwie do jakiej doszło na Kujawach.

W bitwie włocławskiej brało udział 35 tysięcy żołnierzy rosyjskich i 100 tysięcy niemieckich.

Autor omówił na wstępie historię garnizonu kawaleryjskiego we Włocławku w XIX i na początku XX wieku.

Następnie porównał armie carskiej Rosji i kajzerowskich Niemiec w przededniu wybuchu I wojny światowej.

Opisane zostały pierwsze działania wojenne latem i jesienią 1914 roku na Kujawach.

Zasadniczą częścią monografii jest szczegółowa rekonstrukcja przebiegu bitwy włocławskiej.

Ostatni rozdział poświęcony jest pochówkom żołnierzy i cmentarzom wojennym.

Książkę uzupełniają też ważne załączniki takie jak ordre de bataille bitwy, stany oddziałów, biogramy dowódców.

Wielkim walorem opracowania są liczne stare fotografie i dokumenty ilustrujące historyczno-wojskowa analizę.

Do publikacji dołączone są również cztery mapy przedstawiające położenie stron bitwy pod Włocławkiem w dniach 10-13 listopada 1914 roku.

Wpływ I wojny światowej na odzyskanie niepodległości w oczach potomków uczestników walk

Wpływ I wojny światowej
na odzyskanie niepodległości
w oczach potomków
uczestników walk

Nagrodzone prace konkursowe
Książki, 25.04.2014 r.

Wydawnictwo
Wąbrzeskie Zakłady Graficzne

Wąbrzeźno 2014

Sygnatura SIRr XXXIIb/72

W 2014 roku JM Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Wójt Gminy Książki Jerzy Polycyn zorganizowali konkurs „Wpływ I wojny światowej na odzyskanie niepodległości w oczach potomków uczestników walk”.

Konkurs przeznaczony był dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Konkurs rozbudził w młodych ludziach pasję historyczną i zainteresowanie przeszłością swoich małych ojczyzn.

Uczestnicy konkursy dotarli do unikalnych dokumentów, fotografii, pamiątek i rodzinnych przekazów.

Ich zasługą jest udokumentowanie historii nieznanych bohaterów walki o niepodległość Polski  i ocalenie pamięci o ich dokonaniach od zapomnienia.

Wśród nadesłanych na konkurs prac są wywiady, referaty, reportaże, fotorelacje, filmy, opracowania.

W konkursie wzięła udział młodzież szkolna z Chełmży, Książek, Wąbrzeźna, Inowrocławia, Jabłonowa Pomorskiego, Turzna, Golubia-Dobrzynia, Torunia, Lipna, Myśliwca, Brodnicy, Jarantowic.

W książce opublikowano dziewięć najlepszych prac konkursowych.

Autorzy nagrodzonych prac:

  1. Alicja Łukasik – Szkoła Podstawowa w Jarantowicach
  2. Karolina Policyn – Szkoła Podstawowa  im. Henryka Sienkiewicza w Książkach
  3. Mateusz Dobrosielski – Szkoła Podstawowa nr 7 w Brodnicy
  4. Emilia Konkol – Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Jabłonowie Pomorskim
  5. Zuzanna Rutkowska – Gimnazjum nr 1 im. ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Wąbrzeźnie
  6. Bartosz Laskowski – Zespół Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu
  7. Łukasz Lenartowicz – Zespół Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu
  8. Janina Blumkowska – Zespół Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu
  9. Marek Rudzki – Liceum Ogólnokształcące w Lipnie