Tag Archives: księgi pamiątkowe

Next Page

70 lat Liceum Lindego. Dzieje III Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu70 lat Liceum Lindego
Dzieje III Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu

pod redakcją: Kamilla Piątkowska

Wydawnictwo Adam Marszałek

Toruń 2018

Sygnatura SIRr XXXI/125

Dzieję III Liceum Ogólnokształcące im. Samuela Bogumiła Lindego rozpoczynają się w 1948 roku, kiedy to szkoła powszechna przy ul. Hallera na Stawkach została przekształcona w 11-klasową szkołę rozwojową.

W 1958 roku nadano jej nazwę III Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące im. S.B. Lindego w Toruniu.

W 1991 roku III Liceum Ogólnokształcące zostało przeniesione z lewobrzeżnego Torunia na prawy brzeg Wisły i mieści się w budynku przy ul. Raszei 1 na Skarpie.

Jubileuszowe wydawnictwo rozpoczyna się od przypomnienia sylwetki patrona szkoły Samuela Bogumiła Lindego (1771-1847) twórcy pierwszego „Słownika języka polskiego”.

W kolejnym rozdziale przedstawiono 70-letnie dzieje szkoły.

Następnie przypomniano sylwetki dyrektorów III Liceum Ogólnokształcącego.

Kolejny rozdział poświęcono nauczycielom, dzięki zamieszczonym wspomnieniom i wywiadom z nimi.

Następnie doceniono pozostałych pracowników szkoły.

Na kolejny rozdział składają się wspomnienia absolwentów Liceum.

Opisano również życie codzienne szkoły – otrzęsiny, studniówki, bale maturalne.

Przypomniano osiągniecia artystyczne szkoły, sukcesy w nauce języka niemieckiego, organizowane wymiany międzynarodowe uczniów, sukcesy w dziedzinie nauczania historii, osiągniecia sportowe uczniów, ożywioną działalność harcerską, organizowane wcześniej jubileusze.

Wiele miejsca poświecono przedstawieniu działań charytatywnych w jakie włącza się szkoła, nauczyciele i uczniowie.

Osobny rozdział przypomniał zaangażowanie nauczycieli i uczniów szkoły w działalność NSZZ Solidarność w okresie Sierpnia 1980 roku i później w stanie wojennym.

Księgę jubileuszowa uzupełnia aneks – wykaz nauczycieli dawnych i obecnych.

Całość ilustrują i ubarwiają liczne fotografie, utrwalające życie szkolne i osiągnięcia III Liceum Ogólnokształcącego im. S.B. Lindego w Toruniu.

450 lat Gimnazjum i Liceum im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

450 lat Gimnazjum i Liceum im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
VII Zjazd Absolwentów
publikacja zjazdowa

Wydawcy:  Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Toruniu : Stowarzyszenie Absolwentów „Nicolaus” : Stowarzyszenie „Rojsty”

Toruń 2018

Sygnatura SIRr XXXI/123

I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Toruniu należy do najstarszych szkół w Polsce.

W 1568 roku powstało Gimnazjum Toruńskie, którego I Liceum jest bezpośrednim kontynuatorem.

Jubileuszowa publikacja składa się z kilkunastu rozdziałów:

Elżbieta Glura – Kalendarium i spis najważniejszych wydarzeń z życia szkoły 2008-2018

Stanisław Tync – Dzieje Gimnazjum Toruńskiego

Arkadiusz Kierys – Republika Szkolna. Dzieje protestanckiego Gimnazjum akademickiego w Toruniu

Agata Glatzel, Małgorzata Bogucka-Pabian – Listy nie tylko do Mikołaja

Agnieszka Saramowicz-Garstecka – Od Biegu Kopernikańskiego do Festiwalu Sportu. Rusz się z Jedynką, czyli Duch Sportu w Jedynce.

Hanna Fajak – School trips, czyli nasze angielskie wycieczki

Laura Żary – Kto chciałby nocować w szkole?

Łukasz Sawicki – The MUN on a Stick

Małgorzata Bogucka-Pabian – Działalność charytatywna prowadzona w I LO

Artur Nowak – A Źródło wciąż bije

Piotr Olecki, Ryszard Wandzel – Historia doświadczalna. Muzeum Historyczno-Wojskowe przy I LO

Laura Żary – Jedynkowe Grease

Zofia Dąbrowska – Miraculum Mundi, czyli sztuka poruszania świata

Paweł Jaroniec – Notki biograficzne najsłynniejszych uczniów i absolwentów I LO

Książkę uzupełniają:

– spis nauczycieli I LO w latach 1945-2018

– notki biograficzne nauczycieli zatrudnionych w I LO w roku jubileuszowym

– spis absolwentów szkoły w latach 1921-2018

– fotokronika

Jubileuszowy zbiór wspomnień na stulecie Zespołu Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu 1918-2018

Jubileuszowy zbiór wspomnień na stulecie Zespołu Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu
1918-2018 

Zespół redakcyjny: Katarzyna Batorska, Beata Jabłońska, Joanna Jabłońska, Marlena Łęgowska, Małgorzata Malinowska, Ewa Sicińska, Anna Staszewska, Anna Tuliszewska, Renata Tułodziecka, Nikola Włodarczyk, Hanna Zadrożna

Golub-Dobrzyń 2018

Sygnatura SIRr XXXI/120

Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 roku utworzono w Dobrzyniu nad Drwęcą Publiczną Szkołę Powszechną.

Była ona zaczątkiem dzisiejszego Zespołu Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu.

Zespół składa się obecnie ze Szkoły Podstawowej  nr 2 im. Orła Białego w Golubiu-Dobrzyniu oraz od 2012 roku z Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w Golubiu-Dobrzyniu.

Z okazji jubileuszu stulecia Szkoły pracownicy Zespołu Szkół Miejskich przygotowali księgę pamiątkową ze wspomnieniami dyrektorów, nauczycieli i pracowników i uczniów Szkoły.

Kilkadziesiąt wspomnień uzupełnia kalendarium fotograficzne szkoły.

W książce opublikowano również rys historyczny dziejów Publicznej Szkoły Powszechnej w latach 1945-1951 pióra Edwarda Bartkowskiego.

Zamieszczono kalendarium historii Zespołu Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu w latach 1918-2018.

Osobny rozdział poświęcono działalności Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w latach 2012-2018.

W książce znajdziemy wykaz nauczycieli zatrudnionych w Szkole w latach 1918-2018.

Możemy przeczytać również wiersze poświęcone Szkole napisane przez jej uczniów Martynę Kornacką i Ksawerego Kozerskiego.