Tag Archives: Kanał Bydgoski

Kanał Bydgoski : harmonia techniki i natury

 

Kanał Bydgoski
harmonia techniki i natury

Aleksander Jankowski
przy współpracy Marii Dombrowicz
zdjęcia Andrzej Obiała
tłumaczenie Karl Wood

Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Bydgoszcz 2015

Sygnatura SIRr VIII/B-54

Jest to bardzo piękna, kolorowa, dwujęzyczna książka, bogato ilustrowana, wydana na najwyższym poziomie sztuki poligraficznej.

Kanał Bydgoski uruchomiono w 1774 roku.

Liczy 25 kilometrów.

Monografia Kanału Bydgoskiego dzieli się na cztery części.

Część I – Spojrzenie w przeszłość

Aleksander Jankowski opisał początki Kanału Bydgoskiego, żeglugę w XIX wieku i w okresie II Rzeczpospolitej.

Przeczytamy o pierwszych koncepcjach kanału i o przebiegu jego budowy.

Obejrzymy mnóstwo starych rycin, map, planów, rysunków, fotografii, pocztówek.

Autor obszernie opisał budowę tzw. Nowego Kanału w latach 1909-1915.

Dowiemy się też o powolnym zamieraniu żeglugi na kanale w latach PRL i przebudowie Ronda Grunwaldzkiego w Bydgoszczy w 1971 roku, która przyniosła unicestwienie półkilometrowego odcinak kanału.

Część II – Bydgoszczy symbioza z kanałem

Andrzej Jankowski poświęcił tą część opisaniu roli kanału w życiu gospodarczym Bydgoszczy.

Opisał również, planty wokół kanału, które tworzą przepiękny bydgoski ogród.

Część III – Flora i fauna wód i brzegów Kanału

Maria Dombrowska przedstawiła rolę kanału w środowisku przyrodniczym.

Opisała florę i faunę plant oraz przyrodę za miastem.

Część IV – Osobliwości i uroki Kanału w obiektywie

Andrzej Obiała zaprezentował dwa cykle swoich fotografii:
– „Nad pięknym modrym Kanałem” i
– „Impresje z podróży do Nakła drogą wodną”

Marek Pietrzak – Ferenc Flórián Csáky – węgierski wkład w rozwój Bydgoszczy

 

Marek Pietrzak

Ferenc Flórián Csáky
Węgierski wkład w rozwój Bydgoszczy

Wydawnictwo Pejzaż

Bydgoszcz 2015

Sygnatura SIRr VIII/B-51

Polecamy państwu książkę poświęconą Ferencowi Flóriánowi Csáky’emu (Franciszkowi Florianowi Czakiemu) – węgierskiemu kartografowi z XVIII wieku na służbie Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Książka została wydana w bardzo pięknej szacie graficznej i na najwyższym poziomie sztuki edytorskiej.

Zawiera mnóstwo starych rycin i map.

Wszystkie ilustracje są barwne.

Autorami tekstów są Marek Pietrzak, Tomasz Izajasz i Krzysztof Rogucki.

Największą zasługą Franciszka Floriana Czakiego było wykonanie projektu Kanału Bydgoskiego, na zlecenie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Stąd w książce wiele miejsca poświecono również historii budowy kanału.

Ferenc Flórián Csáky nie doczekał się realizacji swojego projektu – zmarł w 1772 roku.

Z książki dowiemy się też dużo o związkach Rzeczypospolitej Obojga Narodów z Węgrami.

Autor książki Marek Andrzej Pietrzak sprawuje urząd honorowego konsula Węgier w Bydgoszczy.

Książka jest również rarytasem dla miłośników kartografii.

Zawiera wiele cennych starych map, zwłaszcza unikatowe plany Kanału Bydgoskiego i Bydgoszczy.