Tag Archives: pocztówki

Next Page

Marian Marciniak – Brodnica na starych kartach pocztowych (1897-1948)

 

Marian Marciniak

Brodnica na starych kartach pocztowych (1897-1948)
Pozdrowienia z Brodnicy jakiej już nie ma

Wydawca:  Brodnickie Stowarzyszenie Kultury

Brodnica 2008

Sygnatura VIII/Br-23

Album zawiera ponad 340 kart pocztowych.

Utrwalone na pocztówkach widoki przedstawiają Brodnicę z przełomu XIX i XX wieku.

Widokówki ukazują zmiany zachodzące w mieście w latach 1897-1948.

Przedstawione na fotografiach budynki często były później przebudowywane i rozbudowywane.

Inne wyglądają wciąż tak samo jak 100 lat temu.

Na pocztówkach widać również zmieniającą się modę, środki transportu, obfitość sklepów i punktów usługowych.

Album jest katalogiem wystawy „Pozdrowienia z Brodnicy jakiej już nie ma”, która była prezentowana w Muzeum w Brodnicy w 2006 roku.

Książkę poprzedza wstęp, w którym opisano historię karty pocztowej, przedstawiono tło historyczne, przypomniano sylwetki brodnickich drukarzy i fotografów.

W opisie każdej z kart pocztowych umieszczono informację o przedstawionym na fotografii obiekcie.

W miarę możliwości zamieszczono też informacje o datowaniu pocztówki, dacie stempla pocztowego, wydawcy, miejscu druku, języku korespondencji, informacje o właścicielu karty oraz dodatkowe uwagi.

Cymelia grudziądzkiej fotografii ze zbiorów Muzeum w Grudziądzu i Zbigniewa Zawadzkiego – opracowanie Dawid Schoenwald

 

Cymelia grudziądzkiej fotografii ze zbiorów Muzeum w Grudziądzu i Zbigniewa Zawadzkiego

opracowanie Dawid Schoenwald

Wydawca: Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu

Grudziądz 2018

Sygnatura SIRr VIII/Gr-59

Album składa się w większości z niepublikowanych do tej pory kart pocztowych i fotografii Grudziądza.

Pocztówki pochodzą ze zbiorów Muzeum w Grudziądzu.

Ponad połowa z nich stanowi przekazaną Muzeum w darze kolekcję Zbigniewa Zawadzkiego.

Jest to największy dar pocztówek, archiwaliów i pamiątek przekazany Muzeum w jego powojennej historii.

Dar przekazała Janina Zawadzka, wypełniając wolę zmarłego w 2017 roku męża.

Zbigniew Zawadzki był rodowitym grudziądzaninem.

Z zawody był lekarzem weterynarii, związanym z Zakładami Mięsnymi w Grudziądzu.

Interesowała go historia i kultura Grudziądza.

Działał w Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej.

Był prezesem Grudziądzkiego Towarzystwa Kultury.

Był współzałożycielem Koła Miłośników Dziejów Grudziądza.

Wygłaszał prelekcje i publikował artykuły.

Przez wiele lat zajmował się kolekcjonowaniem pamiątek historycznych – zwłaszcza pocztówek.

W albumie „Cymelia grudziądzkiej fotografii ze zbiorów Muzeum w Grudziądzu i Zbigniewa Zawadzkiego” znalazło się ponad 600 unikatowych pocztówek i fotografii pokazujących układ urbanistyczny, zabudowę i architekturę Grudziądza z lat 1862-1944.

Publikacja jest nieocenionym źródłem wiedzy o przedwojennym Grudziądzu i jego mieszkańcach.

Wiesław Rafalski, Krzysztof Kaliszewski, Andrzej Winiarski – Pozdrowienia z Włocławka : karty pocztowe 1898-2015

 

Wiesław Rafalski, Krzysztof Kaliszewski, Andrzej Winiarski

Pozdrowienia z Włocławka
Karty pocztowe 1898-2015

Wydawca: Drukarnia „Marfix”

Włocławek 2016

Sygnatura SIRr VIII/Wl-26

Album „Pozdrowienia z Włocławka” ukazuje historię miasta za pomocą pocztówek.

Książka została wydana dzięki zaangażowaniu i pasji kolekcjonerskiej zbieraczy starych pocztówek, którzy działają we Włocławskim Klubie Filokartystycznym.

Dzięki pocztówkom ożywają na kartach albumu przeszłe czasy a zwłaszcza architektura, ulice i budynki, kamienice, kościoły, fabryki i oczywiście panorama miasta.

Album obejmuje nie tylko okres przedwojenny (lata 1898-1945), ale również czasy powojenne i współczesne (1945-2015).

Przy pocztówkach umieszczono ciekawe komentarze, dotyczące prezentowanych obiektów.