Tag Archives: pedagogika specjalna

Wanda Szuman – społecznik i pedagog

belka

wandaszumanWanda Szuman urodziła się 3 kwietnia 1890 roku w Toruniu.

Jej ojcem był słynny lekarz i patriota Leon Szuman.

Pisaliśmy już o nim na naszym blogu:
„Doktor Leon Szuman (1852-1920)”

W okresie zaborów i I wojny światowej zaangażowała się w działalność patriotyczną i charytatywną.

 

 

Była aktywną członkinią następujących organizacji:
– Wełnianka (polska organizacja samokształceniowa dla dziewcząt założona  w 1914 roku przez Wandę Szuman i Helenę Steinbornową)
– Komitet Niesienia Pomocy Ofiarom Wojny w Królestwie Polskim

W okresie tworzenia się polskiej państwowości u zarania narodzin II Rzeczypospolitej Wanda Szuman tworzyła zręby polskiego szkolnictwa na Pomorzu w ramach Komisji Szkolnej na Regencję Kwidzyńską Naczelnej Rady Ludowej.

Jej szczególnym osiągnięciem było otwarcie w Toruniu w 1919 roku Seminarium Nauczycielskiego.

W okresie tym nadal działala w organizacjach charytatywnych takich jak:
– Pomorskie Towarzystwo Opieki nad Dziećmi
– Pomorskie Koło Panien
– Polski Czerwony Krzyż – Oddział w Toruniu

W okresie międzywojennym odbyła studia w Państwowym Instytucie Pedagogicznym w Warszawie, gdzie spotkała Janusza Korczaka.

Później odbyła również staż w prowadzonej przez niego placówce.

Wtedy postanowiła poświecić się opiece nad sierotami.

W okresie okupacji została przez Niemców wysiedlona do Generalnego Gubernatorstwa.

Nawet wówczas działała w Polskim Komitecie Opiekuńczym Rady Głównej Opiekuńczej.

Po wojnie Szumanowie przekazali miastu budynek, w którym kiedyś działała klinika Leona Szumana.

Wanda Szuman do końca życia zajmowała w nim małe mieszkanie.

W kamienicy Szumanów zorganizowała ona Liceum dla Wychowawczyń Przedszkoli, ale w 1949 roku została usunięta z funkcji dyrektora placówki, gdyż władze komunistyczne drażniła jej religijna postawa.

Na emeryturze zajęła się pomocą dla dzieci niepełnosprawnych.

Włączyła się w działalność Polskiego Związku Niewidomych i Towarzystwa Walki z Kalectwem.

Dzięki jej zaangażowaniu założono w 1960 roku pierwszą w Polsce Poradnię dla Rodziców Dzieci Niewidomych w Bydgoszczy.

Ostatnie lata życia Wanda Szuman poświęciła opiece nad twórczością plastyczną osób niepełnosprawnych.

Dzięki niej wiele osób dotkniętych kalectwem zaczęło malować ustami czy nogami.

W latach 1977-1981 udało się jej zorganizować szereg wystaw twórczości niepełnosprawnych artystów w Bibliotece Głównej UMK w Toruniu.

W 1992 roku Wanda Szuman otrzymała Honorowe Obywatelstwo Torunia.

Zmarła 1 grudnia 1994 roku w wieku 104 lat.

Została pochowana na cmentarzu św. Jerzego przy ul. Gałczyńskiego.

Wanda Szuman jest również autorką wielu publikacji, które posiada w swych zbiorach Książnica Kopernikańska.

 1. Dostępność rysunku dla niewidomych / Wanda Szuman. – Poznań  1970.
  Sygnatura MAG 125018
 2. Komisja Edukacyjna pierwszem ministerstwem oświaty w Europie / Wanda Szuman. – 1919.
  Sygnatura MAG 40670, MAG 165969
 3. O dostępności rysunku dla dzieci niewidomych / Wanda Szuman. – Warszawa  1967.
  Sygnatura MAG 86804
 4. Rola opiekunów społecznych / Wanda Szuman. – Warszawa  1930.
  Sygnatura MAG 45382
 5. System umieszczania sierot w rodzinach / Wanda Szuman. – Poznań 1931.
  Sygnatura MAG 45384
 6. Wpływ lekarza okulisty na przygotowanie chorego do życia po utracie wzroku / Wanda Szuman. – Warszawa  1965.
  Sygnatura MAG 122845, MAG TN 23562
 7. Wychowanie niewidomego dziecka / Wanda Szuman. – Warszawa  1961.
  Sygnatura MAG 49492, MAG 261565
 8. Zabawy z najmłodszymi dziećmi / Wanda Szuman. – Warszawa  1951.
  Sygnatura MAG 46939

Osobom pragnącym bliżej zapoznać się z życiem i działalnością Wandy Szuman polecamy dostępne w księgozbiorze regionalnym Działu Informacyjno – Bibliograficznego publikacje:

otwartaksiazka150Agnieszka Wałęga

Życie i działalność Wandy Szuman (1890-1994)

Wydawnictwo MADO

Toruń 2005

Sygnatura SIRr IIIB / Szuman Wanda

 

otwartaksiazka150Wanda Szuman : Historia jednego zycia

red. Czesław Łapicz

Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Toruń 1997

Sygnatura SIRr IIIB / Szuman Wanda

 

Książka zawiera następujące teksty:

 • Jan Wieczorek – Honorowa Obywatelka miasta Torunia
 • Bp Jan Chrapek – niestrudzona bohaterka cichej troski o człowieka
 • Czesław Kosakowski – Wkład Wandy Szuman do teorii i praktyki pedagogiki
 • Maria Aleksandra Gancarz – Pasja nauczycielska Wandy Szuman
 • Andrzej Wojciechowski – „Uniform ubrania – uniformuje dusze”
 • Cecylia Iwaniszewska – „Narodzić się, to ujrzeć światło…” Sylwetka duchowa Wandy Szuman
 • Barbara Momot – Dawała świadectwo wartościom, które wybrała
 • Jerzy Omelczuk – Ona zapaliła mi ognik nadziei
 • Andrzej Rusocki – Mam wobec Pani Wandy dług wdzięczności
 • Janina Gapińska – Rozmawiała sercem i dotykiem swoich rąk
 • Czesław Jarmusz – Szła przez życie czyniąc dobro
 • Bożena Dokurno – Uczyła „przekraczać próg nadziei”
 • Janina Gajewska – „Dzieci” Wandy Szuman
 • Cecylia Iwaniszewska – Solenizantka i Jej goscie
 • Irena Maj – Wciąż jeszcze jest moja pierwszą dyrektorką
 • Agnieszka Nowicka – Harmonijny świat Pani Wandy
 • Michał Żółtowski – Migawka z Lasek
 • ks. Mieczysław Nowak – Twoje życie to różaniec z częścią radosną, bolesną i chwalebną
 • Bożena Dokurno, Cecylia Iwaniszewska – Kalendarium życia Wandy Szuman

 

otwartaksiazka150Wanda Szuman w stulecie urodzin
Jedno godne życie

Wydawca: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Książnica Miejska im. M. Kopernika

Toruń 1991

Sygnatura SIRr IIIB / Szuman Wanda

 

W książce znalazły się następujące artykuły:

 • Tadeusz Zakrzewski – Młodość Wandy Szuman w Toruniu
 • Czesław Kosakowski – Wanda Szuman w służbie ludziom
 • Andrzej Wojciechowski – „L’espoir luit comme un brin de paille dans l’etable” (Nadzieja lśni jak słomy ździebełko w stodole…)
 • Cecylia Iwaniszewska – Duchowość Wandy Szuman

belka

 

Anetta Jaworska – Leksykon resocjalizacji

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze Informatorium.

29072014

 

Anetta Jaworska

Leksykon resocjalizacji

Oficyna Wydawnicza „Impuls”

Kraków 2012

Sygnatura SIRi XVIc/PED-10

 

 

 

Dr Anetta Jaworska jest pracownikiem naukowym Akademii Pomorskiej w Słupsku, autorką wielu monografii i artykułów z zakresu pedagogiki specjalnej i resocjalizacji.

W zbiorach Książnicy dostępna jest m.in. wydana pod redakcją naukową Anetty Jaworskiej książka „Resocjalizacja : zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne”.

 „Leksykon resocjalizacji” zawiera 67 haseł, ale są to hasła niezwykle starannie opracowane, nierzadko na 10 stronach tekstu.

Hasła dotyczą resocjalizacji, ale również niedostosowania społecznego, patologii społecznych, profilaktyki społecznej, penitencjarystyki czy kryminologii.

Do haseł dołączono bibliografię, która ułatwia poszukiwania literatury przedmiotu.

belka