Tag Archives: parki

Next Page

Kujawsko-Dobrzyński Park Etnograficzny w Kłóbce – przewodnik

 

Kujawsko-Dobrzyński Park Etnograficzny w Kłóbce
Przewodnik

Redakcja: Piotr Nowakowski

Wydawca: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej

Włocławek 2015

Sygnatura SIRr IX/54

Kujawsko-Dobrzyński Park Etnograficzny w Kłóbce działa od 1993 roku.

Obejmuje zarówno wiejski skansen jak i (od 2015 roku) odrestaurowany zespół dworsko-parkowy.

We wsi obejrzeć można chałupy, stodoły, chlewiki, obory, stajnie, spichlerze, kuźnię, olejarnie, garncarnię, wiatrak.

W skansenie znajduje się również stara karczma, budynek szkoły, remiza strażacka.

Wieś obejmuje 5 hektarów.

Dwór w Kłóbce należał do rodziny Orpiszewskich.

Pochodzi z połowy XIX wieku.

W środku obejrzeć można zabytkowe obrazy, meble, wyposażenie.

Otacza go imponujący park, liczący 7 hektarów.

Autorami tekstu do przewodnika są Michał Kwiatkowski, Krystyna Pawłowska, Krystyna Kotula, Łukasz Dworniczak.

Autorami zdjęć są Krzysztof Cieślak, Jarosław Czerwiński, Michał Kwiatkowski, Piotr Nowakowski.

Ochrona przyrody w Tucholskim Parku Krajobrazowym

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze regionalnym Działu Informacyjno – Bibliograficznego.

Ochrona przyrody w Tucholskim Parku Krajobrazowym
praca zbiorowa

pod red. Agnieszki E. Ławniczak

Projekt okładki: Krzysztof Kannenberg, Daniel Wierzchucki
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi
http://www.wydawnictwo.tuchola.pl/

Tucholski Park Krajobrazowy
http://www.tuchpark.tuchola.pl/
Tuchola 2010
Sygnatura SIRr X/45

 

Tucholski Park Narodowy powołano w 1985 roku.
Liczy on 36 983 ha powierzchni, z czego 86 % stanowią lasy.

25-lecie istnienia Tucholskiego Parku Krajobrazowego to okres ciągłego pogłębiania wiedzy naukowej o tych terenach,
we współpracy z ośrodkami naukowymi, lokalnymi samorządami
i administracja leśną.

Prezentowana monografia stanowi podsumowanie dotychczasowych badań naukowych nad florą i fauną tego obszaru.

Specyfiką publikacji jest obszerne potraktowanie tematyki oceny ekologicznej
wód i mokradeł.

Opracowanie składa się z 10 rozdziałów.

Rozdział I – Krzysztof Kannenberg, Agata Kubiczek – Ekonomia a ekologia w dobie globalizacji

Rozdział II – Francis Hugh Dawson, Krzysztof Szoszkiewicz – New methods of river assessment fulfilling requirements of WFD implementated in the Tuchla Landscape Park

Rozdział III – Elwira Jutrowska – Zmiany jakości wód i odpływu rzek Tucholskiego Parku Narodowego

Rozdział IV – Agnieszka E. Ławniczak, Remigiusz Popielarz – Główne zagrożenia i ochrona terenów podmokłych na terenie Tucholskiego Parku Krajobrazowego

Rozdział V – Szymon Jusik, Tomasz Zgoła, Remigiusz Popielarz – Makrofity rzek Tucholskiego Parku Narodowego

Rozdział VI – Ludwik Lipnicki – Najcenniejsze porosty Tucholskiego Parku Krajobrazowego i ich ochrona

Rozdział VII – Roman Kucharski – Długoletni monitoring populacji zimorodka w Tucholskim Parku Krajobrazowym

Rozdział VIII – Pavel Čech – Wyniki obrączkowania zimorodka (Alcedo atthis) na Podblanicku i Środkowej Wełtawie w latach 2004 – 2009, przyczynek do poznania  dynamiki i migracji gatunku

Rozdział IX – Piotr Indykiewicz, Jarosław Kuchciński – Zmiany liczebności, sukcesu lęgowego i wybiórczości miejsc gnieżdżenia populacji bociana białego Ciconia ciconia (L.) w Tucholskim Parku Krajobrazowym w latach 2004 – 2010

Rozdział X – Alicja Kortas, Natalia Dziwak, Monika Florek, Katarzyna Kaczmarek, Aleksandra Walda, Aleksandra Wiciak, Szymon Jusik – Makrobezkręgowce bentosowe wybranych rzek Tucholskiego Parku Krajobrazowego (Czerskiej Strugi, Bielskiej Strugi oraz Stążki)

Książkę wydano na zlecenie Tucholskiego Parku Krajobrazowego w Tucholi

Wydawnictwo współfinansowane ze środków:
– Województwa Kujawsko – Pomorskiego
– Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

Wdecki Park Krajobrazowy – Informator

Prezentujemy kolejną nowość w księgozbiorze regionalnym Działu Informacyjno – Bibliograficznego.

Wdecki Park Narodowy
Informator o najciekawszych miejscach Wdeckiego Parku Krajobrazowego

Tekst: Stefan Łysek, Ewa Piekarska,
Sławomir Rajnik, Bogusław Wiśniewski,
Halina Spychalska, Małgorzata Szulta,
Józef Malinowski

Wydawca: Studio Grafiki Komputerowej

Osie 2009

Sygnatura SIRr XII/49

 

Przedstawiana pozycja jest bogato ilustrowanym przewodnikiem turystycznym po osobliwych pod względem przyrodniczym i kulturowym miejscach nad Wdą, Prusiną i Ryszką.

Autorzy fotografii to: Jarosław Tarczykowski, Sławomir Rajnik, Halina Spychalska, Krzysztof Malinowski, Józef Malinowski i Daniel Siewert.

Informator dzieli się na dwie części.
Część I opisuje osobliowości Wdeckiego Parku Narodowego, a część II przedstawia szlaki turystyczne położone na terenie parku.
Oznakowanych szlaków pieszych jest 9 – łącznie liczą ok. 150 km.

1. Szlak „Stu z nieba” – 58,5 km
2. Szlak „Harcerzy Światowida” – 10,4 km
3. Szlak „Ścieżynka Zagłoby” – 19,5 km
4. Szlak im. Zagłoby-Zyglera – 18,1 km
5. Szlak „Piętaszków” – 4,7 km
6. Szlak „Alfonsa Hoffmana” – 42,7 km
7. Szlak Klubu Turystów „Wszędołazy” – 28,8 km
8. Szlak „Cisów Staropolskich” – 26,7 km
9. Szlak Partyzantów AK – 85,4 km