Tag Archives: Inowrocław

Next Page

Inowrocławski słownik biograficzny – pod red. Edmunda Mikołajczaka

 

Inowrocławski słownik biograficzny

pod redakcją Edmunda Mikołajczaka

Tom 1 – 4

Wydawcy:  
Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo Kulturalne – Oddział w Inowrocławiu
Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział w Inowrocławiu

Inowrocław 1991 – 2000

Sygnatura SIRr IIIA / 10

Redaktor „Inowrocławskiego słownika Biograficznego” Edmund Mikołajczak jest historykiem, wybitnym kujawskim regionalistą, społecznikiem.

Był wieloletnim nauczycielem w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego, Kujawsko-Pomorskiego Towarzystwa Kulturalnego, Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego.

Jest autorem kilkudziesięciu prac dotyczących dziejów Inowrocławia i Kujaw.

W 2008 roku otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Inowrocławia.

Idea powstania „Inowrocławskiego słownika biograficznego” nabrała realnego kształtu już w 1894 roku.

Na posiedzeniu inowrocławskiego oddziału Kujawsko-Pomorskiego Towarzystwa Kulturalnego ustalono kryteria doboru haseł, charakter i zasięg geograficzny słownika.

Słownik obejmuje życiorysy osób nieżyjących, związanych z Inowrocławiem i jego najbliższymi okolicami.

Słownik uwzględnia wybitnych Polaków, Niemców, Żydów i przedstawicieli innych nacji związanych z Inowrocławiem.

Słownik został wydany w czterech zeszytach.

W poszczególnych tomach przyjęto holenderski układ haseł.

Każdy tom obejmuje nazwiska od litery A do litery Z.

Autorami biogramów są Julita Błaszak, Ryszard Brejza, Janusz Brodziński, Andrzej Bukowski, Bogdan Burzyński, Danuta Chadrysiak, Waldemar Chorążyczewski, Lucjan Dombek, Jarosław Dumanowski, Stefan Głogowski, Witold Włodzimierz Głowacki, Sławomir Jóźwiak, Ryszard Kabaciński, Joanna Karczewska, Dariusz Karczewski, Bogdan Koczorowski, Wiesława Korzeniowska, Edmund Kozłowski, Aleksander Henryk Krzymiński, Zbigniew Kubiak, Zbigniew Kuras, Janusz Kutta, Barbara M. Kwiatkowska, Janina Luźna, Henryk Łada, Tomasz Łaszkiewicz, Wojciech Łochowicz, Bogdan Łuczak, Jacek Maciejewski, Jacek Matuszewski, Mirosława Micek, Ludwina Michalska, Andrzej Mietz, Edmund Mikołajczak, Piotr Milchert, Dariusz R. Miller, Bronisław Nowak, Tomasz Nowakowski, Alojzy Nowicki, Paweł Pachnowski, Marian Pawlak, Mirosław Pietrzyk, Grzegorz Roczek, Grzegorz Roszak, Stanisław Roszak, Piotr Saja, Janina Sikorska, Czesław Sikorski, Piotr Strachanowski, Jerzy Szews, Adam Szweda, Alicja Szweykowska, Sobiesław Szybkowski, Lidia Wakaluk, Maria Wiśniewska, Bogdan Witkowski, Daniel Włodarczyk.

Mirosław Pietrzyk, Patryk Pleskot – W cieniu Kaina. Ofiary aparatu represji na terenie Inowrocławia i okolic w okresie PRL

Mirosław Pietrzyk
Patryk Pleskot

W cieniu Kaina.
Ofiary aparatu represji na terenie Inowrocławia i okolic w okresie PRL

Wydawca: NSZZ „Solidarność”. Region Toruńsko-Włocławski. Oddział Inowrocław

Inowrocław 2018

Sygnatura SIRr IIIA/125

Książka poświęcona jest ofiarom komunistycznego aparatu represji w Inowrocławiu i okolicach.

W latach 1945-1984 straciło życie 18 osób.

Autorzy do aparatu represji i terroru zaliczyli Urząd Bezpieczeństwa, Służbę Bezpieczeństwa, Informacje Wojskową, Służbę Więzienną, Milicję Obywatelską wydziały finansowe miejskich, powiatowych, wojewódzkich rad narodowych.

Szczególne nasilenie terroru miało miejsce w latach stalinowskich i w okresie stanu wojennego, kiedy działali „nieznani sprawcy”.

Część zgonów miała charakter naturalny, ale przyczyniły się do nich nienormalne warunki egzystencji.

Zdarzały się samobójstwa.

W książce znalazły się obszerne biografie następujących osób:

 1. Michał Harenda
 2. Wincenty Mücke
 3. Leon Boliński
 4. Władysław Raczyński
 5. Wojciech Lewandowski
 6. Aureliusz Nowacki
 7. Antoni Piątek
 8. Antoni Bystrzycki
 9. Hieronim Gniewkowski
 10. Wanda Rostek
 11. Zbigniew Rostek
 12. Maria Filemonowicz
 13. Maria Kolska
 14. Stanisław Lisiecki
 15. Irena Kotulska
 16. Brunon Baesel
 17. Jarosław Brejza
 18. Piotr Bartoszcze

Książę Kazimierz Konradowic i Kujawy jego czasów – pod redakcją Dariusza Karczewskiego

 

Książę Kazimierz Konradowic i Kujawy jego czasów

Pod redakcją Dariusza Karczewskiego

Wydawnictwo Avalon

Kraków 2017

Sygnatura SIRr IIIB/Kazimierz Konradowic

Oddział Inowrocławski Polskiego Towarzystwa Historycznego zorganizował 5 czerwca 2014 roku konferencję naukową poświęconą Kazimierzowi I Kondradowicowi.

Książę Kazimierz (1211-1261) był pierwszym księciem kujawskim.

Przyczynił się do ukształtowania odrębności dzielnicowej Kujaw.

Stolicą dzielnicy uczynił Inowrocław, któremu nadał również prawa miejskie, jako pierwszemu miastu na Kujawach.

W 1238 roku przyłączył do Kujaw kasztelanię bydgoską.

Był ojcem Władysława Łokietka.

W zbiorze studiów „Książę Kazimierz Konradowic i Kujawy jego czasów” znalazły się następujące artykuły:

1. Dariusz Karczewski – Książę Kazimierz Konradowic i Kujawy jego czasów

2. Edmund Mikołajczak – Inowrocław w czasach Kazimierza Konradowica (1230-1267)

3. Jan Tęgowski – Stosunki rodzinne Kazimierza Konradowica księcia kujawskiego

4. Błażej Śliwiński – Książę kujawski Kazimierz I i książę wschodniopomorski (gdański) Świętopełk w latach 1230-1248

5. Dariusz Dąbrowski – Romanowicze a Kazimierz I Konradowic

6. Joanna Wojtkowiak – Kazimierz Kujawski i „diabelski szał” Konrada Mazowieckiego – przyczynek do poznania komunikacji symbolicznej

7. Joanna Karczewska – Świeccy urzędnicy księcia kujawskiego Kazimierza Konradowica

8. Justyna Ewa Białowas – Kazimierz kujawski i Eufrozyna opolska, trzecia małżonka władcy Kujaw

9. Adam Kosecki – Lokacje miejskie księcia Kazimierza Konradowica na Kujawach

10. Marcin Hlebionek – O pieczęciach księcia Kazimierza I Konradowica

11. Marcin Woźniak – Książę Kazimierz Kujawski i początki architektury gotyckiej na Kujawach. Inowrocławski klasztor Franciszkanów w świetle badań archeologicznych