Tag Archives: Kościół ewangelicki

Piotr Birecki – Ewangelickie budownictwo kościelne w Prusach Zachodnich

belkaniebieska2

30112016

 

Piotr Birecki

Ewangelickie budownictwo kościelne w Prusach Zachodnich
Relacje między państwem a Kościołem ewangelicko-unijnym

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Toruń 2014

Sygnatura SIRr XXXIIIb/160

belkaniebieska2

Dr Piotr Birecki jest wykładowcą w Zakładzie Sztuki Średniowiecznej i Nowożytnej na Wydziale Sztuk Pięknych UMK.

Specjalizuje się w sztuce Prus Królewskich i Wschodnich oraz w sztuce protestanckiej XIX wieku.

Jest autorem 90 publikacji naukowych.

Dziedzictwo Kościoła ewangelickiego na Pomorzu Gdańskim sięga XVI wieku.

Pomorscy ewangelicy w ciągu dziejów wybudowali tu setki świątyń ceglanych, kamiennych i drewnianych.

Zawieruch dziejowe sprawiły, że 80% z nich uległo zniszczeniu, straty objęły zabytki ruchome oraz pamięć o dziedzictwie luterańskim Pomorza Nadwiślańskiego.

Od niedawna lokalne społeczności zaczynają odrestaurowywać stare protestanckie cmentarze.

Piotr Birecki przygotowując dysertację poświęconą budownictwu ewangelickiemu przeprowadził olbrzymią kwerendę źródłową w archiwach polskich i niemieckich.

Szczególnie cenne okazały się dokumenty zachowane w aktach rejencji kwidzyńskiej i gdańskiej, aktach konsystorza gdańskiego oraz w aktach ministerstw odpowiadających za budownictwo ewangelickie.

Autor stworzył pierwsze monograficzne opracowanie na temat architektury ewangelickiej w XIX i na początku XX wieku w Prusach Zachodnich.

Najważniejsze zagadnienia poruszane w rozprawie obejmują:

  • budownictwo prowincjonalne – związane z inwestycjami rejencji gdańskiej i kwidzyńskiej
  • budownictwo bezpośrednio związane z królestwem pruskim i cesarstwem niemieckim
  • związki pomiędzy religią i władzą

Książka „Ewangelickie budownictwo kościelne w Prusach Zachodnich” dzieli się na sześć rozdziałów:

  1. Dzieje Kościoła ewangelicko-unijnego w Prusach Zachodnich 1772-1920
  2. Podstawy teoretyczne ewangelickiego budownictwa kościelnego w Prusach Zachodnich
  3. Budownictwo kościelne w diecezji gdańskiej i kwidzyńskiej w XIX i na początku XX wieku
  4. Wyposażenie wnętrz kościołów ewangelickich w Prusach Zachodnich
  5. Budownictwo ewangelickie przełomu XIX i XX wieku pod patronatem pary cesarskiej
  6. Architektura ewangelicka Prus Zachodnich przykładem związku tronu z ołtarzem

belkaniebieska2