Tag Archives: Karol Szymanowski

Szymanowski – Od Tymoszówki do Atmy

belkaniebieska2

21032016

 

Szymanowski
Od Tymoszówki do Atmy

Encyklopedia Muzyczna PWN
Wydanie Specjalne

Polskie Wydawnictwo Muzyczne SA

Kraków 2012

Sygnatura SIRi XV/MU-1-Szymanowski

belkaniebieska2

Wydanie specjalne poświęcone Karolowi Szymanowskiemu (1882-1937) zawiera rozbudowane i uaktualnione hasło biograficzne autorstwa wybitnej muzykolog prof. Zofii Helman.

Biografia kompozytora zawiera kronikę życia kompozytora oraz katalog jego utworów.

Bardzo dużo miejsca poświecono analizie jego twórczości. indywidualnemu stylowi Szymanowskiego, recepcji jego kompozycji.

Wydanie specjalne zawiera również hasła poświęcone kompozytorom, wykonawcom, muzykologom i innym postaciom, których życie lub twórczość wiązały się z osobą Karola Szymanowskiego.

Wydanie specjalne jest bogato ilustrowane wizerunkami Szymanowskiego, fotografiami przedstawiającymi afisze i zapowiedzi koncertów, autografy, okładki wydawnictw, partytury utworów, zdjęcia z przedstawień operowych i baletowych.

belkaniebieska2