Tag Archives: wojskowość

Next Page

Bydgoszcz wojskowa : szkice z dziejów garnizonu bydgoskiego od czasów najdawniejszych do współczesności – redakcja Albert S. Kotowski, Sławomir Sadowski

 

Bydgoszcz wojskowa
Szkice z dziejów garnizonu bydgoskiego od czasów najdawniejszych do współczesności 

Redakcja: Albert S. Kotowski, Sławomir Sadowski

Wydawca: Muzeum Wojsk Lądowych

Bydgoszcz 2017

Sygnatura SIRr XXV/64

Zbiór szkiców poświęconych dziejom wojskowym Bydgoszczy jest owocem projektu badawczego „Bydgoszcz wojskowa. Szkice z dziejów garnizonu bydgoskiego od czasów najdawniejszych do współczesności” prowadzonego przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego  i Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy.

Tom podzielony jest na dwie części.

W części pierwszej przedstawiono chronologicznie dzieje wojskowe Bydgoszczy.

Część druga ma charakter problemowy i porusza wybrane aspekty życia wojskowego miasta.

CZEŚĆ I – Zarys dziejów Garnizonu wojskowego

1. Tomasz Nowakowski – Wojskowa Bydgoszcz. Od czasów najdawniejszych do końca XV w.

2. Zbigniew Zyglewski – Wojsko w Bydgoszczy (XVI w. – 1815 r.)

3. Albert S. Kotowski – Zarys dziejów garnizonu bydgoskiego w latach 1815-1918

4. Włodzimierz Jastrzębski – Dzieje garnizonu wojskowego w Bydgoszczy w latach 1920-1939

5. Krzysztof Drozdowski – Garnizon niemiecki w Bydgoszczy w latach II wojny światowej

6. Sławomir Sadowski – Garnizon bydgoski w strukturze organizacyjnej polskich Sił Zbrojnych w latach 1945-1989

7. Sławomir Sadowski – Garnizon wojskowy w Bydgoszczy po 1989 r.

CZEŚĆ II – jednostki wojskowe, infrastruktura, wpływ garnizonu na życie miasta, wydarzenia, biografie

8. Marek Zwiefka – Bydgoska architektura wojskowa do 1939 r.

9. Albert S. Kotowski – Infanterie-Regiment Graf Schwerin 1813-1913. Bydgoskie obchody stulecia istnienia jednostki

10. Marek Holak – Jeździectwo wojskowe w Bydgoszczy w okresie międzywojennym

11. Krzysztof Drozdowski – Konkurs orkiestr wojskowych D.O.K. VIII w Bydgoszczy 8-9 września 1923 r.

12. Łukasz M. Nadolski – Zniszczenia wojenne Bydgoszczy w 1945 roku

13. Sadowski Sławomir – Generalicja bydgoska w latach 1918-1939

14. Joanna M. Iwaszkiewicz – Generalicja bydgoska w latach 1945-1989

15. Tadeusz Łukaszczyk – Wojskowa Bydgoszcz w notatniku kapelana 1992-1993

Andrzej Nieuważny – Kampania 1813 r. na północnym zachodzie Księstwa Warszawskiego – Napoleońska twierdza Toruń i jej obrona

 

Andrzej Nieuważny

Kampania 1813 r. na północnym zachodzie Księstwa Warszawskiego
Napoleońska twierdza Toruń i jej obrona

Wydanie 2

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Toruń 2017

Sygnatura SIRr XXV/63

Dr Andrzej nieuważny był wieloletni pracownikiem Zakładu Historii XIX wieku na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W  2009 roku został odznaczony we Francji Orderem Palm Akademickich za zasługi w popularyzowaniu historii Francji.

Był wybitnym specjalistą w zakresie epoki napoleońskiej.

W Książnicy Kopernikańskiej dostępne są następujące jego książki:

  • Czasy napoleońskie 
  • Kampania 1813 r. na północnym zachodzie Księstwa Warszawskiego. Napoleońska twierdza Toruń i jej obrona 
  • My z Napoleonem 
  • Wielka wojna w małym mieście, Boje o Tczew w lutym 1807 roku

Dysertacja „Kampania 1813 r. na północnym zachodzie Księstwa Warszawskiego” oparta jest na gruntownej kwerendzie odbytej w archiwach rosyjskich i francuskich.

Zasadnicza osia rozprawy jest obrona Torunia wiosną 1813 roku przez wojska generała gubernatora Jean Poitevin – francuskiego inżyniera wojskowego.

Garnizon miasta liczył zaledwie 4661 żołnierzy – przede wszystkim Niemców.

Najsilniejszą jednostką, broniąca Torunia przed Rosjanami była bowiem, licząca 4146 ludzi, bawarska 2 brygada piechoty majora Friedricha von Zollera.

Pomnik Bawarczyków stoi dziś w Toruniu na rogu ul. Bawarczyków i ul. Legionów.

Rozprawa podzielona jest na sześć rozdziałów:

Rozdział 1
Sytuacja wojskowa w Księstwie Warszawskim na początku 1813 r.
Wejście armii rosyjskiej na teren Księstwa.
Ruch głównej armii ku środkowej Wiśle i Kaliszowi.

Rozdział 2
Ruch na zachód rosyjskiej 3 Armii Zachodniej.
Zajęcie Bydgoszczy i Poznania.
Ostateczny odwrót Wielkiej Armii za Odrę.

Rozdział 3
Napoleońska twierdza Toruń 1806-1813

Rozdział 4
Blokada twierdzy toruńskiej – luty – 7 kwietnia 1813 r.

Rozdział 5
Oblężenie regularne i kapitulacja twierdzy toruńskiej, 8-18 kwietnia 1813 r.

Rozdział 6
Rosjanie w twierdzy toruńskiej w latach 1813-1815

Jan Tyszkiewicz – Ostatnia wojna z Zakonem Krzyżackim 1519-1521

 

Jan Tyszkiewicz

Ostatnia wojna z Zakonem Krzyżackim 1519-1521

Wydanie 2

Wydawnictwo Naukowe PWN

Warszawa 2015

Sygnatura SIRr VIb/4-48

Prof. zw. dr hab. Jan Tyszkiewicz jest wybitnym znawcą historii średniowiecza i historii wojskowości.

Związany jest z Uniwersytetem Warszawskim i Akademią Humanistyczną w Pułtusku.

Pierwsze wydanie „Ostatniej wojny z Zakonem Krzyżackim 1519-1521” miało miejsce w 1991 roku.

Wcześniej ta wojna bardzo rzadko stanowiła przedmiot studiów historycznych.

Autor przywiązuje uwagę zarówno do zmagań dyplomatycznych, jak i do analizy strategi i taktyki walczących stron.

Na wstępie przybliża skomplikowany splot stosunków politycznych.

Później omawia nadejście wojny i jej początek.

Szczęśliwe dla strony polsko-litewskiej zmagania zbrojne toczyły się wiosną 1520 roku.

Ich uwieńczeniem było oblężenie Królewca.

Po walkach nastąpiły rokowania w Toruniu.

Latem 1520 roku znowu doszło do wznowienia działań wojennych, które przyniosły kontrofensywę krzyżacką.

Od lutego 1521 roku wojna zaczęła zamierać.

Kompromisowy układ toruńsko-prabucki zawarto 5 kwietnia 1521 roku.

Osobny rozdział monografii poświęcony jest problemowi udziału Tatarów w wojnie.

Autor omówił również zagadnienia związane z wojskiem i wojskowością.

Pracę kończy posłowie poświęcone perspektywą dalszych badań nad wojną 1519-1521.

Książkę wzbogacają mapy i ilustracje.