Tag Archives: wojskowość

Next Page

Krzysztof Drozdowski – Bydgoska architektura militarna w latach 1772-1945

 

Krzysztof Drozdowski

Bydgoska architektura militarna w latach 1772-1945

Agencja Wydawnicza Cinderella Books 

Warszawa 2017

Sygnatura SIRr XXV/68

Krzysztof Drozdowski jest rodowitym bydgoszczaninem, historykiem, społecznikiem, miłośnikiem fotografii.

Jest członkiem Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy.

Jest autorem wielu książek i kilkudziesięciu  artykułów.

W Książnicy Kopernikańskiej dostępne są następujące jego publikacje:

1. Bydgoska architektura militarna w latach 1772-1945 / Krzysztof Drozdowski. – Warszawa 2017.

2. Bydgoszcz wita Armię : wizyta marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza w Bydgoszczy / Krzysztof Drozdowski. – Bydgoszcz 2013.

3. Graudenz 1945 : ostatnie tchnienie / Krzysztof Drozdowski. – Poznań ; Luboń : 2014.

4. Świat odosobniony : bydgoska służba penitencjarna w latach 1920-1939 / Anna Kozłowska-Ryś, Krzysztof Drozdowski. – Poznań ; Bydgoszcz 2018.

5. Z lotu ptaka : Bydgoszcz na fotografii lotniczej w latach 1911-1945 / Krzysztof Drozdowski. – Warszawa  2018.

Monografia „Bydgoska architektura militarna w latach 1772-1945” jest pierwszym opisem obiektów wojskowych w Bydgoszczy.

Nie ułatwiał autorowi pracy fakt, że rzadko tylko zachowała się pierwotna dokumentacja budowlana.

Materiały i dokumenty wykorzystane do opracowania studium pochodzą z:

 • Archiwum Państwowego w Bydgoszczy,
 • Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy
 • Regionalnego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy
 • Archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Bydgoszczy
 • Archiwum Miejskiego Konserwatora Zabytków w Bydgoszczy
 • Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy
 • Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy
 • Centralnej Biblioteki Wojskowej w Warszawie
 • Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie
 • Archiwum Akt Nowych w Warszawie
 • Narodowego Archiwum Cyfrowego
 • Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie
 • Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce
 • Bundesarchiv w Niemczech

W publikacji przedstawiono całą historię poszczególnych kompleksów koszarowych – od momentu planowania do chwili oddania do użytku.

Obszerną narrację historyczno-architektoniczną ilustruje kolekcja 185 zdjęć dokumentalnych oraz 74 planów, schematów i map.

Bitwa pod Mątwami 1666 : historia i pamięć / pod redakcją Tomasza Łaszkiewicza

 

Bitwa pod Mątwami 1666
historia i pamięć

pod redakcją Tomasza Łaszkiewicza

Wydawca: Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Inowrocławiu

Inowrocław 2017

Sygnatura SIR VIb/5-15

Bitwa pod Mątwami z 13 lipca 1666 roku była kulminacją rokoszu Jerzego Sebastiana Lubomirskiego.

Jego przeciwnikiem był król Jan Kazimierz dążący do wzmocnienia władzy królewskiej.

Bratobójcze starcie miało miejsce podczas przeprawy wojsk królewskich przez Noteć.

Rokoszanie odnieśli miażdżące zwycięstwo.

W 350-tą rocznicę bitwy Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego w Inowrocławiu zorganizował uroczystości pod hasłem „Ku pamięci i przestrodze”.

Postanowiono również wydać drukiem odrębną publikację poświęconą bitwie.

Monografia „Bitwa pod Mątwami 1666” zawiera siedem szkiców autorów z różnych ośrodków naukowych.

1. Igor Kraszewski – Tło konfliktu wewnętrznego w Rzeczypospolitej XVII wieku

2. Mirosław Nagielski – Mątwy 1666 – przegrana batalia o naprawę Rzeczypospolitej

3. Zbigniew Hundert – Wojsko koronne (polskie) w dobie rokoszu Jerzego Sebastiana Lubomirskiego i bitwy pod Mątwami

4. Sławomir Augusiewicz – Armia brandenbursko-pruska jako przykład organizacji zachodnioeuropejskiego wojska drugiej połowy XVII wieku

5. Andrzej Korytko – Bitwa pod Mątwami w relacjach i ocenach polskiej historiografii

6. Tomasz Łaszkiewicz – Bitwa pod Mątwami w pamięci historycznej na Kujawach

7. Marcin Woźniak – Sprawozdanie z badań archeologicznych w rejonie pola bitwy pod Mątwami (1666)

Bydgoszcz wojskowa : szkice z dziejów garnizonu bydgoskiego od czasów najdawniejszych do współczesności – redakcja Albert S. Kotowski, Sławomir Sadowski

 

Bydgoszcz wojskowa
Szkice z dziejów garnizonu bydgoskiego od czasów najdawniejszych do współczesności 

Redakcja: Albert S. Kotowski, Sławomir Sadowski

Wydawca: Muzeum Wojsk Lądowych

Bydgoszcz 2017

Sygnatura SIRr XXV/64

Zbiór szkiców poświęconych dziejom wojskowym Bydgoszczy jest owocem projektu badawczego „Bydgoszcz wojskowa. Szkice z dziejów garnizonu bydgoskiego od czasów najdawniejszych do współczesności” prowadzonego przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego  i Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy.

Tom podzielony jest na dwie części.

W części pierwszej przedstawiono chronologicznie dzieje wojskowe Bydgoszczy.

Część druga ma charakter problemowy i porusza wybrane aspekty życia wojskowego miasta.

CZEŚĆ I – Zarys dziejów Garnizonu wojskowego

1. Tomasz Nowakowski – Wojskowa Bydgoszcz. Od czasów najdawniejszych do końca XV w.

2. Zbigniew Zyglewski – Wojsko w Bydgoszczy (XVI w. – 1815 r.)

3. Albert S. Kotowski – Zarys dziejów garnizonu bydgoskiego w latach 1815-1918

4. Włodzimierz Jastrzębski – Dzieje garnizonu wojskowego w Bydgoszczy w latach 1920-1939

5. Krzysztof Drozdowski – Garnizon niemiecki w Bydgoszczy w latach II wojny światowej

6. Sławomir Sadowski – Garnizon bydgoski w strukturze organizacyjnej polskich Sił Zbrojnych w latach 1945-1989

7. Sławomir Sadowski – Garnizon wojskowy w Bydgoszczy po 1989 r.

CZEŚĆ II – jednostki wojskowe, infrastruktura, wpływ garnizonu na życie miasta, wydarzenia, biografie

8. Marek Zwiefka – Bydgoska architektura wojskowa do 1939 r.

9. Albert S. Kotowski – Infanterie-Regiment Graf Schwerin 1813-1913. Bydgoskie obchody stulecia istnienia jednostki

10. Marek Holak – Jeździectwo wojskowe w Bydgoszczy w okresie międzywojennym

11. Krzysztof Drozdowski – Konkurs orkiestr wojskowych D.O.K. VIII w Bydgoszczy 8-9 września 1923 r.

12. Łukasz M. Nadolski – Zniszczenia wojenne Bydgoszczy w 1945 roku

13. Sadowski Sławomir – Generalicja bydgoska w latach 1918-1939

14. Joanna M. Iwaszkiewicz – Generalicja bydgoska w latach 1945-1989

15. Tadeusz Łukaszczyk – Wojskowa Bydgoszcz w notatniku kapelana 1992-1993