Tag Archives: stan wojenny

Next Page

Wojciech Polak – Trudne lata przełomu

 

Wojciech Polak

Trudne lata przełomu
Szkice z historii najnowszej 

Oficyna Wydawnicza FINNA

Gdańsk 2006

Sygnatura SIRr VIb/9-51

Prof. dr hab. Wojciech Polak od wielu lat prowadzi badania na temat historii najnowszej, dotyczące lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych w Toruniu i regionie.

Interesuje się działalnością opozycji demokratycznej i prześladowaniami ze strony Służby Bezpieczeństwa i władz komunistycznych.

Opracowanie „Trudne lata przełomu” jest zbiorem szkiców poświęconych NSZZ Solidarność i Niezależnemu Zrzeszeniu Studentów i ich zmaganiom z esbeckim aparatem represji.

Spis treści:

1 – Kilka uwag na temat historii „zupełnie najnowszej”

2 – Marian Rejewski w optyce władz bezpieczeństwa PRL

3 – Grudziądzki czerwiec 1976 r. w świetle dokumentów SB

4 – Esbeckie przygotowania do juwenaliów

5 – Działania Służby Bezpieczeństwa wobec opozycji demokratycznej w Toruniu w latach 1976-1980

6 – Rozmowa o gospodarce

7 – Sierpień 1980 r. w Toruniu i województwie toruńskim

8 – Kryzysy polityczne w okresie 16 miesięcy działania legalnej „Solidarności”

9 – Ojciec Święty Jan Paweł II wobec Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” (1980-1989)

10 – „Zadyma” której nie było. O pewnej akcji prewencyjnej toruńskiej milicji i Służby Bezpieczeństwa w 1981 r.

11 – Operacja „Jodła” w Toruniu

12 – Humor i satyra niezależna w okresie stanu wojennego i w latach następnych jako odpowiedź na propagandę władz i sposób politycznej kontestacji

13 – Działania Służby Bezpieczeństwa wymierzone przeciwko praktykom religijnym i aktywności społecznej Kościoła w Toruniu i województwie toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989)

14 – Toruńskie watki i echa sprawy księdza Jerzego Popiełuszki

Wojciech Polak, Sylwia Galij-Skarbińska – Historia jest zawsze ciekawa

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze regionalnym Informatorium.

 

Wojciech Polak
Sylwia Galij-Skarbińska

Historia jest zawsze ciekawa
Szkice z najnowszych dziejów regionu kujawsko-pomorskiego

Wydawca: Pracownia Poligraficzna

Toruń 2016

Sygnatura SIRr VIb/9-49

Dr Sylwia Galij-Skarbińska i prof. dr hab. Wojciech Polak są pracownikami naukowymi na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Opublikowane w zbiorze „Historia jest zawsze ciekawa” artykuły są dorobkiem badań autorów prowadzonych w latach 2007-2015.

Wybrane publikacje poswięcone są najnowszym dziejom regionu kujawsko-pomorskiego, szczególnie opozycji demokratycznej w okresie PRL i działaniom operacyjnym Służby Bezpieczeństwa w walce z ruchem „Solidarności”.

Spis artykułów:

  1. Sprawozdanie Janusza Kryszaka z pobytu w Londynie w sierpniu i wrześniu 1987 r.
  2. Toruńska SB na tropie dywersji. Sprawa operacyjnego rozpracowania „Cysterna”
  3. Solidarnościowy „Karnawał”. Sierpień 1980 – 13 grudzień 1981
  4. Wspieranie oporu społecznego przeciwko komunizmowi przez jezuitów w okresie stanu wojennego i w latach następnych – z perspektywy Torunia i Polski
  5. „My i oni”. Internowani w obozie w Potulicach w okresie stanu wojennego i ich relacje ze strażnikami więziennymi oraz funkcjonariuszami Służby Bezpieczeństwa 1981-1982
  6. Opór i trwanie. Środowisko akademickie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w latach osiemdziesiątych – próba syntezy
  7. Współpraca podziemnych struktur „Solidarności” Torunia i Bydgoszczy w akcji bojkotu wyborów do rad narodowych w 1984 r. i do sejmu w 1985 r.
  8. Przemiany w polskim aparacie bezpieczeństwa w latach 1989-1990

Małgorzata Niezabitowska – „W twoim kraju wojna” – spotkanie autorskie

 

Małgorzata Niezabitowska

„W twoim kraju wojna!”

Spotkanie autorskie

11 października 2017

Książnica Kopernikańska

W środę 11 października 2017 o godzinie 19.00 w Ksiąznicy Kopernikańskiej gościła Małgorzata Niezabitowska.

Znana jest ze swojej pracy dziennikarskiej w „Tygodniku Solidarność”.

Była rzeczniczką rządu Tadeusza Mazowieckiego.

Zaangażowana była w działalność opozycji demokratycznej w okresie PRL.

W latach 90-tych była prezesem Fundacji Animals i walczyła w obronie praw zwierząt.

Ostatnio doceniono jej starania o popularyzację historii Żydów polskich.

Spotkanie w Książnicy Kopernikańskiej poświęcone było jej najnowszej książce „W twoim kraju wojna!”.

Spotkanie prowadził dr hab. Marcin Czyżniewski – profesor UMK i przewodniczący Rady Miasta Torunia.

Małgorzata Niezabitowska opowiadała o historii powstania książki.

Mimo, że wydana w 2016 roku – w rzeczywistości jest dziennikiem pierwszych miesięcy stanu wojennego.

Składa się z osobistego pamiętnika, reportaży publikowanych przez zachodnią prasę, relacji z ważnych wydarzeń.

Bardzo ważnym składnikiem książki są zdjęcia autorstwa samej Małgorzaty Niezabitowskiej, Tomasza Tomaszewskiego (jej męża) i Stanisława Wałęsy (brata Lecha Wałęsy).

Małgorzata Niezabitowska opowiadała o wprowadzeniu stanu wojennego, czołgach pod oknami jej domu, żołnierzach na ulicy Warszawy.

Mówiła jak zaczęła robić pierwsze zdjęcia, jak z mężem utrwalali na fotografiach obraz Warszawy w stanie wojennym.

Opowiadała w jaki sposób reportaże i zdjęcia były przemycane do Europy Zachodniej, gdzie publikowano je w prasie zagranicznej pod kryptonimem „Dzienniki buntownika z Warszawy”.

Słuchacze dowiedzieli się jak udało się oszukać Służbę Bezpieczeństwa i zrobić zdjęcia internowanemu Lechowi Wałęsie.

Opowiadała o zasadach konspiracji.

Wspominała o swoich motywacjach, o marazmie społeczeństwa, o potrzebie działania, o roli Kościoła.

Słuchacze dowiedzieli się również wielu ciekawych informacji o jej życiu osobistym i małżeńskim, o historii jej rodziny i roli tradycji patriotycznej przy podejmowaniu życiowych wyborów.

Małgorzata Niezabitowska opowiadała bardzo ciekawie, barwnie i plastycznie, żywo i z temperamentem.

Nie szczędziła wielu ciekawostek i anegdot.

Spotkanie zakończyły pytania od czytelników i podpisywanie książek.

Fotorelacja z imprezy dostępna jest na blogu Dyskusyjnego Klubu Książki na Pomorzu i Kujawach, który koordynuje Książnica Kopernikańska pod adresem:

http://dkk.ksiaznica.torun.pl/malgorzata-niezabitowska-ksiaznicy-kopernikanskiej/