Tag Archives: Krzyżacy

Next Page

Jerzy Sawicki – Śladami Krzyżaków

 

Jerzy Sawicki

Śladami Krzyżaków

Wydawnictwo Novae Res

Gdynia 2014

Sygnatura SIRr XXXIIb/83

Książka „Śladami Krzyżaków” Jerzego Sawickiego to powieść historyczna, przygodowa i młodzieżowa w jednym.

Akcja powieści rozgrywa się współcześnie, ale jej bohaterzy starają się odkryć rozwiązanie średniowiecznej tajemnicy.

Trójka bohaterów przemierza Ziemię Chełmińską i Pomorze Nadwiślańskie śladami krzyżackich miast i zamków.

Mimo, iż dotyczy zamierzchłych czasów książka napisana jest żywym i przystępnym językiem.

Dowiadujemy się wielu ciekawych i fascynujących informacji o Zakonie Krzyżackim, podanych w intrygujący i wciągający sposób.

Anna Koprowska-Głowacka – Legendy krzyżackie

 

Anna Koprowska-Głowacka

Legendy krzyżackie

Wydawnictwo Region

Gdynia 2014

Sygnatura SIRr XXXIIb/74

Anna Koprowska-Głowacka jest historykiem z wykształcenia i kolekcjonerem starych podań i legend z zamiłowania.

W Książnicy Kopernikańskiej dostępnych jest kilka jej książek poświęconych Pomorzu, Kujawom i Ziemi Chełmińskiej.

1. Czarownice z Pomorza i Kujaw / Anna Koprowska-Głowacka. – Gdynia : Wydawnictwo Region, cop. 2010.
2. Duchy, zjawy i ukryte skarby : niesamowite miejsca województwa kujawsko-pomorskiego / Anna Koprowska-Głowacka ; [rys. Łukasz Salamon]. – Gdynia : Wydawnictwo Region, cop. 2011.
3. Legendy i podania z ziemi chełmińskiej / Anna Koprowska-Głowacka. – Gdynia : Wydawnictwo Region, 2009.
4. Legendy krzyżackie / Anna Koprowska-Głowacka ; [rys. Agnieszka Korfanty]. – Gdynia : Wydawnictwo Region, 2014.

Antologia „Legendy krzyżackie” zawiera 90 legend.

Łączy je postać zakonnika rycerza w białym płaszczu z czarnym krzyżem.

Państwo Zakony Krzyżackiego istniało od 1226 do 1525 roku na terenie Kujaw, Pomorza, Warmii i Mazur.

Autorka zebrała stare średniowieczne legendy poświęcone krzyżakom.

To ważna lektura dla pomorskich i mazurskich regionalistów.

Mieszkańcy wielu miejscowości odkryją na kartach książki podania dotyczące ich rodzinnych miast.

Są wśród nich legendy z Bobrownik, Brodnicy, Chełmna, Chełmzy, Golubia-Dobrzynia, Grudziądza, Radzik Dużych, Radzynia Chełmińskiego, Rywałdu, Sartowic, Torunia, Wąbrzeźna, Białej Góry, Bytowa, Człuchowa, Dzierzgonia, Gdańska, Gniewu, Grabiny-Zameczka, Lęborka, Malborka, Mezowa, Mikoszewa, Nowego Stawu, Osłonki, Podzamcza, Pomocy, Prabut, Przezmarku, Skaryszew, Zamku Kiszewskiego, Barcian, Bratian, Bryńska, Elbląga, Ełku, Grunwaldu, Kurzętnik, Lipnik, Lubawy, Łąk Bratiańskich, Pasłęka, Piszu, Ryna, Weklic i Węgorzewa.

Legendy szczególnie polecamy dzieciom i młodzieży.

Książka ozdobiona jest rysunkami Agnieszki Korfanty.

Zamek w Złotorii koło Torunia

belkaniebieska2

zlotoria1

Złotoria (gmina Lubicz) leży w bardzo ważnym strategicznie miejscu.

Ujście Drwęcy do Wisły, pozwalało kontrolować obie rzeki i granicę między ziemią chełmińską (Krzyżacy) i ziemia dobrzyńską (Polacy).

Jego walory docenił król Kazimierz Wielki.

W 1343 roku postanowił wznieść w Złotorii nowy obronny zamek.

 

 

Jest to jeden z trzech „toruńskich zamków”:

1. Zamek krzyżacki w Toruniu

2. Zamek Władysława Jagiełły w Dybowie (Nieszawie)

3. Zamek Kazimierza Wielkiego w Złotorii

zlotoria2

 

Zamek był wybudowany z cegły, w stylu gotyckim.

Miał kształt wydłużonego prostokąta.

Od południowej strony wzmacniała go obronna wieża.

Zamek był oszkarpowany i otoczony fosą.

zlotoria3

Bau- und Kunstdenkmäler des Kreises Thorn, bearb. Johann Heise, Danzig 1889, s. 199

Zamek w Złotorii był świadkiem wielu burzliwych wydarzeń.

W 1376 roku doszło do oblężenia zamku.

Schronił się w nim książę gniewkowski Władysław Biały – kandydat do korony polskiej, który zbuntował się przeciwko królowi Ludwikowi Węgierskiemu.

Zamek oblegał książę słupski Kaźko – wnuk Kazimierza Wielkiego i jego adoptowany syn.

Był on przewidziany w testamencie władcy na króla Polski, jeżeli Ludwik Węgierski nie doczeka się syna.

Zamek został zdobyty, ale Kaźko słupski został ciężko ranny w głowę kamieniem.

Wkrótce potem książę zmarł w Bydgoszczy.

Do kolejnych walk o zamek doszło w 1409 roku.

Wtedy to Krzyżacy pod wodzą wielkiego mistrza Ulryka von Jungingen zniszczyli zamek.

Jego polska załoga broniła się przez 8 dni.

Krzyżacy jeńców publicznie zamordowali.

W 1411 roku na cześć obrońców Złotorii pod murami zamku nastąpiła uroczysta wymiana opieczętowanych dokumentów I pokoju toruńskiego.

W uroczystości wzięli udział Władysław Jagiełło, książę Witold i wielki mistrz Henryk von Plauen.

Był to koniec świetności zamku w Złotorii.

Część cegieł torunianie przeznaczyli na budowę wieży kościoła świętych Janów.

zlotoria4

Napoleon Orda, Album widoków przedstawiających miejsca historyczne Księstwa Poznańskiego i Prus Zachodnich zrysowane z natury. Serya piąta. Warszawa 1873-1883, Sygnatura WF 3813

W XIX wieku Prusacy próbowali rozebrać ruiny zamku, ale zaprawa murarska okazała się równie mocna jak kamień.

Jednak w 1890 roku część murów runęła do Wisły.

Do naszych czasów zachowały się fragmenty wieży do wysokości drugiej kondygnacji, murów obronnych ze szkarpami i murów przedzamcza, fragmenty domu mieszkalnego.

belkaniebieska2

 

150otwartaksieganiebieskaStanisław Giziński

Złotoria w historii i legendzie

Rypin 1999

Sygnatura SIRr VIII/In-28

 

150otwartaksieganiebieskaMirosław Krajewski
Andrzej Mietz

Zabytki ziemi dobrzyńskij
Przewodnik bibliograficzny

Włocławek 1996

Sygnatura SIRrXXXIIIb/30

 

150otwartaksieganiebieskaJan Pakulski

jeszcze o zastawie Złotorii i ziemi dobrzyńskiej Krzyzakom przez Władysława Opolczyka w latach 1391-1392

Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie
Tom 9, Rok 1995, s. 11-30

Sygnatura SIRr II/21t.9

 

150otwartaksieganiebieskaHenryk Miłoszewski

Warownie nadwiślańskie
(I część)

Kujawy i Pomorze, rok 2008, nr 1, s. 10-15

Sygnatura MAG 05898-2008

 

150otwartaksieganiebieskaBau- und Kunstdenkmäler des Kreises Thorn / bearb. von Joh. Heise.

Die Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz Westpreussen ; Bd. 2 H. 6-7
Danzig 1889
s. 198-200

Sygnatura SIRr XXXIIIb/4-H.6-7

 

150otwartaksieganiebieskaHenryk Miłoszewski

Malownicza ruina z burzliwą przeszłością

Nowości, 12 czerwca 2008, nr 136, s. V

Sygnatura MAG 01473-0806

 

150otwartaksieganiebieskaWiesław Dziurlikowski

Nawet toruńskie dziewice wspierały Krzyżaków

Nowości, 12 maja 2010, nr 109, s. 10

Sygnatura MAG 01473-2010/5

 

150otwartaksieganiebieskaNapoleon Orda (1807-1893)

Album widoków przedstawiających miejsca historyczne Księstwa Poznańskiego i Prus Zachodnich zrysowane z natury. Serya piąta.

Warszawa 1873-1883

Sygnatura WF 3813

belkaniebieska2