Tag Archives: psychiatria

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu im. dr Józefa Bednarza 1855-2015

 

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu
im. dr Józefa Bednarza

1855-2015

Świecie 2015

Sygnatura SIRr XXVI/23

Z okazji 160 rocznicy utworzenia Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczne Chorych w Świeciu jego pracownicy wydali specjalną księgę jubileuszową.

Zaprezentowano w niej historię i współczesność placówki, która jest obecnie najdłużej działającym szpitalem psychiatrycznym w Polsce.

Księga jubileuszowa jest bardzo bogato ilustrowana.

Zamieszczono w niej stare fotografie pochodzące z archiwum szpitala, jak i najnowsze zdjęcia autorstwa Katarzyny Liebrecht i Bartosza Bajerskiego.

Na zdjęciach uwidoczniono oddziały szpitalne z XIX wieku

Zobaczymy również izbę przyjęć i salę zabaw, orkiestrę szpitalną i dom warsztatowy funkcjonujące w okresie międzywojennym.

Szpital rozbudował i unowocześnił przedwojenny dyrektor dr Józef Bednarz.

W 1939 roku Niemcy rozstrzelali 1350 pacjentów szpitala w pobliskich lasach.

Dyrektor Józef Bednarz nie skorzystał z możliwości ucieczki i zginął razem ze swymi podopiecznymi.

Z okresu PRL pochodzą zdjęcia przedstawiające między innymi warsztaty szpitalne, kaplicę, odziały zamiejscowe.

Współcześnie szpital przeżywa intensywny rozwój.

Remontowane są budynki i kupowany jest sprzęt.

Rocznie w szpitalu leczy się ponad 5000 pacjentów.

Leksykon manii i depresji

Janusz Rybakowski
Jan Jaracz

Leksykon manii i depresji

Termedia Wydawnictwa Medyczne

Poznań 2010

Sygnatura SIRi XVIc/MED-3

 

Autorzy leksykonu są pracownikami Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz autorami licznych artykułów naukowych i monografii.

Prezentowana publikacja przeznaczona jest dla lekarzy psychiatrów, psychologów klinicznych oraz szerokiego grona czytelników.

Zawiera ponad 300 haseł dotyczących depresji i choroby afektywnej dwubiegunowej (maniakalno-depresyjnej).

W leksykonie znajdziemy też opisy leków przeciwdepresyjnych i metod leczenia chorób afektywnych.