Tag Archives: Włocławek

Next Page

Zdzisław Pawlak – Z dziejów nauczania filozofii w Seminarium Duchownym we Włocławku

 

Zdzisław Pawlak

Z dziejów nauczania filozofii w Seminarium Duchownym we Włocławku

Wydawca:  Teologiczne Towarzystwo Naukowe Wyższego Seminarium Duchownego

Włocławek 2019

Sygnatura SIRr XXXI/127

Ks. prof. dr hab. Zdzisław Pawlak jest wieloletnim wykładowcą Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku.

Powstało ono 450 lat temu w 1569 roku.

Jest jednym z trzech najstarszych seminariów duchownych w Polsce.

Seminarium włocławskie w 2001 roku weszło w struktury Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku jest ważnym ośrodkiem naukowym w dziedzinie filozofii.

Książka ks. prof. Zdzisława Pawlaka ukazuje włocławskie środowisko filozoficzne  i jego wkład w rozwój współczesnej filozofii polskiej, a zwłaszcza neoscholastyki.

W publikacji szeroko przedstawiono sylwetki i myśl włocławskich wykładowców filozofii:

 • ks. rektor Idzi Benedykt Radziszewski
 • ks. Adam Jankowski
 • ks. prof. Antoni Szymański
 • ks. Stanisław Gruchalski
 • ks. Wiktor Filip Potempa
 • ks. prof. Józef Iwanicki
 • ks. Antoni Warmuz
 • ks. Władysław Giszter
 • ks. prof. Stanisław Mazierski
 • ks. Tadeusz Przybylski
 • bp. prof. dr hab. Bronisław Dembowski
 • bp. prof. dr Wiesław Meringa
 • ks. prof. Zdzisław Pawlak

 

Eugeniusz Frąckiewicz – Z Włocławka nad Bzurę : dziennik z września 1939 roku

 

Eugeniusz Frąckiewicz

Z Włocławka nad Bzurę
Dziennik z września 1939 roku

VEDA Agencja Wydawnicza

Warszawa 2018

Sygnatura SIRr XXXIIc/25

Eugeniusz Frąckiewicz (1910-1977) był przed wojną nauczycielem w męskim diecezjalnym prywatnym Liceum i Gimnazjum im. Jana Długosza we Włocławku.

W sierpniu 1939 roku został powołany do wojsk łączności w stopniu podporucznika rezerwy.

Przeszedł szlak bojowy od Włocławka przez Grudziądz i Toruń do Sochaczewa.

Walczył w bitwie nad Bzurą.

W trakcie kampanii wrześniowej prowadził dziennik.

Jego opowieść została opracowana, zredagowana i opatrzona przypisami przez Małgorzatę Borczak.

Dziennik jest bardzo ciekawy.

Pokazuje wojnę oczami pojedynczego żołnierza.

Przedstawia fakty, opisuje kolejne dni przemarszów, walk, nieustannych niemieckich nalotów, chaosu wydarzeń, narastającej goryczy klęski.

Jego notatki są bardzo ciekawe, bo są osobiste, pisane z najbliższej perspektywy.

W książce znalazła się również obszerna biografia Eugeniusza Frąckiewicza przedstawiająca jego rodzinę, przedwojenne i powojenne losy,  5-letni pobyt w oflagu w Woldenbergu.

Polecamy jego historię.

Janina Pierzchałka – Monografia czasopisma „Życie Włocławka i okolicy” 1926-1931

 

Janina Pierzchałka

Monografia czasopisma „Życie Włocławka i okolicy”
1926-1931

Wydawca: Miejska Biblioteka Publiczna im. Zdzisława Arentowicza

Włocławek 2018

Sygnatura SIRr XXXVd/40

Miesięcznik „Życie Włocławka i okolicy” jest jednym z wielu tytułów prasy lokalnej jakie funkcjonowały we Włocławku.

Komplet roczników miesięcznika z lat 1926-1931 znajduje się zarówno w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włocławku, jak i w Ksiąznicy Kopernikańskiej w Toruniu.

Miesięcznik stanowił kronikę życia Włocławka i jest bogatym źródłem informacji na jego temat.

Monografia podzielona jest na pięć rozdziałów:

 – Zarys stosunków społeczno-politycznych i kulturalnych Włocławka

 – Z dziejów włocławskiej prasy (1905-1939)

 – Sylwetka wydawnicza „Życia Włocławka i okolicy” w latach 1926-1931

 – Analiza zawartości „Życia Włocławka i okolicy” w latach 1926-1931

 – Analiza ilościowa

Autorka omówiła genezę powstania miesięcznika, najwybitniejszych twórców i redaktorów pisma, czcionkę, szatę graficzną, warunki prenumeraty i cenę pisma.

Sylwetki redaktorów zostały dokładnie przybliżone w obszernych biografiach (Cyprian Apanowicz, Zdzisław Arentowicz, Antoni Byszewski, Zygmunt Michler, Stefan Narębski, Antoni Olszakowski, Roman Ściślak).

Oddzielny rozdział został poświęcony tematyce artykułów i zawartości kolejnych numerów czasopisma.

Na łamach miesięcznika przeważała tematyka społeczna, ekonomiczna, kulturalna i oświatowa.

Przede wszystkim publikowano aktualne artykuły informacyjne i komentarze, rzadziej zaś artykuły historyczne, utwory literackie i wspomnienia.

Redakcja trzymała się głównie tematyki regionalnej.

Pismo zintegrowało inteligencję włocławską – nauczycieli, lekarzy i ekonomistów.