Jesteś tutaj:

Tag: Kościół katolicki

Niebieski kształt otwarte książki. Napis: Szkice z dziejów Ryńska

Szkice z dziejów Ryńska
600 lat od śmierci Mikołaja z Ryńska 

pod redakcją Waldemara Rozynkowskiego

Wydawnictwo Bernardinum

Pelplin – Ryńsk 2011

Sygnatura SIRr VIII/In-149

Książka jest zbiorem artykułów naukowych poświęconych dziejom Ryńska.

Autorzy przybliżyli osobę Mikołaja z Ryńska i działalność Towarzystwa Jaszczurczego, przedstawili historię kościoła w Ryńsku i jego patrona św. Wawrzyńca.

Książkę kończy refleksja proboszcza parafii ryńskiej nad duszpasterstwem i religijnością współczesną.

Spis treści:

1. Andrzej Szweda – Mikołaj z Ryńska – chorąży ziemi chełmińskiej i Jaszczurkowcy

2. Michał Targowski – Pamięć o Mikołaju z Ryńska

3. Waldemar Rozynkowski – O kulcie św. Wawrzyńca – patrona kościoła i parafii

4. Ks. Jacek Wróblewski – Z dziejów parafii od XIX do XXI wieku

5. Ks. Sylwester Ćwikliński – Jesteśmy uczniami Jezusa Chrystusa na początku trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa

6. Aneks – Akt założenia Towarzystwa Jaszczurczego z 25 lutego 1397 roku

Niebieski kształt otwarte książki. Napis: Władysław Szulist Przeszłość obecnych obszarów diecezji pelplińskiej do 1772 roku

Ks. Władysław Szulist

Przeszłość obecnych obszarów diecezji pelplińskiej do 1772 r.

T. 1

Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej „Bernardinum”

Pelplin 2000

Ksiądz Władysław Szulist jest autorem prawie 300 publikacji, recenzji i szkiców.

W Książnicy Kopernikańskiej dostępne są jego książki:

1. Z przeszłości Gdańska-Matarni / Władysław Szulist. – Lublin 1995 

2. Bischof Carl Maria Splett : ein Beitrag zu seiner Biographie / Władysław Szulist. – Gdańsk 1998

3. Przeszłość obecnych obszarów diecezji pelplińskiej do 1772 r. T. 1 / Władysław Szulist. – Pelplin 2000

4. Kaszubi w Ameryce : szkice i materiały / Władysław Szulist. – Wejherowo 2005

Ks. Władysław Szulist zajmuje się historią Pomorza i historią Kościoła.

Diecezja Pelplińska formalnie utworzona w 1992 roku bardzo szybko doczekała się kompendium historycznego opisującego jej korzenie i wielowiekową tradycję.

W monografii „Przeszłość obecnych obszarów diecezji pelplińskiej do 1772 r.” ks. Szulist wykorzystał wszystkie źródła drukowane i całą literaturę naukową poświęcona Pomorzu Gdańskiemu.

Opracowanie jest owocem jego kilkudziesięcioletniej pracy badawczej.

Synteza dziejów ziem diecezji pelplińskiej  przynosi olbrzymią ilość informacji i podsumowuje dotychczasowy dorobek nauki historycznej.

Dzieje regionu ukazane są przez pryzmat dziejów Kościoła i dziejów religijności.

W książce znajdziemy opis chrystianizacji Pomorza.

Autor omówił również zagadnienia związane z reformacją i reformą katolicką.

Przeanalizował specyficzne dla Pomorza stosunki innowierców z katolikami.

Przedstawione zostały struktury kościelne.

Ukazano zmiany w organizacji terytorialnej, przynależność metropolitarną i diecezjalną, z podziałem na dekanaty i sieć parafialną.

Opisano funkcjonowanie klasztorów męskich i żeńskich.

Osobno omówiono również szkolnictwo i naukę.

Opisano funkcjonowanie szkół parafialnych, kolegiów i gimnazjów.

Opracowano też działalność charytatywną, szpitalnictwo i przytułki.

Wiele miejsca poświęcono kulturze religijnej i religijności.

Przeanalizowano życie religie i wewnętrzne wiernych.

Zbadano wykształcenie duchowieństwa.

Opisano sanktuaria maryjne i pasyjne.

Przedstawiono dokonania architektoniczne, sztuki plastyczne i rzemiosło artystyczne.

Oddzielny rozdział poświecono historiografii, bibliotekom, archiwom, drukarniom, życiu muzycznemu i organom.

Niebieski kształt otwartej książki. Napis: Parafia przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Toruniu

Parafia przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Toruniu

Wydawca: Sanktuarium Miłosierdzia Bożego

Toruń 2015

Sygnatura SIRr XXXIV/166

Parafia pw. Miłosierdzia Bożego i Świętej Siostry Faustyny w Toruniu została ustanowiona w 1990 roku.

Od założenia do dnia dzisiejszego proboszczem parafii jest ks. prałat Stanisław Majewski.

Jubileusz 25-lecia istnienia parafii został uświetniony wydaniem księgi pamiątkowej.

We Wstępie do publikacji ks. Stanisław Maciejewski omówił genezę parafii, jej początki, budowę świątyni, konsekrację, integrację wspólnoty, życie religijne parafii.

Przybliżył również postać patronki św. Faustyny oraz historię obrazu „Jezu ufam Tobie”.

Podkreślił znaczenie kultu św. Jana Pawła II i Najświętszej Maryi Panny.

Wiele miejsca poświęcono dziełom Miłosierdzia i domowi opieki „Samarytanin”.

Kolejną część książki stanowi opracowanie Iwony Badaczewskiej na temat genezy i organizacji Parafii Miłosierdzia Bożego i św. s Faustyny.

W księdze jubileuszowej opisano następnie miejsca kultu na terenie parafii, a zwłaszcza kościół parafialny i jego wyposażenie.

Czytelnikom przedstawiono również duszpasterzy.

Opisano funkcjonowanie rady parafialnej i rady duszpasterskiej.

Zaprezentowano dane statystyczne dotyczące duszpasterstwa i życia religijnego.

Dalej można zapoznać się ze społeczno-kulturalną i religijną aktywnością wiernych.

Z publikacji dowiemy się o wspólnotach działających w parafii.

Tekst kończy wspomnienie Bogusława Perczaka „Nowa parafia, nowy kościół – wspomnienie z budowy” oraz wspomnienie Jana Franciszkowskiego zatytułowane „Wspomnienia pana Janka organisty”.

Księgę jubileuszową uzupełnia ponad setka zdjęć ilustrujących 25 lat istnienia parafii.

Do góry

Skip to content