Tag Archives: Józef Piłsudski

Bogusław Uziembło – Marszałek Piłsudski w fotografii ze Zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu

 

Bogusław Uziembło

Marszałek Piłsudski w fotografii ze Zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu
150 rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego

Wydawca: Muzeum Okręgowe w Toruniu

Toruń 2016

Sygnatura SIRr IIIB/Piłsudski Józef

W zbiorach Muzeum Okręgowego w Toruniu zachowało się kilkadziesiąt fotografii przedstawiających marszałka Józefa Piłsudskiego.

W 150 rocznicę śmierci Marszałka Bogusław Uziembło przygotował album – katalog tych zdjęć.

Fotografie zostały bardzo szczegółowo opracowane.

Opisano okoliczności ich powstania, występujące na nich osoby i budynki.

Opracowanie zostało podzielone na cztery części.

Część I – Z Zułowa do Belwederu

To właściwie krótka biografia Józefa Piłsudskiego opisująca jego dom rodzinny, udział w rewolucji 1905 roku, powstanie Legionów, wojnę polsko-bolszewicką i działalność polityczną w odrodzonej Rzeczypospolitej.

Część II – Od Torunia do Grudziądza

To historia wizyty marszałka Piłsudskiego na Kujawach i Pomorzu w dniach 5-8 czerwca 1921 roku.

Marszałek odwiedził wówczas Toruń, gdzie odznaczył marynarzy za męstwo w wojnie z bolszewikami.

Potem udał się do Bydgoszczy, Fordonu, Chełmna, Świecia i Grudziądza.

Fotografie z wizyty Marszałka wykonał toruński fotograf Herman Spychalski.

Część III – Z Belwederu na Wawel

Jest to fotoreportaż z uroczystości pogrzebowych Józefa Piłsudskiego po jego śmierci w dniu 12 maja 1935 roku.

Część IV – Toruńskie pomniki marszałka Piłsudskiego

Na zdjęciach można obejrzeć:

  • tymczasowy pomnik z Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu (1928)
  • pomnik na placu św. Katarzyny (1928) – wysadzony przez Niemców w 1939 roku
  • most drogowy im . Józefa Piłsudskiego  przeniesiony do Torunia z Opalenia w 1928 roku
  • Dom Społeczny im. Józefa Piłsudskiego (1935) – dziś Dom Studencki nr 1
  • Gmach Muzeum Ziemi Pomorskiej im. Józefa Piłsudskiego (1937) – dzisiaj siedziba Wydziału Matematyki i Informatyki UMK
  • tablicę ku czci Józefa Piłsudskiego odsłoniętą w 1936 roku na budynku Ratusza w Podgórzu (wówczas jeszcze odrębne miasto)

Krzysztof Rogucki – Józef Piłsudski na Kujawach i Pomorzu

belkaniebieska2

29062016

 

Krzysztof Rogucki

Józef Piłsudski na Kujawach i Pomorzu

Bydgoszcz 2011

Sygnatura SIRr IIIB/Józef Piłsudski

belkaniebieska2

Książka została wydana w 90. rocznicę pobytu Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego na Kujawach i Pomorzu w dniach 5-8 czerwca 1921 roku.

Autorem opracowania jest Krzysztof Rogucki, absolwent historii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Jest znanym regionalistą, którego artykuły ukazują się w „Kronice Bydgoskiej” i „Roczniku Toruńskim”

Opracował kilkadziesiąt haseł do „Encyklopedii Bydgoszczy”

Książka „Józef Piłsudski na Kujawach i Pomorzu” dotyczy nie tylko pobytów Marszałka w naszym regionie.

Autor opisał również formy upamiętnienia pamięci po nim  – popiersia, pomniki, tablice, nazwy ulic i instytucji.

Publikacja zawiera bardzo dużo cennych i unikatowych fotografii z okresu międzywojennego upamiętniających uroczystości z udziałem Józefa Piłsudskiego.

Szczególnie wiele dokumentacji zachowało się z Torunia, Bydgoszczy, Grudziądza, Radzynia Chełmińskiego, Nakła i Ciechocinka.

belkaniebieska2

Prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej na Pomorzu i Kujawach

belkaniebieska2

20062016

 

Prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej na Pomorzu i Kujawach

Pod redakcją: Michał Białkowski, Wojciech Polak

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Toruń 2013

Sygnatura SIRr IIIA/97

belkaniebieska2

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest głową państwa, jest najwyższym przedstawicielem RP i gwarantem jej ciągłości.

Odwiedziny Prezydentów RP na terenie Kujaw i Pomorza były momentami rzadkimi, uroczystymi, ważnymi cenzurami w życiu zwłaszcza mniejszych miast i miasteczek.

Przyczyniały się do budowania postaw patriotycznych i wzbudzania dumy narodowej.

Książka „Prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej na Pomorzu i Kujawach” poświęcona jest Prezydentom wolnej Polski (II i III Rzeczypospolitej) oraz Naczelnikowi Państwa Józefowi Piłsudskiemu.

Głowę państwa polskiego miały okazję gościć nie tylko stolice regionu Bydgoszcz i Toruń, nie tylko wielkie miasta jak Włocławek, Grudziądz, Inowrocław, Nakło, ale również średnie i mniejsze: Radzyń Chełmiński, Żur, Ciechocinek, Solec Kujawski, Gronowo, Jarantowice, Osięciny.

Region Kujaw i Pomorza w sposób bliski związane jest zwłaszcza z osobą Prezydenta Władysława Raczkiewicza, który w latach 1936-1939 pełnił w Toruniu urząd wojewody pomorskiego.

Na terenie regionu, w Popowie na ziemi dobrzyńskiej, urodził się Lech Wałęsa Prezydent RP i laureat pokojowej Nagrody Nobla.

Książka wydana przez Urząd Marszałkowski składa się z sześciu rozdziałów.

1. Krzysztof Rogucki – Naczelnik Państwa Józef Piłsudski i Prezydent RP Stanisław Wojciechowski na Pomorzu i Kujawach.

2. Krzysztof Rogucki – Prezydent RP Ignacy Mościcki na Pomorzu i Kujawach

3. Zdzisław Biegański – Związki Prezydenta RP Władysława Raczkiewicza z Pomorzem i Kujawami

4. Izabela Mazanowska – Prezydent RP Lech Wałęsa na Pomorzu i Kujawach

5. Michał Białkowski – Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski na Pomorzu i Kujawach

6. Szymon Gajewski – Wizyty Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w województwie kujawsko-pomorskim

belkaniebieska2