Tag Archives: wojsko

Next Page

Dom Żołnierza w Toruniu

 

Dom Żołnierza w Toruniu 
Na uroczystość otwarcia w dniu 19. marca 1933 roku

Komitet Budowy Domu Żołnierza w Toruniu

Toruń 1933

Sygnatura SIRr  XXV/7

Dom Żołnierza w Toruniu przy ul. Warszawskiej 11 jest charakterystycznym budynkiem znanym wszystkim torunianom.

W drugiej połowie XX wieku mieścił się tu Kino-Teatr „Grunwald”.

Obecnie remontowany budynek stanie się siedzibą Kujawsko-Pomorskiego Teatru Impresaryjnego.

Foto: Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/56181

O powstaniu budynku opowiada okolicznościowe wydawnictwo wydane w 1933 roku przez Komitet Budowy Domu Żołnierza w Toruniu.

Foto: Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/56181

Budynek pierwotnie stanowił magazyn wojskowy.

Wojsko postanowiło zorganizować w nim miejsce odpoczynku i godziwej rozrywki dla żołnierzy.

W 1927 roku oddano budynek magazynowy na potrzeby teatru żołnierskiego.

Rozpoczął się wieloletni proces remontu, a potem od 1930 roku rozbudowy Domu Żołnierza.

Wszystkie prace finansowane były ze składek samych żołnierzy i obywateli Torunia.

Foto: Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/56181

W publikacji przedstawiono obszernie rezultaty rozbudowy Domu Żołnierza i funkcje poszczególnych sal.

Widownia kino-teatru posiadała 600 miejsc, były również loże parterowe.

Za sceną znajdowała się sala prób i garderoby w liczbie sześciu.

W kabinie operatora kinowego zamontowano najnowszą aparaturę przystosowana do wyświetlania filmów dźwiękowych.

Było to bez wątpienia najpiękniejsze kino w przedwojennym Toruniu.

Znajdowała się tu też jadłodajnia, sala zabawowa, świetlica i biblioteka.

Na froncie budynku znajdowała się neonowa reklama kina.

 

 

Adam Węsierski – Za mundurem panny sznurem

 

Adam Węsierski

Za mundurem panny sznurem

Wydawca: Machina Druku

Toruń 2017

Sygnatura SIRr XXV/61

 

Adam Węsierski to znany historyk regionalista, autor wielu publikacji książkowych poświęconych dziejom ziemi tucholskiej.

W Książnicy Kopernikańskiej dostępnych jest kilkadziesiąt jego książek.

1 750 lat parafii pod wezwaniem św. Katarzyny Aleksandryjskiej i miejscowości Śliwice
2 Dawna i współczesna rodzina śliwicka w fotografii (T. 1-3)
3 Dzieje chóru „Orfeusz” w Śliwicach
4 Dzieje parafii św. Katarzyny w Śliwicach w czasach zaboru pruskiego (1870-1920)
5 Dzieje parafii św. Katarzyny w Śliwicach w okresie międzywojennym (1920-1939)
6 Dzieje Śliwic i okolic do roku 1772
7 Gmina Kęsowo : historia, struktura i tradycje rybactwa
8 Ksiądz proboszcz Jan Mazella, budowniczy kościoła w Jeleńczu
9 Leksykon historyczny śliwickich wsi
10 Manifestacje patriotyczne mieszkańców powiatu tucholskiego z okazji odzyskania niepodległości
11 Obchody świąt i rocznic narodowych w powiecie tucholskim w latach 1920-1939
12 Osobliwości Śliwic
13 Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Tucholi 1945-1954 : powstanie, struktura, kadry. T. 1
14 Przeszłość śliwickich wsi w faktach i fotografii. (T. 1-4)
15 Studia z dziejów Tucholi i powiatu. (T. 1- 5)
16 Szkice z dziejów Tucholi i powiatu
17 Szkice z dziejów Tucholi i powiatu w dwudziestoleciu międzywojennym (T. 1-2)
18 Śliwicki etos pracy organicznej na przykładzie działalności księdza Teofila Krzeszewskiego
19 Śliwicki słownik biograficzny (T. 1- 4)
20 Świadectwo żarliwej wiary ojców naszych
21 Za mundurem panny sznurem

Książka „Za mundurem panny sznurem” jest albumem.

Adam Węsierski zebrał w nim portrety żołnierzy.

Zdjęcia obejmują następujące okresy:

  • czasy niewoli narodowej
  • dwudziestolecie międzywojenne
  • zakręty historii 1939-1945
  • służbę w Ludowym Wojsku Polskim

Na zdjęciach widzimy mieszkańców gminy Śliwice.

Śledząc zmieniające się mundury poznajemy historię Borów Tucholskich.

Najpierw widzimy więc żołnierzy w mundurach armii pruskiej walczących w czasie I wojny światowej.

Z okresu II Rzeczypospolitej zachowały się zdjęcia poborowych w mundurach polskich żołnierzy piechoty i ułanów.

Z czasów II wojny światowej pochodzą zdjęcia żołnierzy z obozów jenieckich, z armii generała Andersa walczącej we Włoszech, z dywizji pancernej generała Maczka, z polskich sił zbrojnych w Anglii.

Z okresu powojennego zachowały się liczne zdjęcia żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową.

Należy podkreślić, że każda fotografia jest podpisana.

Poznajemy więc żołnierzy z imienia i nazwiska, przebieg ich służby, okoliczności śmierci, dalsze losy po opuszczeniu wojska.

Tadeusz Nowak – Oblężenie Torunia w roku 1658

 

Tadeusz Nowak

Oblężenie Torunia w roku 1658

Wydawnictwo Napoleon V

Oświęcim 2016

Sygnatura SIRr VIII/T-181

Wydawnictwo „Napoleon V” przygotowało reedycje książki Tadeusza Nowaka opublikowanej w 1936 roku.

Edycji i przygotowania tekstu dokonał Artur Gajewski.

Monografia „Oblężenie Torunia w 1658 roku” mimo upływu 80 lat od pierwszego wydania w Rocznikach Towarzystwa Naukowego Toruniu nadal jest znakomitym opracowaniem ważnej operacji wojskowej z czasów potopu szwedzkiego.

Toruń został zajęty przez Szwedów już w 1655 roku.

Dopiero trzy lata później w 1658 roku wojska polskie i wojska cesarskie podjęły się oblężenia miasta, które trwało pół roku od 2 lipca do 30 grudnia.

Załoga szwedzka liczyła ok 2500 ludzi.

Wojska sojusznicze liczyły około 21000 żołnierzy (piechota, dragonia, rajtaria, jazda polska).

Podczas oblężenia przy armii obecny był również król Jan Kazimierz.

Tadeusz Nowak drobiazgowo opisał:
– przygotowania do oblężenia
– oblężenie regularne, które zaczęło się właściwie dopiero 26 września
– sytuacje wewnątrz miasta
– szturm walny w nocy z 16 na 17 listopada
– schyłek oblężenia i kapitulację

Zwycięskie oblężenie przyniosło uznanie marszałkowi i hetmanowi polnemu Jerzemu Lubomirskiemu.