Jesteś tutaj:

Tag: wojskowość

Niebieski kształt otwartej książki. Napis: Bydgoszcz jako ośrodek działań wywiadowczych w przededniu i w trakcie II wojny światowej

Bydgoszcz jako ośrodek działań wywiadowczych w przededniu i w trakcie II wojny światowej

Zbiór studiów pod redakcją Stefana Pastuszewskiego

Instytut Wydawniczy „Świadectwo”

Bydgoszcz 2015

Sygnatura SIRr VIII/B-62

Bydgoszcz odegrała bardzo dużą rolę w walce z agresją Niemiec w 1939 roku.

Jeszcze w okresie przedwojennym podjęto tu zintensyfikowane działania wywiadowcze i kontrwywiadowcze.

Konkurowano przy tym z niemieckim wywiadem, mającym oparcie w dobrze zorganizowanej mniejszości niemieckiej.

W okresie okupacji rozwinięto dodatkowo walkę konspiracyjną, posługującą się małą dywersją i sabotażem.

Na uhonorowanie zasługuje postać bydgoszczanina Mariana Rejewskiego, który odegrał pionierską rolę w złamaniu kodu „Enigmy”.

Dzięki bydgoskiej Ekspozyturze wywiadu wojskowego kierowanej przez Jana Henryka Żychonia zdobyto bezcenne informacje o produkcji rakiet V-1 i V-2 .

SPIS TREŚCI

Dr Stefan Pastuszewski – Wstęp

Prof. dr hab. Włodzimierz Jastrzębski – Zarys tematyki

Prof. dr hab. Jacek Tebinka – Wkład Polski i Polaków w dzieło złamania szyków niemieckiej Enigmy (1932-1942)

Płk mgr Jerzy Ławic – Marian Rejewski (1905-1980) – życie i działalność

Prof. dr hab. Marek Wójtowicz – Ewolucja kryptologii. Istota szyku stosowanego w Enigmie

Dr hab. Zdzisław Biegański, dr Joanna Szczutkowska – Enigma w filmach fabularnych i dokumentalnych

Prof. dr hab. Wojciech Skóra – Organizacja i główne kierunki działalności Ekspozytury nr 3 Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego w Bydgoszczy (1930-1939)

Dr hab. Przemysław Olstowski – Mjr Jan Henryk Żychoń (1902-1944) — żołnierz i oficer wywiadu

Prof. dr hab. Aleksander Woźny – Agenci ofensywni Ekspozytury nr 3 Oddziału II SG WP do 1939 r.

Mgr Bartosz Gondek, dr Artur Jendrzejewski – Infrastruktura polskiego wywiadu wojskowego w Wolnym Mieście Gdańsku (1920-1930) i w Bydgoszczy (1920-1939)

Prof. dr hab. Bogdan Chrzanowski – Wywiad ZWZ AK i Delegatury Rządu RP na Kraj w Bydgoszczy

Dr Stefan Pastuszewski – Rola bydgoszczan w działaniach skierowanych przeciwko hitlerowskiej broni VI i V2

Niebieski kształt otwartej książki. Napis: Tomasz Cybulski Włocławek 1914

Tomasz Cybulski

Włocławek 1914

Wydawnictwo Bellona

Warszawa 2019

Sygnatura SIRr XXV/71

Książka poświęcona jest Bitwie pod Włocławkiem, do jakiej doszło między 11 i 13 listopada 1914 roku podczas I wojny światowej.

W bitwie zmierzyły się wojska rosyjskie i niemieckie.

W jej efekcie Niemcy zajęli Włocławek.

Opracowanie przedstawia bitwę na bardzo szerokim tle zmagań pierwszego roku Wielkiej Wojny.

Opisano początki wojny.

Przedstawiono siły przeciwnych stron i ich uzbrojenie.

Opisano pierwsze starcia i bitwy wojny. oraz dalsze walki niemiecko-rosyjskie w Prusach Wschodnich w październiku i listopadzie 1914 roku.

Scharakteryzowano sytuację na froncie południowym i przebieg operacji dęblińsko-warszawskiej.

Przedstawiono plany niemieckie i rosyjskie, oraz przygotowania ! Armii rosyjskiej.

Pieczołowicie odtworzono przebieg samej Bitwy pod Włocławkiem.

Następnie przedstawiono przebieg działań wojennych od Brześcia do Lubrańca, działania na południu i bitwę pod Borzymiem.

Opisano Odwrót V Korpusu Syberyjskiego oraz przeprawę VI Korpusu Syberyjskiego.

Przedstawiono działania na prawym brzegu Wisły oraz walki toczone przez II Korpus rosyjski.

Książka kończy się opisem końcowych działań kampanii.

Monografię uzupełniają stare fotografie oraz mapy.

Niebieski kształt otwartej książki. Napis: Krzysztof Drozdowski Bydgoska architektura militarna w latach 1772-1945

Krzysztof Drozdowski

Bydgoska architektura militarna w latach 1772-1945

Agencja Wydawnicza Cinderella Books 

Warszawa 2017

Sygnatura SIRr XXV/68

Krzysztof Drozdowski jest rodowitym bydgoszczaninem, historykiem, społecznikiem, miłośnikiem fotografii.

Jest członkiem Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy.

Jest autorem wielu książek i kilkudziesięciu  artykułów.

W Książnicy Kopernikańskiej dostępne są następujące jego publikacje:

1. Bydgoska architektura militarna w latach 1772-1945 / Krzysztof Drozdowski. – Warszawa 2017.

2. Bydgoszcz wita Armię : wizyta marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza w Bydgoszczy / Krzysztof Drozdowski. – Bydgoszcz 2013.

3. Graudenz 1945 : ostatnie tchnienie / Krzysztof Drozdowski. – Poznań ; Luboń : 2014.

4. Świat odosobniony : bydgoska służba penitencjarna w latach 1920-1939 / Anna Kozłowska-Ryś, Krzysztof Drozdowski. – Poznań ; Bydgoszcz 2018.

5. Z lotu ptaka : Bydgoszcz na fotografii lotniczej w latach 1911-1945 / Krzysztof Drozdowski. – Warszawa  2018.

Monografia „Bydgoska architektura militarna w latach 1772-1945” jest pierwszym opisem obiektów wojskowych w Bydgoszczy.

Nie ułatwiał autorowi pracy fakt, że rzadko tylko zachowała się pierwotna dokumentacja budowlana.

Materiały i dokumenty wykorzystane do opracowania studium pochodzą z:

 • Archiwum Państwowego w Bydgoszczy,
 • Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy
 • Regionalnego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy
 • Archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Bydgoszczy
 • Archiwum Miejskiego Konserwatora Zabytków w Bydgoszczy
 • Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy
 • Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy
 • Centralnej Biblioteki Wojskowej w Warszawie
 • Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie
 • Archiwum Akt Nowych w Warszawie
 • Narodowego Archiwum Cyfrowego
 • Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie
 • Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce
 • Bundesarchiv w Niemczech

W publikacji przedstawiono całą historię poszczególnych kompleksów koszarowych – od momentu planowania do chwili oddania do użytku.

Obszerną narrację historyczno-architektoniczną ilustruje kolekcja 185 zdjęć dokumentalnych oraz 74 planów, schematów i map.

Do góry

Skip to content