Tag Archives: szkolnictwo

Next Page

Jubileuszowy zbiór wspomnień na stulecie Zespołu Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu 1918-2018

Jubileuszowy zbiór wspomnień na stulecie Zespołu Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu
1918-2018 

Zespół redakcyjny: Katarzyna Batorska, Beata Jabłońska, Joanna Jabłońska, Marlena Łęgowska, Małgorzata Malinowska, Ewa Sicińska, Anna Staszewska, Anna Tuliszewska, Renata Tułodziecka, Nikola Włodarczyk, Hanna Zadrożna

Golub-Dobrzyń 2018

Sygnatura SIRr XXXI/120

Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 roku utworzono w Dobrzyniu nad Drwęcą Publiczną Szkołę Powszechną.

Była ona zaczątkiem dzisiejszego Zespołu Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu.

Zespół składa się obecnie ze Szkoły Podstawowej  nr 2 im. Orła Białego w Golubiu-Dobrzyniu oraz od 2012 roku z Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w Golubiu-Dobrzyniu.

Z okazji jubileuszu stulecia Szkoły pracownicy Zespołu Szkół Miejskich przygotowali księgę pamiątkową ze wspomnieniami dyrektorów, nauczycieli i pracowników i uczniów Szkoły.

Kilkadziesiąt wspomnień uzupełnia kalendarium fotograficzne szkoły.

W książce opublikowano również rys historyczny dziejów Publicznej Szkoły Powszechnej w latach 1945-1951 pióra Edwarda Bartkowskiego.

Zamieszczono kalendarium historii Zespołu Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu w latach 1918-2018.

Osobny rozdział poświęcono działalności Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w latach 2012-2018.

W książce znajdziemy wykaz nauczycieli zatrudnionych w Szkole w latach 1918-2018.

Możemy przeczytać również wiersze poświęcone Szkole napisane przez jej uczniów Martynę Kornacką i Ksawerego Kozerskiego.

Zespół Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu : (1946-2016) – pod red. Marty Bednarczuk i Moniki Krajnik

 

Zespół Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu
(1946-2016)

pod red. Marty Bednarczuk i Moniki Krajnik

Wydawca: Starostwo Powiatowe w Rypinie

Rypin-Nadróż 2016

Sygnatura SIRr XXXI/119

Publikację wydano z okazji siedemdziesięciolecia Szkoły w Nadrożu (1946-2016) i Zjazdu Absolwentów.

W ciągu 70 lat nadroska szkoła wytworzyła bogata tradycję i sobie właściwy klimat.

Ma na koncie wiele sukcesów dydaktyczno-wychowawczych.

Przez jej mury przewinęło się kilkaset osób: nauczycieli, uczniów, pracowników.

Redaktorki monografii ambitnie postanowiły, żeby każda osoba związana ze Szkołą została wspomniana przynajmniej z nazwiska.

Oparli się na zapiskach w 20 tomach dokumentacji Rady Pedagogicznej, Kronice Szkoły, dokumentach urzędowych.

W książce znalazły się rozdziały poświęcone:

– Arturowi Barthelowi – właścicielowi majątku Nadróż, ziemianinowi, działaczowi społecznemu, przedsiębiorcy, inicjatorowi wielu przedsięwzięć i inwestycji powiatu rypińskiego

– Historii szkoły – od Liceum Handlu Rolniczego – Technikum Ogrodniczego po Zespół Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu

– Zespołowi Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu dziś

– Internatowi Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu

– Bibliotece i Internetowemu Centrum Multimedialnemu

– Współpracy z przedsiębiorcami

– Pasjom i sukcesom uczniów

Monografię wzbogacają wspomnienia nauczycieli i uczniów.

Do książki załączono wykazy nauczycieli, pracowników i spis absolwentów.

Tekst ubarwiają liczne fotografie.

Z przeszłością w przyszłość – 50 lat tradycji łasińskiego „Jagiellończyka”

 

Z przeszłością w przyszłość
50 lat tradycji łasińskiego „Jagiellończyka”

Zespół redakcyjny:
Magdalena Borkowska
i Lucyna Szynicka

Wydawca:
Multi B. Grzybowska – T. Siekierski

Brodnica 2012

Sygnatura SIRr XXXI/108

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie swoja historią sięga 1962 roku, kiedy to powołano Zasadniczą Szkołę Handlową w Łasinie.

Z okazji 50-lecia Zespołu Szkół absolwenci „Jagiellończyka”, obecni uczniowie i nauczyciele przygotowali jubileuszową publikację.

Przedstawia ona historię Zespołu Szkół, dzień dzisiejszy i perspektywy na przyszłość.

Publikacja zawiera „Kalendarium” Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie.

Zaprezentowano ciało pedagogiczne, dyrektorów, kierowników warsztatów.

Zrębem księgi pamiątkowej są wspomnienia nauczycieli  absolwentów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie.

Udało się redaktorom księgi zebrać blisko wspomnienia blisko 60-ciu osób.

W książce wymieniono również osiągnięcia uczniów, stypendystów Prezesa Rady Ministrów,

Do książki dołączono humor z zeszytów szkolnych.

Opracowanie uzupełniają listy byłych nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.

W publikacji odnajdziemy również nazwiska wszystkich absolwentów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych od 1965 roku.

Księgę jubileuszową wzbogacają liczne kolorowe fotografie dokumentujące przeszłość i teraźniejszość Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych W Łasinie.