Category Archives: Ogłoszenia

Next Page

Nowe książki anglojęzyczne w Książnicy Kopernikańskiej

Z przyjemnością informujemy, że zgodnie z dezyderatami czytelników, zakupiliśmy kolejną partię książek w języku angielskim.

Książki te można wypożyczyć w Książnicy Kopernikańskiej przy ul. Słowackiego 8.

Serdecznie zapraszamy.

Lista najnowszych nabytków:

1. Bret David Edith Piaf Find Me a New Way to Die
2. Keats John The Eve of St. Agnes
3.         King Stephen The Stand
4. King Stephen Joyland
5.         Larsson Stieg The Girl Who Played with Fire
6. Lee Harper Go Set a Watchman
7.         MacAndrew Richard A Death in Oxford
8. Mankell Henning Quicksand
9.         Marquez Gabriel Garcia Of Love and Other Demons
10. Martin George R.R. A Storm of Swords
11.      Martin George R.R. A Game of Thrones
12. Martin George R.R. A Feast for Crows
13.      Martin George R.R. A Clash of Kings
14. Martin George R.R. Dance with Dragons
15.      Muriel Oscar A Fever of the Blood
16. Nesbo Jo Blood on Snow
17.      Nesbo Jo Midnight Sun
18. Sacher-Masoch Leopold Venus in Furs

Lekcje w Książnicy Kopernikańskiej

belkaniebieska2

lekcjebiblioteczne

Chcesz dowiedzieć się, co to jest katalog PROLIB, albo jak korzystać z Systemu Informacji Prawnej LEX?

Interesuje cię historia książki albo stare pomorskie gazety?

Jesteś pasjonatem wojen, fortyfikacji, szyków bitewnych i broni?

Zapraszamy do Książnicy Kopernikańskiej na lekcje biblioteczne i zajęcia tematyczne.

belkaniebieska2

Książnica Kopernikańska w Toruniu prowadzi zajęcia przygotowujące do efektywnego korzystania z usług i zasobów Biblioteki. Polecamy również tematyczne lekcje biblioteczne. W obu przypadkach udział jest bezpłatny.

Zapraszamy uczniów wraz z opiekunami. Zajęcia odbywają się w formie wykładów i warsztatów. Ich przebieg jest zawsze zindywidualizowany; forma i treść każdego spotkania odzwierciedla oczekiwania słuchaczy.

Nie nudzimy. Zajęcia adresujemy m.in. do osób, które w przyszłości zamierzają wykonywać zawody oparte na specjalistycznej wiedzy. Mówimy, gdzie poszukiwać wiarygodnych informacji, jak selekcjonować i przetwarzać dane. Prezentujemy użyteczne narzędzia: Zintegrowany Katalog Elektroniczny PROLIB, Cyfrową Wypożyczalnię Publikacji Naukowych „Academica”, Kujawsko-Pomorską Bibliotekę Cyfrową, System Informacji Prawnej „Lex”.

Lekcje tematyczne obejmują takie zagadnienia jak: najcenniejsze druki i wydawnictwa lokalne, materiały wojskowe (militaria). Jesteśmy w stanie zrealizować każdy temat o ile jego prezentacja będzie oparta o materiały zgromadzone w Bibliotece. W tej kwestii jesteśmy otwarci na propozycje polonistów i historyków.

Zajęcia trwają 45 minut i odbywają się w siedzibie Książnicy Kopernikańskiej przy ul. Słowackiego 8. Zgłoszenia i propozycje prosimy kierować do Działu Informacyjno-Bibliograficznego; mailowo: regionalna@ksiaznica.torun.pl lub telefonicznie: 56 622 66 42 wew. 103.

belkaniebieska2

Folia Toruniensia – zaproszenie do publikowania

belka

FT_15_okładka1

Projekt okładki: Lech Tadeusz Karczewski

 

„Folia Toruniensia”

Zaproszenie do publikowania 

 

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w grudniu ukazał się kolejny tom „Folia Toruniensia” (tom 15 za 2015 rok).

„Folia Toruniensia” jest punktowanym (6 pkt.) czasopismem naukowym wydawanym przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną – Książnicę Kopernikańską w Toruniu, przy dużym zaangażowaniu toruńskiego środowiska naukowego.

 

Zgodnie z przyjętymi przez Radę Naukową Książnicy założeniami programowymi, na jego łamach podejmowane są tematy z zakresu szeroko rozumianego bibliotekarstwa, dotyczące różnych zagadnień z historii książki, drukarstwa, bibliotek toruńskich oraz księgarstwa w Toruniu i regionie, od średniowiecza do czasów współczesnych.

Redakcja „Folia Toruniensia” zbiera obecnie materiały do kolejnych tomów.

Zwracamy się do Państwa z propozycją przygotowania artykułów do publikacji w naszym czasopiśmie.

W przypadku, gdyby opracowanie to miało ukazać się już w tomie 16 „Folia Toruniensia” publikowanym w 2016 roku, uprzejmie prosimy o podanie w ciągu miesiąca wstępnego, roboczego tytułu pracy, planowanej objętości (w znakach ze spacjami i przypisami) oraz terminu jej oddania do druku.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z podjętymi zobowiązaniami planuje się zamknięcie 16 numeru do dnia 29 kwietnia 2016 roku.

Zgłoszenia tematów oraz ewentualne pytania prosimy kierować na adres: tandecki@umk.pl

Z wyrazami szacunku

Dr Mariusz Balcerek

Prof. dr hab. Janusz Tandecki

Redaktor tematyczny

Redaktor naczelny

belka