Tag Archives: Konrad Theudenkus

Renata Skowrońska-Kamińska – Konrad Theudenkus

Przedstawiamy kolejna nowość w księgozbiorze regionalnym
Działu Informacyjno – Bibliograficznego.

Renata Skowrońska-Kamińska

Konrad Theudenkus
Urzędnik i polityk toruński

Życie i działalność
(początek XV wieku – 1471 rok)

Seria: Biblioteka ToMiTo
http://tomito.cba.pl/
Okładka: Krzysztof Galus
Wydawnictwo Adam Marszałek

http://www.marszalek.com.pl/
Toruń 2009
Sygnatura SIRr IIIb/Theudenkus

 

Prezentowana książka opisuje dzieje Torunia w bardzo ważnym dla Państwa Krzyżackiego momencie, kiedy to za sprawą miast pruskich dokonała się inkorporacja Prus do Królestwa Polskiego.

Książka nie jest tylko zwykłą biografią przedstawiciela mieszczańskiej elity Torunia.

Autorka ukazała również proces wykształcenia się u pruskiego mieszczaństwa propolskich poglądów i zaangażowanie samorządu miejskiego w walkę o ograniczenie władztwa krzyżackiego,
a potem w inkorporację do Polski i wojnę 13-letnią.

Książka podzielona jest na 4 rozdziały:

Rozdział I
Sytuacja polityczna, gospodarcza i społeczna Prus Krzyżackich
w pierwszej połowie XV wieku

Rozdział II
Życie prywatne Konrada Theudenkusa

Rozdział III
Działalność urzędnicza w sądzie ławniczym i Radzie Starego Miasta Torunia
oraz aktywność w Związku Pruskim (od 1436 do marca 1454 roku)

Rozdział IV
Działalność urzędnicza i polityczna w latach 1454-1471