Dział Informacyjno-Bibliograficzny

Kolejna strona

Maria Pietruszewska – Niezwykły Toruń

 

Maria Pietruszewska

Niezwykły Toruń

Wydawnictwo Literat

Toruń 2017

Sygnatura SIRr VIII/T-195

„Niezwykły Toruń” to album z fotografiami Marii Pietruszewskiej.

Zdjęcia są czarno-białe i artystyczne.

Ukazują Toruń i oddają jego wyjątkowy klimat.

Utrwalone zostało na fotografiach Stare Miasto, jego malownicze zakątki, uliczki, architektoniczne detale.

Niecodzienne ujęcia, odbiegają od reklamowej sztampy.

Skupiają się na szczegółach, które mijamy codzienne.

Pokazuja Toruń w sposób poetycki i liryczny, pełen spokoju i wyciszenia.

Janusz Pokrzywnicki – Przyczółek Mostowy

 

Janusz Pokrzywnicki

Przyczółek Mostowy

Atlas Twierdzy Toruń
Zeszyt 10

Towarzystwo Naukowe w Toruniu
Towarzystwo Przyjaciół Fortyfikacji im. Adama Freytaga w Toruniu

Toruń 2016

Sygnatura SIRr XXV/32z.10

Jest to już dziesiąta publikacja w serii „Atlas Twierdzy Toruń”

  • zeszyt 1 – Historia i źródła fortyfikacji Twierdzy Toruń
  • zeszyt 2 – Fort Kolejowy
  • zeszyt 3 – Fort Jakuba
  • zeszyt 4 – Fort I – Jan III Sobieski
  • zeszyt 5 – Fort II – Stefan Czarniecki
  • zeszyt 6 – Bramy Twierdzy Toruń
  • zeszyt 7 – Fort IX – Bolesław Chrobry
  • zeszyt 8 – Fort IV – Żółkiewski
  • zeszyt 9 – Początki Pruskiej Twierdzy Toruń
  • zeszyt 10 – Przyczółek Mostowy

Polecamy opracowanie dziejów projektowania i budowy Przyczółka Mostowego – największego powierzchniowo dzieła Twierdzy Toruń.

Co więcej do dzisiaj zachowały się prawie wszystkie jego elementy składowe.

Niestety źródła kartograficzne i dokumentacja budowy przyczółka są niedostateczne.

Źródłem ilustracji zawartych w Atlasie jest zasób kartograficzny Geheimes Staatsarchive Preussischer Kulturbesitz w Berlinie-Dahlem.

Najstarszy zachowany projekt Przyczółka pochodzi z 1824 roku.

Przyczółek był stopniowo rozbudowywany i modernizowany przez cały XIX wiek.

W atlasie znalazły się 42 ilustracje z planami, przekrojami, widokami, fotografiami, mapami i projektami Przyczółka Mostowego i jego elementów składowych.

Średniowieczne malowidła ścienne w kamienicach mieszczańskich Starego i Nowego Miasta Torunia

 

Monika Jakubek-Raczkowska, Juliusz Raczkowski
przy współpracy Tomasza Kowalskiego 

Średniowieczne malowidła ścienne w kamienicach mieszczańskich Starego i Nowego Miasta Torunia

Wydawca: Towarzystwo Naukowe w Toruniu

Toruń 2017

Sygnatura SIRr XXXIIIc/47

Na toruńskiej starówce przetrwało bardzo dużo fragmentów gotyckich polichromii ściennych, zdobiących wnętrza kamienic mieszczańskich.

Jest to unikatowy zespół malowideł ściennych w skali Europy.

Polichromie sięgają XIV wieku.

Odkrycie malowideł przyniósł ze sobą dopiero XX wiek, zwłaszcza jego druga połowa.

Katalog polichromii ściennych jest nie tylko studium naukowym, ale przyczynia się również do ochrony zachowanych reliktów i ich popularyzacji.

Katalog obejmuje 28 kamienic mieszczańskich, w których zachowały się polichromie o cechach gotyckich od połowy XIV do początku XVI wieku.

Są wśród nich takie niezwykłe odkrycia, jak obejmujące kilka ścian i zachowane w dużych połaciach wystroje świetlic przy ul. Zeglarskiej 5 i ul. Królowej Jadwigi 9.

Większość odkrytych malowideł pochodzi z kamienic położonych w obrębie dawnego Starego Miasta Torunia, gdzie mieszkały kupieckie i patrycjuszowskie elity miasta.

Książka została podzielona na dwie partie.

Partia pierwsza poświęcona jest historii odkryć i działań konserwatorskich, przedstawia stań badań.

Omawia zagadnienia artystyczne , systemy malarskie, technikę wykonania, chronologie i styl malowideł.

Charakteryzuje prezentowane treści, ich funkcje i zleceniodawców.

Druga partia książki to właściwy Katalog.

Katalog sporządzono w układzie topograficznym według współczesnych adresów.

Opis katalogowy informuje o datowaniu polichromii i jego lokalizacji (funkcja Pomieszczenia).

Dla najważniejszych zabytków wykonano dokumentację rysunkową.

Katalog podaje charakterystykę obiektu, stan zachowania, stań badań.

Opis katalogowy obejmuje również komentarz autorów, bibliografię oraz dokumentację fotograficzną.

Książka jest dwujęzyczna w języku polskim i angielskim.

Jest oczywiście bogato ilustrowana kolorowymi fotografiami.