Dział Informacyjno-Bibliograficzny

Kolejna strona

Maksymilian Grzegorz – Słownik historyczno-geograficzny okręgu mirachowskiego komturstwa gdańskiego w średniowieczu

 

Maksymilian Grzegorz

Słownik historyczno-geograficzny okręgu mirachowskiego komturstwa gdańskiego w średniowieczu

Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Bydgoszcz 2014

Sygnatura SIRr XXVIII/39e

Profesor Maksymilian Grzegorz jest uznanym badaczem dziejów państwa krzyżackiego.

Opublikował łącznie około 1121 książek, artykułów, recenzji, wydawnictw źródłowych oraz artykułów popularnonaukowych.

W „Słowniku historyczno – geograficznym okręgu mirachowskiego” znajdziemy  cenne informacje na temat poszczególnych wsi i miast:
– rodzaj osady, jej przynależność polityczna, administracyjna, kościelna
– granice osady i znajdujące się na jej terenie obiekty fizjograficzne i komunikacyjne
– własność osady, jej obszar, zaludnienie, podział społeczny i zawodowy mieszkańców
– dwory, folwarki, młyny, karczmy, klasztory
– prawo lokacyjne, sołtys, wójt, rada miejska, ława miejska, targi
– kościoły, kaplice, parafie, plebani, proboszczowie
– historia osady, klęski elementarne, zniszczenia wojenne,
– sławne osobistości
– zabytki architektury
– źródła historyczne i literatura historyczna

Opracowanie uzupełnia mapa sieci osadniczej okręgu mirachowskiego.

Profesor Maksymilian Grzegorz opublikował już kilka słowników, które w sumie składają się na wielki projekt „Słownika historyczno-geograficznego Pomorza Gdańskiego w średniowieczu”:

 1. Słownik historyczno-geograficzny komturstwa tucholskiego w średniowieczu
 2. Słownik historyczno-geograficzny komturstwa świeckiego w średniowieczu
 3. Słownik historyczno-geograficzny prokuratorstwa bytowskiego komturstwa gdańskiego/malborskiego w średniowieczu
 4. Słownik historyczno-geograficzny wójtostwa lęborskiego komturstwa gdańskiego w średniowieczu
 5. Słownik historyczno-geograficzny okręgu mirachowskiego komturstwa gdańskiego w średniowieczu
 6. Słownik historyczno-geograficzny okręgu puckiego komturstwa gdańskiego w średniowieczu
 7. Słownik historyczno-geograficzny ziemi chojnickiej w granicach komturstwa człuchowskiego
 8. Słownik historyczno-geograficzny komturstwa gniewskiego i okręgu nowskiego wójtostwa tczewskiego w średniowieczu
 9. Słownik historyczno-geograficzny okręgu sobowidzkiego wójtostwa tczewskiego w średniowieczu
 10. Słownik historyczno-geograficzny wójtostwa grabińskiego i okręgu rybickiego szkarpawskiego komturstwa malborskiego w średniowieczu

Antypolonizm – kwerenda

Antypolonizm oznacza ideologie i postawy niechętne i wrogie Polsce i Polakom.

Narodził się w XIX wieku w Prusach za sprawą kanclerza Ottona Bismarcka.

W okresie XX wojny światowej doprowadził do ludobójstwa Polaków w okupowanej przez Niemców Polsce.

Dziś wyrazem antypolonizmu są krzywdzące stereotypy narodowe i przekłamania historyczne na temat niemieckich obozów koncentracyjnych.

W Książnicy Kopernikańskiej dostępne są następujące książki na temat antypolonizmu:

1 Antypolskie organizacje w Niemczech : (1918-1933) / Karol Fiedor. – Wrocław [et al.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1973.
2 Dwa wieki polskiej Golgoty czyli Samotni wśród łotrów / Henryk Pająk. – Lublin : Retro 1999.
 

3

„Katolicyzm” hakatystyczny na Śląsku : (krótka wiadomość o worku Judaszowym księdza Nieborowskiego czyli o kłamstwach, oszczerstwach i przewrotnościach, zawartych w jego książce p.t.: „Oberschlesien, Polen und der Katolizismus”) / napisał dobry katolik, człowiek świecki Robert T. Rabow. – [Gliwice : s.n., (Gliwice : M. Kwiatkowski). 1919]
4 Ks. Henryk Jankowski „znów atakuje” : spór o kazanie prałata / [zebrał i oprac.] Peter Raina. – Warszawa : „von borowiecky”, 1998.
5 Polacy i Żydzi : dzieje sąsiedztwa – dzieje waśni : historia stosunków polsko-żydowskich / Henryk Zamojski. – Warszawa : Bellona cop. 2012.
6 Polacy i Żydzi – kwestia otwarta / red. Robert Cherry i Annamaria Orla-Bukowska. – Warszawa : Towarzystwo „Więź” cop. 2008.
7 Zagrożenia dla Polski i polskości. [T. 1] / Jerzy Robert Nowak. – Warszawa : „Ad Astra”, 1998.

Maksymilian Grzegorz – Słownik historyczno-geograficzny wójtostwa lęborskiego komturstwa gdańskiego w średniowieczu

 

Maksymilian Grzegorz

Słownik historyczno-geograficzny wójtostwa lęborskiego komturstwa gdańskiego w średniowieczu

Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Bydgoszcz 2013

Sygnatura SIRr XXVIII/39d

 

Profesor Maksymilian Grzegorz jest uznanym badaczem dziejów państwa krzyżackiego.

Opublikował łącznie około 1121 książek, artykułów, recenzji, wydawnictw źródłowych oraz artykułów popularnonaukowych.

W „Słowniku historyczno – geograficznym wójtostwa lęborskiego” znajdziemy  cenne informacje na temat poszczególnych wsi i miast:
– rodzaj osady, jej przynależność polityczna, administracyjna, kościelna
– granice osady i znajdujące się na jej terenie obiekty fizjograficzne i komunikacyjne
– własność osady, jej obszar, zaludnienie, podział społeczny i zawodowy mieszkańców
– dwory, folwarki, młyny, karczmy, klasztory
– prawo lokacyjne, sołtys, wójt, rada miejska, ława miejska, targi
– kościoły, kaplice, parafie, plebani, proboszczowie
– historia osady, klęski elementarne, zniszczenia wojenne,
– sławne osobistości
– zabytki architektury
– źródła historyczne i literatura historyczna

Opracowanie uzupełnia mapa sieci osadniczej wójtostwa lęborskiego.

Profesor Maksymilian Grzegorz opublikował już kilka słowników, które w sumie składają się na wielki projekt „Słownika historyczno-geograficznego Pomorza Gdańskiego w średniowieczu”:

 1. Słownik historyczno-geograficzny komturstwa tucholskiego w średniowieczu
 2. Słownik historyczno-geograficzny komturstwa świeckiego w średniowieczu
 3. Słownik historyczno-geograficzny prokuratorstwa bytowskiego komturstwa gdańskiego/malborskiego w średniowieczu
 4. Słownik historyczno-geograficzny wójtostwa lęborskiego komturstwa gdańskiego w średniowieczu
 5. Słownik historyczno-geograficzny okręgu mirachowskiego komturstwa gdańskiego w średniowieczu
 6. Słownik historyczno-geograficzny okręgu puckiego komturstwa gdańskiego w średniowieczu
 7. Słownik historyczno-geograficzny ziemi chojnickiej w granicach komturstwa człuchowskiego
 8. Słownik historyczno-geograficzny komturstwa gniewskiego i okręgu nowskiego wójtostwa tczewskiego w średniowieczu
 9. Słownik historyczno-geograficzny okręgu sobowidzkiego wójtostwa tczewskiego w średniowieczu
 10. Słownik historyczno-geograficzny wójtostwa grabińskiego i okręgu rybickiego szkarpawskiego komturstwa malborskiego w średniowieczu