Tag Archives: Ryga

Dr Mariusz Balcerek – Sasi w Inflantach

Dr Mariusz Balcerek

RECENZJA:

Grzegorz Szymborski

Wyprawa Fryderyka Augusta I
do Inflant w latach 1700–1701
w świetle wojny domowej na Litwie

Zapiski Historyczne

Tom 81 – Rok 2016 – zeszyt 3

s. 151-165

Miło nam poinformować, że na łamach najnowszych „Zapisek Historycznych”  ukazała się recenzja dr Mariusza Balcerka, kierownika Działu Informacyjno-Bibliograficznego.

Przedmiotem recenzji jest książka Grzegorza Szymborskiego Wyprawa Fryderyka Augusta I do Inflant w latach 1700–1701w świetle wojny domowej na Litwie”, którą opublikowało wydawnictwo Inforteditions w 2015 roku.

Na wstępie recenzji znajdziemy uwagi na temat założonych celów książki oraz wykorzystanych źródeł i literatury.

Następnie autor recenzji szczegółowo omawia treść poszczególnych rozdziałów książki, oceniając postawione w niej tezy i stosowaną argumentacje, wyciągane wnioski, materiał źródłowy.

Autor recenzji wskazując na znalezione w książce błędy, szczegółowo uzasadnia swoje uwagi, wskazując dokładnie źródła i opracowania na jakich się opiera.

Wiele miejsca w recenzji poświecono dokładnej lokalizacji bitwy pod Probstinghof lub Thomsdorf z lipca 1700 roku.

Autor recenzji analizuje również przebieg bitwy nad Dźwiną w lipcu 1701 roku, opierając się przy tym na źródłach szwedzkich.

Dr Mariusz Balcerek polemizuje również z główną tezą Grzegorza Szymborskiego o neutralności Rzeczypospolitej i braku jej zaangażowania w konflikt.

Na końcu recenzji możemy zapoznać się z oceną książki, jej walorami i wytkniętymi uchybieniami, wynikającymi przede wszystkim z niewykorzystania materiałów niemieckich i szwedzkich.

Wizyta w Ratuszu

belkaniebieska2

01072016

 

Wizyta w Ratuszu

 

25 maja tego roku wybraliśmy się na zwiedzanie wystaw w Muzeum Okręgowym w Toruniu.

W trakcie oglądania eksponatów naszą uwagę przykuł obraz nieznanego autora podpisany jako: „Oblężenie Rygi przez Karola XII szwedzkiego w 1701 r.” o numerze MT/M/84/SN.

 

Już sam tytuł wydaje się być podejrzany, gdyż tytułowe wydarzenie nie miało miejsca.

Ryga była wówczas w szwedzkim posiadaniu i Karol nie mógł jej oblegać.

W 1701 roku miasto próbował bezskutecznie zdobyć elektor saski Fryderyk August I, a Karol przybył Rydze z pomocą.

W bitwie nad rzeką Dźwiną 9/19 lipca 1701 roku Szwedzi pobili najeźdźców, uwalniając miasto od zagrożenia.

 

01072016-1

 

Po zwycięskim starciu Karol przystąpił do oblężenia Dünamünde, twierdzy u ujścia Dźwiny do morza.

Czy na obrazie widzimy scenę ukazującą to wydarzenie?

Postaramy się na to pytanie odpowiedzieć na następnym poście.

 

01072016-2

belkaniebieska2

Anna Ziemlewska – Ryga w Rzeczypospolitej polsko-litewskiej (1581-1621)

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze regionalnym
Działu Informacyjno – Bibliograficznego.

Anna Ziemlewska

Ryga w Rzeczypospolitej polsko-litewskiej

Roczniki TNT – Rocznik 92 – zeszyt 3
Towarzystwo Naukowe w Toruniu

http://www.tnt.torun.pl/
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu
www.wydawnictwoumk.pl/
Projekt okładki: Tomasz Pietrzyk
Toruń 2008

Sygnatura SIRr II/1-r.92-z.3

 

Prezentowanie opracowanie stanowi pracę doktorską,
która uwieńczyła wieloletnie badania autorki
w archiwach polskich i zagranicznych.

Ryga de facto przynależała do Rzeczypospolitej Obojga Narodów zaledwie 40 lat – od układu w Drohiczynie w 1581 r. między ryżanami a Stefanem Batorym do kapitulacji miasta w 1621 r. przed wojskami Gustawa Adolfa.

 

Dysertacja podzielona jest na sześć pięć rozdziałów.

Rozdział I
Ryga wobec rozpadu średniowiecznych władztw terytorialnych w Inflantach

Rozdział II
Podporządkowanie Rygi Rzeczypospolitej polsko-litewskiej (1577-1582)

Rozdział III
Ryga a Rzeczypospolita w okresie rozruchów kalendarzowych (1584-1589)

Rozdział IV
Ryga w rzeczypospolitej polsko-litewskiej w czasach Zygmunta II (1589-1621)

Rozdział V
Udział Rygi w wojnie polsko-szwedzkiej w Inflantach (1600-1621)