Tag Archives: Wielkie Księstwo Litewskie

Ludwik Kolankowski : dzieło i życie : indywidualny przypadek historiograficzny – red. Piotr Oliński, Wojciech Piasek

 

Ludwik Kolankowski
Dzieło i życie – indywidualny przypadek historiograficzny

red. Piotr Oliński, Wojciech Piasek

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Toruń 2017

Sygnatura SIRr IIIB/Kolankowski Ludwik

Książka „Ludwik Kolankowski : dzieło i życie : indywidualny przypadek historiograficzny” jest pierwszym tomem nowej serii wydawniczej „Scientia – Universitas – Memoria”, która poświęcona będzie historii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Ludwik Kolankowski był wybitnym polskim historykiem i pierwszym rektorem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Poświęcona mu książka dotyczy zarówno biografii profesora, jak też zajmuje się jego dorobkiem naukowym.

Monografia jest zbiorem ośmiu artykułów naukowych.

 1. Anna Brzezińska – historyk jako świadek historii. Ludwik Kolankowski w świetle Zapisków pamiętnikarskich
 2. Joanna Gierowska-Kałłaur – Między polityką a nauką. Ludwik Kolankowski w pierwszym półroczu 1919 roku
 3. Przemysław M. Żukowski – Uniwersytety we Lwowie, Krakowie i Wilnie na naukowej drodze Ludwika Kolankowskiego. Życie naukowe Ludwika Kolankowskiego do 1939 roku
 4. Robert Stokowiecki – Działalność Ludwika Kolankowskiego jako dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu (1949-1955)
 5. Dorota Malczewska-Pawelec, Tomasz Pawelec – Początki idei Jagiellońskiej (o problemie badania konceptu „misji cywilizacyjnej” w myśli historycznej oraz praktyce badawczej Karola Szajnochy)
 6. Tomasz Kempa – Ludwik Kolankowski jako badacz dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego i Jagiellonów z perspektywy współczesnej polskiej historiografii
 7. Piotr Oliński – Osobowości Jagiellonów w opiniach Ludwika Kolankowskiego
  ­
 8. Wojciech Piasek – Historiograficzno-metodologiczna diagnoza pisarstwa historycznego Ludwika Kolankowskiego – historyk nieortodoksyjnego historyzmu

Od traktatu kaliskiego do pokoju oliwskiego – polsko-krzyżacko-pruskie stosunki dyplomatyczne w latach 1343-1660

Od traktatu kaliskiego do pokoju oliwskiego
Polsko-krzyżacko-pruskie stosunki dyplomatyczne w latach 1343-1660

Redakcja: Almut Bues, Janusz Grabowski, Jacek Krochmal, Grischa Vercamer, Hubert Wajs

Archiwum Główne Akt Dawnych : Niemiecki Instytut Historyczny : Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych : Wydawnictwo DiG
Warszawa 2015

Sygnatura SIRr VIb/4-51

Obszerna praca zbiorowa „Od traktatu kaliskiego do pokoju oliwskiego” zawiera referaty wygłoszone na międzynarodowej konferencji naukowej „Od traktatu kaliskiego do pokoju oliwskiego – polsko-krzyżacko-pruskie stosunki dyplomatyczne w latach 1343-1660”, która miała miejsce w Warszawie w dniach 24-25 maja 2013 roku.

Organizatorami konferencji było Archiwum Główne Akt Dawnych i Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie.

Uczestnicy konferencji zajmowali się okolicznościami, jakie towarzyszyły zawieraniu traktatów, porozumień i umów międzynarodowych między Królestwem Polskim, Wielkim Księstwem Litewskim, zakonem krzyżackim i Księstwem Pruskim.

Referaty poświęcone są dyplomacji, preliminariom i negocjacjom, karierom dyplomatów, dokumentom dyplomatycznym.

Książka zawiera osiemnaście referatów w języku polskim i niemieckim.

 1. Martin Espenhorst – , Preußisch/Deutsch-Polnische Friedensprozesse im 15., 16. und 17. Jahrhundert. Eine Einführung
 2. Janusz Grabowski – , Między Polską a zakonem krzyżackim w Prusach. Mazowsze wobec pokoju kaliskiego z 1343 roku
 3. Sebastian Kubon – Der Friedensvertrag von Raciążek 1404 im Lichte seines Entstehungsprozesses
 4. Marek Radoch – Elbląskie rozmowy wielkiego mistrza Ulryka von Jungingen z posłami króla Władysława Jagiełły w czerwcu 1409 roku
 5. Dariusz Wróbel – , Uwagi o negocjatorach traktatów pokojowych z zakonem krzyżackim w czasach Władysława Jagiełły
 6. Sobiesław Szybkowski – Wielkopolscy i środkowopolscy dyplomaci króla Władysława Jagiełły zaangażowani w sprawy pruskie. Portret grupowy
 7. Rafał Simiński – Od układu korczyńskiego do traktatu toruńskiego. Polityka księcia słupskiego Bogusława VIII wobec zakonu krzyżackiego w latach 1403–1411
 8. Michalina Duda – , Kwestia granicy Nowej Marchii w polsko-krzyżackich traktatach pokojowych z pierwszej połowy XV wieku
 9. Andreas Rüther – „Ein bisschen Frieden”. Vorformen, Abstufungen und Übergänge des Friedens von Melnosee 1422
 10. Loïc Chollet – Von Friedenverträgen bis zum Konzil von Konstanz (1414–1418): Schemaiten und die Rechtliche Stellung von Heidnischen Völkern
 11. Adam Szweda – „Princeps et consiliarius Regni Poloniae”. Król i wielki mistrz w latach 1466–1497
 12. Gregor M. Metzig – „Preisgabe des Deutschen Ordens gegenüber Polen?” Die preußische Frage in den habsburgisch-jagiellonischen Verträgen von 1515
 13. Jacek Wijaczka – Traktat krakowski z 1525 roku. Sukces Jagiellonów czy Hohenzollernów?
 14. Ralf G. Päsler – Vorstellungen des Deutschen Ordens von Krieg und Frieden in seinen Chroniken des Preußenlandes
 15. Martin Espenhorst – Welt- und Friedensbilder vom Deutschen Orden in Preußen in der Historie der Frühen Neuzeit 1500–1800
 16. Marcin Swobodziński – Okoliczności i znaczenie ostatniego aktu renowacji inwestytury w Prusach Książęcych w lutym 1649 roku
 17. Wojciech Krawczuk – , Dyplomatyka i dyplomacja: kulisy rokowań pokojowych w Oliwie w 1660 roku
 18. Piotr Dymmel – Edytorskie dzieje traktatów pokojowych Polski z zakonem krzyżackim i Prusami