Tag Archives: medycyna

Next Page

Zasłużeni lekarze toruńscy we wspomnieniach. Wybrane sylwetki z XIX i XX stulecia

 

Zasłużeni lekarze toruńscy
we wspomnieniach

Wybrane sylwetki z XIX i XX stulecia

Redakcja naukowa:
Lech Bieganowski,
Waldemar Jędrzejczyk

Wydawnictwo Adam Marszałek

Toruń 2016

Sygnatura SIRr IIIA/110

Lekarze odegrali w historii Torunia wyjątkową rolę.

Zasłużyli się mieszkańcom miasta nie tylko swoją wiedzą medyczną i fachowymi umiejętnościami.

Wielu z nich było oddanymi działaczami społecznymi i narodowymi.

Dzięki inicjatywie dr hab. n. med. Lecha Bieganowskiego i prof. dr hab. n. med. Waldemara Jędrzejczyka powstał zbiór wspomnień o nietuzinkowych toruńskich lekarzach.

Nie jest to zbiór suchych biogramów.

Wspomnienia o wybitnych lekarzach zostały spisane przez ich bliskich, przez przyjaciół lub przez wychowanków.

Takie opracowanie ukazuje pełnie osobowości lekarzy, barwne informacje o ich działalności, anegdoty, emocjonalne refleksje, które nigdy nie znajdą się w zwyklej nocie biograficznej.

We wspomnieniach przybliżono sylwetki lekarzy czynnych przede wszystkim po II wojnie światowej.

Książka zawiera 33 szkice biograficzne:

 1. Wanda Błeńska
 2. Zofia Kordylewska
 3. Helena Cynkutis
 4. Janina Pietrasiewicz
 5. Romana Antowska
 6. Elżbieta Weyman
 7. Leon Konkolewski
 8. Adam Raczyński
 9. Marian Mroczkowski
 10. Ludwik Rydygier
 11. Stefan Myszka
 12. Donat Massalski
 13. Jan Kruszyński
 14. Władysław Polakiewicz
 15. Eugeniusz Boryk
 16. Włodzimierz Szwajkert
 17. Adam Tybor
 18. Kazimierz Grzebień
 19. Stanisław Gawiński
 20. Medard Dydowicz
 21. Michał Feliks
 22. Andrzej Chojnacki
 23. Stefan Jackowski
 24. Stanisław Osmański
 25. Witold Grabowski
 26. Janusz Strusiewicz
 27. Michał Borkowski
 28. Ludwika Mikulska-Haniec
 29. Bogusław Stankiewicz
 30. Krystyna Maria Wysocka
 31. Irena Orłowska-Sawionek
 32. Andrzej Mazurek
 33. Stanisław Sadowski

Katarzyna Pękacka-Falkowska – Profilaktyka przeciwdżumowa w nowożytnym Toruniu

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze regionalnym
Działu Informacyjno – Bibliograficznego.

Katarzyna Pękacka-Falkowska

Profilaktyka przeciwdżumowa
w nowożytnym Toruniu
na przykładzie działań administracyjnych i leczenia

Seria: Biblioteka ToMiTo
http://tomito.cba.pl/
Projekt okładki: Krzysztof Galus
Wydawnictwo Adam Marszałek

http://www.marszalek.com.pl/
Toruń 2009
Sygnatura SIRr XXVI/20


Prezentowane opracowanie zdobyło I miejsce w konkursie Towarzystwa Miłośników Torunia na najlepszą pracę magisterską o tematyce toruńskiej w 2007 roku.

Dżuma, jako najbardziej śmiercionośna z wszystkich chorób epidemicznych, wywarła wielki wpływ na rozwój społeczeństwa średniowiecznej i nowożytnej Europy.

Katarzyna Pękacka-Falkowska wskazuje na związek między stworzeniem antymorowego sytemu prewencji a ukształtowaniem się nowoczesnych systemów kontroli społecznej.

Publikacja została podzielona na trzy rozdziały:

Rozdział I
Dżuma w nowożytnej Rzeczypospolitej i w nowożytnym Toruniu
Okazuje się, że epidemia czarnej śmierci nawiedzała Toruń między XVI a XVIII wiekiem
co najmniej 16 razy. Autorka podaje przypuszczalną liczbę ofiar moru w Toruniu.

Rozdział II
Przeciwmorowa działalność magistratu miejskiego oraz organizacja służb powietrznych
W rozdziale zaprezentowano szczegółowo:
– organizację toruńskich służb powietrznych
– działania władz miejskich i służb powietrznych przed i w trakcie epidemii
Miasto utrzymywało szpital zakaźny oraz miejskich lekarzy, akuszerki, balwierzy,
pastorów dżumowych, strażników, opiekunów i grabarzy.

Rozdział III
Toruńska medycyna i farmacja wobec epidemii dżumy w XVII-XVIII w.
W rozdziale omówiono dokładnie:
– XVII- i XVIII-wieczne toruńskie broszury medyczne dla ludności miasta i przedmieść
– leczenie chorych – lekarstwa recepturowe i stosowane zabiegi w XVIII w. w świetle świadectwa Chrystiana Baltazara Wiela
Dziś znając przyczynę dżumy (bakteria yersina pestis), wiemy że ówczesne lekarstwa przeciwdżumowe działały objawowo uśmierzając ból, obniżając temperaturę
oraz wzmacniając organizm.

Pozycja godna jest polecenia wszystkim pasjonatom historii medycyny
i przeszłości Torunia.

Żywienie człowieka – Henryk Gertig, Jan Gawęcki

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze Informatorium.

Henryk Gertig
Jan Gawęcki

Żywienie człowieka
Słownik terminologiczny

Okładka: Edwin Radzikowski

Wydawnictwo Naukowe PWN

Warszawa 2008

Sygnatura SIRi XVIc/MED-2

 

Prezentowany „Słownik terminologiczny” uzupełnia zawartość podręcznika „Żywienie człowieka”:
– t. 1 : Podstawy nauki o żywieniu
– t. 2 : Żywienie człowieka zdrowego i chorego

Słownik zawiera około 1350 definicji.

Obejmują one następujące zagadnienia:

– podstawowe pojęcia żywnościowe,
– składniki odżywcze,
– czynniki determinujące jakość zdrowotną żywności,
– jednostki chorobowe, w których decydującą rolę odgrywa jakość zdrowotna żywności i sposób żywienia,
– wybrane pojęcia związane z fizjologią i biochemią żywienia.

Słownik uwzględnia najnowszy stan prawny ustawodawstwa żywnościowego polskiego i wspólnotowego.

Uzupełnia go indeks terminów angielsko – polskich.

Publikacja przeznaczona jest dla studentów, lekarzy, dietetyków, technologów żywności i innych osób zainteresowanych wiedzą o żywieniu człowieka.