Dział Informacyjno-Bibliograficzny

Kolejna strona

Kazimierz Trybulski – Wzgórze nad jeziorem

 

Kazimierz Trybulski

Wzgórze nad jeziorem

Wydawnictwo Region

Gdynia 2016

Sygnatura SIRr XXXIIb/84

Kazimierz Trybulski jest autorem książek historycznych dla młodzieży.

Autor mieszka w Grudziądzu i regionowi Pomorza i Ziemi Chełmińskiej poświecił swoja twórczość.

Akcja jego powieści rozgrywa się w czasach średniowiecza w Państwie Zakonu Krzyżackiego.

W Książnicy Kopernikańskiej dostępne są już jego dwa dzieła:
– powieści młodzieżowa „Ballada o rycerzu Krzyża” z 2011 roku oraz
– książka popularnonaukowa „Krzyżacy. Zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie” z 2014 roku.

Oprócz tego jest napisał również inne powieści historyczne dla młodzieży takie jak „Za rzeką czasu” oraz „Wyspa Marii”.

Również akcja „Wzgórza nad jeziorem” rozgrywa się w XIII-wiecznym Państwie Krzyżackim.

Miejscem akcji jest średniowieczna Chełmża.

Powieść poświęcona jest dwóm postacią.

Pierwsza to błogosławiona Juta, która niosła pomoc chorym i ubogim.

Drugim bohaterem jest biskup Heidenryk – pierwszy biskup Diecezji Chełmińskiej, który nadał Chełmży prawa miejskie i uczynił ją siedzibą biskupstwa.

Książka jest oczywiście powieścią, a nie podręcznikiem historii.

Ale śledząc perypetie bohaterów poznajemy średniowieczną Ziemię Chełmińską, realia codziennego życia i mentalność mieszkańców.

Folia Toruniensia – najlepszym czasopismem z dziedziny bibliologii w Index Copernicus

 

Folia Toruniensia

Najlepszym czasopismem
z dziedziny
bibliologii i informatologii

Index Copernicus International
Journals Master List
2016

Miło nam poinformować o olbrzymim sukcesie wydawanego przez Książnicę Kopernikańska czasopisma „Folia Toruniensia”.

„Folia Toruniensia” uzyskała aż 86 punktów w międzynarodowej bazie indeksującej czasopisma naukowe Index Copernicus International za 2016 rok.

https://journals.indexcopernicus.com/search/formjml

Baza ICI uwzględnia 26 czasopism bibliologicznych z całej Polski.

Pokonaliśmy czasopisma wydawane nawet przez uniwersytety.

„Folia Toruniensia” jest obecnie wydawana przez:
– Wojewódzką Bibliotekę Publiczną – Książnicę Kopernikańską w Toruniu oraz
– Instytut Historii i Archiwistyki Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydanie czasopisma jest dofinansowywane przez:
– Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz
– Gminę Miasta Toruń

Anna Bieniaszewska – Żydzi w Toruniu

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze regionalnym Informatorium.

 

Anna Bieniaszewska

Żydzi w Toruniu

Wydawnictwo Adam Marszałek

Toruń 2015

Sygnatura SIRr VIII/Gr-55

Anna Bieniaszewska jest znaną w Toruniu specjalistką w zakresie archiwistyki i judaistyki.

Jej badania koncentrują się na dziejach rodzin żydowskich w Toruniu i na Pomorzu.

Przez 40 lat pracowała w Archiwum Państwowym w Toruniu.

Współpracowała również z Wyższą Szkołą Filologii Hebrajskiej w Toruniu.

Organizowała wystawy, wygłaszała referaty, publikowała artykuły.

Jest autorką „Toruńskiego pejzażu żydowskiego” oraz  „Shalom znad Drwęcy : Żydzi Golubia i Dobrzynia”.

Książka „Żydzi w Grudziądzu” przedstawia dzieje Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Grudziądzu.

Historia gminy żydowskiej w Grudziądzu zaczęła się w 1772 roku po I rozbiorze, a skończyła po agresji niemieckiej w 1939 roku wraz z Holokaustem.

Autorka opisuje więc świat, który bezpowrotnie przeminął.

Z opracowania dowiemy się jakie były etapy osadnictwa żydowskiego w Grudziądzu, jak zorganizowany był kahał (gmina), jak wyglądała synagoga, gdzie położony był kirkut (cmentarz), jak funkcjonowała mykwa (łaźnia).

Ważnym elementem książki jest przypomnienie najwybitniejszych przedstawicieli społeczności żydowskiej Grudziądza.

Byli wśród nich:

  • Joseph Herzfeld i Carl Victorius – przemysłowcy, właściciele odlewni żelaza i emalierni
  • Samuel Halperin – pionier przemysłu gumowego
  • August Ventzki – inżynier, współzałożyciel fabryki maszyn rolniczych
  • Lisamaria Meirowsky – lekarka
  • Erwin Levy – psychiatra
  • Sigmunt Lipinski – grafik, malarz, pedagog
  • Aron Bohm – bankier

Czytamy dalej o wielu innych kupcach i sklepikarzach, właścicielach kamienic, rzemieślnikach.

Oglądamy mnóstwo przedwojennych reklam promujących żydowski handel i usługi.

Poznajemy lepiej topografię dawnego Grudziądz, zwłaszcza ulice Górnotoruńską, Mickiewicza, Pańską, przy których działały zakłady i sklepy żydowskie.

W monografii znajdziemy również wiadomości o chaderach – szkołach podstawowych.

Osobne rozdziały poświęcono opiece medycznej, działalności dobroczynnej, działalności towarzystw.

Najobszerniejszą część książki stanowi rozdział opisujący działalność gminy żydowskiej w Grudziądzu w okresie międzywojennym.

Opracowanie zamyka rozdział poświęcony Holokaustowi i jego ofiarom.

Gorąco polecamy książkę Anny Bieniaszewskiej, dzięki której została ocalona pamięć o wielobarwnej społeczności grudziądzkich Żydów.