Jesteś tutaj:

Tag: lasy

Niebieski kształt otwartej książki. Napis: Michał Kargul Abyście w puszczach naszych żadnych szkód nie czynili...

Michał Kargul

Abyście w puszczach naszych szkód żadnych nie czynili…
Gospodarka leśna w województwie pomorskim w latach 1565-1772

Wydawca: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Zarząd Główny

Gdańsk 2012

Sygnatura SIRr XVI/99

Michał Kargul jest doktorem nauk historycznych.

To historyk, regionalista, działacz społeczny i nauczyciel.

Redaguje regionalny rocznik „Teki Kociewskie”.

Prowadzi audycje na antenie Tczewskiego Radia Fabryka.

Jest autorem wielu artykułów naukowych i popularnonaukowych na temat historii leśnictwa i pomorskiego ruchu regionalnego publikowanych na łamach „Act Cassubiana”, „Rydwana”, „Pomeranii”.

W 2009 roku obronił na Uniwersytecie Gdańskim pracę doktorską pod tytułem „Gospodarka leśna w województwie pomorskim w latach 1565-1772”.

Badania autora dowiodły, że jeszcze przed nastaniem pruskiej administracji na Pomorzu zaczęły się rozwijać nowoczesne formy gospodarki leśnej.

Leśnictwo na Pomorzu ukazane jest na szerokim tle zagospodarowania lasów w Europie.

Omówiono gospodarkę leśną w lasach królewskich, w lasach kościelnych, szlacheckich i miejskich.

Przedstawiono wykształcenie się nowoczesnych form urządzania, hodowli i użytkowania lasów.

Opisano formy ochrony lasu.

W końcu scharakteryzowano znaczenie gospodarcze i pozagospodarcze lasów pomorskich w XVI, XVII i XVIII wieku.

Niebieski kształt otwartej książki. Napis: Leśny kompleks promocyjny Bory Tucholskie

Leśny Kompleks Promocyjny
Bory Tucholskie

Oficyna Wydawnicza Forest

Józefów 2014

Sygnatura SIRr XII/56

Leśne kompleksy promocyjne są tworzone przez „Lasy Państwowe” od 1994 roku.

Odgrywają dużą rolę edukacyjną.

W ich ramach funkcjonują ośrodki edukacyjne, izby leśne, ścieżki dydaktyczne.

Leśny Kompleks Promocyjny „Bory Tucholskie” obejmuje południowo-wschodnią część Borów Tucholskich.

Liczy 84 tysiące hektarów.

W jego skład wchodzi 5 nadleśnictw: Dąbrowa, Osie, Trzebciny, Tuchola i Woziwoda.

Charakteryzuje się licznymi jeziorami, dolinami rzecznymi Wisły, Wdy i Brdy, wielkimi siedliskami borowymi.

95 % drzewostanu stanowi sosna zwyczajna.

Na terenie LKP Bory Tucholskie znajduje się 20 rezerwatów i 220 pomników przyrody.

Książka „Leśny Kompleks Promocyjny Bory Tucholskie” została napisana przez zespół autorów w składzie:  Joanna Bock, Tadeusz Chrzanowski, Katarzyna Kasprzyk, Michalina Kwidzińska, Dorota Rząska-Lis, Dawid Warzyński, Anna Wedel Sala, Waldemara Wencel.

Książka jest bardzo bogato ilustrowana.

Autorami fotografii są Tadeusz Chrzanowski, Łukasz Gwiździel, Stanisław Kinelski, Witold Nyske, Daniel Pach, Janusz Sala, Rafał Siek, Mirosław Sobkowiak, Tomasz Stasiak, Mateusz Stopiński, Wojciech Thomas, Waldemar Wencel.

W kolejnych rozdziałach scharakteryzowano cały kompleks oraz opisano poszczególne nadleśnictwa wchodzące w jego skład.

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze regionalnym
Działu Informacyjno – Bibliograficznego.

85 lat Dyrekcji Lasów Państwowych
w Toruniu

Wydawca:
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
w Toruniu,
SAR „Pomorze” Marek Abramowicz – Bydgoszcz

Toruń 2010

Sygnatura SIRr XVI/84

 

Lasy Państwowe zostały wyodrębnione jako odrębny pion administracji państwowej
30 grudnia 1924 roku rozporządzeniem Prezydenta RP Stanisława Wojciechowskiego.
16 stycznia 1925 roku Rada Ministrów powołała dziesięć dyrekcji lasów państwowych,
w tym Dyrekcję Lasów Państwowych w Toruniu.

1 lutego 2010 roku, w  85 rocznicę tych wydarzeń, odbyła się w Dworze Artusa w Toruniu konferencja popularno – naukowa.
Prezentowana książka jest zbiorem referatów zaprezentowanych na tej konferencji.

Spis referatów:

 • Józef Broda
  Lasy Państwowe województwa pomorskiego w okresie międzywojennym
 • Lucyna Pomerenke
  Zarys dziejów Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, w latach 1920-1939
 • Kazimierz Przybyszewski
  Dyrektorzy Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu w międzywojennym dwudziestoleciu
 • Tadeusz Chrzanowski
  Martyrologia leśników polskich regionu kujawsko – pomorskiego w latach II wojny światowej i dekadzie powojennej 1939-1956
 • Andrzej Stetkiewicz
  Z dziejów Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, w latach 1945-1991
 • Janusz Kaczmarek
  Najnowsze dzieje leśnictwa na Kujawach i Pomorzu

Do góry

Skip to content