Tag Archives: marketing

Jason Falls, Erik Deckers – Media społecznościowe bez ściemy

belkaniebieska2

10022016

 

Jason Falls
Erik Deckers

Media społecznościowe
bez ściemy

Jak kreować markę

Wydawnictwo Helion

Gliwice 2013

Sygnatura SIRi XII/121

belkaniebieska2

Media społecznościowe  stały się bardzo ważnymi kanałami informacji i komunikacji.

Ich rola stale wzrasta, coraz więcej ludzi wymienia się informacjami.

Informacje te często dotyczą przedsiębiorstw i ich produktów.

Obecnie firmy kontaktując się z konsumentami muszą robić to również za pomocą portali społecznościowych.

Jeśli tego nie robią ignorują swoich klientów.

Internet bardzo zbliżył klientów i firmy, co więcej ich komunikacja stała się dwukierunkowa.

Dzięki internetowi firmy zaczęły rozmawiać z klientami.

A dzięki media społecznościowym klienci rozmawiają ze sobą.

Dzięki mediom społecznościowym rozwinęła się nowa forma marketingu – marketing społecznościowy.

Media społecznościowe wciąż się rozwijają.

Mamy wielkie portale społecznościowe (Twitter, Facebook), mamy też blogi.

Zawładnęły one już światem internetu.

Marketing społecznościowy szturmem zdobył znaczenie wśród specjalistów od sprzedaży, reklamy, public relations.

Marketing społecznościowy stał się poważnym polem działania dla firm.

Lektura opracowania pozwoli poznać menedżerom możliwości marketingu społecznościowego, zrozumieć zasady jego działania, zrobić z nich użytek dla dobra przedsiębiorstwa.

Książka to nie tylko teoria, ale również wiele przykładów z życia wziętych i wiele praktycznych wskazówek.

Polecamy studentom marketingu i public relations.

belkaniebieska2

Jan W. Wiktor – Komunikacja marketingowa

belkaniebieska2

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze Informatorium.

14012016

 

Jan W. Wiktor

Komunikacja marketingowa
Modele, struktury, formy przekazu

Wydawnictwo Naukowe PWN

Wydanie II zmienione i rozszerzone

Warszawa 2013

Sygnatura SIRi XII/115

 

belkaniebieska2

Prof. dr hab. Jan W. Wiktor jest wykładowcą na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Pojecie komunikacji marketingowej oznacza komunikowanie się przedsiębiorstwa z rynkiem , z konsumentem.

Autora interesuje przepływ informacji w obu kierunkach.

Współcześnie obok tradycyjnych metod marketingu, olbrzymia rolę odgrywa komunikacja za pomocą internetu, która przybiera charakter interaktywny.

Książka zawiera analizę komunikacji marketingowej w jej trzech podstawowych modelach:
– Komunikacja interpersonalna
– komunikacja masowa
– komunikacja w hipermedialnym środowisku komputerowym

Opracowanie zawiera również charakterystykę czterech głównych narzędzi komunikacji marketingowej:
– promocja osobista
– reklama
– promocja dodatkowa
– public relations

Osobny rozdział pracy poświecono również cyfrowym formom marketingu:
– strony www
– serwisy społecznościowe
– blogi i grupy dyskusyjne
– reklama internetowa
– reklama w wyszukiwarkach i reklam kontekstowa
– poczta elektroniczna

„Komunikacja marketingowa” to podręcznik akademicki dla studentów ekonomii, marketingu, zarządzania, komunikacji społecznej.

belkaniebieska2

Public relations i marketing w nowoczesnym społeczeństwie

belkaniebieska2

15092015Public relations i marketing
w nowoczesnym społeczeństwie

Redakcja naukowa: Michał Kaczmarczyk, Zbigniew Widera

Wydawcy: Międzynarodowe Centrum Badań nad Mediami i Komunikacją Społeczną, Zakład Wartości Klienta, Instytut Zarządzania Wartością, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Sosnowiec-Warszawa 2013

Sygnatura SIRi XII/117

belkaniebieska2

Współczesna rzeczywistość przyniosła wzrost znaczenia public relations jako narzędzia komunikowania się organizacji z otoczeniem. PR wiąże się obecnie ścisłe z marketingiem, czyli promocją instytucji. Zarówno public relations jak i marketing przenikają się nawzajem.

Jednocześnie wzrasta ich społeczna i publiczna rola. Obok aspektu rynkowego public relations i marketingu, nabiera znaczenia ich aspekt ogólnospołeczny. Tym samym zagadnieniami z zakresu public relations i marketingu zajmują się zarówno nauki ekonomiczna jaki i społeczne oraz humanistyczne.

Monografia składa się z 10 artykułów naukowców i praktyków reprezentujących różne dyscypliny naukowe.

Artykuł I
Michał Kaczmarczyk
Modele public relations – od  publicity do współdziałania

Artykuł II
Barbara Dobiegała-Korona
Marketing we współczesnym zarządzaniu przedsiębiorstwem

Artykuł III
Monika Bartoszek
Strategie innowacji jako wartości dla klienta

Artykuł IV
Miloslava Chovancova
Publicity of private brands

Artykuł V
Piotr Masiukiewicz
Czarny public relations a bankructwa banków

Artykuł VI
Zbigniew Widera
Public relations instytucji usług publicznych działających na obszarze samorządu terytorialnego

Artykuł VII
Pavel Chovanec
Promotional Tools in Foreign Direct Investment Attracting

Artykuł VIII
Alicja Waszkiewicz
Metodologie badania wizerunku organizacji pożytku publicznego na przykładzie szkoły wyższej

Artykuł IX
Lidia Pokrzycka
Efektywna komunikacja zewnętrzna w organizacjach pozarządowych. Studium przypadku: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”

Artykuł X
Alina Imiołek, Anna Suchecka, Jagoda Szostak
Rola biblioteki w kreowaniu wizerunku uczelni na przykładzie Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu

belkaniebieska2