Tag Archives: Urząd Bezpieczenstwa

Mirosław Pietrzyk, Patryk Pleskot – W cieniu Kaina. Ofiary aparatu represji na terenie Inowrocławia i okolic w okresie PRL

Mirosław Pietrzyk
Patryk Pleskot

W cieniu Kaina.
Ofiary aparatu represji na terenie Inowrocławia i okolic w okresie PRL

Wydawca: NSZZ „Solidarność”. Region Toruńsko-Włocławski. Oddział Inowrocław

Inowrocław 2018

Sygnatura SIRr IIIA/125

Książka poświęcona jest ofiarom komunistycznego aparatu represji w Inowrocławiu i okolicach.

W latach 1945-1984 straciło życie 18 osób.

Autorzy do aparatu represji i terroru zaliczyli Urząd Bezpieczeństwa, Służbę Bezpieczeństwa, Informacje Wojskową, Służbę Więzienną, Milicję Obywatelską wydziały finansowe miejskich, powiatowych, wojewódzkich rad narodowych.

Szczególne nasilenie terroru miało miejsce w latach stalinowskich i w okresie stanu wojennego, kiedy działali „nieznani sprawcy”.

Część zgonów miała charakter naturalny, ale przyczyniły się do nich nienormalne warunki egzystencji.

Zdarzały się samobójstwa.

W książce znalazły się obszerne biografie następujących osób:

 1. Michał Harenda
 2. Wincenty Mücke
 3. Leon Boliński
 4. Władysław Raczyński
 5. Wojciech Lewandowski
 6. Aureliusz Nowacki
 7. Antoni Piątek
 8. Antoni Bystrzycki
 9. Hieronim Gniewkowski
 10. Wanda Rostek
 11. Zbigniew Rostek
 12. Maria Filemonowicz
 13. Maria Kolska
 14. Stanisław Lisiecki
 15. Irena Kotulska
 16. Brunon Baesel
 17. Jarosław Brejza
 18. Piotr Bartoszcze

Twarze bezpieki 1945-1990

Prezentujemy kolejną nowość w księgozbiorze regionalnym Działu Informacyjno-Bibliograficznego.

Twarze bezpieki 1945-1990
Obsada stanowisk kierowniczych Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa w województwach pomorskim / bydgoskim, toruńskim i włocławskim
Oprac.: Kamila Churska, Tadeusz Grab, Alicja Paczoska-Hauke, Waldemar Ptak, Tomasz Rabant, Marek Szymaniak ; pod red. Marka Szymaniaka
Instytut Pamięci Narodowej, Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Bydgoszcz ; Gdańsk  2010
Sygnatura SIRr IIIA/89

Opracowanie przygotowali pracownicy bydgoskiej delegatury Instytutu Pamięci Narodowej.

Tom prezentuje sylwetki 527 funkcjonariuszy, pełniących funkcje kierownicze w wojewódzkich i powiatowych strukturach Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa.
Działali oni na terytorium województwa pomorskiego / bydgoskiego w latach 1945 – 1990 oraz na obszarze województwa toruńskiego i włocławskiego w latach 1975 – 1990.

Książka jest efektem realizacji ogólnopolskiego projektu badawczego Instytutu Pamięci Narodowej :”Struktury i metody działania aparatu bezpieczeństwa w Polsce Ludowej w latach 1944-1989„.

Publikacja została podzielona na trzy części.
Część I poświęcona jest strukturze organizacyjnej aparatu bezpieczeństwa.
Część II to zestawienia tabelaryczne obsady stanowisk kierowniczych w aparacie represji.
Część III prezentuje noty biograficzne, obejmujące przebiegi służby i awanse poszczególnych funkcjonariuszy UB/SB.

Całość uzupełnia wykaz stosowanych skrótów oraz bibliografia.