Tag Archives: szkolnictwo

Next Page

Jak dorobić się skrzydeł? 20-lecie Zespołu Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Gimnazjum i Liceum Akademickiego w Toruniu

 

Jak dorobić się skrzydeł?
20-lecie Zespołu Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Gimnazjum i Liceum Akademickiego w Toruniu

Wydawca: ZS UMK Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu

Toruń 2018

Sygnatura SIRr XXXIb/10

 

Książka wydana z okazji jubileuszu 20 lat istnienia Gimnazjum i Liceum Akademickiego w Toruniu składa się z czterech części.

Część I – Podlotki – prezentuje oczekiwania wobec szkoły potencjalnych kandydatów i ich rodziców.

Oczekiwania opracowano na podstawie ankiety przeprowadzonej w trakcie „Dni Otwartych”.

Część II – Nauka latania – zawiera wypowiedzi byłych i obecnych nauczycieli, którzy opisują swoja pracę w GiLA i dzielą się przemyśleniami na temat potrzeb nowoczesnej edukacji.

Część III – Młode Gile – to głos uczniów, którzy przedstawiają swoje opinie o Szkole.

Przytoczono też szereg wypowiedzi uczniów zamieszczanych w wydawanej od wielu lat gazecie szkolnej.

Część IV – Poza gniazdem – poświęcona jest tym którzy ukończyli już Gimnazjum i Liceum Akademickie, ich wspomnieniom o Szkole, zawartych tu przyjaźniach i przeżytych latach.

Gimnazjum Toruńskie w latach 1920-1989 : (od Państwowego Gimnazjum Męskiego do I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika)

Sylwia Grochowina, Arkadiusz Kierys, Anna Krygier, Przemysław Olstowski

Gimnazjum Toruńskie w latach 1920-1989
(od Państwowego Gimnazjum Męskiego do I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika)

Wydawca: Towarzystwo Naukowe w Toruniu

Toruń 2018

Sygnatura SIRr XXXI/121

I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Toruniu kontynuuje liczące 450 lat tradycje Toruńskiego Gimnazjum Akademickiego założonego w 1568 roku.

W okresie zaboru pruskiego szkoła funkcjonowała jako gimnazjum klasyczne, a później realne.

W okresie międzywojennym przekształcono ją w Państwowe Gimnazjum Męskie im. Mikołaja Kopernika.

Szkoła od 1855 roku mieści się w budynku przy Zaułku Prosowym 1.

Opracowanie autorstwa toruńskich historyków składa się z czterech części:

 – Przemysław Olstowski – Gimnazjum Toruńskie w latach II Rzeczypospolitej (1920-1939)

 – Sylwia Grochowina – Szkoła w latach II wojny światowej (1939-1945)

 – Anna Krygier – Od gimnazjum do liceum (1945-1970)

 – Arkadiusz Kierys – I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w latach 1971-1989

Publikacja ma charakter naukowy, powstała na podstawie badań archiwalnych, prasy i literatury przedmiotu.

Jubileuszowy zbiór wspomnień na stulecie Zespołu Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu 1918-2018

Jubileuszowy zbiór wspomnień na stulecie Zespołu Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu
1918-2018 

Zespół redakcyjny: Katarzyna Batorska, Beata Jabłońska, Joanna Jabłońska, Marlena Łęgowska, Małgorzata Malinowska, Ewa Sicińska, Anna Staszewska, Anna Tuliszewska, Renata Tułodziecka, Nikola Włodarczyk, Hanna Zadrożna

Golub-Dobrzyń 2018

Sygnatura SIRr XXXI/120

Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 roku utworzono w Dobrzyniu nad Drwęcą Publiczną Szkołę Powszechną.

Była ona zaczątkiem dzisiejszego Zespołu Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu.

Zespół składa się obecnie ze Szkoły Podstawowej  nr 2 im. Orła Białego w Golubiu-Dobrzyniu oraz od 2012 roku z Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w Golubiu-Dobrzyniu.

Z okazji jubileuszu stulecia Szkoły pracownicy Zespołu Szkół Miejskich przygotowali księgę pamiątkową ze wspomnieniami dyrektorów, nauczycieli i pracowników i uczniów Szkoły.

Kilkadziesiąt wspomnień uzupełnia kalendarium fotograficzne szkoły.

W książce opublikowano również rys historyczny dziejów Publicznej Szkoły Powszechnej w latach 1945-1951 pióra Edwarda Bartkowskiego.

Zamieszczono kalendarium historii Zespołu Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu w latach 1918-2018.

Osobny rozdział poświęcono działalności Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w latach 2012-2018.

W książce znajdziemy wykaz nauczycieli zatrudnionych w Szkole w latach 1918-2018.

Możemy przeczytać również wiersze poświęcone Szkole napisane przez jej uczniów Martynę Kornacką i Ksawerego Kozerskiego.