Tag Archives: II Rzeczypospolita

Michał Pszczółkowski – Bydgoszcz między wojnami

belkaniebieska2

02032016

 

Michał Pszczółkowski

Bydgoszcz między wojnami
Opowieść o życiu miasta
1918-1939

Księży Młyn Dom Wydawniczy

Łódź – Bydgoszcz 2013

Sygnatura SIRr VIII/B-49

belkaniebieska2

Dr Michał Pszczółkowski jest historykiem sztuki i architektury, autorem wielu publikacji poświęconych Toruniowi i Bydgoszczy:

  • Architektura Uniwersytetu Mikołaja Kopernika / Michał Pszczółkowski. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe UMK, 2009.
  • Betonowa tajemnica : fabryki materiałów wybuchowych DAG / Michał Pszczółkowski. – Bydgoszcz : Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego, 2010.
  • Toruńska architektura XX wieku / Michał Pszczółkowski. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2011.
  • DAG Fabrik Bromberg : z dziejów bydgoskiej fabryki materiałów wybuchowych 1939-1945 / Michał Pszczółkowski. – Bydgoszcz : Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego, 2012.

Książka „Bydgoszcz między wojnami” jest panoramom codziennego życia miasta.

Przyglądamy się Bydgoszczy oczyma jej mieszkańców.

Autor zebrał mnóstwo anegdot, ciekawostek, osobliwości, delicji, których próżno szukać w naukowych syntezach dziejów Bydgoszczy.

Opracowanie zawiera szereg wiadomości o bardzo różnych aspektach miejskiego życia: sport, moda, rozrywka, restauracje, kina, teatry, muzyka, higiena, szpitale, wojsko, przestępczość, policja, żegluga, tramwaje, samochody, handel, przemysł, wodociągi, elektryczność, architektura, języki, religie.

Książka jest niezwykle bogato ilustrowana – zawiera kilkaset fotografii z epoki.

Do publikacji dołączono reprinty planu miasta z 1939 roku i „Ilustrowanego Przewodnika po Bydgoszczy” Stanisława Łabendzińskiego z 1920 roku.

belkaniebieska2

Historia Grudziądza 1945-1920 – Tom I-II – pod redakcją naukową Ryszarda Sudzińskiego

belkaniebieska2

29022016

 

Historia Grudziądza
1920-1945

Tom I-II

Redaktor naukowy Ryszard Sudziński

Wydawca:
Urząd Miejski w Grudziądzu

Grudziądz 2012

Sygnatura SIRr VIII/Gr-51

belkaniebieska2

Dwutomowe opracowanie dziejów Grudziądza obejmuje dwa chronologiczne okresy:
– okres II Rzeczypospolitej (1920-1939)
– okres okupacji niemieckiej (1939-1945)

Książka jest wielką synteza historii Grudziądza, na którą składają się dzieje polityki, gospodarki, szkolnictwa, sportu, kultury, religii, społeczeństwa, mniejszości narodowych, wojskowości.

Autorami opracowania są historycy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, którzy swe badania oparli na dokładnej kwerendzie archiwalnej i studiowaniu bogatych w informacje łamów przedwojennej i okupacyjnej prasy.

Książka została podzielona na 16 rozdziałów.

Rozdział I – Ryszard Sudziński
Powrót Grudziądza do Macierzy

Rozdział II – Ryszard Sudziński, Zofia Waszkiewicz
Ustrój miasta

Rozdział III – Barbara Łaukajtys, Zofia Waszkiewicz
Społeczeństwo Grudziądza w okresie miedzywojennym

Rozdział IV – Ryszard Sudziński, Zofia Waszkiewicz
Życie gospodarcze

Rozdział V – Ryszard Sudziński
Infrastruktura i gospodarka komunalna

Rozdział VI – Zofia Waszkiewicz
Życie polityczne

Rozdział VII – Zofia Waszkiewicz
Stosunki wyznaniowe i życie religijne

Rozdział VIII – Barbara Łaukajtys, Zofia Waszkiewicz
Życie kulturalno-oświatowe i sportowe międzywojennego Grudziądza

Rozdział IX – Waldemar Rezmer
Garnizon Grudziądzki

Rozdział X – Waldemar Rezmer
Grudziądz w kampanii polskiej 1939 roku

Rozdział XI – Jan Sziling
Niemieckie władze okupacyjne (1939-1945)

Rozdział XII – Jan Sziling
Eksterminacja ludności polskiej i żydowskiej

Rozdział XIII – Jan Sziling
Germanizacja

Rozdział XIV – Jan Sziling
Sytuacja gospodarcza i społeczna okupowanego Grudziądza

Rozdział XV – Jan Sziling
Konspiracja

Rozdział XVI – Waldemar Rezmer
Walki o Grudziądz w 1945 roku

belkaniebieska2