Tag Archives: kraje arabskie

Arabowie i kraje arabskie – kwerenda

 

Świat arabski wzbudza coraz większe i większe zainteresowanie.

Książnica stale powiększa swój zbiór książek poświęconych kulturze arabskiej i historii krajów arabskich.

Oferujemy publikacje na temat religii, języka, gospodarki, społeczeństwa, sztuki a nawet kuchni arabskiej.

 

 

1.
500 zagadek ze świata arabskiego / Franciszek Bocheński. – Warszawa : „Wiedza Powszechna”, 1974.
2. Arabia Felix : historia duńskiej ekspedycji 1761-1767 / Thorkild Hansen ; przeł. [z ang.] Maria Przymanowska ; [wstępem opatrzył i transkrypcję wyrazów arabskich i nazw geograficznych oprac. Franciszek Bocheński]. – Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1968.
3.
Arabowie / Janusz Danecki. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy 2015.
4. Arabowie a Izrael / Ismail-Sabri Abdalla ; z jęz. arab. przeł. Marek Winnicki. ; [przedm. K. Sidor]. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972.
5.
Arabowie i Żydzi / [red. Irena Lasota ; tł. z ang. M. J., M. L., R. D.]. – Warszawa : „PoMost”1990.
6. Arabska Wiosna : kulturowy obraz przemian w świecie arabskim po 2010 roku / red. Katarzyna Górak-Sosnowska. – Sopot : Smak Słowa 2016.
7.
Arabska wiosna w Afryce Północnej : przyczyny, przebieg, skutki / praca zbiorowa pod redakcją wy Szczepankiewicz-Rudzkiej. – Kraków : Księgarnia Akademicka cop. 2014.
8. Arabski świat / Emire Khidayer ; przeł. Agata Mickiewicz-Janiszewska. – Warszawa : Prószyński Media 2012.
9.
Arabski Wschód : historia, gospodarka, polityka / Marek Gdański. – Warszawa : „Książka i Wiedza”, 1963.
10. Azjatyckie strategie bezpieczeństwa / redakcja naukowa Joanna Marszałek-Kawa. – Toruń :Wydawnictwo Adam Marszałek copyright 2013.
11.
Bizancjum i Arabowie : spotkanie cywilizacji VI-VIII wiek / redaktorzy naukowi Teresa Wolińska, Paweł Filipczak. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA ; Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2016.
12. Bliski Wschód od wypraw krzyżowych do 1517 roku / Peter M. Holt ; przeł. Barbara Czarska. – Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, (Krak. : DWWLA). 1993
13.
Burzliwe dzieje Kalifatu Bagdadzkiego / Jerzy Hauziński. – Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN. Oddział 1993.
14. Chłopięce lata Beduina / Isaak Diqs ; przeł. Lech Jęczmyk. – Warszawa : „Iskry” 1971.
15.
Chrystus z karabinem na ramieniu / Ryszard Kapuściński. – Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik” 2007.
16. Córki księżniczki Sułtany / Jean P. Sasson ; z ang. przeł. Hanna Jankowska, Grażyna Gasparska. – Warszawa : „Albatros” 2002.
17.
Cywilizacja islamu : (VII-XIII) / Janine i Dominique Sourdel ; przeł. [z fr.] Maria Skuratowicz i Wojciech Dembski. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy 1980.
18. Dwór kalifów : powstanie i upadek najpotężniejszej dynastii świata muzułmańskiego / Hugh Kennedy ; przeł. Jolanta Wanda Kozłowska i Joanna Pierzchała. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Dialog 2006.
19.
Dydaktyka języka arabskiego : rozwijanie receptywnych sprawności językowych = Didactics ofteaching arabic : language receptive skills development / pod red. Barbaty Michalak-Pikulskiej, Magdaleny Lewickiej. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika cop.2014.
20. Dzieje Arabów / Hitti Philip K. ; przeł. Wojciech Dembski, Maria Skuratowicz, Edward Szymański. – Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe 1969.
21.
Dzieje kultury arabskiej / Marek M. Dziekan. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2016.
22. Garnek archeologa / Xenia Kolińska. – Warszawa : Wydawnictwo Caira 2014.
23.
Gospodarcze i polityczne skutki wzrostu dochodów krajów arabskich – producentów ropy naftowej : implikacje dla krajów socjalistycznych i kapitalistycznych / Jan Danielewski. -Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Zakład Krajów Rowijających się 1977.
24. Historia Arabii Saudyjskiej / Madawi Al-Rasheed ; z ang. przeł. Katarzyna Pachniak. – Warszawa : Książka i Wiedza 2011.
25.
Historia Arabii Wschodniej / Jerzy Zdanowski. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich 2008.
26. Historia Arabów / Albert Hourani ; przekł. Janusz Danecki. – Gdańsk : „Marabut”, (Bydg. : ZGKEN). 1995
27.
Historia filozofii arabskiej / red. Peter Adamson, Richard C. Taylor ; tłumaczenie Katarzyna Pachniak, Adam Wąs SVD. – Kraków : Wydawnictwo WAM 2015.
28. Islam – dzisiaj / Abul A’la Maudoodi. – [Warszawa] : Związek Studentów Muzułmańskich w Rzeczpospolitej Polskiej, (Bydg. : ZG KEN). [1991]
29.
Islam / Józef Bielawski. – Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza 1980.
30.
Islam od VII do XV wieku / tekst Michel Jarrige ; il. Francis Phillipps ; [przekł. z fr. Dorota Piętka-Hadała]. – Warszawa : BGW cop. 1992.
31.
Islam, religia państwa i prawa / Józef Bielawski. – Warszawa : „Wiedza Powszechna” 1973.
32. Izraelskie lobby w USA / John J. Mearsheimer, Stephen M. Walt ; przekł. Rafał Modzelewski. -Warszawa : Fijor Publishing 2011.
33.
Jedność arabska : idea i rzeczywistość / Tadeusz Fryzeł. – Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1974.
34. Kitab al I’tibar : księga pouczających przykładów, dzieło … tj. Muajjada ad-Daula abu Muzaffara Usamy ibn Murszida ibn Ali ibn Mukallada ibn Nasra ibn Munkidha al-Kinani asz- Szajzariu / Munkidh ibn Usama ; z arab. przetł., wstępem i przypisami opatrzył Józef Bielawski ; Polskie Towarzystwo Orientalistyczne z inic. Polskiego Komitetu do Spraw Unesco. – Wrocław : Ossolineum 1975.
35.
Kobieta arabska / Wiesława Krajewska. – Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza 1979.
36. Koran a kultura arabska / Anna Mrozek. – Warszawa : „Książka i Wiedza” 1967.
37.
Koran rękopiśmienny w Polsce / Nihad Jord. Świat arabski w piśmiennictwie polskim XIX wieku / Mazen Arafe. – Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 1994.
38. Księżniczka / Jean P. Sasson ; z ang. przeł. Irena Chodorowska. – Warszawa : Wydaw. Aleksandra i Andrzej Kuryłowicz 2002.
39.
Kuchnia arabska / Katarzyna Pospieszyńska. – Warszawa : Wydaw. Spółdzielcze, (Inowr. : DK). 1991
40. Kultura arabska : mity, literatura, polityka / Ewa Machut-Mendecka. – Warszawa : Eneteia – Wydawnictwo Psychologii i Kultury 2012.
41.
Kultura arabska i jej wpływ w Europie / Franciszek Machalski ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. – Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1968.
42. Liga dwudziestu i arabska nafta / Bohdan Rudnicki. – Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza1979.
43.
Liga Państw Arabskich / Tadeusz Fryzeł. – Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1981.
44. Łzy księżniczki : moje życie w najbogatszym i najbardziej opresyjnym królestwie świata / Jean Sasson ; tł. Mateusz Borowski. – Kraków : Znak 2015.
45.
Mahomet / I. Hrbek, K. Petráček ; [z czes. przeł. Grzegorz Łatuszyński, Anna Mrozek]. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1971.
46. Mahomet / Maxime Rodinson ; przeł. [z fr.] Elżbieta Michalska-Novák. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy 1991.
47.
Mahomet / tekst Jean-Marie Le Guevellou ; il. de Kada ; [przekł. z fr. Dorota Piętka-Hadała]. – Warszawa : BGW cop. 1992.
48. Mekka : Święte miasto / Ziauddin Sardar ; przełożył Damian Jasiński. – Wołowiec : Wydawnictwo Czarne 2016.
49.
Miejsce pod słońcem : wojny Izraela / Konstanty Gebert. – Warszawa : Prószyński i S-ka 2008.
50. Misyjne karawany kardynała : Charles Lavigerie, kardynał arcybiskup Algieru i Kartaginy, prymas Afryki, założyciel Ojców Białych [1825-1892 : konfrontacja z islamem] / Heinz Gstrein ;przekł. Barbara Płaczkowska. – Warszawa : „Verbinum”, (Laskowice [Pom.] : KW). 1986
51.
Mity i legendy w krainie Proroka / Ryszard Piwiński. – Warszawa : Iskry 1983.
52. Motory rewolucji / Grzegorz Szymanik. – Wołowiec : Wydawnictwo Czarne 2015.
53.
Musiałam odejść : wspomnienia żony i syna Osamy Bin Ladena / Jean Sasson, Nadżwa Bin Laden, Omar Bin Laden ; tł. Adriana Sokołowska-Ostapko. – Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak 2012.
54. Nauka i kultura muzułmańska i jej wpływ na średniowieczną Europę / Katarzyna Pachniak. – Warszawa : Wydawnictwo Trio : Collegium Civitas 2010.
55.
Nowy konflikt globalny / Tadeusz A. Kisielewski ; Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. – Warszawa ; Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 1993.
56. Obrazy świata białych / wstęp i posłowie Andrzej Zajączkowski. – Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, Pozn. zakł. Graf. im. M. Kasprzaka). 1973
57.
Oddajcie mi córkę : Francuzka w saudyjskim piekle / Candice Cohen-Ahnine ; wstęp Jean-Claude Elfassi ; z fr. przeł. Maria Ratan. – Warszawa : Świat Książki 2015.
58. Odnalezieni na pustyni : jak zaryzykowałam wszystko by odzyskać swoje dzieci / Helle Amin ; [przekł. z jęz. ang. Stanisław Szczepański]. – Tczew : Wydawnictwo Millennium 2011.
59.
On the Greek Martyrium of the Negranites / G.L. Huxley. – Dublin : Royal Irish Academy, 1980.
60. Opowieści Koranu / spisał Janusz Danecki ; [oprac. graf. Mateusz Gawryś]. – Warszawa : Nasza Księgarnia 1991.
61.
Oszpecona / Rania Al-Baz ; [tł. Zuzanna Przypkowska]. – Warszawa : Hachette Polska cop. 2010.
62. Oświata i szkolnictwo w krajach arabskich / Tadeusz Wujek. – Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, (Wroc : WZG ZG). 1980
63.
Pachnący ogród / Sidi Mohammed el Nefzaui ; przeł. [z fr.] Zdzisław Wróbel. – Łódź : Krajowa Agencja Wydawnicza, (Łódź : ŁDD). 1990
64. Panarabizm : źródła i rozwój idei / Tadeusz Fryzeł. – Kraków : Państwowe Wydaw. Naukowe, (Druk. Uniw. Jag.). 1974
65.
Państwo i podatki w świecie arabskim : systemy podatkowe państw arabskich / Mieszko Łukaszewicz. – Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności „Dom Organizatora” dr. 2015.
66. Państwo islamskie : narodziny nowego kalifatu? / Artur Wejkszner. – Warszawa : Difin 2016.
67.
Regionalne i globalne oddziaływania międzynarodowe w kryzysie bliskowschodnim : (1947-1992) / Jerzy Świeca. – Katowice : UŚ, 1993.
68. Renesans islamu / Adam Mez ; przeł. Janusz Danecki. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy 1994.
69.
Rozdarty czarczaf : moje życie w Arabii Saudyjskiej / Carmen Bin Ladin ; przekł. Grzegorz Jargut, Małgorzata Jargut. – Katowice : Videograf II 2004.
70. Rozwój koncepcji Boga w kulturze arabskiej przed islamem / Shakir Kitab. – Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2002.
71.
Rycerze Boga : zakon templariuszy i Saraceni / Helen Nicholson, David Nicolle ; przeł. Kinga Grodner. – Warszawa : Bellona cop. 2009.
72. Sekrety księżniczki / Jean Sasson ; tłumaczenie Grzegorz Łuczkiewicz. – Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak 2016.
73.
Siedem filarów mądrości. T. 1 / T. E. Lawrence ; przeł. Jerzy Schwakopf ; [posł. Kazimierz Sidor ; konsult. nazw arab. Jolanta Jasińska]. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy 1971.
74. Siedem filarów mądrości. T. 2 / T. E. Lawrence ; przeł. Jerzy Schwakopf ; [posł. Kazimierz Sidor ; konsult. nazw arab. Jolanta Jasińska]. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy 1971.
75.
Sirocco : wspaniałe smaki Bliskiego Wschodu / Sabrina Ghayour ; zdjęcia Haarala Hamilton ; przekład Dorota Malina. – Kraków : Insignis Media copyrigth 2016.
76. Supertajne bronie islamu / Igor Witkowski. – Warszawa : „WIS-2”, cop. 1999.
77.
Swoją drogą / Tomek Michniewicz. – Kraków : Wydawnictwo Otwarte 2014.
78. Synowie pustyni / Aleksandra Witkowska ; il. Maciej Jędrysik. – Warszawa : Nasza Księgarnia 1989.
79.
Syria : porażka strategii Zachodu / Frédéric Pichon ; przełożyła Grażyna Majcher. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Dialog 2015.
80. Szkice arabskie / Ryszard Wojna ; [oprac. arabistyczne: Krystyna Skarżyńska]. – Warszawa : Czytelnik 1964.
81.
Sztuka islamu / Georges Marçais ; z fr. przeł. Hanna Morawska. – Warszawa : Wydaw-a Artystyczne i Filmowe, (Krak : DW). 1979
82. Śladami arabskich kupców i piratów / Marek Meissner. – Warszawa : „Książka i Wiedza” 1977.
83.
Średniowieczna filozofia arabska / Anna Mrozek. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1967 (1966).
84. Świat arabski / [red. nauk. Genowefa Czekała i Leon Onichimowski]. – Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza 1977.
85.
Terroryzm i konflikty zbrojne a fundamentalizm islamski / Julian Kaczmarek. – Wrocław : „Atla 2”, 2001.
86. W kraju niewidzialnych kobiet / Qanta A. Ahmed ; z ang. przeł. Elżbieta Krawczyk. – Warszawa : Wielka Litera cop. 2013.
87.
W kręgu księżniczki Sułtany / Jean Sasson ; z ang. przeł. Bożena Krzyżanowska. – Warszawa : Wydaw. Aleksandra i Andrzej Kuryłowicz 2000.
88. W pierwszych wiekach islamu (VII-XIII wiek) / tekst Mokhtar Moktefi ; il. Sedat Tosun ; [przekł. Paweł Latko]. – Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie cop. 1992.
89.
Węzłowe problemy gospodarcze świata arabskiego / Bogusław Jasiński. – Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, (Druk. nr 1). 1974
90. Wielkie arabskie podboje : jak ekspansja islamu zmieniła świat / Hugh Kennedy ; przeł. I przypisami opatrzył Mateusz Wilk. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN 2011.
91.
Woziłam arabskie księżniczki : opowieść szoferki o najbogatszych księżniczkach świata (oraz ich służących, nianiach i jednym królewskim fryzjerze) / Jayne Amelia Larson ; tł. Dorota Malina. – Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak 2014.
92. Za drzwiami pałacu : w służbie saudyjskiej księżniczki / Cay Garcia ; tłumaczenie Maria Borzobohata-Sawicka. – Kraków : Między Słowami 2018.
93.
Zew pustyni / Teresa Fortis ; [tł. Aldona Zaniewska]. – Warszawa : Hachette Polska cop. 2013.
94. Życie świętego proroka Muhammada / Hazrad Mirza Bashir-Un-Din Mahmud Ahmad ; [przekł. na pol.: Michał Nowak]. – Tilford : Islam International Publications 1994.