Tag Archives: I wojna światowa

Tomasz Wąsik – Zapomniana bitwa Wielkiej Wojny : walki pod Włocławkiem 11-13 listopada 1914 r.

 

Tomasz Wąsik

Zapomniana bitwa Wielkiej Wojny
Walki pod Włocławkiem 11-13 listopada 1914 r.

Wydawca:
Muzeum Ziemi Kujawskiej
i Dobrzyńskiej we Włocławku

Włocławek 2014

Sygnatura SIRr XXV/51

Tomasz Wąsik jest kierownikiem Muzeum Historii Włocławka.

Jego książka jest poświęcona największej w dziejach bitwie do jakiej doszło na Kujawach.

W bitwie włocławskiej brało udział 35 tysięcy żołnierzy rosyjskich i 100 tysięcy niemieckich.

Autor omówił na wstępie historię garnizonu kawaleryjskiego we Włocławku w XIX i na początku XX wieku.

Następnie porównał armie carskiej Rosji i kajzerowskich Niemiec w przededniu wybuchu I wojny światowej.

Opisane zostały pierwsze działania wojenne latem i jesienią 1914 roku na Kujawach.

Zasadniczą częścią monografii jest szczegółowa rekonstrukcja przebiegu bitwy włocławskiej.

Ostatni rozdział poświęcony jest pochówkom żołnierzy i cmentarzom wojennym.

Książkę uzupełniają też ważne załączniki takie jak ordre de bataille bitwy, stany oddziałów, biogramy dowódców.

Wielkim walorem opracowania są liczne stare fotografie i dokumenty ilustrujące historyczno-wojskowa analizę.

Do publikacji dołączone są również cztery mapy przedstawiające położenie stron bitwy pod Włocławkiem w dniach 10-13 listopada 1914 roku.

Wpływ I wojny światowej na odzyskanie niepodległości w oczach potomków uczestników walk

Wpływ I wojny światowej
na odzyskanie niepodległości
w oczach potomków
uczestników walk

Nagrodzone prace konkursowe
Książki, 25.04.2014 r.

Wydawnictwo
Wąbrzeskie Zakłady Graficzne

Wąbrzeźno 2014

Sygnatura SIRr XXXIIb/72

W 2014 roku JM Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Wójt Gminy Książki Jerzy Polycyn zorganizowali konkurs „Wpływ I wojny światowej na odzyskanie niepodległości w oczach potomków uczestników walk”.

Konkurs przeznaczony był dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Konkurs rozbudził w młodych ludziach pasję historyczną i zainteresowanie przeszłością swoich małych ojczyzn.

Uczestnicy konkursy dotarli do unikalnych dokumentów, fotografii, pamiątek i rodzinnych przekazów.

Ich zasługą jest udokumentowanie historii nieznanych bohaterów walki o niepodległość Polski  i ocalenie pamięci o ich dokonaniach od zapomnienia.

Wśród nadesłanych na konkurs prac są wywiady, referaty, reportaże, fotorelacje, filmy, opracowania.

W konkursie wzięła udział młodzież szkolna z Chełmży, Książek, Wąbrzeźna, Inowrocławia, Jabłonowa Pomorskiego, Turzna, Golubia-Dobrzynia, Torunia, Lipna, Myśliwca, Brodnicy, Jarantowic.

W książce opublikowano dziewięć najlepszych prac konkursowych.

Autorzy nagrodzonych prac:

  1. Alicja Łukasik – Szkoła Podstawowa w Jarantowicach
  2. Karolina Policyn – Szkoła Podstawowa  im. Henryka Sienkiewicza w Książkach
  3. Mateusz Dobrosielski – Szkoła Podstawowa nr 7 w Brodnicy
  4. Emilia Konkol – Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Jabłonowie Pomorskim
  5. Zuzanna Rutkowska – Gimnazjum nr 1 im. ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Wąbrzeźnie
  6. Bartosz Laskowski – Zespół Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu
  7. Łukasz Lenartowicz – Zespół Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu
  8. Janina Blumkowska – Zespół Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu
  9. Marek Rudzki – Liceum Ogólnokształcące w Lipnie