Tag Archives: Kosciół katolicki

Next Page

ks. Bogusław Głodowski – O ruchu trzeźwościowym w diecezji chełmińskiej w latach 1848-1939

 

ks. Bogusław Głodowski

O ruchu trzeźwościowym w diecezji chełmińskiej w latach 1848-1939

Instytut Kaszubski

Gdańsk 2016

Sygnatura SIRr XXI/57

 

Ks. prałat dr Bogusław Głodowski pełni funkcję diecezjalnego duszpasterza trzeźwości w Gdańsku.

Jest też duszpasterzem Kaszubów.

W 2013 roku obronił doktorat na Uniwersytecie Gdańskim poświęcony ruchowi trzeźwościowemu w diecezji chełmińskiej w latach 1848-1939.

Autor na wstępie opisał narodziny i rozwój ruchów trzeźwościowych w II połowie XIX wieku w USA i w Europie Zachodniej.

Przedstawił rozwój idei trzeźwościowej na terenie zaborów w Królestwie Kongresowym, w Poznańskim i na Pomorzu, na Śląsku Cieszyńskim i Galicji, na samym Śląsku.

Przypomniał również o starych tradycjach trzeźwościowych ożywionych w XIX i XX wieku.

Kolejna część rozprawy poświęcona jest powstaniu bractw trzeźwości w diecezji chełmińskiej.

Przedstawiono troskę Kościoła katolickiego o trzeźwość wiernych.

Opisano związki biskupów chełmińskich z misjami ludowymi i bractwami trzeźwości.

Zaprezentowano zaangażowanie duchowieństwa zakonnego i parafialnego w ruch trzeźwościowy.

Przedstawiono też liderów ruchu.

Dalej dysertacja zawiera analizę stosunku państwa i Kościoła do ruchu trzeźwościowego na Pomorzu w latach 1920-1939.

Autor opisał społeczny ruch trzeżwościowy na Pomorzu w czasach II Rzeczypospolitej, przedstawił ustawodawstwo państwowe na ten temat, zaprezentował zaangażowanie struktur administracji w walkę z alkoholizmem.

Monografię zamykają rozważania na temat renesansu bractw trzeźwości w diecezji chełmińskiej.

Autor opisuje inicjatywy Episkopatu, zaangażowanie biskupów chełmińskich i struktur diecezjalnych w troskę o trzeźwość.

Przedstawia też wybitnych działaczy ruchu trzeźwościowego diecezji chełmińskiej w 20-leciu międzywojennym.

Jubileusz Diecezji Toruńskiej – spojrzenie w przeszłość i w przyszłość

 

Jubileusz Diecezji Toruńskiej
Spojrzenie w przeszłość i w przyszłość 

pod redakcją Waldemara Rozynkowskiego, Pawła Borowskiego

Toruńskie Wydawnictwo Diecezjalne

Toruń 2017

Sygnatura SIRr XXXIV/159

Diecezja Toruńska powstała 25 marca 1992 roku.

Diecezję ustanowił papież Jan Paweł II.

25. rocznicę tego wydarzenia uczczono wydaniem jubileuszowej księgi pamiątkowej.

W księdze zamieszczono wiele cennych tekstów poświęconych organizacji i duszpasterstwu Diecezji.

Spis treści

Słowo Biskupa Toruńskiego Andrzeja Suskiego

 1. dk. Waldemar Rozynkowski
  Święty Jan Paweł II a diecezja toruńska
 2. ks. Paweł Borowski, dk. Waldemar Rozynkowski
  25 lat diecezji toruńskiej. Kalendarium
 3. Wiesław Sieradzan
  Diecezja toruńska kontynuatorką wielkiego dziedzictwa historycznego i duchowego diecezji chełmińskiej
 4. ks. Jerzy Karol Kalinowski
  Biskupi w diecezji toruńskiej
 5. ks. Jerzy Karol Kalinowski
  Podziały terytorialne diecezji toruńskiej
 6. ks. Jerzy Karol Kalinowski
  Kapituły i kanonicy diecezji toruńskiej
 7. dk. Waldemar Rozynkowski
  Zakony i zgromadzenia zakonne
 8. dk. Waldemar Rozynkowski
  Diakonat stały w diecezji toruńskiej – o początkach diakonatu stałego w Polsce
 9. dk. Waldemar Rozynkowski
  Błogosławieni: m. Maria Karłowska i ks. Stefan Wincenty Frelichowski
 10. dk. Waldemar Rozynkowski
  W drodze na ołtarze: Sługa Boża ksieni Magdalena Mortęska, Sługa Boży biskup Adolf Piotr Szelążek
 11. ks. Daniel Adamowicz (red.)
  Caritas diecezji toruńskiej
 12. ks. Dariusz Zagórski
  Wyższe Seminarium Duchowne diecezji toruńskiej
 13. ks. Dariusz Kotecki
  Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 14. dk. Waldemar Rozynkowski
  Obecność ruchów i stowarzyszeń katolickich
 15. dk. Waldemar Rozynkowski
  Stałe posługi lektora i akolity
 16. Joanna Kruczyńska
  I Synod Diecezji Toruńskiej
 17. ks. Łukasz Skarżyński
  Piesza Pielgrzymka Diecezji Toruńskiej na Jasną Górę
 18. Katarzyna Kluczwajd
  Odpowiedzialność za kościół. Katedra w rocznicę diecezji toruńskiej
 19. Mateusz Zmudziński
  Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej
 20. ks. Bogusław Dygdała
  Centrum Dialogu im. Jana Pawła II
 21. Joanna Ciechanowska
  Muzeum Diecezjalne w Toruniu
 22. dk. Waldemar Rozynkowski
  Peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego
 23. Joanna Kruczyńska
  „Maryjo, prowadź nas drogą wiary”. Peregrynacja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej
 24. Daria Neumann
  Światowe Dni Młodzieży w diecezji toruńskiej
 25. Joanna Kruczyńska
  „Głos z Torunia”

Juliusz Kola – Dzieje kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kaszczorku

 

Juliusz Kola

Dzieje kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kaszczorku

Wydawnictwo Bernardinum

Pelplin 2016

Sygnatura SIRr XXXIV/156

Kościół świętokrzyski w Kaszczorku ma wyjątkową historię.

Kaszczorek stanowi dziś dzielnicę Torunia, ale przez wieki związany był z leżącą po drugiej stronie Drwęcy Złotorią.

Autor „Dziejów kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kaszczorku” w sposób bardzo przystępny i ciekawy przedstawił okoliczności jego powstania.

Poznajemy wielką historię niewielkiej parafii.

Już w końcu XIII wieku klasztor w Kaszczorku założyli begardzi.

Pierwsza wzmianka o kościele w Kaszczorku pochodzi z 1320 roku, kiedy to begardów zastąpili dominikanie.

Juliusz Kola wyjaśnił tajemnicze początki klasztoru i kościoła w Kaszczorku.

Wiele miejsca poświęcił architekturze świątyni, którą wymurowano z cegły już w średniowieczu.

Historycy sztuki żywo interesowali się świątynią ze względu na jej specyfikę.

W ciągu swej długiej historii kościół świętokrzyski znajdował się pod opieką zakonu dominikanów.

Dzieje Sanktuarium Krzyża Świętego rozjaśnia kronika parafii spisana w 1848 roku  przez ks. Bernarda Schellera.

Juliusz Kola szeroko opisał wyposażenie kościoła sprzed 1966 roku.

Wyjaśnił rownież historię gotyckiej rzeźby św. Mikołaja – potocznie uważanej za rzeźbę św. Wojciecha.

Osobny rozdział poświęcono tragicznemu pożarowi świątyni, jaki miał miejsce 16 listopada 1966 roku.

W książce opisano następnie proces odbudowy kościoła, który trwał do 1972 roku.

W publikacji wykorzystano bardzo wiele unikatowych zdjęć pochodzących ze zbiorów mieszkańców parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego.

Wydawnictwo wyróżnia się bardzo piękną szatą graficzną i wysokim poziomem sztuki edytorskiej.