Tag Archives: Koło Miłośników Dziejów Grudziądza

30 lat działalności Koła Miłośników Dziejów Grudziądza (24 IX 1986 – 31 VI 2016) : V Księga pamiątkowa

30 lat działalności Koła Miłośników Dziejów Grudziądza
(24 IX 1986 – 31 VI 2016)
V Księga pamiątkowa

red.: Janusz Hinz, Marcin Maryniak, Tadeusz Rauchfleisz

Wydawcy:
Koło Miłośników Dziejów Grudziądza
„Centrum” Spółdzielni Mieszkaniowej

Grudziądz 2016

Sygnatura SIRr VIII/Gr-41c

Koło Miłośników Dziejów Grudziądza powstało 24 września 1986 roku na spotkaniu w klubie „Pinokio”.

Jego głównym zadaniem jest od tamtej pory popularyzacja dziejów Grudziądza i regionu grudziądzkiego.

KMDG organizuje odczyty, wieczory wspomnień, spotkania autorskie, sesje popularno-naukowe.

„V Księga Pamiątkowa” Koła Miłośników Dziejów Grudziądza obejmuje lata 2011-2016.

Imponuje lista odczytów z tych lat, wykaz opublikowanych wydawnictw, obszerna bibliografia zawartości Biuletynów KMDG.

Publikacje Koła Miłośników Dziejów Grudziądza są dostępne również w internecie na stronie http://kmdg.grudziadz.pl/

W księdze pamiątkowej znalazło się szereg ciekawych artykułów:

 • Jerzy Krzyś – Prawdziwi miłośnicy Grudziądza
 • Stanisław Poręba – Nasze tradycje. Z dziejów Koła Historycznego w Grudziądzu
 • Stanisław Poręba – Kilka słów o środowisku dziennikarskim w Grudziądzu – sprzed 1939 r.
 • Stanisław Poręba – 7000 lat nadania praw miejskich. Grudziądz 1291-1991
 • Stanisław Poręba – Poczet 50-ciu zasłużonych Grudziądzan 1291-1991
 • Stanisław Poręba – Druk ulotny z 19 stycznia 1920 r.
 • Stanisław Poręba – Jak dawniej w Grudziądzu wybierano posłów i senatorów?
 • Jerzy Krzyś – Grudziądz w 1772 roku
 • Konstanty Ossowski – Trynka w Grudziądzu – jej historia i znaczenie
 • Edwin Brzostowski, Eugeniusz Chmielewski – Cmentarze grudziądzkie zarys dziejów
 • Jerzy Krzyś – Przyczynki do życiorysu ks. Władysława Łęgi
 • Stanisław Poręba – Grudziądz 1291-1991
 • Stanisław Poręba – Mały poczet zasłużonych Grudziądzan

Miłośnikom Grudziądza i pasjonatom jego historii życzymy kolejnych 30 lat owocnej działalności.

Katarzyna Rutkowska – Działalność wydawnicza Koła Miłośników Dziejów Grudziądza w latach 1986-2011

belka

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze regionalnym
Działu Informacyjno-Bibliograficznego.

05122014-1Katarzyna Rutkowska

Działalność wydawnicza Koła Miłośników Dziejów Grudziądza
w latach 1986-2011

Biblioteka KMDG : tom 68

Wydawcy:
Koło Miłośników Dziejów Grudziądza
Klub „Centrum” Spółdzielni Mieszkaniowej

Grudziądz 2013

Sygnatura SIRr VIII/Gr-50

 

Prezentowane dziś opracowanie to praca licencjacka obroniona w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliologi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Książka poświęcona jest wydawnictwom Koła Miłośników Dziejów Grudziądza, które powstało w 1986 roku i skupia wielu pasjonatów, regionalistów, popularyzatorów bogatej historii miasta.

Członkowie Koła publikowali artykuły w czasopismach, wydawali książki i „Biuletyn Koła Miłośników Dziejów Grudziądza”.

Szczególne znaczenie miały wydawnictwa rocznicowe: „100-lecie Gazety Toruńskiej” oraz „75-lecie powrotu Grudziądza do Macierzy”.

Ostatnio Koło podjęło się wydawania „Bibliografii grudziądzkiej”.

Książka podzielona została na trzy rozdziały.

Rozdział I – Rynek wydawniczy w Polsce po transformacji ustrojowej

Rozdział II – Geneza powstania i dalsze lata działalności Koła Miłośników Dziejów Grudziądza

Rozdział III – Działalność wydawnicza oraz charakterystyka publikacji Koła Miłośników Dziejów Grudziądza

Opracowanie uzupełniają dwa aneksy.

Aneks nr 1 – Biblioteczka 110-lecia „Gazety Grudziądzkiej”

Aneks nr 2 – Biblioteka Koła Miłośników Dziejów Grudziądza

belka