Tag Archives: pocztówki

Next Page

Cymelia grudziądzkiej fotografii ze zbiorów Muzeum w Grudziądzu i Zbigniewa Zawadzkiego – opracowanie Dawid Schoenwald

 

Cymelia grudziądzkiej fotografii ze zbiorów Muzeum w Grudziądzu i Zbigniewa Zawadzkiego

opracowanie Dawid Schoenwald

Wydawca: Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu

Grudziądz 2018

Sygnatura SIRr VIII/Gr-59

Album składa się w większości z niepublikowanych do tej pory kart pocztowych i fotografii Grudziądza.

Pocztówki pochodzą ze zbiorów Muzeum w Grudziądzu.

Ponad połowa z nich stanowi przekazaną Muzeum w darze kolekcję Zbigniewa Zawadzkiego.

Jest to największy dar pocztówek, archiwaliów i pamiątek przekazany Muzeum w jego powojennej historii.

Dar przekazała Janina Zawadzka, wypełniając wolę zmarłego w 2017 roku męża.

Zbigniew Zawadzki był rodowitym grudziądzaninem.

Z zawody był lekarzem weterynarii, związanym z Zakładami Mięsnymi w Grudziądzu.

Interesowała go historia i kultura Grudziądza.

Działał w Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej.

Był prezesem Grudziądzkiego Towarzystwa Kultury.

Był współzałożycielem Koła Miłośników Dziejów Grudziądza.

Wygłaszał prelekcje i publikował artykuły.

Przez wiele lat zajmował się kolekcjonowaniem pamiątek historycznych – zwłaszcza pocztówek.

W albumie „Cymelia grudziądzkiej fotografii ze zbiorów Muzeum w Grudziądzu i Zbigniewa Zawadzkiego” znalazło się ponad 600 unikatowych pocztówek i fotografii pokazujących układ urbanistyczny, zabudowę i architekturę Grudziądza z lat 1862-1944.

Publikacja jest nieocenionym źródłem wiedzy o przedwojennym Grudziądzu i jego mieszkańcach.

Wiesław Rafalski, Krzysztof Kaliszewski, Andrzej Winiarski – Pozdrowienia z Włocławka : karty pocztowe 1898-2015

 

Wiesław Rafalski, Krzysztof Kaliszewski, Andrzej Winiarski

Pozdrowienia z Włocławka
Karty pocztowe 1898-2015

Wydawca: Drukarnia „Marfix”

Włocławek 2016

Sygnatura SIRr VIII/Wl-26

Album „Pozdrowienia z Włocławka” ukazuje historię miasta za pomocą pocztówek.

Książka została wydana dzięki zaangażowaniu i pasji kolekcjonerskiej zbieraczy starych pocztówek, którzy działają we Włocławskim Klubie Filokartystycznym.

Dzięki pocztówkom ożywają na kartach albumu przeszłe czasy a zwłaszcza architektura, ulice i budynki, kamienice, kościoły, fabryki i oczywiście panorama miasta.

Album obejmuje nie tylko okres przedwojenny (lata 1898-1945), ale również czasy powojenne i współczesne (1945-2015).

Przy pocztówkach umieszczono ciekawe komentarze, dotyczące prezentowanych obiektów.

Zefiryn Jędrzyński – Karteczki własnego wyrobu – Listy Wisławy Szymborskiej do Tadeusza Zakrzewskiego w Toruniu

belkaniebieska2

06042016

 

Zefiryn Jędrzyński

Karteczki własnego wyrobu
Listy Wisławy Szymborskiej do Tadeusza Zakrzewskiego w Toruniu

Towarzystwo Miłośników Torunia
Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu

Toruń 2012

Sygnatura SIRr XXXIIc/6

belkaniebieska2

Książkę Zefiryna Jędrzyńskiego „Karteczki własnego wyrobu. Listy Wisławy Szymborskiej do Tadeusza Zakrzewskiego w Toruniu” wydało w 2012 roku Towarzystwo Miłośników Torunia i Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu.

Album zawiera 13 listów-pocztówek Wisławy Szymborskiej.

Ich wyjątkową wartość tworzy nie tylko treść, ale i forma plastyczna.

Noblistka ozdabiała swą korespondencje wycinkami ze starych żurnali, ogłoszeń, rysunków, tworząc w ten sposób bardzo zabawne kolaże.

Z Tadeuszem Zakrzewskim, znanym toruńskim historykiem i bibliofilem, połączyła poetkę wspólna pasja do kolekcjonowania pocztówek.

Wydawnictwo zawiera faksymile pocztówek wykonanych własnoręcznie przez Wisławę Szymborską. korespondencji.

Zefiryn Jędrzyński opisał też więzi łączące noblistkę z Toruniem – jej rodzina mieszkała tu w latach 1924-1929.

Dokładnie opisana jest również historia znajomości Tadeusza Zakrzewskiego (1922-2014) z Wisławą Szymborską (1923-2012).

Dowiadujemy się o okolicznościach poznania, wspólnej pasji kolekcjonerskiej, korespondencji, która trwała w latach 1977-1987.

belkaniebieska2