Jesteś tutaj:

Tag: XVIII wiek

Niebieski kształt otwartej książki. Napis: Teresa Tylicka Jacek Tylicki Thoruniensia i inne rysunki z XVIII wiecznej kolekcji pastora Jana Jakuba Haselaua

Teresa Tylicka
Jacek Tylicki

Thorunensia i inne rysunki z XVIII-wiecznej kolekcji pastora Jana Jakuba Haselaua

 Wydawca: Towarzystwo Miłośników Torunia

Toruń 2016

Sygnatura SIRr XXXIIIb/172

Jan Jakub Heselau był luterańskim pastorem staromiejskiego kościoła ewangelickiego.

Znany jest ze swojej bibliofilskiej pasji i bogatego księgozbioru oznaczonego eleganckim ekslibrisem.

Jacek Tylicki i Teresa Tylicka przybliżyli małoznany dotąd zbiór map, planów, widoków oraz ikonografii związanej z Toruniem i jego okolicami, który stanowił bardzo cenną część kolekcji pastora Haselaua.

Monografię otwiera rozdział poświęcony osobie Jana Jakuba Haselaua – pastora, uczonego i kolekcjonera.

Kolejny rozdział zawiera informacje odnośnie bibliofilskiej pasji pastora i jego księgozbioru.

Następnie autorzy omówili kolekcję historyczno-geograficzną i artystyczną pastora Haselaua.

Została ona podzielona na trzy zasadnicze części:

  1. „Atlas topograficzny”
  2. zespół rysunków Jerzego Fryderyka Steinera
  3. widoki i plany staromiejskiego zboru ewangelickiego w Toruniu

Kolejna częścią monografii jest „Katalog dziel w zbiorze Haselaua”.

Obszerne opisy katalogowe dzieł zawierają następujące rubryki: autor, datowanie, opis, inskrypcje, komentarz, proweniencja, literatura.

Uzupełnieniem książki jest ponad 100 ilustracji.

Niebieski kształt otwartej książki. Napis: Listy Jakuba Kazimierza Rubinkowskiego do Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej (1716-1726) 

Listy Jakuba Kazimierza Rubinkowskiego do Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej (1716-1726) 

 z oryginalnych rękopisów odczytali, wstępem i objaśnieniami opatrzyli
Kazimierz Maliszewski
i Adam Kucharski

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Toruń 2017

Sygnatura SIRr  VIa/51

W XVI-XVIII wieku korespondencja była bardzo ważnym kanałem komunikacyjnym.

W epoce staropolskiej dzięki listom utrzymywano żywe kontakty rodzinne, towarzyskie, służbowe, handlowe i polityczne.

Sztuki pisania listów uczono się z podręczników epistolografii.

Szczególnie znaczny był krąg korespondencyjny Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej (1669-1729).

Utrzymywała ona kontakty z elitą polityczno-towarzyską polską i dworami zagranicznymi.

Utrzymywała kontakty nawet z władcami – August II, Piotr I, Karol XII, Franciszek II Rakoczy.

Jej ważnym korespondentem był Jakub Kazimierz Rubinkowski – poczmistrz toruński.

Był on szeroko znanym redaktorem gazet rękopiśmiennych, które pełniły funkcje agencji informacyjnej.

Listy, których autorem był Rubinkowski, ze względu na swoje bogactwo i różnorodność informacji są dogodnym punktem wyjścia do badań nad epoką saską w aspekcie mentalności szlacheckiej i magnackiej, kształtowania się opinii publicznej, obiegu informacji.

Obecnie zbiór korespondencji Sieniawskich znajduje się w Bibliotece Książąt Czartoryskich w Krakowie.

Edycja przygotowana przez prof. Kazimierza Maliszewskiego i dr hab. Adama Kucharskiego obejmuje aż 232 listy Jakuba Rubinkowskiego.

Niebieski kształt otwartej książki. Napis: Bartłomiej Łyczak - Georg Vick - toruński złotnik pierwszej połowy XVIII wieku

Bartłomiej Łyczak

Georg Vick – toruński złotnik pierwszej połowy XVIII wieku

Wydawca: Towarzystwo Miłośników Torunia

Toruń 2017

SIRr IIIB/Vick Georg

Dr Bartłomiej Łyczak jest historykiem sztuki, zajmuje się dziejami kultury Torunia i Prus Królewskich w okresie nowożytnym.

Jest wybitnym specjalista w dziedzinie rzemiosła artystycznego, rzeźby i snycerki toruńskiej.

W kręgu jego zainteresowań znalazło się również złotnictwo toruńskie i jego mistrzowie.

Należał do nich Georg Vick, który prowadził warsztat między 1719 a 1754 rokiem.

Dzięki Bartłomiejowi Łyczakowi jako pierwszy toruński mistrz doczekał się własnej biografii.

Autor opracowania odnalazł ponad 20 dzieł oznaczonych jego cechami imiennymi.

W książce obok biografii Georga Vicka scharakteryzowano jego dorobek.

Omówiono też zagadnienia zależności stosowanej przez niego ornamentyki oraz przedstawień figuralnych zdobiących naczynia od popularnych wzorów graficznych.

Opracowanie zamyka katalog dzieł Georga Vicka oraz 90 ilustracji.

Do góry

Skip to content