Tag Archives: szkolnictwo

Next Page

Z przeszłością w przyszłość – 50 lat tradycji łasińskiego „Jagiellończyka”

 

Z przeszłością w przyszłość
50 lat tradycji łasińskiego „Jagiellończyka”

Zespół redakcyjny:
Magdalena Borkowska
i Lucyna Szynicka

Wydawca:
Multi B. Grzybowska – T. Siekierski

Brodnica 2012

Sygnatura SIRr XXXI/108

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie swoja historią sięga 1962 roku, kiedy to powołano Zasadniczą Szkołę Handlową w Łasinie.

Z okazji 50-lecia Zespołu Szkół absolwenci „Jagiellończyka”, obecni uczniowie i nauczyciele przygotowali jubileuszową publikację.

Przedstawia ona historię Zespołu Szkół, dzień dzisiejszy i perspektywy na przyszłość.

Publikacja zawiera „Kalendarium” Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie.

Zaprezentowano ciało pedagogiczne, dyrektorów, kierowników warsztatów.

Zrębem księgi pamiątkowej są wspomnienia nauczycieli  absolwentów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie.

Udało się redaktorom księgi zebrać blisko wspomnienia blisko 60-ciu osób.

W książce wymieniono również osiągnięcia uczniów, stypendystów Prezesa Rady Ministrów,

Do książki dołączono humor z zeszytów szkolnych.

Opracowanie uzupełniają listy byłych nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.

W publikacji odnajdziemy również nazwiska wszystkich absolwentów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych od 1965 roku.

Księgę jubileuszową wzbogacają liczne kolorowe fotografie dokumentujące przeszłość i teraźniejszość Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych W Łasinie.

By czas nie przyćmił pamięci : 25-lecie IV Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Grudziądzu

By czas nie przyćmił pamięci
25-lecie IV Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Grudziądzu

Opracowanie: Wiesława Grabowska, Janusz Hinz, Małgorzata Piłat, Jolanta Wojciechowska

Wydawca: IV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego

Grudziądz 2016

Sygnatura SIRr XXXI/109

IV Liceum Ogólnokształcące w Grudziądzu powstało w 1991 roku.

Do 2005 roku szkoła mieściła się w historycznym budynku przy ul. Sienkiewicza 22.

Obecnie jej siedziba jest nowoczesny budynek przy ul. Sobieskiego 12.

„Czwórka” szczyci się wysokim poziomem kształcenia, nowoczesnymi warunkami nauczania, językowymi wyjazdami zagranicznymi, warsztatami języka niemieckiego, prężnym kołem teatralnym, sukcesami na zawodach sportowych, spotkaniami z ciekawymi ludźmi, warsztatami poetyckimi i fotograficznymi.

W księdze jubileuszowej zaprezentowano sylwetki dyrektorów Liceum – Wiesławy Gołębiewskiej i Beaty Sikorskiej.

Zamieszczono rownież biogramy osób, które przepracowały w szkole ostatnie ćwierć wieku.

W księdze pamiątkowej opublikowano wspomnienia emerytowanych nauczycieli i absolwentów.

W wydawnictwie znalazło sie również miejsce na fraszki autorstwa uczniów „Czwórki”.

Publikacja zawiera też „Kalendarium IV Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Grudziądzu”, które obejmuje lata 1991-2016.

W książce wymieniono wszystkich absolwentów szkoły i wychowawców klas.

Wymieniono też nauczycieli IV LO zatrudnionych w latach 1991-2016.

Nie zapomniano o pracownikach administracji i obsługi.

Księgę jubileuszową zamykają fotografie dokumentujące życie szkoły.

Zespół Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu 1945-2015

 

Zespół Szkół nr 1
im. Anny Wazówny
w Golubiu-Dobrzyniu
1945-2015

Redakcja: Dariusz Guzowski

Golub-Dobrzyń 2016

Sygnatura SIRr XXXI/105

Publikacja została opracowana w 70. rocznicę powstania Liceum i Gimnazjum w Golubiu-Dobrzyniu.

Publikację przygotowali pod redakcją Dariusza Guzowskiego członkowie grona pedagogicznego: Elżbieta Kochner, Lidia Kwiatkowska, Monika Kwidzyńska, Mariusz Rzepkowski.

Książka zawiera prezentację szkoły, opowiada o jej tradycjach, wspomina nauczycieli i uczniów.

W publikacji znalazły się wypowiedzi dyrektorów „Wazówny” Piotra Wiśniewskiego i Zbigniewa Winiarskiego.

Można również przeczytać wspomnienia absolwentów szkoły prof. dr. hab. inż. Jerzego Błażejowskiego i Marii Bicz.

Książka zawiera kalendarium historyczne, rozdziały poświęcone udziałowi szkoły w projektach europejskich, osiągnięciom sportowym uczniów, działalności Uczniowskiego Klubu Sportowego „Victoria”, wycieczkom szkolnym.

Publikacja opisuje również działalność kulturalną szkoły , osiągnięcia artystyczne uczniów „Wazówny”, działalność chóru szkolnego „Cantus”.

Nie zabrakło również wyliczenia sukcesów jakie uczniowie Zespołu Szkół nr 1 odnieśli w olimpiadach przedmiotowych na szczeblu rejonowym, wojewódzkim i krajowym.

Opracowanie jest bogato ilustrowane, zawiera zdjęcia archiwalne oraz dokumentujące współczesne życie szkoły.