Tag Archives: szkolnictwo

Next Page

Zespół Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu 1945-2015

 

Zespół Szkół nr 1
im. Anny Wazówny
w Golubiu-Dobrzyniu
1945-2015

Redakcja: Dariusz Guzowski

Golub-Dobrzyń 2016

Sygnatura SIRr XXXI/105

Publikacja została opracowana w 70. rocznicę powstania Liceum i Gimnazjum w Golubiu-Dobrzyniu.

Publikację przygotowali pod redakcją Dariusza Guzowskiego członkowie grona pedagogicznego: Elżbieta Kochner, Lidia Kwiatkowska, Monika Kwidzyńska, Mariusz Rzepkowski.

Książka zawiera prezentację szkoły, opowiada o jej tradycjach, wspomina nauczycieli i uczniów.

W publikacji znalazły się wypowiedzi dyrektorów „Wazówny” Piotra Wiśniewskiego i Zbigniewa Winiarskiego.

Można również przeczytać wspomnienia absolwentów szkoły prof. dr. hab. inż. Jerzego Błażejowskiego i Marii Bicz.

Książka zawiera kalendarium historyczne, rozdziały poświęcone udziałowi szkoły w projektach europejskich, osiągnięciom sportowym uczniów, działalności Uczniowskiego Klubu Sportowego „Victoria”, wycieczkom szkolnym.

Publikacja opisuje również działalność kulturalną szkoły , osiągnięcia artystyczne uczniów „Wazówny”, działalność chóru szkolnego „Cantus”.

Nie zabrakło również wyliczenia sukcesów jakie uczniowie Zespołu Szkół nr 1 odnieśli w olimpiadach przedmiotowych na szczeblu rejonowym, wojewódzkim i krajowym.

Opracowanie jest bogato ilustrowane, zawiera zdjęcia archiwalne oraz dokumentujące współczesne życie szkoły.

Katarzyna Kluczwajd – „Szkolne zagłębie” i ze szkołami związane historie

 

Katarzyna Kluczwajd

„Szkolne zagłębie” i ze szkołami związane historie

Prelekcja

18 października 2017

Książnica Kopernikańska w Toruniu

W środę 18 października 2017 roku o godzinie 18.00 odbyło się w Książnicy Kopernikańskiej kolejne spotkanie w ramach cyklu „Toruń miasto zabytków”.

Goście wysłuchali prelekcji pani Katarzyny Kluczwajd pod tytułem „Szkolne zagłębie i ze szkołami związane historie”.

Katarzyna Kluczwajd to bardzo dobrze znana w Toruniu historyk sztuki, zabytkoznawca i regionalista, autorka wielu książek i artykułów, poświęconych kulturze naszego miasta, twórczyni bloga „toruniarnia” – https://toruniarnia.blogspot.com/ – będącego skarbnicą wiedzy o kulturze i sztuce, o zabytkach i rzemiośle artystycznym Torunia.

Prelekcja ta była dopełnieniem Spacerów Tematycznych organizowanych przez Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu.

W Dniu Edukacji Narodowej w sobotę  14 października Katarzyna Kluczwajd oprowadzała chętnych po ul. Sienkiewicza (dawniej Schulstrasse czyli Szkolnej).

Uczestnicy spaceru przypomnieli sobie historię szkół powstałych w okresie zaboru pruskiego i podziwiali pozostałą po nich architekturę.

Przy Schulstrasse działały na początku XX wieku szkoła podstawowa, dwa seminaria nauczycielskie ewangelickie i katolickie, dwie nauczycielskie preparandy katolicka i ewangelicka.

Prelekcja w Ksiąznicy Kopernikańskiej poświęcona była natomiast przede wszystkim okresowi międzywojennemu i funkcjonującym na terenie Torunia i Podgórza szkołom.

Katarzyna Kluczwajd kolejno omawiała poszczególne typy szkół – szkoły powszechne, gimnazja, szkoły wydziałowe, seminaria nauczycielskie.

Ważne miejsce na oświatowej mapie Torunia zajmowały szkoły wojskowe.

Wykład był bardzo bogato ilustrowany fotografiami z epoki przedstawiającymi same szkoły, wygląd klas, uczniów w mundurkach i uczniów bez butów, zajęcia gimnastyczne, warsztaty, stołówki, internaty.

Usłyszeliśmy bardzo wiele szczegółów, ciekawostek, informacji mało znanych.

Była mowa o karach cielesnych.

Zapoznaliśmy się z nieznaną historią szkół prywatnych, szkół jazdy, szkół artystycznych, muzycznych, teatralnych, a nawet filmowych działających w przedwojennym Toruniu.

Z przeszłości w przyszłość – kulturotwórcze i cywilizacyjne znaczenie klasztoru pobernardyńskiego dla społeczności lokalnej w Świeciu

 

Z przeszłości w przyszłość

Kulturotwórcze i cywilizacyjne znaczenie klasztoru pobernardyńskiego dla społeczności lokalnej w Świeciu

Wydawca: Szkoły Katolickie
im. ks. dr. Bernarda Sychty

Świecie 2012

Sygnatura SIRr XXXI/104

Publikacja „Z przeszłości w przyszłość” została wydana w związku z jubileuszem 15-lecia Szkół Katolickich im. ks. dr. Bernarda Sychty w Świeciu.

Książka jest zbiorem tekstów poświęconych kulturotwórczemu i cywilizacyjnemu znaczeniu klasztoru pobernardyńskiego dla społeczności lokalnej w Świeciu i szerzej na Kociewiu.

Do tradycji bernardyńskiej nawiązuje dziś Zespół Szkół Katolickich w Świeciu.

Zespół Szkół Katolickich składa się z Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego (od 1997 r.), Katolickiego Gimnazjum (od 2007 r.) i Katolickiej Szkoły Podstawowej (od 2012 r.).

Opracowanie składa się z dwóch części:

  • Pobernardyński Zespół Klasztorny w Świeciu
  • Szkoły Katolickie Świecie im. ks. dr. Bernarda Sychty

W książce opisano dzieje kościoła i klasztoru bernardynów w Świeciu, zarówno w ujęciu historyka kościoła, jak i w ujęciu historyka sztuki.

Do opracowania dołączono szereg zabytkowych tekstów z kronik świeckich bernardynów, przetłumaczonych na język polski.

Drugą część księgi jubileuszowej otwiera prezentacja patrona szkoły ks. dr. Bernarda Sychty.

Dalej możemy przeczytać o okolicznościach utworzenia Szkół Katolickich w Świeciu, ich rozwoju, funkcjonowaniu i perspektywach.

Niezwykle cenne są liczne zamieszczone w książce osobiste wspomnienia założycieli szkoły, dyrektorów, nauczycieli, kapłanów, uczniów i rodziców.