Tag Archives: ludoznawstwo

Józef Gajek – Struktura etniczna i kultura ludowa Pomorza

belka

11122014Józef Gajek

Struktura etniczna i kultura ludowa Pomorza

Wstęp, katalog i redakcja
Anna Kwaśniewska

Instytut Kaszubski w Gdańsku
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorski
w Wejherowie

Gdańsk-Wejherowo 2009

Sygnatura SIRr IX/49

 

Profesor Józef Gajek (1907-1987) jeszcze przed II wojną światową zajął się badaniami etnograficznymi na Kaszubach i Pomorzu.

Niestety przed 1939 rokiem zdążył opublikować tylko kilka artykułów na ten temat.

W 2004 roku materiały z badań Józefa Gajka (w tym również nieopublikowane) zostały zakupione przez Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.

Spuścizna profesora została tam opracowana przez dr hab. Annę Kwaśniewską.

Dzięki niej niepublikowane dotąd materiały ukazały się w końcu drukiem.

„Struktura etniczna i kulturalna Pomorza” zawiera następujące teksty Józefa Gajka:

– niepublikowane artykuły i sprawozdania z badań prowadzonych na Kaszubach i Pomorzu przed 1939 r.
– trzy opublikowane przed 1939 r. artykuły, które znajdują się w trudno dziś dostepnych czasopismach i publikacjach
– wstepne opracowanie materiałów z badań nad strojem ludowym, wykonane przez J. Gajka w oparciu o wyniki ankiety z 1938 r,
– materiały ilustracyjne do rekonstrukcji strojów ludowych, wykonane na podstawie wskazówek J. Gajka w 1938 r.
– katalog spuścizny naukowej j. Gajka, znajdującej się w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, opracowany przez Annę Kwaśniewską.

Bardzo gratulujemy Instytutowi Kaszubskiemu i Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej wydania tej cennej publikacji.

Książkę polecamy etnologom, etnografom, ludoznawcom, regionalistom kaszubskim i pomorskim i wszystkim miłośnikom Kaszub i Pomorza.

belka