Tag Archives: Kościół

Next Page

Adam Węsierski – Świadectwo żarliwej wiary ojców naszych

belkaniebieska2

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze regionalnym
Działu Informacyjno-Bibliograficznego

12092016

 

Adam Węsierski

Świadectwo żarliwej wiary ojców naszych

Wydawca: Przedsiębiorstwo Marketingowe LOGO

Bydgoszcz 2014

Sygnatura SIRr XXXIV/141

belkaniebieska2

Adam Węsierski jest uznanym regionalistą, badaczem przeszłości Borów Tucholskich.

W Książnicy Kopernikańskiej dostępnych jest kilkanaście jego książek.

 

1. 750 lat parafii pod wezwaniem św. Katarzyny Aleksandryjskiej i miejscowości Śliwice / Adam Węsierski. – Śliwice : Przedsiębiorstwo Marketingowe „Logo”, 2014.
2. Dzieje chóru „Orfeusz” w Śliwicach / Adam Węsierski. – Śliwice : Przedsiębiorstwo Marketingowe Logo, 2009.
3. Dzieje parafii św. Katarzyny w Śliwicach w czasach zaboru pruskiego (1870-1920) / Adam Węsierski. – Śliwice ; [Bydgoszcz] : Przedsiębiorstwo Marketingowe Logo, 2009.
4. Dzieje parafii św. Katarzyny w Śliwicach w okresie międzywojennym (1920-1939) / Adam Węsierski. – Śliwice ; [Bydgoszcz] : Przedsiębiorstwo Marketingowe Logo, 2011.
5. Dzieje Śliwic i okolic do roku 1772 / Adam Węsierski. – Śliwice : [s. n.], 1990.
6. Leksykon historyczny śliwickich wsi / Adam Węsierski. – Śliwice : Przedsiębiorstwo Marketingowe LOGO : na zlec. Rady Gminy, 2011.
7. Obchody świąt i rocznic narodowych w powiecie tucholskim w latach 1920-1939 / Adam Węsierski. – Tuchola ; [Bydgoszcz] : Przedsiębiorstwo Marketingowe Logo, 2012.
8. Przeszłość śliwickich wsi w faktach i fotografii. T. 1 / Adam Węsierski. – Śliwice : Przedsiębiorstwo Marketingowe „Logo”, 2012.
9. Przeszłość śliwickich wsi w faktach i fotografii. T. 2 / Adam Węsierski. – Śliwice : Przedsiębiorstwo Marketingowe „Logo”, 2012.
10. Przeszłość śliwickich wsi w faktach i fotografii. T. 3, Życie religijne / Adam Węsierski. – Śliwice : Przedsiębiorstwo Marketingowe „Logo”, 2013.
11. Studia z dziejów Tucholi i powiatu. T. 4 / Adam Węsierski. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Tekst, 2016.
12. Szkice z dziejów Tucholi i powiatu / Adam Węsierski. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Tekst, 2015.
13. Szkice z dziejów Tucholi i powiatu w dwudziestoleciu międzywojennym / Adam Węsierski. – Bydgoszcz : Przedsiębiorstwo Marketingowe Logo, 2013.
14. Szkice z dziejów Tucholi i powiatu w dwudziestoleciu międzywojennym. T. 2 / Adam Węsierski. – Bydgoszcz : Przedsiębiorstwo Marketingowe Logo, 2014.
15. Śliwicki etos pracy organicznej na przykładzie działalności księdza Teofila Krzeszewskiego / Adam Węsierski. – Śliwice : Przedsiębiorstwo Marketingowe LOGO, 2010.
16. Śliwicki słownik biograficzny T. 1 / Adam Węsierski. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Tekst, 2015.
17. Świadectwo żarliwej wiary ojców naszych / [Adam Węsierski]. – Bydgoszcz : Przedsiębiorstwo Marketingowe „Logo”, 2014.

„świadectwo żarliwej wiary ojców naszych” jest albumem.

Publikacja została wydana z okazji 750-lecia istnienia parafii i miejscowości Śliwice.

Adam Węsierski dotarł do nieznanych fotografii znajdujących się w prywatnych rękach i w rodzinnych albumach.

Większość fotografii pochodzi z okresu przedwojennego.

Zdjęcia przedstawiają:

 • rozbudowę kościoła w latach 1901-1902,
 • wnętrze świątyni sprzed i po rozbudowie, oraz w kolejnych dekadach
 • przebieg uroczystości kościelnych
 • Kościół filialny wybudowany w latach 1988-1989
 • śliwicką grotę Matki Boskiej z Lourdes, poświęconą ju z w 1908 roku
 • cmentarz parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, na którym znajdują się bardzo stare nagrobki oraz piękna śliwicka Golgota
 • kapliczki i krzyże przydrożne wznoszone w wielkiej liczbie po zakończeniu II wojny światowej, jako wyraz indywidualnej i zbiorowej wdzięczności za ocalenie
 • księży proboszczów, księży wikarych
 • wizytację duszpasterską ks. biskupa Konstantyna Dominika w 1933 roku
 • działalność stowarzyszeń katolickich (Sodalicji Mariańskiej, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Stowarzyszenia Dzieci Maryi)
 • procesje Bożego Ciała
 • uroczystości I Komunii Św.
 • przybycie cudownego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w 1961 roku
 • pielgrzymki do Wiela
 • śluby i pogrzeby

belkaniebieska2

Kościoły Toruńskie – wystawa w Archiwum Państwowym

belkaniebieska2

26072016

 

 

Kościoły Toruńskie

Wystawa Archiwalna

Archiwum Państwowe w Toruniu

9-30 czerwca 2016

belkaniebieska2

W środę 22 czerwca 2016 roku odwiedziliśmy wystawę „Kościoły Toruńskie” zorganizowaną przez Archiwum Państwowe w Toruniu z okazji Międzynarodowego Dnia Archiwów oraz 1050 rocznicy Chrztu Polski.

Na wystawie zaprezentowane zostały archiwalia związane z najstarszymi toruńskimi kościołami (również tymi już nieistniejącymi) oraz z toruńskimi klasztorami.

Wśród prezentowanych zbiorów Archiwum uwzględniło również materiały związane z toruńską reformacją i protestantami, którzy rządzili miastem od XVI do XX wieku.

Można było obejrzeć stare dokumenty, księgi, ryciny i plany kościołów.

belkaniebieska2

Kościół pw. Świętej Trójcy w Bydgoszczy 1913-2013 – pod redakcją Marka Romaniuka

belkaniebieska2

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze regionalnym
Działu Informacyjno-Bibliograficznego.

22092015Kościół pw. Świętej Trójcy
w Bydgoszczy 1913-2013

Agnieszka Wysocka, Albert Kotowski,
Marek Romaniuk, Daniel B. Rudnicki

Pod redakcją: Marek Romaniuk

Wydawca: Parafia pw. Świętej Trójcy
w Bydgoszczy

Bydgoszcz 2013

Sygnatura SIRr XXXIV/139

belkaniebieska2

Publikacja powstała w 100 rocznicę konsekracji kościoła pw. Świętej Trójcy, która odbyła się 18 maja 1913 roku.

Kościół powstał w okresie zaborów, zbudowany dzięki ofiarności mieszkańców Bydgoszczy, którzy w ten sposób dali wyraz swemu przywiązaniu do polskości.

Opracowanie zostało podzielone na trzy części.

Część I
A. Kotowski, D.B. Rudnicki, A. Wysocka
Z kart historii

Część I poświęcona jest dziejom parafii do 1980 roku.

Opisano w niej budowę i wystrój architektoniczny świątyni, utworzenie i organizacje parafii, kapłanów i parafian, działalność duszpasterską, katechizację dzieci i młodzieży, stowarzyszenia i organizacje parafialne, cmentarz parafialny.

Część II
M. Romaniuk
Na przełomie wieków

Część II dotyczy współczesnego życia parafii po 1980 roku.

Zawiera ona opis organizacji kościoła i parafii, kalendarium ważniejszych wydarzeń i uroczystości, kapłanów, służby kościelnej, działalności duszpasterskiej, katechizacji, stowarzyszeń, inwestycji budowlanych i remontów.

Część III
D.B. Rudnicki
Parafianie wyświęceni do stanu duchownego

Składają się na nią noty biograficzne księży, zakonników i zakonnic.

Książka została bardzo starannie wydana.

Walory tekstu podnoszą liczne ilustracje, zdjęcia, ryciny i plany.

belkaniebieska2