Tag Archives: Włocławek

Next Page

Stanisław Kunikowski – Życie kulturalne i naukowe na Kujawach wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej w latach 1945-1998

 

Stanisław Kunikowski

Życie kulturalne i naukowe na Kujawach wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej w latach 1945-1998

Oficyna Wydawnicza Włocławskiego Towarzystwa Naukowego „Lega”

Włocławek 2001

Sygnatura SIRr XXIXa/48

Prof. dr hab. Stanisław Kunikowski był wieloletnim pracownikiem Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.

W 1979 r. był w gronie członków założycieli Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, którego w latach 2005-2007 był prezesem.

Prowadzi bogatą działalność naukowa, badawcza, dydaktyczna i organizacyjną w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku.

Jego badania naukowe dotyczą społecznego ruchu regionalnego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem społecznych organizacji naukowych i kulturalnych.

Interesuje się również historia kultury materialnej i zbiorów historycznych.

Ma duże zasługi w zakresie popularyzacja nauki i kultury we Włocławku oraz na terenie Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej.

Za swoją pracę społeczną został w 1999 r. odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W Książnicy Kopernikańskiej dostępne są liczne publikacje autorstwa profesora Stanisława Kunikowskiego, żeby wymienić tylko najważniejsze:

 1. Edukacja społeczeństwa w XXI wieku / pod red. Stanisława Kunikowskiego i Anny Krynieckiej-Piotrak ; [rys. Jan Stępień]. – Warszawa : [tCHu] 2009.
 2. Kultura, sztuka, nauka we Włocławku, na Kujawach wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej w latach 1945-1998 / Stanisław Kunikowski. – Włocławek : Włocławskie Towarzystwo Naukowe 2006.
 3. Materiały do dziejów rezydencji w Polsce. T. 1, Kujawy Wschodnie. Cz. 5 / pod red. Stanisława Kunikowskiego ; Włocławskie Towarzystwo Naukowe. – Włocławek : Lega Oficyna Wydawnicza Włocławskiego Towarzystwa Naukowego 2011.
 4. Materiały do dziejów rezydencji w Polsce. T. 1, Kujawy wschodnie. Cz. 4 / pod red. Stanisława Kunikowskiego ; Włocławskie Towarzystwo Naukowe. – Włocławek : Lega – Oficyna Wydawnicza Włocławskiego Towarzystwa Naukowego 2009.
 5. Materiały do dziejów rezydencji w Polsce. T. 1, Kujawy wschodnie. Cz. 3 / pod red. Stanisława Kunikowskiego ; Włocławskie Towarzystwo Naukowe. – Włocławek : Lega 2004.
 6. Materiały do dziejów rezydencji w Polsce. T. 2, Ziemia dobrzyńska. Cz. 4 / pod red. Stanisława Kunikowskiego ; Włocławskie Towarzystwo Naukowe. – Włocławek : Lega Oficyna Wydawnicza Włocławskiego Towarzystwa Naukowego 2007.
 7. Materiały do dziejów rezydencji w Polsce. T. 2, Ziemia dobrzyńska. Cz. 3 / pod red. Piotra Gałkowskiego, Stanisława Kunikowskiego ; Włocławskie Towarzystwo Naukowe. – Włocławek : LEGA Oficyna Wydawnicza WTN 2006.
 8. Miary w Polsce : [katalog wystawy] / tekst Stanisław Kunikowski. – Włocławek : Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, 1978.
 9. Muzeum Pożarnictwa we Włocławku : informator / [tekst Stanisław Kunikowski]. – Włocławek : Muzeum Pożarnictwa, 1978.
 10. Towarzystwa naukowe ogólne w Polsce w XIX i XX wieku / Stanisław Kunikowski ; Włocławskie Towarzystwo Naukowe. – Włocławek : Lega 1999.
 11. Włocławek : widoki miasta do 1939 r. = views of the city until 1939 / pod red. Stanisława Kunikowskiego ; [tekst i wybór il. Tomasz Wąsik] ; Włocławskie Towarzystwo Naukowe. – Włocławek : „Lega” 2000.
 12. Włocławek and the surrounding region : a pictorial guide / ed. by Stanisław Kunikowski ; Engl. transl. Magdalena Zapędowska ; Włocławek Scholarly Association. – Włocławek : Lega 2007.
 13. Włocławek i okolice : przewodnik / pod red. Stanisława Kunikowskiego ; Włocławskie Towarzystwo Naukowe. – Włocławek : Lega 2007.
 14. Włocławek i okolice : przewodnik / pod red. Stanisława Kunikowskiego ; Włocławskie Towarzystwo Naukowe. – Włocławek : Lega 2002.
 15. Włocławski słownik biograficzny. T. 1 / pod red. Stanisława Kunikowskiego ; Włocławskie Towarzystwo Naukowe. – Włocławek : „Lega”, 2004.
 16. Włocławski słownik biograficzny. T. 2 / pod red. Stanisława Kunikowskiego ; Włocławskie Towarzystwo Naukowe. – Włocławek : „Lega”, 2005.
 17. Włocławski słownik biograficzny. T. 3 / pod red. Stanisława Kunikowskiego ; Włocławskie Towarzystwo Naukowe. – Włocławek : Lega Oficyna Wydawnicza Włocławskiego Towarzystwa Naukowego 2005.
 18. Włocławski słownik biograficzny. T. 4 / pod red. Stanisława Kunikowskiego ; Włocławskie Towarzystwo Naukowe. – Włocławek : Lega Oficyna Wydawnicza 2006.
 19. Włocławski słownik biograficzny. T. 5 / pod red. Stanisława Kunikowskiego ; Włocławskie Towarzystwo Naukowe. – Włocławek : Oficyna Wydawnicza Lega Włocławskiego Towarzystwa Naukowego 2008.
 20. Włocławski słownik biograficzny. T. 6 / pod red. Stanisława Kunikowskiego ; Włocławskie Towarzystwo Naukowe. – Włocławek : Lega Oficyna Wydawnicza Włocławskiego Towarzystwa Naukowego 2011.
 21. Z dziejów miar w Polsce : katalog miar ze zbiorów Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku / Stanisław Kunikowski. – Włocławek : „Lega” 2001.
 22. Życie kulturalne i naukowe na Kujawach wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej w latach 1945-1998 / Stanisław Kunikowski ; Włocławskie Towarzystwo Naukowe. – Włocławek : Oficyna Wydawnicza Włocławskiego Towarzystwa Naukowego „Lega” 2001.

Monografia „Życie kulturalne i naukowe na Kujawach wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej w latach 1945-1998”  prezentuje charakterystyczne elementy z całokształtu tradycji życia kulturalnego Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej.

Rozprawa podzielona jest na sześć rozdziałów.

Rozdział I – Rola i znaczenie Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej w rozwoju społecznym, politycznym i kulturowym Polski

Rozdział II – Tradycje kulturalne Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej do 1939 roku

Rozdział III – Rozwój życia kulturalnego w latach 1945-1998

Rozdział IV – Społeczny ruch naukowy na Kujawach wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej

Rozdział V – Szkolnictwo wyższe

Rozdział VI – Działacze i twórcy kultury i nauki

Opracowanie przynosi wiele cennych informacji na temat rozwoju czytelnictwa, muzealnictwa, życia artystycznego, muzycznego i plastycznego oraz działalności stowarzyszeń kulturalnych.

Bardzo interesujące są rozważania na temat działalności stowarzyszeń naukowych i popularnonaukowych.

Przybliżono również tradycje naukowe i współczesność włocławskiego ośrodka teologicznego.

Opisano w końcu pierwszą uczelnie społeczną w regionie Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej – Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną we Włocławku.

Monografia jest wyrazem wielkiej pracy, aktywności i osiągnięć włocławskiego środowiska kulturalnego i naukowego.

Tomasz Cybulski – Włocławek 1914

 

Tomasz Cybulski

Włocławek 1914

Wydawnictwo Bellona

Warszawa 2019

Sygnatura SIRr XXV/71

Książka poświęcona jest Bitwie pod Włocławkiem, do jakiej doszło między 11 i 13 listopada 1914 roku podczas I wojny światowej.

W bitwie zmierzyły się wojska rosyjskie i niemieckie.

W jej efekcie Niemcy zajęli Włocławek.

Opracowanie przedstawia bitwę na bardzo szerokim tle zmagań pierwszego roku Wielkiej Wojny.

Opisano początki wojny.

Przedstawiono siły przeciwnych stron i ich uzbrojenie.

Opisano pierwsze starcia i bitwy wojny. oraz dalsze walki niemiecko-rosyjskie w Prusach Wschodnich w październiku i listopadzie 1914 roku.

Scharakteryzowano sytuację na froncie południowym i przebieg operacji dęblińsko-warszawskiej.

Przedstawiono plany niemieckie i rosyjskie, oraz przygotowania ! Armii rosyjskiej.

Pieczołowicie odtworzono przebieg samej Bitwy pod Włocławkiem.

Następnie przedstawiono przebieg działań wojennych od Brześcia do Lubrańca, działania na południu i bitwę pod Borzymiem.

Opisano Odwrót V Korpusu Syberyjskiego oraz przeprawę VI Korpusu Syberyjskiego.

Przedstawiono działania na prawym brzegu Wisły oraz walki toczone przez II Korpus rosyjski.

Książka kończy się opisem końcowych działań kampanii.

Monografię uzupełniają stare fotografie oraz mapy.

Zdzisław Pawlak – Z dziejów nauczania filozofii w Seminarium Duchownym we Włocławku

 

Zdzisław Pawlak

Z dziejów nauczania filozofii w Seminarium Duchownym we Włocławku

Wydawca:  Teologiczne Towarzystwo Naukowe Wyższego Seminarium Duchownego

Włocławek 2019

Sygnatura SIRr XXXI/127

Ks. prof. dr hab. Zdzisław Pawlak jest wieloletnim wykładowcą Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku.

Powstało ono 450 lat temu w 1569 roku.

Jest jednym z trzech najstarszych seminariów duchownych w Polsce.

Seminarium włocławskie w 2001 roku weszło w struktury Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku jest ważnym ośrodkiem naukowym w dziedzinie filozofii.

Książka ks. prof. Zdzisława Pawlaka ukazuje włocławskie środowisko filozoficzne  i jego wkład w rozwój współczesnej filozofii polskiej, a zwłaszcza neoscholastyki.

W publikacji szeroko przedstawiono sylwetki i myśl włocławskich wykładowców filozofii:

 • ks. rektor Idzi Benedykt Radziszewski
 • ks. Adam Jankowski
 • ks. prof. Antoni Szymański
 • ks. Stanisław Gruchalski
 • ks. Wiktor Filip Potempa
 • ks. prof. Józef Iwanicki
 • ks. Antoni Warmuz
 • ks. Władysław Giszter
 • ks. prof. Stanisław Mazierski
 • ks. Tadeusz Przybylski
 • bp. prof. dr hab. Bronisław Dembowski
 • bp. prof. dr Wiesław Meringa
 • ks. prof. Zdzisław Pawlak