Tag Archives: Rocznik Grudziądzki

Rocznik Grudziądzki

 

 

Rocznik Grudziądzki

Tom 1 – Tom 23

Rok 1960 – 2015

Sygnatura SIRr II/20

„Rocznik Grudziądzki” wydawany jest od 1960 roku przez Oddział w Grudziądzu Polskiego Towarzystwa Historycznego.

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Grudziądzu powstało w 1956 roku.

Od razu też podjęto decyzje o powołaniu własnego periodyku.

Dzięki niemu w jednym miejscu gromadzone są naukowe opracowania o dawnych i nowszych dziejach Grudziądza.

Jego pierwszymi redaktorami byli Marian Biskup i Stanisław Myśliborski-Wołowski.

Redaktorzy „Rocznika Grudziądzkiego”:
– Stanisław Myśliborski-Wołowski – 1960
– Marian Biskup – 1960-1961, 1965-1970
– Andrzej Tomczak – 1963
– Adam Wolnikowski – 1963-1977
– Kazimierz Wajda 1977-1983
– Jerzy Danielewicz 1985-1992
– Jan Pakulski 1994-2005
– Wiesław Sieradzan 2007-2015

Struktura „Rocznika Grudziądzkiego” niewiele się zmieniała przez lata.

Stałymi działami czasopisma są:
– Artykuły
– Źródła i materiały
– Materiały i miscellanea
– Ludzie naszego regionu (Ludzie miasta i regionu)
– Recenzje
– Nekrologi
– Kronika (Przegląd wydarzeń)
– Sprawozdania
– Bibliografia
– Listy do redakcji

Od 1998 roku „Rocznik Grudziądzki” jest wydawany przez:
– Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Grudziądzu
– Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu.

Od 2011 roku „Rocznik Grudziądzki” jest wydawany przez:
– Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Grudziądzu
– Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu.
– Instytut Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu

„Rocznik Grudziądzki” jest czasopismem punktowanym – 4 punkty.

W Informatorium dostępne są wszystkie numery periodyku.