Jesteś tutaj:

Tag: podróże

Polecamy lekturę na weekend.

Niebieski kształt otwartej książki. Napis: Sylvan Tesson W syberyjskich lasach

Sylvain Tesson

W syberyjskich lasach

Przełożyła Anna Michalska

Wydawnictwo „Noir sur Blanc”

Warszawa 2013

Sygnatura MAG 298020

Sylvain Tesson (rocznik 1972) jest francuskim geografem, pisarzem, dziennikarzem, filmowcem i podróżnikiem.

Jest laureatem Nagrody Goncourtów.

Odbył już podróż dookoła świata na rowerze, przebył na piechotę Himalaje, przejechał konno Kazachstan i Uzbekistan, odbył marsz z Syberii do Indii szlakiem uciekinierów z gułagu.

Książka „W syberyjskich lasach” jest dziennikiem – zapisem sześciu miesięcy, jakie autor spędził samotnie nad brzegiem Bajkału miedzy lutym a lipcem 2010 roku.

Razem z nim odrywamy się od gonitwy codzienności i przenosimy się do innego świata.

Mieszka w wynajętej opuszczonej chacie na Przylądku Cedrowym Północnym (Siewiernyj Kiedrowyj).

Otacza go dziewicza i surowa przyroda.

Czas zapełnia lektura 60 książek, jakie autor przywiózł ze sobą.

Czasami odwiedzają go sąsiedzi, czasem sam podejmuje trzydniowe wyprawy, żeby przebyć 120 km do najbliższej wioski.

Poznaje jezioro Bajkał – skute lodem, który jednak pod wpływem prądów pęka z hukiem artyleryjskiego wystrzału.

Poznajemy szczyty okalające Przylądek Północno Cedrowy, które autor mozolnie zdobywa.

Odkrywa w tajdze tropy wilków i niedźwiedzi przecinające ścieżki, którymi chodzi.

Rąbie drzewo na opał, łowi ryby w przeręblu i wypija litry wódki.

Towarzyszy mu przestrzeń, cisza i samotność.

A przy tym każdego dnia zapisuje kolejne strony swego dziennika.

Wbrew monotonii życia jakie wiedzie, każdy zapis w dzienniku jest inny, niepowtarzalny, interesujący, pełny erudycji, egzotyki, nostalgii.

Autor kontempluje i smakuje nowe życie jakie odkrył w tajdze.

Dzięki niemu i my możemy przenieść się na chwilę na inna planetę.

Możemy niespiesznie czytać jego wspomnienia i chłonąć syberyjski las.

Gorąco polecamy

Niebieski kształt otwartej książki. Napis: Tomasz Kruszewski Deliciae Thorunienses

 

Tomasz Kruszewski

Deliciae Thorunienses
Poszukiwania tożsamości miasta w literaturze podróżniczej

Wydawnictwo Adam Marszałek

Toruń 2013

Sygnatura SIRr VIII/T-165

Dr hab. Tomasz Kruszewski jest wykładowcą w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Jego zainteresowania badawcze obejmują komunikację i psychologię społeczną, kolekcjonerstwo w perspektywie psychospołecznej, architekturę i desing instytucji non-profit.

Jest autorem wielu książek i artykułów naukowych.

  1. Biblioterapia : z zagadnień pomocy niepełnosprawnym użytkownikom książki / pod red. Małgorzata Fedorowicz, Tomasza Kruszewskiego. – Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2005.
  2. Biblioterapia : z zagadnień pomocy niepełnosprawnym użytkownikom książki. T. 2 / pod red. Małgorzaty Fedorowicz i Tomasza Kruszewskiego. – Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007.
  3. Biblioterapia w działaniach placówek opiekuńczo-wychowawczych / Tomasz Kruszewski. – Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT, 2006.
  4. Książka w życiu Kościoła : zbiór studiów / pod red. Tomasza Kruszewskiego. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2009.
  5. Przestrzenie biblioteki : o symbolicznej, fizycznej i społecznej obecności instytucji / Tomasz Kruszewski. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012.

Autor jest torunianinem z dziada pradziada oraz profesjonalnym przewodnikiem turystycznym po Toruniu.

Książka „Deliciae Thorunienses” łączy w sobie zainteresowania bibliologiczne i torunistyczne autora.

Nie jest to tylko przegląd literatury podróżniczej i przewodników turystycznych po Toruniu.

Autor postanowił odkryć przedstawioną w nich tożsamość miasta.

Książka dzieli się na 10 rozdziałów.

Wprowadzenie – Ewolucja pisarstwa podróżniczo-przewodnikowego
Zawiera charakterystykę europejskiej literatury podróżniczej począwszy od XVI wieku po XIX stulecie – czas bedekerów.

Rozdział I – Początki – toruńskie delicje, opisy podróży i monografie krajoznawcze
Poświęcony jest pisarstwu od XVI do XVIII wieku, którego przedmiotem były opisy Torunia, czy choćby wzmianki o mieście. Były to kroniki, oracje, itineraria, monografie, atlasy. Ich autorami byli podróżnicy z całej Europy, którzy w czasie swych peregrynacji zawadzali o Toruń. Najsłynniejszym z nich był Martin Zeiller. Jego „Topographia Electoratus Brandenburgici” z 1640 roku zawierała wielki plan Torunia opracowany przez Matthaeisa Meriana Juniora.

Rozdział II – W stronę lżejszej formy
Obejmuje ostatnie dekady XVIII wieku, kiedy to dominowały opisy podróży i relacje publikowane na łamach czasopism. Wtedy też pojawiły się pierwsze zapisy pamiętnikarskie.

Rozdział III – W pogoni za wrażeniami – początki turyzmu i duch patriotyczny
Zawiera omówienie dziewiętnastowiecznych relacji z podróży jakie ukazywały się na łamach czasopism „Nowego Pamiętnika Warszawskiego”, „Przyjaciela Ludu”, „Kłosów”, „Pamiętnika Literackiego”, „Tygodnika Ilustrowanego”, „Czasu”, „Gazety Toruńskiej”. Na uwagę zasługuje również postać Klementyny z Tańskich Hoffmanowej, która odbyła pierwszą podróż – pielgrzymkę patriotyczną, z której relacja obejmuje dwa tomy „Opisów różnych okolic Królestwa Polskiego”.

Rozdział IV – Toruń wyjęty z szuflady
Poświęcony jest pamiętnikom mieszkańców miasta i przybywających do niego gości. Pamiętniki te wciąż w wielu przypadkach pozostają rękopisami. Wśród nich wyróżnia się szkicownik Oskara Kauscha – oficera pruskiego, zawierający ponad 70 akwarel i rysunków Torunia.

Rozdział V – Pierwsze przewodniki turystyczne
Pierwszym nowoczesnym przewodnikiem turystycznym po Toruniu był „Wegweiser durch Thorn” Juliusa Emila Wernickego z 1846 roku. Swoją dokładnością wyróżnia się natomiast przewodnik Reinharda Uebricka z 1903 roku „Thorn.Illustrierter Führer”.

Rozdział VI – Przewodnikopisarstwo w okresie międzywojnia
Najbardziej charakterystycznymi przewodnikami z tego okresu były opracowania Mieczysława Orłowicza, Mariana Sydowa i Zygmunta Knothe.

Rozdział VII – Turystyka jako narzędzie propagandy w czasie II wojny światowej
Analizę tego zagadnienia umożliwia porównanie przedwojennych i okupacyjnych wydań „Illustrierter Führer durch Thorn und Umgebung” – kieszonkowego przewodnika wydawnictwa Leo Woerl z Lipska, który doczekał się sześciu wydań między rokiem 1891 a 1940. W zbiorach Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu znajduje się większość z tych wydań.

Rozdział VIII – Złote półwiecze toruńskich przewodników
W okresie PRL znacznie wzrósł poziom przewodników turystycznych po Toruniu. Wielka w tym zasługa naukowców z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, którzy prowadzą intensywne badania nad przeszłością, sztuka i architektura miasta.
Wśród najlepszych przewodników na wymienienie zasługują te, które ukazały się pod redakcją Stanisława Duńskiego (1952), Teresy Karczewskiej (1957, 1965) i autorstwa Bogusława Mansfelda (1977).

Rozdział IX – Wolny rynek i koniec dominacji ery druku
Ostatnie ćwierćwiecze przyniosło zalew rynku wydawniczego przewodnikami po Toruniu. Niezwykle poprawiła się ich szata graficzna i poziom edytorski. Natomiast pod względem merytorycznym na uwagę zasługują opracowania Teresy Borawskiej i Henryka Rietza (Przewodnik po Starym Toruniu) oraz Henryka Rochnowskiego (Toruń – przewodnik turystyczny).

Rozdział X – Tożsamość miasta w ujęciu socjologicznym
Ostatni rozdział swej książki Tomasz Kruszewski poświecił rozważaniom o tożsamości miasta, o patrzeniu na nie przez stałych mieszkańców i przez gości, o tradycji miejsca, o szacie ideologicznej nakładanej na przestrzeń miejską, o ikonach i symbolice miasta , o jego kulturowej osobowości, o wizerunku i osobliwości Torunia.

Do góry

Skip to content