Category Archives: Ogłoszenia

Next Page

Lekcje w Książnicy Kopernikańskiej

belkaniebieska2

lekcjebiblioteczne

Chcesz dowiedzieć się, co to jest katalog PROLIB, albo jak korzystać z Systemu Informacji Prawnej LEX?

Interesuje cię historia książki albo stare pomorskie gazety?

Jesteś pasjonatem wojen, fortyfikacji, szyków bitewnych i broni?

Zapraszamy do Książnicy Kopernikańskiej na lekcje biblioteczne i zajęcia tematyczne.

belkaniebieska2

Książnica Kopernikańska w Toruniu prowadzi zajęcia przygotowujące do efektywnego korzystania z usług i zasobów Biblioteki. Polecamy również tematyczne lekcje biblioteczne. W obu przypadkach udział jest bezpłatny.

Zapraszamy uczniów wraz z opiekunami. Zajęcia odbywają się w formie wykładów i warsztatów. Ich przebieg jest zawsze zindywidualizowany; forma i treść każdego spotkania odzwierciedla oczekiwania słuchaczy.

Nie nudzimy. Zajęcia adresujemy m.in. do osób, które w przyszłości zamierzają wykonywać zawody oparte na specjalistycznej wiedzy. Mówimy, gdzie poszukiwać wiarygodnych informacji, jak selekcjonować i przetwarzać dane. Prezentujemy użyteczne narzędzia: Zintegrowany Katalog Elektroniczny PROLIB, Cyfrową Wypożyczalnię Publikacji Naukowych „Academica”, Kujawsko-Pomorską Bibliotekę Cyfrową, System Informacji Prawnej „Lex”.

Lekcje tematyczne obejmują takie zagadnienia jak: najcenniejsze druki i wydawnictwa lokalne, materiały wojskowe (militaria). Jesteśmy w stanie zrealizować każdy temat o ile jego prezentacja będzie oparta o materiały zgromadzone w Bibliotece. W tej kwestii jesteśmy otwarci na propozycje polonistów i historyków.

Zajęcia trwają 45 minut i odbywają się w siedzibie Książnicy Kopernikańskiej przy ul. Słowackiego 8. Zgłoszenia i propozycje prosimy kierować do Działu Informacyjno-Bibliograficznego; mailowo: regionalna@ksiaznica.torun.pl lub telefonicznie: 56 622 66 42 wew. 103.

belkaniebieska2

Folia Toruniensia – zaproszenie do publikowania

belka

FT_15_okładka1

Projekt okładki: Lech Tadeusz Karczewski

 

„Folia Toruniensia”

Zaproszenie do publikowania 

 

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w grudniu ukazał się kolejny tom „Folia Toruniensia” (tom 15 za 2015 rok).

„Folia Toruniensia” jest punktowanym (6 pkt.) czasopismem naukowym wydawanym przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną – Książnicę Kopernikańską w Toruniu, przy dużym zaangażowaniu toruńskiego środowiska naukowego.

 

Zgodnie z przyjętymi przez Radę Naukową Książnicy założeniami programowymi, na jego łamach podejmowane są tematy z zakresu szeroko rozumianego bibliotekarstwa, dotyczące różnych zagadnień z historii książki, drukarstwa, bibliotek toruńskich oraz księgarstwa w Toruniu i regionie, od średniowiecza do czasów współczesnych.

Redakcja „Folia Toruniensia” zbiera obecnie materiały do kolejnych tomów.

Zwracamy się do Państwa z propozycją przygotowania artykułów do publikacji w naszym czasopiśmie.

W przypadku, gdyby opracowanie to miało ukazać się już w tomie 16 „Folia Toruniensia” publikowanym w 2016 roku, uprzejmie prosimy o podanie w ciągu miesiąca wstępnego, roboczego tytułu pracy, planowanej objętości (w znakach ze spacjami i przypisami) oraz terminu jej oddania do druku.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z podjętymi zobowiązaniami planuje się zamknięcie 16 numeru do dnia 29 kwietnia 2016 roku.

Zgłoszenia tematów oraz ewentualne pytania prosimy kierować na adres: tandecki@umk.pl

Z wyrazami szacunku

Dr Mariusz Balcerek

Prof. dr hab. Janusz Tandecki

Redaktor tematyczny

Redaktor naczelny

belka

Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych Academica w Książnicy Kopernikańskiej

belkaniebieska2

Academica_plakat_1

 

 

Cyfrowa wypożyczalnia
międzybiblioteczna książek
i czasopism naukowych

ACADEMICA

jest już dostępna
w Informatorium
Książnicy Kopernikańskiej
w Toruniu.

 

belkaniebieska2

 

Cyfrowa wypożyczalnia Academica udostępnia zasoby cyfrowe Biblioteki Narodowej w Warszawie.

Obejmują one ponad 800 tysięcy książek i czasopism naukowych ze wszystkich dziedzin wiedzy.

Cyfrowa wypożyczalnia Academica oferuje między innymi podręczniki akademickie i zeszyty naukowe szkół wyższych, z tak rozmaitych obszarów wiedzy jak przykładowo medycyna, budownictwo, informatyka, ekonomia, prawo, polonistyka, historia czy pedagogika.

Dostępne w Academice zbiory są skanami wersji drukowanych.

W Academice znajdują się nie tylko publikacje nie-chronione prawem autorskim, ale także, co jest ewenementem, publikacje chronione prawem autorskim.

Dzięki temu w Academice można przeglądać nie tylko stare książki i czasopisma (tak jak we wszystkich bibliotekach cyfrowych), ale również najnowsze publikacje naukowe.

Żeby przeglądać publikacje chronione prawem autorskim czytelnik musi przejść procedurę rejestracji do systemu Academica, którą przeprowadza bibliotekarz w Informatorium.

Korzystanie z cyfrowej wypożyczalni Academica jest nieodpłatne, ale teksty chronione prawem autorskim można przeglądać tylko na miejscu w Informatorium, tylko na wydzielonym specjalnie w tym celu terminalu i tylko przez czytelników posiadających naszą kartę biblioteczną.

Academica daje możliwość przeglądania publikacji, nie ma możliwości kopiowania książek i artykułów, ich pobierania ani drukowania.

Z jednej publikacji w jednym czasie w całej Polsce może korzystać tylko jedna osoba.

W przypadku publikacji cieszących się dużym zainteresowaniem czytelnikom przychodzi z pomocą system rezerwacji.

Bardzo ciekawą funkcjonalnością Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica jest opcja „Sugestia”.

Dzięki niej czytelnik może zgłaszać dezyderaty zeskanowania poszukiwanych przez siebie publikacji przez Bibliotekę Narodową.

Przeglądanie publikacji, które nie są chronione prawem autorskim, możliwe jest bez rejestrowania się w systemie Academica.

Wystarczy na dowolnym komputerze (również domowym) wejść na stronę:
https://academica.edu.pl

Przypominamy, że do domeny publicznej należą stare książki i czasopisma, których autorzy zmarli przed 70-cioma laty.

Z nowszych publikacji naukowych chronionych prawem autorskim można skorzystać tylko na specjalnym terminalu w Informatorium Książnicy Kopernikańskiej.

Zapraszamy do nas gorąco uczniów, studentów, nauczycieli, pracowników akademickich i inne osoby poszerzające swoje naukowe horyzonty.

belkaniebieska2