Tag Archives: informacja naukowa

Next Page

dr Mariusz Balcerek – III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Człowiek – Informacja. Książka. Media”, Toruń, 15–16 marca 2018 r.

Projekt okładki Lech Tadeusz Karczewski

 

dr Mariusz Balcerek

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Człowiek – Informacja. Książka. Media”, Toruń, 15–16 marca 2018 r.

Folia Toruniensia

Tom 18 / 2018

s. 259 -263

Polecamy najnowszy numer „Folia Toruniensia”.

Ukazał się w nim tekst kierownika Działu Informacyjno – Bibliograficznego Książnicy Kopernikańskiej, stanowiący sprawozdanie z II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Człowiek – Informacja. Książka. Media”.

Celem tekstu jest skrótowe przedstawienie konferencji, jaka odbyła się w dniach 15–16 marca 2018 r.

Wówczas to w Collegium Humanisticum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (dalej: UMK) odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Naukowa zatytułowana: „Człowiek – Informacja. Książka. Media”.

Jej organizatorem było Studencko – Doktoranckie Koło Naukowe ePRINT, działające przy Instytucie Informacji Naukowej i  Bibliologii UMK.

Autor osobiście uczestniczył w obradach sympozjum, słuchając wszystkich wystąpień, dodatkowo zadając pytania podczas dyskusji.

Konferencja stanowi świetną inicjatywę dla młodych naukowców, którzy mogą sprawdzić się w tego typu działalności, tym bardziej że to już kolejna edycja tego kongresu.

Niestety, ogólnie pozytywny całokształt psują niektóre wystąpienia, które nie  powinny zostać dopuszczone do wygłoszenia.

Dr Mariusz Balcerek jest kierownikiem Działu Informacyjno-Bibliograficznego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.

Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na historii wojskowej okresu nowożytnego (XVI–XVIII w.).

W 2010 r. obronił w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dysertację doktorską zatytułowaną: „Księstwo Kurlandii i Semigalii w wojnie polsko-szwedzkiej w latach 1600–1629” (Księstwo Kurlandii i Semigalii w wojnie Rzeczypospolitej ze Szwecją w latach 1600–1629, Poznań 2012), przygotowaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Bogusława Dybasia.

Publikował m.in. na łamach: „Do szarży  marsz, marsz… Studiów z dziejów kawalerii”, „Przeglądu Historycznego”, „Przeglądu Historyczno-Wojskowego”, „Studiów i Materiałów do Historii Wojskowości” oraz „Zapisków Historycznych”.

Jest też redaktorem tematycznym  czasopisma naukowego „Folia Toruniensia”.

Współczesne oblicza komunikacji i informacji

belkaniebieska2

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze Informatorium.

27072016

 

Współczesne oblicza komunikacji i informacji
Problemy, badania, hipotezy

Redakcja: Ewa Głowacka, Małgorzata Kowalska, Przemysław Krysiński

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Toruń 2014

Sygnatura SIRi XII/125

belkaniebieska2

Polecana książka jest zbiorem 33 artykułów naukowych poświęconych komunikacji  w cyberprzestrzeni, językowi mediów, kulturze wieku informacji, sieciowym systemom informacyjnym, użytkownikom informacji,  komunikacji wewnątrzorganizacyjnej.

Zamieszczone teksty obejmują badania prowadzone przez specjalistów bibliologii, informatologii, socjologii, filozofii, kognitywistyki, literaturoznawstwa, informatyki i nauki o zarządzaniu.

 1. Komunikacja jako rezonans między mózgami – Włodzisław Duch
 2. Komunikacja jako podzielanie w świecie wirtualnym. Wokół teorii narzędzi (narzędzia fizyczne, konceptualne, wirtualne) – Tomasz Komendziński
 3. Kognitywne aspekty komunikacji wizualnej – Grzegorz Osiński
 4. Problem znaczenia w nowych mediach – uwagi na marginesie sztuki digitalnej – Ewa Szczęsna
 5. Z pogranicza genologii i semiotyki przedmiotów: uwagi o pojęciu gatunku tekstu w nowych mediach – Maciej Durkiewicz
 6. Przekaz werbalny i wizualny w tekście japońskim – Wojciech J. Nowak
 7. Neosemantyzmy w tekstach informatologicznych na wybranych przykładach – Maria Przastek-Samokowa
 8. Lingua vulgaris − nowe leksyki heurystyczne: konfrontacja języka haseł przedmiotowych biblioteki narodowej z sieciowymi językami  wyszukiwawczymi – Maria Bereśniewicz
 9. Folklor internetowy jako swoista forma komunikacji. Przypadek „Chytrej baby z Radomia” – Piotr Grochowski
 10. Widz jako performer, gracz, aktant w intermedialnych przestrzeniach współczesnego teatru – Monika Wąsik
 11. Internet a tradycyjne uczestnictwo w kulturze. Polska sztuka teatralna w przestrzeni wirtualnej – Adrian Uljasz
 12. Korzystanie z możliwości mediów społecznościowych przez muzea martyrologii w komunikacji z użytkownikami – Dorota Sochocka
 13. Cmentarz wirtualny. Komunikacja internetowa w obliczu śmierci – Marta Muzioł
 14. Homo communicativus religiosus – wpływ mediów na ekspansję  Kościołów neopentekostalnych w Brazylii – Renata Siuda-Ambroziak
 15. Nadinformatywność systemów informacyjnych – Artur Machlarz
 16. Kryteria oceny systemów informacyjnych w Internecie – Rafał Lewandowski
 17. Wizualizacja i prezentacja informacji w wyszukiwarkach internetowych – Natalia Pamuła-Cieślak
 18. Naukowcy na Facebooku. Wizualizacja sieci społecznych w nauce – Veslava Osińska, Tomasz Komendziński
 19. Android jako platforma zarządzania informacją − analiza możliwości systemu – Mariusz Jarocki
 20. Tradycyjne czasopismo naukowe vs. samopublikacja w dobie e-science – Piotr Nowak
 21. Od Produktu Totalnego do książki konwergencyjnej. Związki książki dla dzieci i młodzieży z innymi mediami – Michał Zając
 22. Digitalizacja „Akcentu” − założenia i plany projektu – Agnieszka Kida-Bosek, Kamil Stępień
 23. Między dorosłością a dojrzałością informacyjną – Hanna Batorowska
 24. Komunikacja wizualno-przestrzenna osób niesłyszących a świat książki i informacji – Bronisława Woźniczka-Paruzel
 25. Altruizm informacyjny jako przykład zmiany w zachowaniach pacjentów – Małgorzata Kisilowska
 26. Komunikacja zapośredniczona przez komputer na przykładzie portalu lubimyczytać.pl – Lucyna Stetkiewicz
 27. Edukacja medialna i informacyjna w szkole.  O analizie programów nauczania – Renata Piotrowska, Ewa Rozkosz
 28. Information literacy jako narzędzie w nowej kulturze nauczania języków obcych – Gabriela Meinardi
 29. Komunikacja wiedzy: efektywność i problemowa relewancja – Tadeusz Wojewódzki
 30. Kulturowe uwarunkowania komunikacji biznesowej – Aldona Glińska-Neweś
 31. Wpływ pozytywnej komunikacji na efektywność pracy zespołowej – Magdalena Kalińska
 32. Język komunikacji wewnątrzorganizacyjnej, czy to ma znaczenie? – Joanna Wińska
 33. Komunikacja  w bibliotece akademickiej i jej rola jako narzędzia promocji zasobów i usług  w środowisku akademickim – Emilia Lepkowska, Łukasz Jeszke, Iwona Wolniewicz-Pujanek

belkaniebieska2

Homo Communicativus II – konferencja naukowa

belkaniebieska2

26062015

 

Homo Communicativus II
Przestrzeń Informacyjna Współczesnej Nauki

Ogólnopolska konferencja naukowa
Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii
Wydział Nauk Historycznych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Toruń, 25-26 czerwca 2015 roku

belkaniebieska2

Już po raz drugi Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zorganizował konferencję naukową pod nazwą „Homo Comunicativus”.

Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele najważniejszych polskich ośrodków akademickich.

Wzięliśmy udział w pierwszej sesji, otwierającej  konferencję.

Sesja poświęcona była „Tradycyjnym i nowym przestrzeniom badawczym bibliologii i informatologii”.

Konferencję prowadziła dr hab. Ewa Głowacka dyrektor Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii.

Obrady otworzył prof. dr hab. Jacek Gzella dziekan Wydziału Nauk Historycznych.

Konferencji towarzyszyła wystawa „Places & Spaces” (Mapy wiedzy) przygotowana przez dr Veslavę Osińską.

Na sesji porannej swoje referaty przedstawiło sześciu naukowców.

1. Prof. dr hab. Wiesław Babik (Uniwersytet Jagielloński)
„Ekosystem informacyjny człowieka w 21 wieku”.

2. Dr hab. Bożena Koredczuk (Uniwersytet Wrocławski)
„Bibliologia a naukoznawstwo. Wzajemne powiązania i potrzeba współpracy dla społeczeństwa informacji i wiedzy”.

3. Dr Jacek Ladorucki (Uniwersytet Łódzki)
„>>O czym nie można teoretyzować, trzeba opowiedzieć<<, czyli o poszukiwaniu doxa bibliologii w dorobku naukowym profesora Janusza Dunina”.

4. Mgr Monika Halasz-Cysarz (Uniwersytet Warszawski)
„Etyka Informacyjna od bibliotekarstwa po bioinformatykę medyczną”.

5. Mgr Marcin Karwowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
„Bibliologia i informatologia – obszary badań i ich finansowanie w ramach wybranych konkursów NCN”.

6. Dr hab. Marek Nahotko (Uniwersytet jagielloński)
„Cybertekst i jego cybergatunki w cybernauce”.

belkaniebieska2