Tag Archives: prasa

Next Page

Jak szukać artykułów z czasopism?

Często pytacie jak odnaleźć artykuł w czasopiśmie na interesujący Was temat.

Najpierw otwórzcie katalog Biblioteki Narodowej w Warszawie

http://katalogi.bn.org.pl/iii/encore/?lang=pol

Wpiszcie interesującego was autora, albo tytuł dzieła, albo jego przedmiot.

Na przykład wpisujemy hasło „Odzyskanie niepodległości przez Polskę”.

Otrzymujemy 92 trafienia.

Katalog Biblioteki Narodowej wyszukuje odpowiedzi w kilku kolekcjach:

  • artykuły z czasopism polskich
  • artykuły z gazet i tygodników polskich
  • bibliografia narodowa
  • czasopisma
  • czytelnie
  • Polona
  • repozytorium cyfrowe

Nas interesują tylko dwie pierwsze kolekcje:

  • artykuły z gazet i tygodników (prasa codzienna, tygodniki opinii)
  • artykuły z czasopism polskich (miesięczniki, kwartalniki, roczniki, czasopisma naukowe)

Dlatego na fasecie po lewej stronie zaznaczamy tylko te dwie kolekcje.

Możemy wybrać jedną z nich lub przy pomocy funkcji WIĘCEJ obie kolekcje.

Gdy znajdziecie interesujący was artykuł – kliknijcie na niego.

Otrzymacie szczegółowe informacje o autorze, tytule artykułu, tytule czasopisma, w jakim się ukazał, roku i numerze czasopisma, stronach, na których znajduje się artykuł.

Zapiszcie wszystkie dane.

Pamiętajcie, że dopiero znaleźliście artykuł w ogólnopolskim katalogu.

Teraz musicie sprawdzić w katalogu naszej biblioteki, czy Książnica posiada dane czasopismo, a następnie je zamówić.

Kolekcja „artykułów z gazet i tygodników polskich” tworzona jest przez Książnicę Kopernikańską w Toruniu we współpracy z Biblioteką Narodową w Warszawie i 10 innymi najlepszymi bibliotekami w Polsce.

Książnica wprowadza do bazy artykuły z „Dziennika Gazety Prawej” i „Tygodnika Solidarność”.

Tylko w zeszłym 2017 roku wprowadziliśmy do bazy 4024 opisy artykułów.

Michał Kaczmarczyk – Od kaszty do notebooka

belkaniebieska2

01091015Michał Kaczmarczyk

Od kaszty do notebooka
Transformacja technologiczna organizacji prasowych w Polsce po 1989 roku

Oficyna Wydawnicza „Humanitas”
Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu

Sosnowiec 2013

Sygnatura SIRi XIII/75

belkaniebieska2

Autorem opracowania jest dr hab. Michał Kaczmarczyk wybitny specjalista w zakresie literaturoznawstwa, komunikacji społecznej, public relations i medioznawstwa.

Rok 1989 oznaczał dla polskiej prasy zniesienie cenzury, wolność słowa, wolność gospodarczą, pluralizm mediów.

Równolegle ze zmianami politycznymi, gospodarczymi, prawnymi i organizacyjnymi dokonywała się nie mniej rewolucyjna przemiana technologiczna, polegająca na wprowadzeniu nowości edytorskich i poligraficznych, opartych o najnowsze osiągnięcia informatyczne.

Autor analizuje przy tym wpływ zmian technologicznych ogólnie na rynek prasowy, czy szerzej medialny, jak również ich wpływ na funkcjonowanie poszczególnych wydawnictw – przedsiębiorstw medialnych, ich strukturę organizacyjną, modele zarządzania, procesy pracy, warsztat dziennikarski.

Książka Michała Kaczmarczyka to nowatorskie spojrzenie na dzieje współczesnej prasy polskiej po 1989 roku –  spojrzenie z nowej perspektywy medioznawczej jaką jest nauka o organizacji i pod nowym katem, jakim jest wpływ na rynek prasowy zmian technologicznych, komputeryzacja i rozwój internetu.

belkaniebieska2

Jerzy Myśliński – Kalendarium polskiej prasy, radia i telewizji

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze Informatorium.

Jerzy Myśliński

Kalendarium polskiej prasy,
radia i telewizji

Publikacja z okazji 350-lecia
prasy polskiej

Wydawca: BEL Studio
Wydanie III poprawione
i uzupełnione

Warszawa 2012

Sygnatura SIRi XIII/73

 

Autorem opracowania jest prof. dr hab. Jerzy Myśliński – uznany badacz dziejów prasy polskiej XIX i XX wieku.

Książka jest owocem wieloletnich studiów autora.

Kalendarium zawiera hasła dotyczące tytułów prasowych, audycji radiowych i telewizyjnych, dziennikarzy, publicystów i redaktorów.

Wiele haseł zawiera adnotacje podające istotne informacje na temat omawianych wydawnictw.

Większość haseł podaje daty dzienne.

Autor dokonując selekcji informacji kierował się kryterium znaczenia danego tytułu, zasięgiem jego oddziaływania, waga społeczną, miejscem w historii prasy.

Wielką pomocą dla czytelnika są uzupełniające opracowanie indeksy alfabetyczne tytułów prasowych, nazwisk i miejscowości.

Wśród toruńskich akcentów można wymienić hasła poświęcone Gazecie Toruńskiej, Słowu Pomorskiemu, Janowi Brejskiemu, Radiu Maryja.

Kalendarium jest nieocenioną pomocą dla osób pasjonujących się dziejami polskich mediów, studentów, dziennikarzy, historyków, prasoznawców, medioznawców, bibliotekarzy.