Tag Archives: księgi pamiątkowe

Next Page

Z przeszłości w przyszłość – kulturotwórcze i cywilizacyjne znaczenie klasztoru pobernardyńskiego dla społeczności lokalnej w Świeciu

 

Z przeszłości w przyszłość

Kulturotwórcze i cywilizacyjne znaczenie klasztoru pobernardyńskiego dla społeczności lokalnej w Świeciu

Wydawca: Szkoły Katolickie
im. ks. dr. Bernarda Sychty

Świecie 2012

Sygnatura SIRr XXXI/104

Publikacja „Z przeszłości w przyszłość” została wydana w związku z jubileuszem 15-lecia Szkół Katolickich im. ks. dr. Bernarda Sychty w Świeciu.

Książka jest zbiorem tekstów poświęconych kulturotwórczemu i cywilizacyjnemu znaczeniu klasztoru pobernardyńskiego dla społeczności lokalnej w Świeciu i szerzej na Kociewiu.

Do tradycji bernardyńskiej nawiązuje dziś Zespół Szkół Katolickich w Świeciu.

Zespół Szkół Katolickich składa się z Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego (od 1997 r.), Katolickiego Gimnazjum (od 2007 r.) i Katolickiej Szkoły Podstawowej (od 2012 r.).

Opracowanie składa się z dwóch części:

  • Pobernardyński Zespół Klasztorny w Świeciu
  • Szkoły Katolickie Świecie im. ks. dr. Bernarda Sychty

W książce opisano dzieje kościoła i klasztoru bernardynów w Świeciu, zarówno w ujęciu historyka kościoła, jak i w ujęciu historyka sztuki.

Do opracowania dołączono szereg zabytkowych tekstów z kronik świeckich bernardynów, przetłumaczonych na język polski.

Drugą część księgi jubileuszowej otwiera prezentacja patrona szkoły ks. dr. Bernarda Sychty.

Dalej możemy przeczytać o okolicznościach utworzenia Szkół Katolickich w Świeciu, ich rozwoju, funkcjonowaniu i perspektywach.

Niezwykle cenne są liczne zamieszczone w książce osobiste wspomnienia założycieli szkoły, dyrektorów, nauczycieli, kapłanów, uczniów i rodziców.

Jerzy Wojtowicz – historyk gospodarki, społeczeństwa i kultury doby nowożytnej

Jerzy Wojtowicz
Historyk gospodarki, społeczeństwa
i kultury doby nowożytnej

Indywidualny przypadek z historiografii PRL

Redakcja: Kazimierz Maliszewski, Wojciech Piasek

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Toruń 2015

Sygnatura SIRr IIIB/Wojtowicz Jerzy

Księga pamiątkowa poświęcona profesorowi Jerzemu Wojtowiczowi (1924-1996) zawiera szereg referatów i wspomnień, które analizują zarówno dorobek naukowy profesora jak i jego działalność akademicką.

Na wstępie opracowania, wydanego staraniem Wydziału Nauk Historycznych UMK, zaprezentowano biografię uczonego i nauczyciela akademickiego.

Redaktorzy monografii postanowili przedstawić miejsce pisarstwa historycznego Jerzego Wojtowicza na tle historiografii PRL.

Stąd w tomie znalazło się wiele tekstów opisujących dorobek profesora jako historyka Torunia, jako badacza historii Pomorza, jako badacza europejskiego Oświecenia, jako badacza dziejów komunikacji społecznej oraz dziejów masonerii.

Księgę pamiątkową uzupełnia „Bibliografia prac Profesora Jerzego Wojtowicza 1952-1996”.

Wśród jego najważniejszych publikacji należny wymienić:

  • Studia nad kształtowaniem się układu kapitalistycznego w Toruniu. Stosunki przemysłowe miasta w XVIII wieku (praca doktorska 1960)
  • Narastanie kapitalizmu w rolnictwie ziemi chełmińskiej. Majorat ostromecki 1772-1880 (rozprawa habilitacyjna 1963)
  • Miasto europejskie w epoce oświecenia i rewolucji francuskiej (PWN 1972)
  • Historia Szwajcarii (Ossolineum 1976)

Od inkunabułów do e-booków. Bydgoska Książnica 1903-2013

belkaniebieska2

23032016

 

Od inkunabułów do e-booków
Bydgoska Książnica 1903-2013

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy
Wydawnictwo KORONIS

Bydgoszcz 2013

Sygnatura SIRr XXXVc/28

 

belkaniebieska2

Pracownicy Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy postanowili uczcić 110 rocznicę powołania książnicy zbiorowym opracowaniem jej dziejów, dróg rozwoju, specyfiki poszczególnych działów, form funkcjonowania.

Prezentowane wydawnictwo jubileuszowe jest charakterystyka instytucji, która od przeszło wieku ze swej siedziby przy Starym Rynku 24 wpływa na krajobraz kulturalny Bydgoszczy nie tylko promując czytelnictwo, edukując najmłodszych, ale i kreując niezliczona ilość rozmaitych wydarzeń kulturalnych.

Monografia bydgoskiej biblioteki jest dziełem zbiorowym, powstałym dzięki wspólnemu zaangażowaniu kilkunastu bibliotekarzy.

Aleksandra Węglerska opisała historię bydgoskiej książnicy.
Rada Miasta powołała Bromberger Stadtbibliothek 20 marca 1903 roku.
Nieprzerwanie od 1908 roku biblioteka mieści się w klasycystycznym gmachu przy Starym Rynku 24 (Friedrichplatz 1).
Jej pierwszym dyrektorem był Georg Minde-Pouet.

Daniel Rudnicki opisał rozwój miejskiej sieci bibliotecznej od 1945 roku.
Obecnie w Bydgoszczy działa 17 filii dla dorosłych, 9 filii dla dzieci i 7 filii o profilu ogólnym.
Należy do nich ponad 35 tysięcy czytelników.

Joanna Matyasik, Joanna Królicka-Nejman, Grażyna Kowalska i Adam Doman napisali rozdział poświęcony zbiorom specjalnym.
Zbiory specjalne obejmują najcenniejsze biblioteczne kolekcje:
– starodruki (8226 woluminów, w tym księgozbiór bydgoskich bernardynów)
– rękopisy (m. in. XVI-wieczny iluminowany kodeks „Ordo breviari fratrum minorum secundum consuetudinem curiae romanae”)
– zbiory kartograficzne (5200 map, atlasów i globusów)
– zbiory ikonograficzne (700 rysunków, grafik, fotografii, pocztówek i exlibrisów)
– dokumenty życia społecznego (kalendarze, druki reklamowe, obwieszczenia urzędowe, afisze, plakaty, cenniki, katalogi, programy imprez, książki telefoniczne, rozkłady jazdy, statuty i regulaminy, foldery turystyczne, informatory, jednodniówki, druki okolicznościowe)
– zbiory muzyczne (nuty, druki muzyczne, płyty CD, płyty winylowe, koncerty na DVD)

W ramach WiMBP w Bydgoszczy działa również Izba Pamięci Adama Grzymały-Siedleckiego.
Jest to pracownia teatrologiczna poświęcona krytykowi teatralnemu i literackiemu, pisarzowi i reżyserowi, żyjącemu w latach 1876-1967.

Alina Walukiewicz przygotowała artykuł poświęcony XIX-wiecznym drukom polskim znajdującym się w zbiorach Pracowni Regionalnej.
Należą do nich czasopisma (np. Dziennik Tygodniowy Departamentu Bydgoskiego 1808-1815) oraz książki (m.in. pierwsza polska monografia Bydgoszczy autorstwa księdza Ignacego Polkowskiego „Bydgoszcz. Kilka historycznych wspomnień o zamku i mieście” z 1871 roku).

Lucyna Michalska napisała rozdział poświęcony cymeliom w zbiorach bydgoskiej książnicy.
Do skarbów biblioteki należą pierwodruki, autografy i dedykacje, książki miniaturowe, obrazy, ozdobne oprawy, książki w butelkach, książki na płótnie, książki na papierze czerpanym, pamiątki, dary od czytelników, unikatowe fotografie i wiele innych wyróżniających się wyjątkowa urodą lub formą dzieł.

Grażyna Kobielska-Siuda opisała zbiory czasopism dostępne w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy.
Biblioteka posiada pisma naukowe i popularnonaukowe, czasopisma naukowe, prase codzienną, pisma kobiece i młodzieżowe.
Czasopisma w zależności od ich profilu można przeglądać w Czytelni Czasopism, Czytelni Bibliograficznej, Pracowni Teatrologicznej (Izba Pamięci Adama Grzymały-Siedleckiego), Czytelni Ekonomiczno-Prawnej, Pracowni Regionalnej.
Książnica bydgoska zgromadziła ponad 540 tytułów czasopism.

Maciej Karnowski opisał działalność WiMBP w Bydgoszczy, która nie mieści się w ramach ustawowych funkcji bibliotek.
Książnica bydgoska podejmuje bowiem bardzo dużo działań promocyjnych, popularyzatorskich, edukacyjnych, kulturalnych, a nawet artystycznych.
Organizowane są wystawy, warsztaty, prezentacje, spotkania autorskie, dyskusje, koncerty, spektakle, projekcje, pokazy, kiermasze książek.

Wydawnictwo jubileuszowe zamyka bibliografia opracowana przez Mirosławę Kiełkowską.

Kolegom i Koleżankom z Biblioteki w Bydgoszczy gratulujemy pięknego jubileuszu i życzymy kolejnych wielu lat owocnej pracy i sukcesów na polu upowszechniania czytelnictwa.

belkaniebieska2