Tag Archives: listy

Korespondencja obozowa bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego z lat 1940-1945

 

Korespondencja obozowa
bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego
z lat 1940-1945

Tłumaczenie i opracowanie:
siostra Stefania A. Hayward OCD

Toruńskie Wydawnictwo Diecezjalne

Toruń 2017

Sygnatura SIRr IIIB/Frelichowski

Siostra Stefania od Jezusa Eucharystycznego OCD, to karmelitanka ze wspólnoty w Dachau.

Nie jest to jej pierwsza praca poświęcona bł. ks. Stefanowi Wincentemu Frelichowskiemu.

Siostra Stefania jest autorką książki: „Błogosławiony Ksiądz Stefan Wincenty Frelichowski a obóz koncentracyjny”.

Tym razem dokonała tłumaczenia i opracowania listów błogosławionego.

Listy obozowe musiały być pisane po niemiecku.

Każdy list czytało nawet pięciu obozowych cenzorów.

Bardzo wartościowe obok nowego tłumaczenia listów jest również ich opracowanie.

Obszerny wstęp do książki i liczne przypisy pozwalają czytelnikowi lepiej zrozumieć straszną obozowa rzeczywistość.

W zbiorze opublikowano 99 listów błogosławionego z okresu między 16 kwietnia 1940 roku a 14 stycznia 1945 roku.

Listy Jakuba Kazimierza Rubinkowskiego do Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej (1716-1726)

Listy Jakuba Kazimierza Rubinkowskiego do Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej (1716-1726) 

 z oryginalnych rękopisów odczytali, wstępem i objaśnieniami opatrzyli
Kazimierz Maliszewski
i Adam Kucharski

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Toruń 2017

Sygnatura SIRr  VIa/51

W XVI-XVIII wieku korespondencja była bardzo ważnym kanałem komunikacyjnym.

W epoce staropolskiej dzięki listom utrzymywano żywe kontakty rodzinne, towarzyskie, służbowe, handlowe i polityczne.

Sztuki pisania listów uczono się z podręczników epistolografii.

Szczególnie znaczny był krąg korespondencyjny Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej (1669-1729).

Utrzymywała ona kontakty z elitą polityczno-towarzyską polską i dworami zagranicznymi.

Utrzymywała kontakty nawet z władcami – August II, Piotr I, Karol XII, Franciszek II Rakoczy.

Jej ważnym korespondentem był Jakub Kazimierz Rubinkowski – poczmistrz toruński.

Był on szeroko znanym redaktorem gazet rękopiśmiennych, które pełniły funkcje agencji informacyjnej.

Listy, których autorem był Rubinkowski, ze względu na swoje bogactwo i różnorodność informacji są dogodnym punktem wyjścia do badań nad epoką saską w aspekcie mentalności szlacheckiej i magnackiej, kształtowania się opinii publicznej, obiegu informacji.

Obecnie zbiór korespondencji Sieniawskich znajduje się w Bibliotece Książąt Czartoryskich w Krakowie.

Edycja przygotowana przez prof. Kazimierza Maliszewskiego i dr hab. Adama Kucharskiego obejmuje aż 232 listy Jakuba Rubinkowskiego.

Mirosław Krajewski – Dobrzyńskie listy Fryderyka Chopina

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze regionalnym
Działu Informacyjno – Bibliograficznego.

Mirosław Krajewski

Dobrzyńskie listy Fryderyka F. Chopina
Fryderyk Chopin na Mazowszu płockim, ziemi dobrzyńskiej i Pomorzu

Wydawca: Wszechnica Edukacyjna
i Wydawnicza „Verbum”

Rypin 2010

Sygnatura SIRr IIIB/Chopin

 

Twórcą publikacji jest profesor Mirosław Krajewski z Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – znany historyk, regionalista i biografista, autor kilkudziesięciu książek i kilkuset artykułów naukowych poświęconych ziemi dobrzyńskiej.

Fryderyk Franciszek Chopin (1810-1849) trzykrotnie spędzał swoje letnie wakacje na ziemi dobrzyńskiej w latach 1824, 1825 i 1827.

Zawdzięczał to więzom przyjaźni jaka jego rodziców łączyła z rodziną Dziewanowskich z Szafarni.

Chopin poznał wówczas wiele innych rodzin z ziemi dobrzyńskiej: Białobłockich, Wybranieckich, Romockich, Borzewskich, Wysockich, Piwnickich, Zboińskich, Sierakowskich.

Odwiedził tez szereg miejscowości takich jak Bocheniec, Płonne, Płonko, Rodzone, Hornówek, Radomin, Dobrzyń nad Drwęcą, Sokołowo, Białkowo, Dulsk, Dulnik, Obrowo. Kawęczyn, Ugoszcz, Obory i Kikół.

W tym czasie Młody Fryderyk nawiązał przyjaźnie ze swoimi rówieśnikami Janem Białobłockim i Dominikiem Dziewanowski, które trwały całe jego życie.

Owocem wakacyjnego pobytu w Szafarni była korespondencja Fryderyka Chopina pisana najpierw z Szafarni do rodziców, a potem z Warszawy i Paryża, do przyjaciół w ziemi dobrzyńskiej.

W prezentowanym zbiorze zostało opublikowanych 27 listów Chopina i jeden jego siostry.

Wśród nich wyróżniają się dwa cykle:

  • 1. „Kuryer Szafarski” – 6 listów z Szafarni Fryderyka do rodziców z 1824 roku
  • 2. Listy do Jana Białobłockiego – 13 listów wysłanych z Warszawy i Żelazowej Woli z lat 1825-1827 wysłanne do przyjaciela Jana Białobłockiego z Sokołowa

Mirosław Krajewski podzielił swoją książkę na dwie części.

Część I szczegółowo relacjonuje pobyt młodego Fryderyka na ziemi dobrzyńskiej oraz przedstawia dzieje rodzin i majątków, które odwiedził Chopin.

Część II to same listy, które zostały opatrzone licznymi przypisami.