Jesteś tutaj:

Tag: prasa

Często pytacie jak odnaleźć artykuł w czasopiśmie na interesujący Was temat.

Najpierw otwórzcie katalog Biblioteki Narodowej w Warszawie

https://www.bn.org.pl/

Widok ekranu strony www Biblioteki Narodowej. W środku białe pole wyszukiwarki. Napis Szukaj. Poniżej do wyboru: w katalogach lub na stronie

Wpiszcie interesującego was autora, albo tytuł dzieła, albo jego przedmiot.

Na przykład wpisujemy hasło „Odzyskanie niepodległości przez Polskę”.

Widok ekranu Katalogu Biblioteki Narodowej. U góry w wyszukiwarce napis odzyskanie niepodległości przez Polską. Pod spodem po prawej stronie wyniki wyszukiwania. Słabo widoczone tytul, autor, lokalizacja. Z lewej strony napis"Zawęzanie wynikow". Mozliwośc wyboru "Forma i typ" zakreślona czerwonym kółkiem

Otrzymujemy 1010 trafień.

W menu bocznym przy opcji „FORMA I TYP” wybieramy „ARTYKUŁY”

Artykuły znalazły się w Katalogu Biblioteki Narodowej dzięki współpracy z Książnica Kopernikańską i innymi najważniejszymi bibliotekami w Polsce.

Biblioteka Narodowa od 1996 roku wprowadza do swojej bazy komputerowej artykuły z polskich czasopism naukowych,  artykuły z miesięczników i kwartalników społeczno-kulturalnych i literackich, kwartalniki i roczniki regionalne.

We współpracy z innymi bibliotekami od 2005 roku do bazy komputerowej Biblioteki Narodowej wprowadzane są też artykuły prasowe z gazet i tygodników polskich.

Książnica Kopernikańska opracowuje „Dziennik Gazetę Prawną” i „Tygodnik Solidarność”.

Gdy znajdziecie interesujący was artykuł – kliknijcie na niego.

Otrzymacie szczegółowe informacje o:

 • autorze,
 • tytule artykułu,
 • tytule czasopisma, w jakim się ukazał,
 • roku i numerze czasopisma,
 • stronach, na których znajduje się artykuł.

Zapiszcie wszystkie dane.

Pamiętajcie, że dopiero znaleźliście artykuł w ogólnopolskim katalogu.

Teraz musicie sprawdzić w katalogu naszej biblioteki, czy Książnica posiada dane czasopismo, a następnie je zamówić.

Niebieski kształt otwartej książki. Napis: Michał Kaczmarczyk Od kaszty do notebookaMichał Kaczmarczyk

Od kaszty do notebooka
Transformacja technologiczna organizacji prasowych w Polsce po 1989 roku

Oficyna Wydawnicza „Humanitas”
Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu

Sosnowiec 2013

Sygnatura SIRi XIII/75

Autorem opracowania jest dr hab. Michał Kaczmarczyk wybitny specjalista w zakresie literaturoznawstwa, komunikacji społecznej, public relations i medioznawstwa.

Rok 1989 oznaczał dla polskiej prasy zniesienie cenzury, wolność słowa, wolność gospodarczą, pluralizm mediów.

Równolegle ze zmianami politycznymi, gospodarczymi, prawnymi i organizacyjnymi dokonywała się nie mniej rewolucyjna przemiana technologiczna, polegająca na wprowadzeniu nowości edytorskich i poligraficznych, opartych o najnowsze osiągnięcia informatyczne.

Autor analizuje przy tym wpływ zmian technologicznych ogólnie na rynek prasowy, czy szerzej medialny, jak również ich wpływ na funkcjonowanie poszczególnych wydawnictw – przedsiębiorstw medialnych, ich strukturę organizacyjną, modele zarządzania, procesy pracy, warsztat dziennikarski.

Książka Michała Kaczmarczyka to nowatorskie spojrzenie na dzieje współczesnej prasy polskiej po 1989 roku –  spojrzenie z nowej perspektywy medioznawczej jaką jest nauka o organizacji i pod nowym katem, jakim jest wpływ na rynek prasowy zmian technologicznych, komputeryzacja i rozwój internetu.

Czytelnia Działu Informacyjno – Bibliograficznego jest otwarta przez cały okres remontu magazynów Książnicy Kopernikańskiej.

Udostępniamy:

 • księgozbiór podręczny czytelni
 • wybrane tytuły czasopism
 • komputery z Internetem
 • mikrofilmy

Wykaz czasopism udostępnianych w Czytelni Informacji
w okresie remontu magazynów 2013-2014:

Numery bieżące:

 1. Akant
 2. Auto Świat
 3. Bike Board
 4. Bloomberg Businessweek Polska
 5. Charaktery
 6. Czasopismo Geograficzne
 7. Diabetyk
 8. Dialog
 9. Do Rzeczy
 10. Do Rzeczy Historia
 11. Dzieje Najnowsze
 12. Dziennik Gazeta Prawna
 13. Exit
 14. Focus
 15. Gazeta Bankowa
 16. Gazeta Polska
 17. Gazeta Pomorska
 18. Gazeta Wyborcza
 19. Gość Niedzielny
 20. Głos Uczelni
 21. Ikar
 22. Język Polski
 23. Kino
 24. Krytyka Polityczna
 25. Kultura i Społeczeństwo
 26. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej
 27. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
 28. Kwartalnik Historyczny
 29. Kwartalnik Pedagogiczny
 30. Literatura Ludowa
 31. Literatura na Świecie
 32. Marketing w Praktyce
 33. Mówią Wieki
 34. Nasz Dziennik
 35. National Geographic Polska
 36. Nauka
 37. Niedziela
 38. Nowości
 39. Odra
 40. Organizacja i Kierowanie
 41. Pamięć.pl
 42. Pamiętnik Literacki
 43. Państwo i Prawo
 44. PC World Komputer
 45. Perspektywy
 46. Pielgrzym
 47. Polityka
 48. Polityka Społeczna
 49. Polonistyka
 50. Poradnik Językowy
 51. Poznaj Swój Kraj
 52. Praca i Zabezpieczenie Społeczne
 53. Przegląd
 54. Przegląd Historyczny
 55. Przegląd Humanistyczny
 56. Przegląd Sądowy
 57. Przegląd Sportowy
 58. Przyroda Polska
 59. Ruch Muzyczny
 60. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
 61. Rycerz Niepokalanej
 62. Rzeczpospolita
 63. Sprawy Międzynarodowe
 64. Studia Historyczne
 65. Sukces
 66. Świat Nauki
 67. Teatr
 68. Teksty Drugie
 69. Topos
 70. Twórczość
 71. Tygodnik Powszechny
 72. Tygodnik Solidarności
 73. Uważam Rze
 74. Uważam Rze Historia
 75. Voyage
 76. wSieci
 77. Wiadomości Historyczne
 78. Wiedza i Życie
 79. Więź
 80. Wprost
 81. Wysokie Obcasy
 82. Zagadnienia Naukoznawstwa
 83. Zdrowie
 84. Znak

Numery archiwalne

 1. 45 Minut : toruński przegląd oświatowy
 2. 7 Dni Toruń : bezpłatny tygodnik informacyjny
 3. Absolwent : biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów UMK
 4. Archiwum Emigracji : studia, szkice, dokumenty
 5. Bibliografia Zawartości Czasopism
 6. Biuletyn / Muzeum Okręgowe w Toruniu
 7. Biuletyn / Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu
 8. Biuletyn Fundacji „Archiwum Pomorskie Armii Krajowej”
 9. Biuletyn Fundacji Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek
 10. Biuletyn Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej
 11. Biuletyn Informacji Kulturalnej
 12. Biuletyn Informacyjny / Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
 13. Biuletyn Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i BŁ. Księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego w Toruniu
 14. CAL : tygodnik regionu aleksandrowskiego
 15. CGD : tygodnik regionu golubsko-dobrzyńskiego
 16. City Toruń : toruński tygodnik bezpłatny
 17. CLI : tygodnik regionu lipnowskiego
 18. CWA : tygodnik regionu wąbrzeskiego
 19. Czas Chełmna : Chełmno, Kijewo Królewskie, Lisewo, Papowo Biskupie, Stolno, Unisław
 20. Dialog
 21. Film
 22. Gazeta Pomorska
 23. Gazeta Powiatu Rypińskiego : [gazeta urzędowa dla powiatu rypińskiego : informator samorządowy Rady i Zarządu Powiatu Rypińskiego]
 24. Gazeta Wyborcza
 25. Głos Chełmżyński
 26. Głos Uczelni: pismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
 27. Goniec Kowalewski
 28. Hybryda. Kwartalnik kulturalno-społeczny
 29. Ikar. Toruński Informator Kulturalno-Artystyczny
 30. Infocen Forum Edukacyjne
 31. Kalendarz Grudziądzki
 32. Kino
 33. Kurier Obrowa
 34. Kwartalnik Artystyczny : [Kujawy i Pomorze]
 35. Nadwiślanin
 36. Nasze Sprawy : magazyn spółdzielców Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej
 37. Niedziela : tygodnik katolicki : Toruń
 38. Nowe Książki
 39. Nowości
 40. Odra
 41. Okolice : kwartalnik etnologiczny
 42. Paedagogia Christiana
 43. Polityka
 44. Polonica Zagraniczne
 45. Polonistyka
 46. Powiat Toruński : bezpłatny miesięcznik samorządowy
 47. Przewodnik Bibliograficzny
 48. Rubinkowo-Skarpa : cotygodniowy bezpłatny dodatek „Nowości” dla dzielnic: Rubinkowo I, Rubinkowo II, Na Skarpie
 49. Studenckie Zapiski Historyczne
 50. Teraz Toruń : bezpłatny tygodnik toruński
 51. Toruński Informator Solidarności : pismo NSZZ Solidarność Regionu Toruńskiego
 52. Twórczość
 53. Unislavia : wieści z gminy Unisław
 54. Widok ze Skarpy : magazyn mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie”
 55. Wprost

Do góry

Skip to content