Tag Archives: Kruszwica

Z dziejów pogranicza kujawsko-wielkopolskiego – Tom III

Z dziejów pogranicza kujawsko-wielkopolskiego

Tom III

Zbiór studiów pod redakcją Dariusza Karczewskiego i Magdaleny Wilczek-Karczewskiej

Wydawca: Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział Inowrocław. Koło Strzelno

Strzelno-Kruszwica 2015

Sygnatura SIRr VIb/1-39t.3

Od 2006 roku działa w Strzelnie koło Polskiego Towarzystwa Historycznego.

Historycy i pasjonaci historii zajmują się badaniem i upowszechnianiem dziejów Strzelna, Kruszwicy, Mogilna, Gąsawy

Organizują prelekcje, sesje naukowe i wystawy.

Dzięki ich zaangażowaniu kontynuowane jest wydawanie zbioru studiów pod tytułem „Z dziejów pogranicza kujawsko-wielkopolskiego”.

Do współpracy z wydawnictwem wciągnięto środowiska naukowe z Bydgoszczy, Inowrocławia, Poznania, Strzelna, Zielonej Góry.

Trzeci tom cyklu zawiera 9 artykułów naukowych:

1. Dariusz Karczewski, Stan badań i zasób źródłowy do dziejów Kruszwicy i Kujaw Nadgoplańskich (do końca XVIII wieku)

2. Dariusz Kurzawa – Patrocinia średniowiecznych kościołów w Kruszwicy

3. Joanna Karczewska – Rody rycerskie w okolicy Kruszwicy i ich majątki w późnym średniowieczu

4. Janusz Bieniak – Urzędnicy kruszwiccy w średniowieczu

5. Jacek Bojarski, Marcin Weinkauf – Próba lokalizacji kościoła św. Marii Magdaleny w Wyszogrodzie w świetle najnowszych badań archeologicznych

6. Marcin Woźniak – Szesnastowieczne kafle z murów kościoła pw. św. Mateusza w Gębicach na Kujawach

7. Marcin Danielewski – Fotografie z 1887 roku jako źródło ikonograficzne do badań nad romańską architekturą sakralną Strzelna

8. Paweł Politowski – Losy prof. Zygmunta Wyskota-Zakrzewskiego w czasie II wojny światowej w świetle jego korespondencji

9. Jacek Sech – Przeciwko nowej władzy. Przyczynek do strzeleńskiego epizodu działań oddziału „Wichury”.

Powiązane wpisy:

Z dziejów pogranicza kujawsko-wielkopolskiego – Tom I

Z dziejów pogranicza kujawsko-wielkopolskiego – Tom II

Z dziejów pogranicza kujawsko-wielkopolskiego – Tom III

Z dziejów pogranicza kujawsko-wielkopolskiego – Tom I

Z dziejów pogranicza kujawsko-wielkopolskiego

Tom I

Zbiór studiów pod redakcją Dariusza Karczewskiego

Wydawca: Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział Inowrocław. Koło Strzelno

Strzelno 2007

Sygnatura SIRr VIb/1-39

Od 2006 roku działa w Strzelnie koło Polskiego Towarzystwa Historycznego.

Miejscowi historycy i pasjonaci historii zajmują się badaniem i upowszechnianiem dziejów regionu.

Organizują prelekcje, sesje naukowe i wystawy.

Dzięki ich staraniom rozpoczęto wydawanie w Strzelnie zbioru studiów pod tytułem „Z dziejów pogranicza kujawsko-wielkopolskiego”.

Pierwszy tom cyklu zawiera 12 artykułów naukowych

1. Marcin Woźniak – Grzechotka z cmentarzyska ludności kultury łużyckiej w Czerniaku koło Strzelna

2. Jarosław Kozłowski – Nietypowy pochówek szkieletowy na cmentarzysku ludności kultury łużyckiej w Czerniaku, gm. Mogilno

3. Marcin Wiewióra – Wyniki badań archeologicznych prowadzonych na terenie klasztoru w Mogilnie w latach 1999-2001

4. Krystyna Sulkowska-Tuszyńska – Kres na początku Drogi. Pochówki dzieci na cmentarzu w Strzelnie (XII-XIX wiek)

5. Witold Brzeziński – Kujawskie koligacje wielkopolskich rodzin możnowładczych w późnym średniowieczu (Na przykładzie dziedziców Wąsoszy i Szubina oraz Świdwów Szamotulskich)

6. Paulina Arent – Klasztor mogileńskich benedyktynów w okresie komendy

7. Dariusz Karczewski – Skład osobowy klasztoru norbertanek w Strzelnie w dobie kasaty (1773-1837)

8. Dariusz Kurzawa – Zamek w Kruszwicy w świetle najnowszych badań (zarys problematyki)

9. Rafał Budny – Stowarzyszenie Katolickich Nauczycieli Wielkiego Księstwa Poznańskiego w „Kartkach z mojego życia” Piotra Palińskiego (1892-1896)

10. Jacek Sech – Szkolnictwo polskie w Strzelnie w czasach zaboru pruskiego 1815-1918. W stulecie strajku szkolnego

11. Tomasz Łaszkiewicz – Mniejszość niemiecka w powiecie mogileńskim w latach 1919-1939

12. Tomasz Kawski – Społeczność żydowska na pograniczu kujawsko-wielkopolskim w XX wieku

Powiązane wpisy:

Z dziejów pogranicza kujawsko-wielkopolskiego – Tom I

Z dziejów pogranicza kujawsko-wielkopolskiego – Tom II

Z dziejów pogranicza kujawsko-wielkopolskiego – Tom III

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie belkaniebieska2.jpg
Alojzy Szudrowicz – Kapituła kruszwicka : w tysiąclecie powołania biskupstwa w Kruszwicy

 

Alojzy Szudrowicz

Kapituła kruszwicka
W tysiąclecie powołania biskupstwa w Kruszwicy

Wydawnictwo Pejzaż

Bydgoszcz 2013

Sygnatura SIRr XXXIV/175

W 1013 roku zostało powołane biskupstwo Kruszwickie.

W 1124 roku siedziba biskupstwa została przeniesiona do Włocławka.

Z istnieniem diecezji wiąże się powstanie w Kruszwicy kapituły katedralnej.

Kościołem katedralnym była pierwotnie katedra św. Wita, a po jej zniszczeniu w 1096 roku katedra św. Piotra w Kruszwicy.

Od 1559 roku to kościół pw. św. Piotra i Pawła.

Monografia Alojzego Szudrowicza składa się z pięciu rozdziałów, które przedstawiają w porządku chronologicznym dzieje kapituły w Kruszwicy.

Na początku autor przedstawia różne poglądy na temat powstania i istnienia biskupstwa w Kruszwicy.

Przybliża też spór o przeniesienie czy połączenie biskupstwa z Włocławkiem.

Autor odnosi się również do kwestii istnienia w Kruszwicy w średniowieczu kolejno dwóch kapituł przy kościele św. Wita i kościele św. Pawła.

W przypadku każdej z kapituł opisano jej powstanie, majątek i organizacje.

Obszernie zostało opisane funkcjonowanie kapituły przy kościele św. Piotra i Pawła w czasach nowożytnych.

Pomocne okazały się tu statuty kapituły z 1516 i 1670 roku.

Przedstawiono organizacje kapituły, jej majątek, bibliotekę.

Opisano stosunek kapituły do do reformacji i odnowy potrydenckiej.

Przedstawiono szczegółowo pełnienie przez kanoników Służby Bożej.

Osobny rozdział poświęcono walce o przetrwanie kapituły w XIX wieku.

Podano też informacje o udziale kanoników w powstaniach narodowych.

Na zakończenie opracowania przybliżono okoliczności nadania kapitule nowych statutów w okresie międzywojennym oraz opisano jej najnowszą historię w okresie po 1945 roku,

Uzupełnieniem książki jest aneks, w którym wymieniono prałatów i kanoników kruszwickich od początku XII wieku do 2013 roku