Tag Archives: szkolnictwo

Next Page

Milena Lewandowska – Szkoła, do której warto powracać

 

Milena Lewandowska 

Szkoła, do której warto powracać

Wydawca: Szkoła Podstawowa nr 9 im. Stanisławy Jaworskiej w Toruniu

Toruń 2019

Sygnatura SIRr XXXI/128

Dzieje Szkoły Podstawowej na Wrzosach liczą już 125 lat.

%0 lat temu nadano jej imię Stanisławy Jaworskiej.

Autora opracowania jest nauczycielką historii w Szkole Podstawowej nr 9 i świadkiem wielu opisywanych wydarzeń.

Książka opiera się na m zapiskach z kronik szkolnych, dokumentach z Archiwum Państwowego w Toruniu, Muzeum Pomorskiego Armii Krajowej i Wojskowej Służby Kobiet, wspomnieniach byłych i obecnych pracowników szkoły i jej absolwentów.

Monografię rozpoczynają rozdziały poświęcone dzielnicy Wrzosy i Barbarce.

Następnie przedstawiony został rys historyczny Szkoły.

Jej początki sięgają jednoizbowego budynku wybudowanego na Wrzosach w 1840 roku, w którym uczyło dwoje niemieckich nauczycieli.

W 1893 roku władze niemieckie wybudowały nowy kilkuizbowy budynek Szkoły.

Od 1929 roku nauczycielką Szkoły była Stanisława Jaworska.

Jej pasja było harcerstwo. W 1939 roku została przez Niemców rozstrzelana w lesie Barbarki.

W 1969 roku Szkoła Podstawowa nr 9 otrzymała imię Stanisławy Jaworskiej.

W 1989 roku oddano do użytku pierwsze dwa segmenty nowego budynku Szkoły.

Kolejny rozdział monografii opowiada o Szkolnym Kole Caritas, bibliotece, konkursach i olimpiadach, wycieczkach, teatrze i dziennikarstwie.

Dalej możemy zapoznać się ze wspomnieniami i wywiadami z pracownikami i absolwentami Szkoły.

Jubileuszową księgę uzupełniają liczne fotografie, dokumentujące historię Szkoły.

70 lat Liceum Lindego. Dzieje III Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu70 lat Liceum Lindego
Dzieje III Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu

pod redakcją: Kamilla Piątkowska

Wydawnictwo Adam Marszałek

Toruń 2018

Sygnatura SIRr XXXI/125

Dzieję III Liceum Ogólnokształcące im. Samuela Bogumiła Lindego rozpoczynają się w 1948 roku, kiedy to szkoła powszechna przy ul. Hallera na Stawkach została przekształcona w 11-klasową szkołę rozwojową.

W 1958 roku nadano jej nazwę III Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące im. S.B. Lindego w Toruniu.

W 1991 roku III Liceum Ogólnokształcące zostało przeniesione z lewobrzeżnego Torunia na prawy brzeg Wisły i mieści się w budynku przy ul. Raszei 1 na Skarpie.

Jubileuszowe wydawnictwo rozpoczyna się od przypomnienia sylwetki patrona szkoły Samuela Bogumiła Lindego (1771-1847) twórcy pierwszego „Słownika języka polskiego”.

W kolejnym rozdziale przedstawiono 70-letnie dzieje szkoły.

Następnie przypomniano sylwetki dyrektorów III Liceum Ogólnokształcącego.

Kolejny rozdział poświęcono nauczycielom, dzięki zamieszczonym wspomnieniom i wywiadom z nimi.

Następnie doceniono pozostałych pracowników szkoły.

Na kolejny rozdział składają się wspomnienia absolwentów Liceum.

Opisano również życie codzienne szkoły – otrzęsiny, studniówki, bale maturalne.

Przypomniano osiągniecia artystyczne szkoły, sukcesy w nauce języka niemieckiego, organizowane wymiany międzynarodowe uczniów, sukcesy w dziedzinie nauczania historii, osiągniecia sportowe uczniów, ożywioną działalność harcerską, organizowane wcześniej jubileusze.

Wiele miejsca poświecono przedstawieniu działań charytatywnych w jakie włącza się szkoła, nauczyciele i uczniowie.

Osobny rozdział przypomniał zaangażowanie nauczycieli i uczniów szkoły w działalność NSZZ Solidarność w okresie Sierpnia 1980 roku i później w stanie wojennym.

Księgę jubileuszowa uzupełnia aneks – wykaz nauczycieli dawnych i obecnych.

Całość ilustrują i ubarwiają liczne fotografie, utrwalające życie szkolne i osiągnięcia III Liceum Ogólnokształcącego im. S.B. Lindego w Toruniu.

Zbigniew Krzysztoń – Monografia chełmińskiej „czwórki”

 

Zbigniew Krzysztoń

Monografia chełmińskiej „czwórki”

Wydawca: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Wojska Polskiego

Chełmno 2012

Sygnatura SIRr XXXI/124 

Monografia ukazała się w 50-ta rocznicę powstania Szkoły Podstawowej nr 4 im Wojska Polskiego w Chełmnie.

Obejmuje ona lata 1962-1970.

Bazę źródłowa opracowania stanowią protokoły i kroniki szkolne.

Książka dzieli się na cztery rozdziały.

Rozdział I – Ogólne informacje o historii i oświacie chełmińskiej

Rozdział II – Początki chełmińskiej „czwórki” w latach 1962-72

Rozdział III – Działalność szkoły w latach 1972-1992

Rozdział IV – Placówka wychowawcza w ostatnim dwudziestoleciu (1992-2012)

Monografia stanowi cenną pamiątkę dla uczniów i nauczycieli szkoły, której osiągnięcia zostały dzięki niej utrwalone dla kolejnych roczników.