Tag Archives: rzemiosło

Maria Magdalena Gessek – Toruńskie cechy rzemieślnicze : dawny Toruń 1233-1793 : historia i rzemiosło artystyczne

Maria Magdalena Gessek

Toruńskie cechy rzemieślnicze
Dawny Toruń 1233-1793
Historia i rzemiosło artystyczne
Ekspozycja stała w Muzeum Okręgowym w Toruniu
Przewodnik dla młodzieży

Muzeum Okręgowe w Toruniu

Toruń 2016

Sygnatura SIRr XVI/101

Ratusz Staromiejski w Toruniu jest siedzibą Muzeum Okręgowego.

W sukiennicach na parterze budynku zlokalizowana jest wystawa „Dawny Toruń 1233-1793. Historia i rzemiosło artystyczne”.

Na ekspozycji zaprezentowano różnorodne wyroby wykonane przez toruńskich rzemieślników.

Można obejrzeć dzieła stolarzy, garncarzy, ceglarzy, paśników, zegarmistrzów, kowali, ślusarzy, szewców, złotników, malarzy.

Wyroby te często są wykonane z cennych materiałów, misternie wykończone, posiadają wysokie walory artystyczne.

W sumie na wystawie znalazło się około 650 oryginalnych obiektów.

Zabytkowe przedmioty były na wyposażeniu kamienic toruńskich mieszczan.

Wiele z nich stanowiło również własność organizacji cechowych.

W sumie w Toruniu działały nawet 53 organizacje cechowe, do których należało aż 713 mistrzów.

Opracowanie Marii Magdaleny Gessek w sposób przystępny przybliża rzemieślnicze cechy Torunia.

W książce można przeczytać:
– o mistrzach, czeladnikach i uczniach,
– o zebraniach członków cechu,
– o pracy w warsztacie.

Cechy pełniły również ważne funkcje religijne i wychowawcze, zajmowały się samopomocą, organizowały odpoczynek swoim członkom.

Przewodnik jest niezwykle interesujący i atrakcyjny.

Pełno w nim ciekawostek, anegdot, opowieści, osobliwości.

Książka jest bardzo bogato ilustrowana.

Pełno w niej kolorowych fotografii, starych rycin, zdjęć przedstawiających detale zbiorów muzealnych.

W warsztacie, w manufakturze, w fabryce i w sklepie

belkaniebieska2

30052016

W warsztacie, w manufakturze,
w fabryce i w sklepie

Pod redakcją: Zdzisław Biegański, Wojciech Polak, Michał Białkowski

Seria: Dzieje regionu kujawsko-pomorskiego
T. III

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Toruń 2013

Sygnatura SIRr XVI/90

belkaniebieska2

Książka „W warsztacie, w manufakturze, w fabryce i w sklepie” jest pokłosiem konferencji zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach cyklu „Dzieje województwa kujawsko-pomorskiego”.

Konferencje organizowane są co roku od 2011.

Po każdej z nich referaty są wydawane przez Urząd Marszałkowski w formie kolejnego tomu.

Cykl spotkań „Dzieje województwa kujawsko-pomorskiego” ma na celu integrację badaczy lokalnych dziejów różnych miejscowości naszego województwa oraz integrację środowiska akademickiego Torunia i Bydgoszczy z nauczycielami.

Akademicy prezentują najnowsze wyniki swych badań, a nauczyciele przedstawiają praktyczne projekty realizowane wspólnie z młodzieżą szkolną, których celem jest odkrywanie i pielęgnowanie lokalnej przeszłości.

W sumie ukazało się już pięć tomów referatów:

1. Konflikty i spory w regionie kujawsko-pomorskim / pod red. Michała Białkowskiego, Adama Koseckiego, Wojciecha Polaka. – Toruń : Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 2013.
2. Ludzie wolności w regionie kujawsko-pomorskim / pod red. Michała Białkowskiego, Zdzisława Biegańskiego, Wojciecha Polaka. – Toruń : Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ; Bydgoszcz : Dom Wydawniczy „Margrafsen”, 2014.
3. Swojskość i obcość w regionie kujawsko-pomorskim / pod red. Michała Białkowskiego, Zdzisława Biegańskiego, Teresy Maresz, Wojciecha Polaka. – Toruń ; Bydgoszcz : Dom Wydawniczy „Margrafsen”, 2015.
4. W warsztacie, w manufakturze, w fabryce i w sklepie / pod red. Zdzisława Biegańskiego, Wojciecha Polaka, Michała Białkowskiego. – Toruń : Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 2013.
5. Życie codzienne w regionie kujawsko-pomorskim / pod red. Waldemara Rozynkowskiego i Małgorzaty Strzeleckiej. – Toruń : Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, 2011.

Publikacja „W warsztacie, w manufakturze, w fabryce i w sklepie” zawiera 10 tekstów.

Ich wspólnym mianownikiem jest przeszłość gospodarcza i ekonomiczna regionu, lokalny przemysł, rzemiosło i handel z terenu Kujaw i Pomorza.

  • Jacek Woźny – Starożytne pracownie i warsztaty produkcyjne na Kujawach
  • Zbigniew Zyglewski – Gospodarka na Kujawach w późnym średniowieczu
  • Marcin Artur Theil – Młynarstwo, karczmarstwo i kowalstwo w dobrach królewskich na Kujawach, w ziemi dobrzyńskiej oraz ziemi chełmińskiej w okresie nowożytnym
  • Agnieszka Zielińska – od warsztatu rzemieślniczego do fabryki. Przemiany w strukturze zawodowej mieszkańców Torunia w XIX i początku XX wieku.
  • Anna Bieniaszewska – Handel i rzemiosło żydowskie Torunia do 1939 roku
  • Zdzisław Biegański – przemysł, handel i rzemiosło w miasteczkach powiatu bydgoskiego w okresie Drugiej Rzeczypospolitej
  • Sławomir Kamosiński – Proces industrializacji w regionie Kujaw i Pomorza w okresie Polski Ludowej (1945-1989). Próba bilansu
  • Sławomir Kamosiński – Tradycja i nowoczesność. Kształtowanie się przestrzeni przemysłowej w Toruniu w latach Polski Ludowej
  • Wojciech Ślusarczyk – Technika farmaceutyczna w zbiorach wybranych muzeów regionu kujawsko-pomorskiego
  • Teresa Maresz – Od warsztatu rzemieślniczego do hali fabrycznej. Realizacja wątku tematycznego „Gospodarka” w ramach przedmiotu „Historia i społeczeństwo. Dziedzictwo epok”

belkaniebieska2