Tag Archives: Włocławek

Next Page

Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie

 

 

Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie

1978 –

Włocławek

Sygnatura SIRr II/21

Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie ukazują się we Włocławku od 1978 roku.

Impulsem do powstania rocznika było utworzenie w 1975 roku województwa włocławskiego.

Inicjatorami pomysłu byli Andrzej Mietz i Jan Pakulski, którzy razem z Marianem Kallasem przekonali w 1976 roku władze województwa włocławskiego do wydawania regionalnego czasopisma naukowego.

„Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie” zostały przychylnie przyjęte przez krytykę naukową.

Pierwsze dwa tomy rocznika wydało Dobrzyńsko-Kujawskie Towarzystwo Kulturalne we Włocławku (utworzone w 1976 roku).

Kolejne wydaje Włocławskie Towarzystwo Naukowe powołane do życia 16 czerwca 1979 roku.

Twórcą i pierwszym redaktorem „Zapisek Kujawsko-Dobrzyńskich” był Marian Kallas z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Stworzył on kształt pisma, który niewiele zmienił się do chwili obecnej.

Redaktorzy:

 • Marian Kallas 1978-1985
 • Marek Zapędowski 1988-1990
 • Mieczysław Wojciechowski 1993-

Teksty publikowane w „Zapiskach Kujawsko-Dobrzyńskich” od wielu lat podzielone są na działy:

 1. Artykuły
 2. Źródła i materiały
 3. Recenzje i omówienia
 4. Z życia Włocławskiego Towarzystwa Naukowego
 5. Bibliografia
 6. Kalendarium

W ramach działu „Bibliografia” publikowane były:

 • Bibliografia Kujaw i ziemi dobrzyńskiej
 • Bibliografia województwa włocławskiego
 • Bibliografia Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej
 • Bibliografia wydawnictw Włocławskiego Towarzystwa Naukowego

Kalendarium również zmieniało nazwę:

 • Kalendarium województwa włocławskiego
 • Kalendarium Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej

Na łamach czasopisma często opisywane są również sylwetki zasłużonych włocławian i publikowane wspomnienia pośmiertne.

Autorzy tekstów uwagę swoją poświęcają obszarowi Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej.

Tematyka rocznika obejmuje historię, archeologię, etnografię, stosunki polityczne i społeczne, oświatę i kulturę, gospodarkę, ochronę środowiska.

Sukces wydawnictwa świadczy o okrzepnięciu i wszechstronnej działalności Włocławskiego Towarzystwa Naukowego.

Z drugiej strony właśnie powołanie i wydawanie „Zapisek Kujawsko-Dobrzyńskich” przyczyniło się do rozwoju środowiska naukowego we Włocławku.

Pierwszych pięć tomów „Zapisek Kujawsko-Dobrzyńskich” ukazało się w formie cyklu tematycznego.

Każdy rocznik poświęcony był odrębnej dziedzinie:

 •  Seria A – Historia
 •  Seria B – Stosunki polityczne i społeczne XX wieku
 •  Seria C – Oświata i kultura
 •  Seria D – Gospodarka
 •  Seria E – Kształtowanie środowiska

Tradycję przewodniego tematu poszczególnych roczników utrzymano również później.

 • Tom 6 – Historia
 • Tom 7 – Stosunki polityczne i społeczne w XX wieku
 • Tom 8 – Oświata kultura i sztuka
 • Tom 9 – Gospodarka i społeczeństwo
 • Tom 10 – Województwo włocławskie w XX-leciu 1975-1995
 • Tom 11 – Archeologia i etnologia
 • Tom 12 – Miasta Kujaw i ziemi dobrzyńskiej w XX wieku
 • Tom 13 – Mniejszości narodowe na Kujawach wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej
 • Tom 14 – Wyznania na Kujawach wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej
 • Tom 15 – Kujawy wschodnie i ziemia dobrzyńska w średniowieczu
 • Tom 16 – Ekologia i ochrona środowiska
 • Tom 17 – Gospodarka (XX – początek XXI wieku)
 • Tom 18 – Społeczeństwo Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej
 • Tom 19 – Kultura
 • Tom 20 – Oświata i nauka
 • Tom 21 – Społeczeństwo Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej w dobie transformacji (1989-2005)
 • Tom 22 – Kujawy wschodnie i ziemia dobrzyńska w czasach nowożytnych
 • Tom 23 – Kujawy wschodnie i ziemia dobrzyńska w latach drugiej wojny światowej 1939-1945
 • Tom 24 – Kujawy wschodnie i ziemia dobrzyńska w okresie dwudziestolecia międzywojennego 1918-1939
 • Tom 25 – Jubileuszowy – Czasopisma na Kujawach wschodnich i ziemi dobrzyńskiej w XX wieku i na początku XXI wieku
 • Tom 26 – Kujawy wschodnie i ziemia dobrzyńska po drugiej wojnie światowej do reformy administracyjnej w 1975 roku
 • Tom 27 – Zabytki Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej
 • Tom 28 – Organizacje młodzieżowe i paramilitarne na Kujawach wschodnich i ziemi dobrzyńskiej w latach 1900-1939
 • Tom 29 – Administracja państwowa, samorządowa i kościelna na Kujawach wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej od średniowiecza do 1975 roku
 • Tom 30 – Osadnictwo i demografia na Kujawach wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej

Obecnie „Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie” wydawane są w szacie graficznej opracowanej przez Reginę Magier.

Na charakterystycznej ciemno-bordowej okładce znajdują się herby Kujaw i ziemi dobrzyńskiej.

Marian Kallas

Od redakcji

Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie
Seria E : 1985

 

 

Mieczysław Wojciechowski

Od redakcji

Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie
Tom 25 : 2010

 

 

Stanisław Kunikowski

Rola i znaczenie „Zapisek Kujawsko-Dobrzyńskich” w rozwoju nauki na Kujawach i w ziemi dobrzyńskiej w latach 1978-2009

Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie
Tom 25 : 2010

 

 

Mieczysław Wojciechowski

Od redakcji

Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie
Tom 30 : 2015

 

Kujawskie legendy

belkaniebieska2

27062016

 

Kujawskie legendy

Wydawnictwo „Krukowiak”

Cykl „Redecz Krukowy i okolice… kraina prastara”

Brześć Kujawski 2013

Sygnatura SIRr XXXIIb/71

belkaniebieska2

„Kujawskie legendy” to jeden z 55. tomów cyklu „Redecz Krukowy i okolice… kraina prastara”, który od 2010 roku ukazuje się w Wydawnictwie „Krukowiak” Janusza Borkowskiego.

„Kujawskie legendy” są zbiorem utworów wielu kujawskich autorów:

 • Anna Koprowska-Głowacka
 • Kazimierz Kornacki
 • Urszula Lisowska
 • Bogdan Lisowski
 • Antoni Benedykt Łukaszewicz
 • Grażyna Ode-Zwolińska
 • Krystyna Sarnowska
 • Maria Szafran
 • Małgorzata Świątczak
 • Janusz Tomczak
 • Barbara Trabszo
 • Janusz Borkowski

Utwory zamieszczone w zbiorze to nie tylko opowiadania, ale również wiersze, a nawet utwory sceniczne.

Ich tematyka jest bardzo rozległa, poświęcona miedzy innymi: Włocławkowi, Kujawom, pałacowi w Falborzu, Jezioru Święte koło Skępego i jezioru w Sadłużku, księciu Władysławowi Hermanowi, walkom Słowian, Fryderykowi Chopinowi, dworkowi w Kłóbce, Ciechocinkowi.

Są też wśród tekstów utwory dla dzieci i dla dorosłych.

Gorąco polecamy.

belkaniebieska2

Parafia Najświętszego Zbawiciela we Włocławku – opracował ks. Kazimierz Rulka

belkaniebieska2

29092015Parafia Najświętszego Zbawiciela
we Włocławku

Opracował ks. Kazimierz Rulka

przy współpracy parafian
pod kierunkiem ks. proboszcza
Zbigniewa Szygendy

Włocławskie Wydawnictwo Diecezjalne

Włocławek 2008

Sygnatura SIRr XXXIV/138

belkaniebieska2

Parafia Najświętszego Zbawiciela we Włocławku została erygowana 19 kwietnia 1958 roku.

Przez 30 lat wierni zbierali się w tymczasowej kaplicy przy ul. Jagielońskiej.

W 1988 roku otwarto kościół parafialny przy Parku Łokietka.

Książka „Parafia Najświętszego Zbawiciela we Włocławku” powstała na jubileusz 50-lecia parafii.

Dzieli się na dwie chronologiczne części: przed i po 1988 roku.

Dzięki opracowaniu dowiemy się jak wiele trudności musiano pokonać w czasach Polski Ludowej, żeby najpierw wybudować kaplicę, a po trzydziestu latach kościół.

Poznamy też życie religijne parafii:
– sprawowanie mszy i nabożeństw
– sprawowanie sakramentów
– życie liturgczne
– nauczanie i wychowanie religijne
– służbę liturgiczną
– uroczystości kościelne

W książce szeroko zaprezentowano działalność charytatywna parafii, opiekę duszpasterską nad wojskiem i policją, życie kulturalne parafii oraz muzykę w parafii.

Publikację uzupełniają aneksy:
– biogramy administratorów i proboszczów
– wizytacje kanoniczne i dziekańskie
– misje
– wykaz proboszczów i wikariuszy
– pracownicy kościelni
– statystyka parafii

Wielkim walorem opracowania jest bogata dokumentacja fotograficzna, liczne zdjęcia prezentujące budowę kościoła, uroczystości kościelne, widok i wnętrze nieistniejącej już kaplicy przy ul. Jagiellońskiej.

Serdecznie gratulujemy parafianom kościoła Najświętszego Zbawiciela i wszystkim mieszkańcom Włocławka tak ciekawej i cennej publikacji.

belkaniebieska2