Tag Archives: listy

Listy Jakuba Kazimierza Rubinkowskiego do Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej (1716-1726)

Listy Jakuba Kazimierza Rubinkowskiego do Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej (1716-1726) 

 z oryginalnych rękopisów odczytali, wstępem i objaśnieniami opatrzyli
Kazimierz Maliszewski
i Adam Kucharski

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Toruń 2017

Sygnatura SIRr  VIa/51

W XVI-XVIII wieku korespondencja była bardzo ważnym kanałem komunikacyjnym.

W epoce staropolskiej dzięki listom utrzymywano żywe kontakty rodzinne, towarzyskie, służbowe, handlowe i polityczne.

Sztuki pisania listów uczono się z podręczników epistolografii.

Szczególnie znaczny był krąg korespondencyjny Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej (1669-1729).

Utrzymywała ona kontakty z elitą polityczno-towarzyską polską i dworami zagranicznymi.

Utrzymywała kontakty nawet z władcami – August II, Piotr I, Karol XII, Franciszek II Rakoczy.

Jej ważnym korespondentem był Jakub Kazimierz Rubinkowski – poczmistrz toruński.

Był on szeroko znanym redaktorem gazet rękopiśmiennych, które pełniły funkcje agencji informacyjnej.

Listy, których autorem był Rubinkowski, ze względu na swoje bogactwo i różnorodność informacji są dogodnym punktem wyjścia do badań nad epoką saską w aspekcie mentalności szlacheckiej i magnackiej, kształtowania się opinii publicznej, obiegu informacji.

Obecnie zbiór korespondencji Sieniawskich znajduje się w Bibliotece Książąt Czartoryskich w Krakowie.

Edycja przygotowana przez prof. Kazimierza Maliszewskiego i dr hab. Adama Kucharskiego obejmuje aż 232 listy Jakuba Rubinkowskiego.

Mirosław Krajewski – Dobrzyńskie listy Fryderyka Chopina

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze regionalnym
Działu Informacyjno – Bibliograficznego.

Mirosław Krajewski

Dobrzyńskie listy Fryderyka F. Chopina
Fryderyk Chopin na Mazowszu płockim, ziemi dobrzyńskiej i Pomorzu

Wydawca: Wszechnica Edukacyjna
i Wydawnicza „Verbum”

Rypin 2010

Sygnatura SIRr IIIB/Chopin

 

Twórcą publikacji jest profesor Mirosław Krajewski z Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – znany historyk, regionalista i biografista, autor kilkudziesięciu książek i kilkuset artykułów naukowych poświęconych ziemi dobrzyńskiej.

Fryderyk Franciszek Chopin (1810-1849) trzykrotnie spędzał swoje letnie wakacje na ziemi dobrzyńskiej w latach 1824, 1825 i 1827.

Zawdzięczał to więzom przyjaźni jaka jego rodziców łączyła z rodziną Dziewanowskich z Szafarni.

Chopin poznał wówczas wiele innych rodzin z ziemi dobrzyńskiej: Białobłockich, Wybranieckich, Romockich, Borzewskich, Wysockich, Piwnickich, Zboińskich, Sierakowskich.

Odwiedził tez szereg miejscowości takich jak Bocheniec, Płonne, Płonko, Rodzone, Hornówek, Radomin, Dobrzyń nad Drwęcą, Sokołowo, Białkowo, Dulsk, Dulnik, Obrowo. Kawęczyn, Ugoszcz, Obory i Kikół.

W tym czasie Młody Fryderyk nawiązał przyjaźnie ze swoimi rówieśnikami Janem Białobłockim i Dominikiem Dziewanowski, które trwały całe jego życie.

Owocem wakacyjnego pobytu w Szafarni była korespondencja Fryderyka Chopina pisana najpierw z Szafarni do rodziców, a potem z Warszawy i Paryża, do przyjaciół w ziemi dobrzyńskiej.

W prezentowanym zbiorze zostało opublikowanych 27 listów Chopina i jeden jego siostry.

Wśród nich wyróżniają się dwa cykle:

  • 1. „Kuryer Szafarski” – 6 listów z Szafarni Fryderyka do rodziców z 1824 roku
  • 2. Listy do Jana Białobłockiego – 13 listów wysłanych z Warszawy i Żelazowej Woli z lat 1825-1827 wysłanne do przyjaciela Jana Białobłockiego z Sokołowa

Mirosław Krajewski podzielił swoją książkę na dwie części.

Część I szczegółowo relacjonuje pobyt młodego Fryderyka na ziemi dobrzyńskiej oraz przedstawia dzieje rodzin i majątków, które odwiedził Chopin.

Część II to same listy, które zostały opatrzone licznymi przypisami.