Tag Archives: księgi adresowe

Next Page

Księgi adresowe miasta Bygdoszczy

 

W Informatorium Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu dostępny jest pokaźny zasób bydgoskich ksiąg adresowych z okresu zaboru pruskiego i II Rzeczypospolitej.

Wszystkie księgi zostały zeskanowane i są dostępne również w internecie na stronie Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki-Cyfrowej.

Nasza kolekcja obejmuje lata 1897 – 1928.

1897 Adressbuch nebst Allgemeinem Geschäfts-Anzeiger von Bromberg und dessen Vororten auf das Jahr 1897 / auf Grund amtlicher und privater Unterlagen bearb. von C. Gardiewski. -Bromberg : A. Dittmann 1896.  http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=23689
1915 Adressbuch nebst Allgemeinem Geschäfts-Anzeiger von Bromberg mit Vororten für das Jahr 1915 : XXXII. Jahrgang / auf Grund amtlicher und privater Unterlagen bearb. von C. Gardiewski ; mit einem Stadt- und einem Theaterplan. – -Bromberg : A. Dittmann 1915.  http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=13834
1922 Adresy Miasta Bydgoszczy na rok 1922 / Władysław Weber. – Bydgoszcz : Nakład Księgarnia Bydgoska 1922.  http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=13868
1923 Adresy Miasta Bydgoszczy na rok 1923 / Władysław Weber. – Bydgoszcz : Nakład Księgarnia Bydgoska 1923.  http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=12004
1926 Książka Adresowa Miasta Bydgoszczy wydana w roku 1926 / opracował i wydał Władysław Weber. – Bydgoszcz 1926.  http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=13836
1928 Książka Adresowa Miasta Bydgoszczy na rok 1928 / opracował i wydał Władysław Weber. – Bydgoszcz 1928.  http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=23440

Księgi adresowe miasta Torunia – Adressbücher der Stadt Thorn

 

W Informatorium dostępny jest pokaźny zasób toruńskich ksiąg adresowych z okresu zaboru pruskiego i II Rzeczypospolitej.

Wszystkie księgi zostały zeskanowane i są dostępne również w internecie na stronie Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki-Cyfrowej.

Nasza wyjątkowa kolekcja obejmuje lata 1866 – 1936.

1866 Allgemeiner Wohnungs-Anzeiger für die Stadt Thorn pro 1866 / aus amtlichen Quellen entworfen und hrsg. von C. L. Beyerle. – Thorn : E. Lambeck 1866.  http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=3706
1869 Allgemeiner Wohnungs-Anzeiger für die Stadt Thorn pro 1869 / aus amtlichen Quellen entworfen und hrsg. von J. Majorowski. – Thorn : C. Dombrowski 1869.  http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=52604
1876 Thorner Adress-Buch für das Jahr 1876 / nach amtlichen Quellen bearb. und hrsg. von J. Majorowski. – Thorn : E. Lambeck 1876.  http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=53564
1880 Thorner Adress-Buch für das Jahr 1880 : nebst Verzeichniss aller am hiesigen Orte befindlichen Militair-, königlischen und Civil-behörden. – Thorn : E. Lambeck 1880.  http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=3454
1884 Thorner Adress-Buch für das Jahr 1884 / nach amtlichen Quellen bearb. und hrsg. von A. Perplietz. – Thorn : Druck und Verlag der Buchdruckerei der Thorner Ostdeutschen Zeitung 1884.  http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=3458
1887 Alphabetisches Einwohner-Verzeichniss der Stadt Thorn : mit Vorstädten und der Gutsbesitzer des Kreises Thorn / [zusamengestellt von A. Perpliess]. – Thorn : Walther Lambeck 1887.  http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=3456
1892 Thorner Adress-Buch für das Jahr 1892 / nach amtlichen Quellen bearb. und hrsg. von P. Kirsten. – Thorn : W. Lambeck 1892.  http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=3856
1897 Adress-Buch der Stadt Thorn, Podgorz u. Mocker sowie des Landkreises Thorn für das Jahr 1897 / hrsg. von P. Kirsten und W. Jaskulski. – Thorn : Im Selbstverlage der Verfasser, (Tor.:Druck Ernst Lambeck). 1897  http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=53566
1900 Adress-buch der Stadt Thorn und deren Vorstädte für das Jahr 1900 / nach amtlichen Quellen bearb. von P. Stüwe in Thorn. – Thorn : C. Dąbrowski 1900.  http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=3708
1904 Adressbuch nebst Allgemeinem Geschäftsanzeiger von Stadt und Landkreis Thorn auf das Jahr 1904 : mit einem Plan von Thorn und Umgebung / [Ehrenbürger Karl Boethke ; Stadtältester Beno Richter]. – Thorn : V. Kowalkowski 1904.  http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=3858
1908 Adressbuch für Thorn Stadt und Land 1908 / hrsg. aufgrund amtlicher Quellen und eigener Festtellungen. – Thorn : C. Dąbrowski 1908. http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=3710
1912 Adressbuch für Thorn Stadt und Land 1912 / hrsg. aufgrund amtlicher Quellen und eigener Festtellungen. – Thorn : C. Dombrowski 1912.  

http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=3860

1919 Einwohnerbuch von Thorn und Umgebung 1919 / hrsg. vom Verkehrsverein Thorn und der Buchdruckerei der Thorner Ostdeutschen Zeitung. – Thorn : Thorner Ostdeutschen Zeitung 1919.  http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=53781
1923 Księga adresowa miasta Torunia wraz z Podgórzem i powiatem Toruń-wieś / Wydawnictwo Księgi Adresowej w Toruniu. – Toruń : Wydawnictwo Księgi Adresowej 1923.  http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=3712
1932 Księga adresowa i informacyjna miasta Torunia / oprac. przez Alfreda Krzyżanowskiego. – Toruń : A. Krzyżanowski ; Drukarnia Rolnicza, 1932.  http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=17767
1936 Książka adresowa miasta Torunia / opracował i wydał Marjan Reinke. – Toruń : Zarząd Miejski, (Tor.: wykonano w Drukarni Robotniczej Sp. z o.o.). 1936 http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=17907

Kina toruńskie w okresie międzywojennym

O ile początki kina w Toruniu czekają jeszcze na opracowanie (patrz wpis „Początki kina w Toruniu”), o tyle dzieje toruńskich kin w okresie międzywojennym są dosyć dobrze poznane.

Podstawową publikacją jest podrozdział „KINO”, autorstwa Ryszarda Sudzińskiego zamieszczony na stronach 436-438 „Historii Torunia” tom III, część 2.

Historia Torunia. T. 3 cz. 2
W czasach Polski Odrodzonej i okupacji niemieckiej (1920-1945)
red. Marian Biskup
Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego w Toruniu
Toruń 2006
Sygnatura SIRr VIII/T-8t.3b

 

Z opracowania tego dowiemy się jakie kina funkcjonowały w naszym mieście i jaki był ich repertuar.
Szczególnie ciekawa jest informacja o funkcjonowaniu w Toruniu wytwórni filmowej „Marwin-Film” założonej w 1929 roku przez B. Marwińskiego.
Wytwórnia nakręciła melodramat „Panienka z chmur” (s. 437).

Informacje o kinach można znaleźć również w księgach adresowych.
Na przykład „Książka adresowa miasta Torunia” z 1936 roku wymienia następujące „kinematografy”:

Kino „Arja”, Mickiewicza 77
Kino „As”, Strumykowa 3, tel. 12-64
Kino „Corso”, Rynek Nowomiejski 14
Kino „Mars”, Warszawska 9/11
Kino „Świt”, Prosta 5

Książka adresowa miasta Torunia

opracował i wydał Marian Reinke

Drukarnia Toruńska

Toruń 1936

Sygnatura SIRr IIIA/6a-1936

 

 

Warto również polecić dwuczęściowy artykuł Tadeusza Zakrzewskiego, poświęcony kinom Podgórza.

 

 

 

 

Filmy za Wisłą
Zmienne losy kinematografii Podgórza do 1945 roku

Nowości

Cz. 1 – nr 121 z 13 czerwca 1994 r., s. 6
Cz. 2 – nr 127 z 20 czerwca 1994 r., s. 6

Sygnatura KM 01473

Z wszystkimi wymienionymi publikacjami czytelnicy mogą zapoznać się w Informatorium.
Oprócz tego w Dziale Zbiorów Specjalnych Książnicy Kopernikańskiej dostępne są przedwojenne afisze kinowe.

Kino „As” – 17 afiszy
Kino „Bałtyk” – 2 afisze
Kino „Corso” – 9 afiszy
Kino „Lira” – 25 afiszy
Kino „Mars” – 4 afisze
Kino „Palace” – 55 afiszy
Kino „Pan” – 39 afiszy
Kino „Światowid” – 101 afiszy
Kino „Świt” – 21 afiszy
Kino D.O.K. – 3 afisze
Kino „Lux” – 2 afisze
Kinoteatr „Orzeł” – 1 afisz
Kinoteatr „Tivoli” –  2 afisze