Tag Archives: szkolnictwo

Next Page

70 lat Liceum Lindego. Dzieje III Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu70 lat Liceum Lindego
Dzieje III Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu

pod redakcją: Kamilla Piątkowska

Wydawnictwo Adam Marszałek

Toruń 2018

Sygnatura SIRr XXXI/125

Dzieję III Liceum Ogólnokształcące im. Samuela Bogumiła Lindego rozpoczynają się w 1948 roku, kiedy to szkoła powszechna przy ul. Hallera na Stawkach została przekształcona w 11-klasową szkołę rozwojową.

W 1958 roku nadano jej nazwę III Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące im. S.B. Lindego w Toruniu.

W 1991 roku III Liceum Ogólnokształcące zostało przeniesione z lewobrzeżnego Torunia na prawy brzeg Wisły i mieści się w budynku przy ul. Raszei 1 na Skarpie.

Jubileuszowe wydawnictwo rozpoczyna się od przypomnienia sylwetki patrona szkoły Samuela Bogumiła Lindego (1771-1847) twórcy pierwszego „Słownika języka polskiego”.

W kolejnym rozdziale przedstawiono 70-letnie dzieje szkoły.

Następnie przypomniano sylwetki dyrektorów III Liceum Ogólnokształcącego.

Kolejny rozdział poświęcono nauczycielom, dzięki zamieszczonym wspomnieniom i wywiadom z nimi.

Następnie doceniono pozostałych pracowników szkoły.

Na kolejny rozdział składają się wspomnienia absolwentów Liceum.

Opisano również życie codzienne szkoły – otrzęsiny, studniówki, bale maturalne.

Przypomniano osiągniecia artystyczne szkoły, sukcesy w nauce języka niemieckiego, organizowane wymiany międzynarodowe uczniów, sukcesy w dziedzinie nauczania historii, osiągniecia sportowe uczniów, ożywioną działalność harcerską, organizowane wcześniej jubileusze.

Wiele miejsca poświecono przedstawieniu działań charytatywnych w jakie włącza się szkoła, nauczyciele i uczniowie.

Osobny rozdział przypomniał zaangażowanie nauczycieli i uczniów szkoły w działalność NSZZ Solidarność w okresie Sierpnia 1980 roku i później w stanie wojennym.

Księgę jubileuszowa uzupełnia aneks – wykaz nauczycieli dawnych i obecnych.

Całość ilustrują i ubarwiają liczne fotografie, utrwalające życie szkolne i osiągnięcia III Liceum Ogólnokształcącego im. S.B. Lindego w Toruniu.

Zbigniew Krzysztoń – Monografia chełmińskiej „czwórki”

 

Zbigniew Krzysztoń

Monografia chełmińskiej „czwórki”

Wydawca: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Wojska Polskiego

Chełmno 2012

Sygnatura SIRr XXXI/124 

Monografia ukazała się w 50-ta rocznicę powstania Szkoły Podstawowej nr 4 im Wojska Polskiego w Chełmnie.

Obejmuje ona lata 1962-1970.

Bazę źródłowa opracowania stanowią protokoły i kroniki szkolne.

Książka dzieli się na cztery rozdziały.

Rozdział I – Ogólne informacje o historii i oświacie chełmińskiej

Rozdział II – Początki chełmińskiej „czwórki” w latach 1962-72

Rozdział III – Działalność szkoły w latach 1972-1992

Rozdział IV – Placówka wychowawcza w ostatnim dwudziestoleciu (1992-2012)

Monografia stanowi cenną pamiątkę dla uczniów i nauczycieli szkoły, której osiągnięcia zostały dzięki niej utrwalone dla kolejnych roczników.

450 lat Gimnazjum i Liceum im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

450 lat Gimnazjum i Liceum im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
VII Zjazd Absolwentów
publikacja zjazdowa

Wydawcy:  Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Toruniu : Stowarzyszenie Absolwentów „Nicolaus” : Stowarzyszenie „Rojsty”

Toruń 2018

Sygnatura SIRr XXXI/123

I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Toruniu należy do najstarszych szkół w Polsce.

W 1568 roku powstało Gimnazjum Toruńskie, którego I Liceum jest bezpośrednim kontynuatorem.

Jubileuszowa publikacja składa się z kilkunastu rozdziałów:

Elżbieta Glura – Kalendarium i spis najważniejszych wydarzeń z życia szkoły 2008-2018

Stanisław Tync – Dzieje Gimnazjum Toruńskiego

Arkadiusz Kierys – Republika Szkolna. Dzieje protestanckiego Gimnazjum akademickiego w Toruniu

Agata Glatzel, Małgorzata Bogucka-Pabian – Listy nie tylko do Mikołaja

Agnieszka Saramowicz-Garstecka – Od Biegu Kopernikańskiego do Festiwalu Sportu. Rusz się z Jedynką, czyli Duch Sportu w Jedynce.

Hanna Fajak – School trips, czyli nasze angielskie wycieczki

Laura Żary – Kto chciałby nocować w szkole?

Łukasz Sawicki – The MUN on a Stick

Małgorzata Bogucka-Pabian – Działalność charytatywna prowadzona w I LO

Artur Nowak – A Źródło wciąż bije

Piotr Olecki, Ryszard Wandzel – Historia doświadczalna. Muzeum Historyczno-Wojskowe przy I LO

Laura Żary – Jedynkowe Grease

Zofia Dąbrowska – Miraculum Mundi, czyli sztuka poruszania świata

Paweł Jaroniec – Notki biograficzne najsłynniejszych uczniów i absolwentów I LO

Książkę uzupełniają:

– spis nauczycieli I LO w latach 1945-2018

– notki biograficzne nauczycieli zatrudnionych w I LO w roku jubileuszowym

– spis absolwentów szkoły w latach 1921-2018

– fotokronika